Side 1 av 3

Rasjonell egoist...

InnleggSkrevet: 04 Feb 2004, 22:56
Cestmoi2403
Hvis jeg er en rasjonell egoist ville jeg gått rundt og plyndret å stjålet, ville ikke det vært riktig?

InnleggSkrevet: 04 Feb 2004, 23:06
CareBear
Hvis det hadde vært rasjonelt å utsette sitt eget liv og helse for småpenger, så ville det kanskje vært riktig. Men det er vel noe til og med du ikke synes?

Istede bør du finne alternative metoder for å "plyndre" mennesker, som f.eks. finne opp nye TV-Shop produkter som kan selges til tusenvis av mennesker!

/Sondre

InnleggSkrevet: 04 Feb 2004, 23:16
Cestmoi2403
Men hvis det var HUNDRE PROSENT SIKKERT, at jeg ikke ville bli tatt, ville det vært rasjonelt egoistisk å gå rundt å stjele da?

InnleggSkrevet: 04 Feb 2004, 23:39
Per Anton Rønning
Cestmoi2403 skrev:Men hvis det var HUNDRE PROSENT SIKKERT, at jeg ikke ville bli tatt, ville det vært rasjonelt egoistisk å gå rundt å stjele da?

Rasjonell egoisme henger nøye sammen med individuell frihet og individuelle retter.
Det er ikke forenlig med rasjonell egoisme å plyndre andre, fordi dette er rettighetskrenkende.
Man er da hjemfallen til straff. Det er forøvrig aldri 100% sikkert at man ikke blir tatt.

Rasjonell egoisme er basert på en "vinn-vinn" tankegang. Når man gjennomfører frivlillige transaksjoner vil man alltid oppfatte at man er bedre stillet etter at transaksjone er gjennomført, enn før. Begge tjener, ellers ville man ikke ha gjennomført dem.

Tyveri og plyndring er basert på en "tap-vinn" tankegang. Jeg påfører deg et tap slik at jeg kan tjene på det. Dette er ikke rasjonell egoisme, denne adferden er basert på initiering av tvang.
Man lar seg ikke bestjele frivillig.

MVH
PAR

InnleggSkrevet: 04 Feb 2004, 23:46
Cestmoi2403
La oss si at det ER hundre prosent sjanse for at man ikke blir tatt, da vil det være ifølge rasjonell egoisme og stjele, ettersom man kan vinne MER på det, enn noen handell.

InnleggSkrevet: 04 Feb 2004, 23:52
Per Anton Rønning
Cestmoi2403 skrev:La oss si at det ER hundre prosent sjanse for at man ikke blir tatt, da vil det være ifølge rasjonell egoisme og stjele, ettersom man kan vinne MER på det, enn noen handell.

Cestmoi skjønner fortsatt ikke poenget. Rasjonell egoisme er basert på en vinn-vinn ide.
Det han snakker om her er irrasjonell, "seg selv nok" - egoisme, altså noe destruktivt.

Legger Cestmoi opp til en ny håpløs og kverulerende debatt a la den om at kapitalisme til slutt fører til at en person vil eie all mat?
Hjelp! Kan vi få slippe mer av slikt nå?

InnleggSkrevet: 04 Feb 2004, 23:57
Martin Johansen
Cestmoi2403 skrev:Hvis jeg er en rasjonell egoist ville jeg gått rundt og plyndret å stjålet, ville ikke det vært riktig?


Da ville du vært en irrasjonell egoist, du ville ikke handle i din egen interesse. (Kortfattet forklaring under)

Cestmoi2403 skrev:Men hvis det var HUNDRE PROSENT SIKKERT, at jeg ikke ville bli tatt, ville det vært rasjonelt egoistisk å gå rundt å stjele da?


Dette vil ha negative psykologiske konsekvenser. Du vil være en parasitt som lever på produsenten (den du stjeler fra) sin ignoranse. Så fort den opphører har du ikke noen å stjele fra. Du er avhengig av en annens svakhet.

Du vil ha problemer med å håndtere situasjoner hvor du må produsere selv fordi du prøver lignende kortsiktige løsninger, for så å finne at de ikke fungerer. Dermed går selv-tilliten til buns.

Det du tilegner deg må betales for på en måte, det der koster deg selv-tillit, prisen til sist blir serdeles høy for deg.

InnleggSkrevet: 05 Feb 2004, 08:08
Vegard Martinsen
Cestmoi
La oss si at det ER hundre prosent sjanse for at man ikke blir tatt


En slik forutsetning er irrasjonell.

Tyver blir tatt. Det kan hende en sjelden gang at en tyv ikke blir tatt, men tyven kan aldri på forhånd vite om han blir tatt eller ikke den gangen han stjeler.

Derfor er det å stjele (og tilsvarende å krenke rettigheter på andre måter) skadelig for en selv, og derfor er det ikke egoistisk å krenke rettigheter.

(Selvfølgelig bør dyden ærlighet begrunnes langt mer omfattede enn jeg har gjort her, og det finnes litteratur hvor dette er gjort.)

InnleggSkrevet: 05 Feb 2004, 09:11
mordecai
Vegard Martinsen skrev:Cestmoi
La oss si at det ER hundre prosent sjanse for at man ikke blir tatt


En slik forutsetning er irrasjonell.

Tyver blir tatt. Det kan hende en sjelden gang at en tyv ikke blir tatt, men tyven kan aldri på forhånd vite om han blir tatt eller ikke den gangen han stjeler.

Derfor er det å stjele (og tilsvarende å krenke rettigheter på andre måter) skadelig for en selv, og derfor er det ikke egoistisk å krenke rettigheter.

(Selvfølgelig bør dyden ærlighet begrunnes langt mer omfattede enn jeg har gjort her, og det finnes litteratur hvor dette er gjort.)


La meg anbefale "The Virtue of Selfishness" av Ayn Rand. Den boka gir er god og utfyllende forklaring på denne problemstillingen

InnleggSkrevet: 05 Feb 2004, 17:20
Cestmoi2403
Vegard Martinsen skrev:En slik forutsetning er irrasjonell.

Tyver blir tatt. Det kan hende en sjelden gang at en tyv ikke blir tatt, men tyven kan aldri på forhånd vite om han blir tatt eller ikke den gangen han stjeler.

Derfor er det å stjele (og tilsvarende å krenke rettigheter på andre måter) skadelig for en selv, og derfor er det ikke egoistisk å krenke rettigheter.

(Selvfølgelig bør dyden ærlighet begrunnes langt mer omfattede enn jeg har gjort her, og det finnes litteratur hvor dette er gjort.)

Okei, la oss si at det er 99% sjans for at du blir tatt. Det er likevel å være rasjonell egoist hvis du stjeler, ettersom du starter en bedrift så kan det hende du går konkurs, og sitter med gjeld opp etter ørene, det kan være like destruktivt det.

InnleggSkrevet: 05 Feb 2004, 21:19
Cestmoi2403
Og en ting til. Hvis man er en rasjonell egoist, hvorfor skal man være interessert i hva andre personer vinner eller taper, så lenge man ikke blir påvirket selv?

InnleggSkrevet: 06 Feb 2004, 08:36
Per Anton Rønning
Cestmoi2403 skrev:Okei, la oss si at det er 99% sjans for at du blir tatt. Det er likevel å være rasjonell egoist hvis du stjeler, ettersom du starter en bedrift så kan det hende du går konkurs, og sitter med gjeld opp etter ørene, det kan være like destruktivt det.


Dette blir verre og verre. Dette her er med respekt å melde det rene tøv.
Dersom man starter en bedrift og går konkurs har man tatt en risiko, og feiler.
De som handler med bedriften gjør dette frivillig, det inititeres ingen tvang.

Dersom man farer med lureri og lar bedriften gå konkurs bevisst, er dette svindel, og da er man kriminell og skal straffes.

InnleggSkrevet: 06 Feb 2004, 08:45
Per Anton Rønning
Cestmoi2403 skrev:Og en ting til. Hvis man er en rasjonell egoist, hvorfor skal man være interessert i hva andre personer vinner eller taper, så lenge man ikke blir påvirket selv?


Nå er spørsmålet om Cestmoi gjør seg dum. Frivillige transaskjoner blir ikke gjennomført
dersom ikke begge parter tjener på det. Man har to muligheter hvis man ønsker å tjene: Initiere tvang, eller håpe at man finner motparter ad frivillig vei. Rasjonelll egoisme har langsiktig karakter
og da er man nødt til å legge det hele an slik at både jeg og motparten tjener på en transaksjon.

Egoisme basert på tvang er irrasjonell.

Forskjellen rasjonell/irrasjonell egoisme har vært forsøkt forklart for Cestmoi i tidligere innlegg her, men han må ha vegring mot å forstå selv enkle ting. Det synes å være morsommere å
fortsette flisespikkingen.

.

InnleggSkrevet: 06 Feb 2004, 10:53
Caft
Å være rasjonell er å tenke fornuftig. Fornuft er å identifisere og integrere informasjon uten at det blir selvmotsigende.

Altså, i rasjonell filosofi skal ikke noe være selvmotsigende. Rasjonell egoisme kan ikke bryte med menneskets grunnlegende natur, nettopp at et menneske må produsere verdier for å oppnå lykke. Verdier er individuelle, så all produksjon er i selvinteresse.

Derfor er det ikke rasjonelt å initiere tvang mot noen andre (fysisk skade, tyveri osv), fordi dette bryter mot menneskets grunnleggende natur, og det vil bare skape ulykke dersom alle skulle gå rundt å skade hverandre.

Les mer på Aksistensialismen -> Etikk og rasjonell egoisme

InnleggSkrevet: 06 Feb 2004, 16:40
Cestmoi2403
Okei, men la oss vri på det litt, ville du Per A. R. (eller noen av dere andre) stjålet hvis dere visste at dere ikke ville bli tatt?