Ap-utvalg åpner for pliktår for alle

Diskusjon om politiske temaer fra det Norske nyhetsbildet.

Ap-utvalg åpner for pliktår for alle

Innlegg Rounin 06 Jun 2011, 08:00

Ap-utvalg åpner for pliktår for alle
Aps forsvarspolitiske tankesmie vurderer obligatorisk samfunnstjeneste for begge kjønn. Det kan bety at alle ungdommer må avtjene en tid i statens militære, eller sivile, klær.


– I mange år har vi lukket øynene for at verneplikten har blitt svært selektiv. Men verneplikt må vi ha. På sikt, som et tillegg til militærtjeneste, kan det å innføre en bred, obligatorisk samfunnstjeneste for både jenter og gutter derfor være interessant, sier Marit Nybakk til Dagsavisen.

...

Arbeiderpartiets Internasjonalt forum ved Marit Nybakk ønsker altså regelrett å innføre tidsbegrenset slaveri. Begrunnelsen er, slik jeg leser det, at for å rettferdiggjøre slaveri for noen, må vi innføre slaveri for alle. Og her har Nybakk forsåvidt forstått et viktig prinsipp – Skal man begå en urettferdighet, bør man gå inn for den med størst mulig uforskammethet, slik at det virker troverdig.

Jeg regner selvfølgelig med at Nybakk selv ikke har den minste tanke om å sno seg unna, men akter å sette seg selv først på listen og la seg kalle inn først. Hva tror dere?
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Ap-utvalg åpner for pliktår for alle

Innlegg stian 07 Jun 2011, 23:31

Og hva har de tenkt å gjøre med folk som nekter?
Partimedlem.
stian
 
Innlegg: 292
Registrert: 06 Apr 2011, 20:22
Bosted: Tromsø

Re: Ap-utvalg åpner for pliktår for alle

Innlegg Vegard Martinsen 08 Jun 2011, 07:17

stian skrev:Og hva har de tenkt å gjøre med folk som nekter?Sette dem i fengsel.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ap-utvalg åpner for pliktår for alle

Innlegg -Henrik- 08 Jun 2011, 08:25

stian skrev:Og hva har de tenkt å gjøre med folk som nekter?


Lovteksten er ganske klar på dette området:
http://www.lovdata.no/all/tl-19650319-003-004.html#19
§ 19. Vernepliktig som
1. unnlater å møte etter innkalling til tjeneste eller uten tillatelse forlater eller uteblir fra sitt tjenestested, eller
2. ikke etterkommer pålegg som er gitt ham i tjenesten, eller på annen måte forsettlig krenker sine tjenesteplikter

straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Vernepliktig som i hensikt å unndra seg sin sivile verneplikt unnlater å møte etter innkalling til tvangsmessig avtjening som nevnt i § 20 eller som i samme hensikt uten tillatelse forlater eller uteblir fra slik tjeneste, straffes med fengsel fra 3 måneder til 2 år. I gjentagelsestilfelle er straffen fengsel fra 1 til 3 år.

På samme måte straffes den som medvirker til overtredelse som er nevnt i første og annet ledd.

Unnlatelse av å sende melding eller innhente tillatelse etter § 17 straffes med bøter.

Endret ved lover 22 juni 1990 nr. 43, 18 feb 1999 nr. 7 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 4 juni 1999 nr. 568). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 20. Har en vernepliktig forholdt seg som nevnt i § 19 første eller tredje ledd kan departementet bestemme at han skal settes til tvangsmessig avtjening av tjenestetiden i særskilt leir eller på annen måte. Slik innsetting kan ikke skje uten at det er fastslått ved dom at lovens vilkår for det er til stede. Krav om dette tas med i straffesak etter § 19 eller fremmes som egen sak. I siste tilfelle behandles saken etter de regler som gjelder for straffesaker der det er utferdiget forelegg.

Innsetting skjer for den tjenestetid som er forsømt eller ikke avtjent. Som forsømt regnes også tid den vernepliktige har oppholdt seg på tjenestestedet uten å etterkomme pålegg i tjenesten. Departementet kan bestemme at avsonet fengselsstraff etter § 19 helt eller delvis skal komme til fradrag.

Departementet kan bestemme at vernepliktig som forholder seg som nevnt i § 19 første eller annet ledd, straks skal dimitteres. I ethvert fall skal han dimitteres når dom for innsetting til tvangsmessig avtjening av tjenestetiden er blitt rettskraftig, og inntil innsetting kan skje.

Vernepliktig som skal overføres til tvangsmessig avtjening av tjenestetid, kan pågripes og transporteres til leiren.

Endret ved lover 22 juni 1990 nr. 43, 18 feb 1999 nr. 7 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 4 juni 1999 nr. 568).

§ 21. Vernepliktig som forholder seg som nevnt i § 19 første eller annet ledd uten at forholdet gir anledning til påtale, eller som forsømmer sine tjenesteplikter, opptrer fornærmelig eller respektstridig overfor foresatt eller på annen måte setter seg ut over god skikk og orden i tjenesten, kan refses disiplinært.

Som refselse kan ilegges:
1. Irettesettelse.
2. Ekstraarbeid i fritiden i inntil 14 dager.
3. Nektelse av permisjon i et tidsrom av inntil 1 måned.
4. Bot på inntil 20 ganger det tjenestetillegg som gjelder for de vernepliktige.
5. Frihetsinnskrenking, herunder arrest, i inntil 20 dager.

Før refselse ilegges, skal vedkommende gis adgang til å forklare seg og saken søkes best mulig opplyst.

Kongen gir nærmere regler om utøvelsen av refselsesmyndigheten.


Ja, vi er træller. Ser for meg at loven blir lik for tvangsarbeid, om det innføres. Blir faktisk litt uvel bare av å lese den lovteksten der. Merk deg at dette er mennesker som ikke vil annet enn å råde over egen tid på denne jord. Det er slettens det reneste vannvidd.
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: Ap-utvalg åpner for pliktår for alle

Innlegg simon 08 Jun 2011, 09:50

Arbeidstjenesten har lang tradisjon i Europa.

http://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidstjeneste

For en stund siden var AP i MOT denslags, men tidene skifte rjo... http://no.wikipedia.org/wiki/Aksjonen_i_Kirkeveien_90
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: Ap-utvalg åpner for pliktår for alle

Innlegg stian 09 Jun 2011, 23:58

Man kan lett se på utviklingen av samfunnet iallfall. Gjenninnføring av slaveri lignende situasjoner...
Partimedlem.
stian
 
Innlegg: 292
Registrert: 06 Apr 2011, 20:22
Bosted: Tromsø


Gå til Innenrikspolitikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron