Overgang til et DLF-regime

Diskusjon om politiske temaer fra det Norske nyhetsbildet.

Overgang til et DLF-regime

Innlegg jurist32 04 Aug 2004, 20:14

Neste stortingsvalg nærmer seg med stormskritt, og såvidt jeg har forstått kommer DLF til å stille liste bl.a. i Oslo.

Jeg er ikke medlem av DLF(ennå), men stemte på partiet ved kommunevalget i fjor og regner med å gjøre det samme ved stortingsvalget neste år. Nå er det vel ikke spesielt store sjanser for at DLF blir representert på Tinget med det første, men det er jo lov å håpe. Politikken er jo det umuliges kunst, og hvem skulle trodd at f.eks. J.Ventura skulle bli valgt til guvernør i Minnesota eller at Oslos befolkning skulle sende en stalinist inn på Tinget for bare litt over 10 år siden.

Jeg har lest det meste som ligger ute på nettsidene deres, og blir mer og mer overbevist om at 100% lassaize-faire er veien å gå. Tidligere har jeg vært Venstre-sympatisør, og mente "sosial-liberalismen" var fremtiden. Etter å ha fulgt debatten her og lest en del av den litteraturen som det vises til, skjønner jeg dog at SL bare er en litt mer liberal form for sosialisme-same shit, new wrapping.

Så til det jeg lurer på: Overgangen til et samfunn etter DLFs mønster vil jo føre til enorme omlegginger på viktige områder. Hvordan ser DLF for seg at en slik omstrukturering skal skje? Skal all statlig eiendom selges, og hva skal i så fall skje med pengene? Hvordan ser en for seg at pensjonssystemet skal nedbygges? De fleste har jo betalt inn enorme summer bl.a. for å spare til alderstrygd-skal disse pengene tilbakeføres til hver enkelt eller ser en for seg lange overgangsordninger? Disse og liknende problemstilinger hadde det vært interessant å få vite mer om.

Mvh,
Jurist32
jurist32
 
Innlegg: 111
Registrert: 12 Mar 2004, 00:26

Innlegg Per Arne Karlsen 04 Aug 2004, 20:57

Dette vil bli behandlet i DLFs program for neste stortingsperiode.

Jeg kan kort si at vi ikke ønsker at de som allerede har betalt inn til folketrygden skal tape noe på at den blir avviklet. De som er unge når avviklingen starter skal ikke være en del av folketrygden.

Jeg kan tenke meg en ordning hvor de som har opparbeidet seg rettigheter, får verdien av disse utbetalt. Dette finansieres ved at staten kvitter seg med alle sine eierandeler i næringslivet (inkl. oljefond etc).
Per Arne Karlsen
 
Innlegg: 260
Registrert: 07 Sep 2003, 12:39
Bosted: Oslo

Re: Overgang til et DLF-regime

Innlegg Per Anton Rønning 04 Aug 2004, 21:33

jurist32 skrev:Så til det jeg lurer på: Overgangen til et samfunn etter DLFs mønster vil jo føre til enorme omlegginger på viktige områder. Hvordan ser DLF for seg at en slik omstrukturering skal skje? Skal all statlig eiendom selges, og hva skal i så fall skje med pengene? Hvordan ser en for seg at pensjonssystemet skal nedbygges? De fleste har jo betalt inn enorme summer bl.a. for å spare til alderstrygd-skal disse pengene tilbakeføres til hver enkelt eller ser en for seg lange overgangsordninger? Disse og liknende problemstilinger hadde det vært interessant å få vite mer om.

Overgangen til et fritt samfunn er en prosess. Noen endringer kan gjøres relativt raskt, andre vil ta mer tid. Men målet er entydig: Stat og økonomi skal skilles fullstednig ad.
Disse spørmålene vies mye oppmerksomhet i programkomiteens arbeid, og der er selvsagt en del spørmål i forbindelse med eiendomsrett som krever bearbeiding. Eiendomsretten vil få en helt sentral plassering i et DLF-samfunn, den vil gjelde uinnskrenket og den vil nyte full beskyttelse fra statens side. Dette i motsetning til i dag hvor vi ikke har eiendomsrett, men eiendomstillatelse basert på vilkårlige vedtak fra skiftende flertallskonstellasjoner.

En gjennomført eiendomsrett vil løse en rekke problemer som i dag krever politiske vedtak og
byråkrati. Et ferskt eksempel er røykelovens siste utvidelse. DLF's konsept er at den enkelte eier av et utested fastsetter hvilke regler som skal gjelde for hans sted, og så får gjestene
rette seg etter dette. De som tar jobb på et sted der røyking tillates aksepterer denne rammebetingelsen, og kan ikke springe til LO som igjen springer til sine venner i regjeringen som igjen bruker flertallsdiktatoriske vedtak i Stortinget som maktinstrument.

Salg av statlig eiendom vil innbringe penger, og hva de skal brukes til kan man jo diskutere.
DLF vil ikke avskaffe staten, for statens oppgave er å beskytte individuelle retter
gjennom et forsvar, et politi og et domstolvesen. Disse oppgavene krever naturligvis finansiering, så noe av salgsinntekten kan faktisk brukes til slike formål.

Det statlige pensjonssystemet er bankerott. Løsningen på dette problemet vil sannsynligvis være å sette strek i første år ved makten, der vi sier at alle under en viss alder ikke får pensjon fra folketrygden, så de må tegne private pensjonsavtaler. De skal følgelig heller ikke betale inn noe til staten.
Folk over denne aldersgrensen må nok kunne imøtese pensjon fra Folketrygden.
Selv om borgerne har vært utsatt for et gigantisk bedrag ved at folketrygden er gjort til et
pyramidespill, så har dette skjedd under statlig tvang, så jeg ser for meg at
statens forpliktelser overfor disse må honoreres. Det er ikke usannsynlig at oljefondet i
sin helhet må reserveres for å dekke inn pensjonsforpliktelsene. Jeg regner med at en god del inntekter fra solgt statlig eiendom også kan finne veien hit.
Men dette er min (foreløpige) oppfatning, i programkomiteen er ikke dette ferdigdiskutert.
Innspill mottas selvsagt med takk, så bare fyr løs.

Det tyveriet som har foregått, og de falske løftene som er gitt når det gjelder
denne kolossen på leirføtter er dypt umoralsk, og folk flest har vært hjelpeløse ofre for dette.

Folketrygden startet som et offentlig forsikringssystem, men senere omlegging av systemet
med stadig større ytelser på en rekke nye områder gjorde at pensjonsdelen ikke lenger lot seg
drive etter forsikringsmessige prinsipper. Det såkalte "Folketrygdfondet" er en levning fra den tiden da staten drev tvangssparing på vegne av borgerne, slik at de kunne påtvinge borgerne
den pensjonsløsning som vilkårlige stortingsflertall til enhver tid måtte finne på.

Det kan ikke være tvil om at individuelle pensjonsavtaler mellom kunde og pensjonsselskap
gir kunden vesentlig bedre rettigheter, for disse vil være kontraktsmessig avtalt.
Alt vil bedre seg når man klarer å koble vekk politikerne.


Apropos stortingsvalg:
For at DLF skal få stille liste i Oslo kreves 500 underskrifter. Alle på dette forum
som enten ønsker å stemme på DLF, eller vil stemme på andre partier, men likevel ønsker å
se at DLF stiller til valg oppfordres derfor til å gi sin underskrift! Uten 500 gyldige underskrifter blir det ingen valgdeltagelse for DLF.
Gyldig underskrift har vi når underskriver er over 18 år og er bosatt (folkeregistrert) i Oslo.


MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg jurist32 04 Aug 2004, 22:14

Som et lite tillegg til det skrev i mitt opprinnelige innlegg: Som jeg skrev har jeg lest en del av den litteraturen som blir omtalt forskjellige steder på dette forumet. Dette har virkelig vært en vekker. Jeg ser på meg selv som en rimelig oppegående og velutdannet person og har alltid ment at jeg har en open mind. At jeg kan skille substans fra bull**** har jeg alltid tatt for gitt.

Sjokket var derfor stort når jeg gradvis skjønte at jeg hadde gått gjennom den sosialdemokratiske utdanningskverna uten å ha stilt spørsmål akkurat som de fleste andre. Helt frem til nå har jeg syntes at Economics-læreren min på high school i USA var en reaksjonær tulling-nå skjønner jeg at han hadde rett når han hyllet det private initiativ.

Jeg tror DLF`s fremtid ligger i at flere får en tilsvarende oppvåkning. Å trenge inn i de tusen hjem gjennom Holmgang, Tabloid og Grandiosareklamer er definitivt en utfordring. At det lykkes er dog av den største viktighet...

Mvh,
Jurist32
jurist32
 
Innlegg: 111
Registrert: 12 Mar 2004, 00:26

Innlegg Hr. Birkelund 04 Aug 2004, 23:13

Lurer litt på hvordan politi, forsvar og rettsvesen skal finansieres. Skal det være forbruks beskatning eller inntektsskatt? Eventuelt andre finanisierings metoder?

Liberalistisk hilsen Magnus Birkelund
jeg sverger på livet og kjærligheten til selve livet at jeg aldri vil leve for et annet menneskets skyld og vil heller aldri be noen leve for min skyld!
John Galt
Hr. Birkelund
 
Innlegg: 10
Registrert: 04 Aug 2004, 00:26

Innlegg blacktower 05 Aug 2004, 00:02

Uten at jeg skal snakke på vegne av partiet tipper jeg det som står her er i tråd med det DLF representerer:

http://capitalism.org/faq/taxation.htm

På den siden finner du også svar (om enn kortfattede, så ihvertfall med henvisning til videre lesning) på mange lignende spørsmål.
Tor Erik Linnerud
http://tel.jklm.no/
blacktower
 
Innlegg: 39
Registrert: 15 Sep 2003, 23:10

Innlegg Vegard Martinsen 05 Aug 2004, 06:50

PAR:
Apropos stortingsvalg:
For at DLF skal få stille liste i Oslo kreves 500 underskrifter. Alle på dette forum som enten ønsker å stemme på DLF, eller vil stemme på andre partier, men likevel ønsker å se at DLF stiller til valg oppfordres derfor til å gi sin underskrift! Uten 500 gyldige underskrifter blir det ingen valgdeltagelse for DLF. Gyldig underskrift har vi når underskriver er over 18 år og er bosatt (folkeregistrert) i Oslo.


Underskriften må være på et bestemt skjema som man kan få tilsendt fra oss.

Send oss en mail (til dlf@stemDLF.no) som inneholder din postadresse, så sender vi deg et skjema.

Mvh
Vegard Martinsen
Leder DLF
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Per Anton Rønning 05 Aug 2004, 07:53

blacktower skrev:Uten at jeg skal snakke på vegne av partiet tipper jeg det som står her er i tråd med det DLF representerer:

http://capitalism.org/faq/taxation.htm


Ja, dette stemmer. Når stat og økonomi er komplett adskilt (dvs.:vi har oppnådd et fritt samfunn) vil skatt være noe de fleste innser nødvendigheten av, og vil derfor betale den frivillig.
Den statsorganiseringen DLF står for består i å beskytte individuelle retter, og det er det.
De fleste vil innse at de tjenstene staten leverer i så måte er avgjørende for deres eget liv.
Beregninger DLF har gjort viser at skattenivået i så fall vil ligge rundt 5%.
Kanskje lavere også, for i et DLF-samfunn vil produktiv virksomhet være mye større,
som et resultat av at statlige reguleringer samt byråkratiske hindringer av alle slag
vil være (brutalt) fjernet. Det kun denne politikken som vil snu den begredelige
utviklingen vi ser i dag, med stigende arbeidsledighet, og utflagging av produktiv virksomhet.

DLF vil selvsagt måtte skrive ut skatter i en overgangsperiode. Vi vil ikke endre skattesystemet av i dag (vi har hatt nok mislykkede skattereformer), vi vil bruke dagens system. Men vi vil trappe ned de tradisjonelle skattesatsene og i samme takt øke
såkalte rettsgebyr-satser.
Dersom borgerne ønsker retttbeskyttelse av kontrakter (dvs. kunne bruke domstolen
til å tvinge igjennom misligholdte kontakter) betaler de for dette ved kontraktsinngåelse. Dersom rettsgebyrer er betalt er kontraktene beskyttet av domstolen,
men dette vil være frivillig. Dog har staten maktmonopol, så privat tvang for å
oppfylle kontrakter vil ikke bli akseptert.
Når vi ser det store antall gjeldskontrakter som finnes (låneavtaler av alle slag)
ser vi at finansieringsgrunnlaget er tilstede.
Prinsippet er derfor at man bruker staten som en betalt tjener (dersom man vil)
og man får en konkret tjeneste i bytte for pengene: Domstolenes beskyttelse av
inngåtte kontrakter.
En interessant konsekvens av dette systemet er at de som har størst økonomisk aktivitet
(=de mest velstående) også vil benytte beskyttelsen mest. De mindre velstående vil
sannsynligvis trenge dette systemet langt sjeldnere,og betaler derfor mindre (enkelte år kanskje null) til staten.
Dermed har vi en implementering av det såkalte "evneprinsippet" uten å initiere tvang.
(NB! Dette er en konsekvens, men ingen målsetting. Evneprinsippet basert på tvang er en sosialistisk vederstyggelighet som skal legitimere tyveri av folks inntekter)
Alstå: Når slike muligheter faktisk finnes, viser dette tvangskåtheten blant sosialistene.
I de kretser er man nok sterkt orientert mot tvang for tvangens egen del.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Jarle 05 Aug 2004, 09:06

MIN MENING:

Jeg mener vi bør fokusere på en rekke områder i en overgangsprosess.

Vi liberalister må være realistiske å innse at oppbygningen av et liberalistisk samfunn ville startet med en situasjon som er meget uheldig, (for å si det mildt), nemlig det semi-sosialistiske samfunnet vi har i dag.

En ting er å bygge opp liberalisme fra scratch, slik USA kunne gjøre det (etter grunnloven, før de begynte sin egen ødeleggelsesprosess). En helt annen situasjon er å forandre et etablert, semi-sosialistisk samfunn.

Dette er altså en transformasjonsprosess av samme type som mange øst-europeiske land har begynt på (dog med andre mål, såklart). Dette ville ikke være en oppbyggingsprosess fra scratch.

Vi ville altså måte "sluke noen kameler" feks ved å akseptere en rekke rettigheter som egentlig aldri burde vært rettigheter.

Dette gjelder rettigheter av alle arter, fra pensjon til rettigheten til å kunne bruke en vei.

Det som er viktig å enes om, er at liberalistisk transformasjon består av å gjennomføre liberalisering med realistisk utgangspunkt, med realistiske mål som reduserer unødig, urettmessig lidelse og i riktig rekkefølge.

Altså, en prinsippiell enighet om:
-Utgangspunkt
-Mål og premisser
-Rekkefølge og tempo
er forutsetning for en slik strategi.

Disse ville kreve minst en bok for nærmere beskrivelse, akkurat som det finnes utallige, tykke bøker om transformasjon av de gamle sosialiststatene i østeuropa, men essensen jeg forsøker å formidle er at liberalister er realistiske og ønsker at individer skal kunne leve et godt, rasjonelt og uavhengig liv.

Vi ville således ikke rasere livet til millioner av mennesker ved å innføre lf-kapitalisme "over natta", derimot gjennomføre dette raskt, men forsvarlig for å bygge opp det samfunnet som mennesker har fortjent og er skapt til å leve i.
Jarle
 
Innlegg: 335
Registrert: 14 Jan 2004, 12:16

Innlegg Jarle 05 Aug 2004, 09:11

PS!
Jeg skrev i sin tid mitt diplomarbeid om transformasjon fra sosialisme til markedsøkonomi, og fant at i en transformasjon av denne art at lidelse og urettferdighet ikke kan unngås helt. Dette er dog ikke konsekvensen av transformasjonsprosessen, men av utgangspunktet.

(Likevel mener jeg man må ha en realistisk holdning til utgangspunktet og hve dette medfører av moral og strategi).

Videre vil jeg henvise til Ayn Rands bok "Capitalism....", m.fl., der det er helt klart at hun også er inneforstått med rekkefølger og prosess (dog er dette ikke nevnt som eget tema, så vidt jeg vet. Kan noen bidra..?)
Jarle
 
Innlegg: 335
Registrert: 14 Jan 2004, 12:16

Innlegg Per Anton Rønning 05 Aug 2004, 10:04

Jarle skrev:MIN MENING:

Dette er altså en transformasjonsprosess av samme type som mange øst-europeiske land har begynt på (dog med andre mål, såklart). Dette ville ikke være en oppbyggingsprosess fra scratch.

Vi ville altså måte "sluke noen kameler" feks ved å akseptere en rekke rettigheter som egentlig aldri burde vært rettigheter.

Dette gjelder rettigheter av alle arter, fra pensjon til rettigheten til å kunne bruke en vei.


I Liberal nr. 4/2003 hadde jeg en artikkel om "suksesshistorien Estland", der jeg tar for meg
landets transformasjon vekk fra Sovjet-kommunismen.

Det første de gjorde var å få på plass en skikkelig lovgivning. Dessuten ga de klar melding til næringslivet om at de hadde valget mellom å effektivisere eller dø, for Estland komtil å bli en unilateral frihandelssone, uten tollbarrierer.

Dette var en suksess. De kan sikkert takke sin fokus på lovgivning for at de unngikk det
mafia- og røverveldet som oppsto i Russland under Jeltzin, for Jeltzin hadde nok få begreper om hva som måtte til for å sikre en fornuftig overgang til et (noenlunde) fritt samfunn.

Det vi kan gjøre umiddelbart er å avvikle alle mulige slags hindrende reguleringsbestemmelser
som gjør det vanskelig eller tidkrevende å starte eller drive næringsvirksomhet.
(Bare tenk på hvilke ressurser vi kan frigjøre ved å henrette hele plan- og bygningsloven,
og dermed frata kommunale byråkrater muligheten til å stikke kjepper i hjulene for produktiv virksomhet)
Vi krenker neppe noens retter ved å kappe hodet av alle mulige løyve- og konsesjonskrav,
som knapt noen har full oversikt over.

Der er poster på statsbudsjettet som kan kuttes umiddelbart, f.eks. tvuingen U-hjelp.
Landbrukssubsidier vil også måtte fjernes, med dette regner jeg med må bli over en periode på
noen år. Jeg regner med at dette vil styrke distriktene, for med dagens subsidieregime ser vi
bare en økende nedlegging av gårdsbruk, fulgt av fraflytting.
Jeg er overbevist om at landbruksnæringen vil styrkes kraftig den dagen de innser at de må
stå på egne ben, samtidig som de slipper unna et kvelende landbruksbyråkrati med alle slags sære detaljbestemmelser.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Jarle 05 Aug 2004, 11:56

Nettopp!

Ved å ha de viktigste prinsippene klart for seg, kan man virkelig gyve løs på resten.

Sjokkeffektene på de områdene Per Anton nevner her er veldig viktige.

En absolutt nødvendighet i østblokkland er feks en momentan, fri prismekanisme, med all den lidelse dette forårsaker når feks den skjulte inflasjonen slippes fri. Uten "kommuniksjonsmiddelet" fri prisdannelse, er et land håpløst fortapt. Så jeg er absolutt FOR momentane liberaliseringssjokk, dog med klare prinsipper for utgangspunkt, rammer og rekkefølge i bunnen.
Jarle
 
Innlegg: 335
Registrert: 14 Jan 2004, 12:16

Innlegg blacktower 05 Aug 2004, 12:05

Noen ting kan heldigdigvis gjøres øyeblikkelig, som å legge ned konkurransetilsynet og likestillingsmafiaen. :wink:
Tor Erik Linnerud
http://tel.jklm.no/
blacktower
 
Innlegg: 39
Registrert: 15 Sep 2003, 23:10

Innlegg Lasse André Raa 05 Aug 2004, 16:15

Per Anton Rønning skrev:Gyldig underskrift har vi når underskriver er over 18 år og er bosatt (folkeregistrert) i Oslo.

Jeg forstår det slik at det holder at personen som skriver under fyller 18 år i løpet av det året valget finner sted, det vil si at personen må være født i 1987 eller tidligere, jf. valgloven § 6-3 (2a):

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket ved det aktuelle valget.
Lasse André Raa
 
Innlegg: 33
Registrert: 07 Sep 2003, 16:30


Gå til Innenrikspolitikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron