Sto USA selv bak 9/11?

Diskusjon om eldre og nyere historie, samt spørsmål og teorier rundt dette.

Innlegg Kryptomeus 10 Apr 2007, 14:21

: Det K. nevner er kun korrelasjoner, og viser eller beviser
: ingen ting

Den som gir en stand-down-ordre til flyvåpenet er i det minste ansvarlig for at flyet traff Pentagon? (125 drepte)

Den som slår av sikkerhetssystemene når sprengstoff og wire plasseres i bygningene er vel i det minste ansvarlig for hva som skjer når byggene faller?
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Kryptomeus 10 Apr 2007, 15:38

Samferdselsminister Norman Mineta avgav overfor "National Commission on Terrorist Attacks" den 23. mai 2003 videre et vitnemål der han beskriver visepresident Cheney i hans nærvær den 11. september gjenta en stand-down-ordre vedrørende avskjæring av flyet som rammet Pentagon-bygningen:

http://www.members.shaw.ca/truth914/mineta.html

Det er likevel mye som tyder på at denne stand-down-ordren var generell, og vedrørte avskjæringer av alle fly:

http://www.cooperativeresearch.org/essa ... airdefense

I hvilket fall vi har en _nøyaktig_ parallell til Pearl Harbor: Angrepet var ønsket, på forhånd kjent, og hindringer som kunne ha avverget angrepet ble omhyggelig dirigert unna slik at angriperne skulle kunne treffe sine mål.

Dette blir i så fall tredje gang den amerikanske politiske ledelse planlegger noe slikt og det blir andre gang det faktisk gjennomføres. Operation Northwoods i 1962 ble ikke gjennomført:

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/

Jeg blir kvalm ved å tenke på at jeg i store deler av mitt liv har sett opp til en slik stat. Jeg ser fremdeles opp til det amerikanske samfunnet, til amerikanerne og jeg holder kjært mange av de verdier den nasjonen har frembragt, men jeg kan nå bare betrakte den amerikanske stat som fullstendig moralsk bankerott.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Kryptomeus 12 Apr 2007, 10:11

Sersjant Lauro Chavez var på vakt i United States Central Command i Tampa, Florida den 9. september. Han bekrefter at visepresident Cheney utstedte en stand-down-ordre til flyvåpenet:

"Ill start by saying a few months prior it was announced by President Bush that Dick Cheney would be heading up operations over NORAD our North American Aerospace Defense Command. Along with many of my peers, we were shocked. Over the years, if you research NORAD, it has always been under the command of a Military officer. It was done this way because the defense of this country has always been in the hands of such. Prior to the months before 9-11 this was all of the sudden changed. Like I said, if you research NORAD and the command structure you will find that it was imposed long ago that the military should be in control of the order to scramble planes in the defense of American air space. For some strange reason, Bush changed this and gave that power to a civilian person on his Staff team yes I know, very interesting.

Back to the morning of 9-11; the command was busy with this training exercise. We were instructed to bring all our gear in to prep for a mock (staged) deployment to the Middle East. On the morning of 9-11 I had been on base prepped and ready to go since about 0400am. During my time at the base that morning, they were setting up barriers around the command and placing gun posts on the roofs. When I questioned one of the security officers about the machine gun and shoulder fired rockets on the roof I was given the answer its a precaution for a plane attempting to crash into this building.

So, I was standing in the SCIF (Secure Compartmented Information Facility), which is basically this underground bunker command post for USCENTCOM, when the first plane hit. We were watching the fly patterns of all the planes on the aerospace grid. This contained not only all commercial flights at the time, but all military flights, and fake enemy planes that were supposedly put on there for the exercise. Many of the planes sent to intercept the fake blips were scrambled from Andrews which is an air defense AFB for the East Coast. They were sent across the US and left very few planes to defend the capital. After the first plane hit the tower we were all in disbelief. After the initial shock was over, our questions were what are the odds this could happen for real, during a training exercise thats covering the same scenario? We were all at wits end. Then to top all of this off, Cheney gave NORAD the order to stand down scrambling jets to intercept. A few moments later tower 2 was hit. Only after the Pentagon was hit, did he give the orders to scramble the jets to intercept the plane bound for the White House."http://www.v911t.org/SergeantLauroChavez.php
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg ChristianHovden 12 Apr 2007, 19:31

Ja da må det jo være sant...
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 12 Apr 2007, 22:37

: Ja da må det jo være sant..

Kunne du være litt mer spesifikk? Hva er det du sikter til? Minetas vitnemål? Chavez'?
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg ChristianHovden 13 Apr 2007, 15:02

Nei, jeg gidder ikke mer. Du vinner, Bushitler står bak...
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 14 Apr 2007, 13:29

: Nei, jeg gidder ikke mer. Du vinner, Bushitler står bak...

Du har misforstått svært alvorlig hvis du tror dette er et anliggende der jeg eller noen andre har vunnet eller har noe å vinne. Ingen har vunnet på dette, mange har lidd ufattelige tap og enda flere vil tape fremover ved at vi må revurdere vår oppfatning av hva slags mennesker som styrer den største stat i vår militærallianse og en stat Norge og de aller fleste nordmenn tradisjonelt har næret varme følelser for og pleiet nære forbindelser med.

Det aller alvorligste anklagepunktet mot den amerikanske administrasjonen vedrørende hele 911-komplekset er dessverre ikke at de lot fly treffe bygninger der flere tusen mennesker omkom. De tiltalte vil kunne hevde i en fremtidig rettssak at de ønsket å ramme bygningene som sådan, og dette er derfor muligens second degree murder eller endog muligens manslaughter (jeg glemmer hva ting heter på norsk efter disse årene, beklager).

Det aller, aller verste ved dette er at den amerikanske administrasjonen åpenbart regelrett lyver også hva angår skjebnen til de 60 sivile passasjerene på flyet som de hevder traff Pentagon-bygningen og at de også åpenbart regelrett lyver vedrørende skjebnen til de ca. 200 sivile passasjerene som var ombord på det flyet som de hevder styrtet efterat de hevdet passasjerene overmannet kaprerne på dette flyet.

Det er dokumentert bortenfor tvil at flyet som styrtet ved Pentagon ikke var en 757, men en missil avfyrt enten fra en drone eller fra bakken. Fotos fra åstedet viser vrakdeler fra en amerikansk drone. Eksplosjonen i bygningen kan umulig være resultatet av impact fra et 757, men minner svært om treff fra en mindre missil.

Det er også dokumentert bortenfor tvil at flyet den amerikanske administrasjonen hevder styrtet efter at passasjerene overmannet kaprerne, faktisk landet trygt i Cleveland og at samtlige passasjerer ble overført til en militær installasjon like ved flyplassen.

Selv om ikke levninger av passasjerene fra Pentagon-flyet ble funnet på åstedet, der var det kun levninger av de 125 omkomne Pentagon-ansatte, så dukket disse levningene av passasjerene opp på et likhus i - jeg husker ikke nøyaktig stedet, det var på nordøstkysten etsted. Levningene fra de omkomne Pentagon-ansatte ble også fraktet dit og de ble obdusert på samme sted.

Passasjerene er altså døde.

Det er videre dokumentert at telefonsamtalene passasjerene fra disse flyene hevdes å ha foretatt i de siste minuttene flyene var i luften er fabrikkerte, falsifiserte.

Levningene fra passasjerene på flyet som landet trygt i Cleveland var i småbiter. De ble altså drept i en eksplosjon.

Jeg kan dessverre ikke se noen annen mulighet enn at disse passasjerene ble regelrett henrettet av amerikanske myndigheter. Dette er first degree murder på ca. 260 sivile.

Og ja, jeg forstår implikasjonene av denne konklusjonen.

Jeg skulle ønsker jeg kunne komme til en annen konklusjon. Jeg er ikke istand til det. Dessverre.

Jeg er rystet og disgusted.
Sist endret av Kryptomeus den 14 Apr 2007, 14:13, endret 4 ganger.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg ChristianHovden 14 Apr 2007, 13:42

Kryptomeus skrev:Dessverre.


Jeg ser meg enig i at det er leit når voksne mennesker med tilsynelatende alle sine skruer festet kommer til en slik konklusjon..
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 14 Apr 2007, 14:26

: Jeg ser meg enig i at det er leit når voksne mennesker med
: tilsynelatende alle sine skruer festet kommer til en slik konklusjon..

Jeg vil gjerne høre argumenter som gjør at jeg vil kunne komme til en annen konklusjon.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Kryptomeus 15 Apr 2007, 06:25

Jeg presiserer igjen at jeg ikke er (eller aldri har vært) medlem av DLF.

Hva bør Norge gjøre i forbindelse med at det nå er klart at det var den personer innen den amerikanske administrasjonen som selv forestod terrorangrepene den 11. september 2001?

Denne erkjennelsen er særdeles problematisk for Norge. Det bor flere mennesker av norsk avstamning i USA enn det er innbyggere i Norge, og nordmenn har kolonisert og bygget opp store deler av Midtvesten, slik at amerikansk kultur og norsk kultur har viktige felles berøringspunkter. Norge er videre medlem av NATO og den nordatlantiske akse har alltid vært av større utenrikspolitisk betydning for Norge enn vår tilhørighet i det europeiske kulturelle og politiske fellesskap. Norge deltar aktivt i det nordatlantiske sikkerhetspolitiske samarbeidet og utveksler på regelmessig og fortrolig basis efterretningsoppplysninger med amerikanerne. Efter den ellevte september har Norge på anmodning fra NATO også stillet med symbolske troppekontigenter i Afghanistan.

Eftersom det nå er avdekket bortenfor enhver rimelig tvil at den amerikanske administrasjonen har løyet om sentrale forhold vedrørende Al-Qaedas medvirkning i terrorangrepene den 11. september 2001, er det all grunn til å vurdere den samlede efterretningsmengde Norge har mottatt fra amerikansk hold vedrørende Al-Qaeda. Det er en forsvinnende liten mengde av denne efterretningsinformasjonen som Norge har mottatt fra kilder som nå i eftertid fortjener betegnelsen pålitelige. Vi vet egentlig svært lite håndfast om Al-Qaeda når vi ser bort fra informasjonen som er kommet fra amerikanerne.

Norge har nettopp tatt over driften av Kabul Internasjonale Flyplass og vi deltar med svært begrensede tropper i Afghanistan. Denne militære deltagelsen bør fortone seg som uproblematisk i øyeblikket og vi bør også fremover støtte opp om Afghanistans skjøre og unge administrasjon. Vi bør likevel utvikle evne og vilje til en uavhengig og selvstendig norsk analyse av den til enhver tid tilstrømmende informasjon vi mottar vedrørende Al-Qaeda, og særlig denne gruppens aktiviteter i Afghanistan og forbindelser med Taliban.

Terror iscenesatt av en regjering er ikke bare en ren kriminalsak, det er også et politisk anliggende med vidtrekkende og langvarige politiske implikasjoner som vi for denne sakens vedkommende ennå ikke til fulle kan skimte konturene av eller førstå dybden i, ikke minst fordi det her dreier seg om vår viktigste militære allierte. Sist men ikke minst er dette også et folkerettslig anliggende, som angår hele verdenssamfunnet, fordi det var borgere fra et stort antall land som ble drept.

Det forekommer i øyeblikket å være uklart om det amerikanske rettsvesenet vil være i besittelse av styrke og uavhengighet i tilstrekkelig grad til å kunne gjennomføre et rettsoppgjør mot de ansvarlige innen den sittende administrasjonen.

Norge bør i denne situasjonen i første omgang gjøre følgende:

- Vi bør nedjustere våre diplomatiske forbindelser med USA inntil USA selv uttrykker krystallklar vilje og i praksis viser den påkrevede evne til å ta et rettslig oppgjør med de krefter som står bak. Norges ambassadør i Washington bør midlertidig kalles hjem og hans funksjoner bør ivaretaes av en med lavere rang. Vi bør likeledes anmode USA om at den amerikanske ambassadør i Oslo midlertidig reiser hjem og drøfter sakskomplekset med sin regjering og at hans funksjoner i Oslo iverateas av en med lavere rang.

- Vi bør følge menneskerettighetssituasjonen i USA nøye og kritisk. Whistle blowers fra de amerikanske væpnede styrker og enkelte kritiske folkevagte er blitt møtt med beruvsverbot og trusler. Mainstream-media i USA er presset, truet eller lokket til taushet og det er reelt spørsmål om USA idag kan sies å ha en fri og uavhengig fjerde statsmakt.

- Sannhetsbevegelsen (911 Truth Movement) bør føle at de har norsk støtte, ikke bare fra privatpersoner, men fra det offisielle Norge, på samme måte som opposisjonen i Østeuropa før Muren falt hadde det. Det offisielle Norge bør pleie regelmessig og bred kontakt med representanter for Sannhetsbevegelsen.

- Inntil et rettsoppgjør er gjennomført, bør Norge unngå politisk kontakt med den sittende amerikanske administrasjonen.

- Norge bør gjøre det klinkende klart overfor den neste amerikanske administrasjonen at vi forventer at den rydder opp i eget hus, stiller de ansvarlige til rette, og gjenoppretter tilliten til den amerikanske politiske administrasjonen, til det amerikanske embedsverket og til de amerikanske væpnede styrker.
Sist endret av Kryptomeus den 15 Apr 2007, 10:12, endret 1 gang
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Erik 15 Apr 2007, 07:37

Demian skrev:Er K seriøs? Forstår K implikasjonene ved antydningene sine?

I så fall anser jeg dette som bevisst vandalisme av DLF forumet, og eventuelle reaksjoner fra moderatorer burde være passende.Demian skrev dette 26/3-07. Hans advarsel var særdeles betimelig!
Erik
 
Innlegg: 301
Registrert: 02 Mai 2004, 15:38
Bosted: Bergen

Innlegg Kryptomeus 15 Apr 2007, 09:42

Det er vanskelig å fortsette å delta i en debatt og i et forum all den tid jeg beskyldes for å ville vandalisere forumet. Jeg ber om at den som administrerer dette forumet (det er vel en administrator eller en redaktør eller en moderator) umiddelbart tar stilling til dette. Jeg vil ikke skrive mer her før jeg får klarsignal fra administrator på at mine hensikter ikke trekkes i tvil.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Vegard Martinsen 15 Apr 2007, 10:16

Kryptomeus skrev:Det er vanskelig å fortsette å delta i en debatt og i et forum all den tid jeg beskyldes for å ville vandalisere forumet. Jeg ber om at den som administrerer dette forumet (det er vel en administrator eller en redaktør eller en moderator) umiddelbart tar stilling til dette. Jeg vil ikke skrive mer her før jeg får klarsignal fra administrator på at mine hensikter ikke trekkes i tvil.


Kryptomesus´ ærlige hensikter trekkes ikke i tvil.

Jeg skal dog svare ham når jeg får tid.

De som ikke er interessert i temaet kan bare ignorere tråden.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Kryptomeus 15 Apr 2007, 10:24

: Kryptomesus´ ærlige hensikter trekkes ikke i tvil.

Godt. Og Formannen er også dette forumets administrator, forstår jeg. Kan vi da slippe personangrep? Jeg trekker ikke mine meningsmotstanderes motiver i tvil og håper å slippe at mine motiver trekkes i tvil.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Tore Aabø 15 Apr 2007, 13:49

Til Kryptomeus

Jeg kan ennå ikke se at du har kommet med noe som ligner et bevis. Alt du har er tilfeldige hendelser som du med lyst og vilje finner en sammenheng i. Det er dette som kalles konspirasjonsteorier.

Her er min forståelse av fremgangsmåten du bruker:
Måten du går frem for å undersøke denne saken på er helt feil. Du er fra starten av overbevist om at USA selv står bak terrorangrepene/eller ønsker av en eller annen grunn at det skal være slik (hvis ikke, ville du aldri ha kommet frem til den konklusjonen du har gjort. Jeg forutsetter her at du er ærlig). Dette fordi du mener noen har incentiver og vil tjene på dette. Med det som utgangspunkt er det bare å finne hendelser som passer inn med din overbevisning. Jeg vil faktisk sammenligne fremgangsmåten din med heksejakt i middelalderen. Her var folk overbevist over at hekser fantes og det var enkelt å finne hendelser/episoder for å få heksene brent. Dette er også det samme som religiøse mennesker gjør for å overbevise seg selv om at gud finnes.

Det som er felles for disse fremgangsmåtene er at man har noen feilaktige overbevisninger som man ikke stiller spørsmål ved. Disse overbevisningene styrer så personens argumentasjon og konklusjon.

Riktig fremgangsmåte for en slik sak er å starte med at ”ingen er skyldige” til det motsatte er bevist. Med det som utgangspunkt, vurderer man faktaene man har, for så med utgangspunkt i faktaene begynne å finne sammenhenger. Her kan man sikkert snakke med politiet for å lære mer om hvordan slik etterforskning foregår, hva slags fakta som vektlegges og hvordan man kommer frem til sikre konklusjoner.
Tore Aabø
 
Innlegg: 73
Registrert: 21 Jun 2005, 11:25

ForrigeNeste

Gå til Historie

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron