Side 1 av 1

De beste amerikanske presidentene

InnleggSkrevet: 06 Jun 2009, 13:34
Filosofen
Hvilke presidenter har etter DLFs syn vært de beste til å styre USA?
Hvem har ført USA nærmest laissez-faire?

Re: De beste amerikanske presidentene

InnleggSkrevet: 06 Jun 2009, 13:52
Amund Farberg
Min favoritt er Coolidge (1923 - 1929).
Mannen huskes blant annet for utsagn som: "... the chief business of the American people is business."

Re: De beste amerikanske presidentene

InnleggSkrevet: 08 Jun 2009, 10:50
Vegard Martinsen
Ja, Coolidge er klart best. Men også Jefferson var på mange vis svært bra.

Re: De beste amerikanske presidentene

InnleggSkrevet: 11 Jun 2009, 08:04
Vegard Martinsen
Fra Coolidges innsettelsestale:

"About the Declaration there is a finality that is exceedingly
restful. It is often asserted that the world has made a great deal of
progress since 1776, that we have had new thoughts and new
experiences which have given us a great advance over the people
of that day, and that we may therefore very well discard their
conclusions for something more modern. But that reasoning can
not be applied to this great charter. If all men are created equal,
that is final. If they are endowed with inalienable rights, that is
final. If governments derive their just powers from the consent of
the governed, that is final. No advance, no progress can be made
beyond these propositions. If anyone wishes to deny their truth or
their soundness, the only direction in which he can proceed
historically is not forward, but backward toward the time when
there was no equality, no rights of the individual, no rule of the
people. Those who wish to proceed in that direction can not lay
claim to progress. They are reactionary. Their ideas are not more
modern, but more ancient, than those of the Revolutionary
fathers."http://teachingamericanhistory.org/libr ... ocument=41

Re: De beste amerikanske presidentene

InnleggSkrevet: 11 Jun 2009, 10:42
Evans
Angående de amerikanske presidenter blir jeg nødt til å anbefale en bok som kom ut i fjor. http://www.cappelendamm.no/main/katalog ... eSupport=1

Boken er på ingen måte perfekt, men den er skrevet på en lettfordøyelig måte, som gjør at det blir en fornøyelse å få en innføring i det som må sies å være verdens viktigste embete. Spesielt kritikkverdig synes jeg det er å sette Jefferson i samme tradisjon som FDR. Jefferson var ikke liberaler, han var en radikal liberalist. En artigere historie er skildringen av Jeffersons og Adams` farvel til denne verden. Som kanskje mange vet, så døde disse samme dag, 4.juli 1826. På selveste jublileumsdagen for uavhengighetserklæringen.

For min del fremstår Jefferson som den største president. Han var riktignok kritisk til storkapitalen og anså at et fritt samfunn ville bestå av frie borgere som levde av jordbruk. På mange måter er den skepsis han hadde berettiget da vi ser at mye av dagens storkapital er i hendene på staten og i andre tilfeller så er staten største aksjonær.

Re: De beste amerikanske presidentene

InnleggSkrevet: 14 Jun 2009, 07:14
Evans
Jeg tror man først og fremst skal se på ham som historiker i denne sammenhengen.

Re: De beste amerikanske presidentene

InnleggSkrevet: 14 Jun 2009, 13:52
Evans
Jeg må først si at jeg skjønner at du er skeptisk. Likevel vil jeg si at Lahlum virker å ha god innsikt i historie selv om han tar feil på enkelte områder. Boken er også ganske ukontroversiell, og den gjør at man får trent, om ikke lattermusklene, så smilemusklene.

Re: De beste amerikanske presidentene

InnleggSkrevet: 27 Jun 2009, 22:22
KNW
En av de beste presidentene mener jeg - tro det eller ei - var Warren G. Harding.

Det er ene og alene fordi han avskaffet fascismen i Amerika, som ble innført av Woodrow Wilson. Han gjeninnførte ytringsfriheten og avskaffet "krigssosialismen", som var navnet på de massive mengdene med statlig kontroll over industrien som Wilson hadde innført. Mange av de progressive drev kraftig press for å fortsette krigssosialismen og den statlige kontrollen over medier og større og større deler av det private liv.

Han var riktignok inkompetent, noe korrupt og uten idealer, men dette er *langt* å foretrekke fremfor intelligente og effektive mennesker som jobber hardt for å innføre fascisme (slik som Wilson og Roosevelt). Der en mer idealistisk president hadde grepet sjansen som bød seg under resesjonen i 1920-21, gjorde Harding ingenting, og derfor ble det ingen stor depresjon i 1920. For å si det med hans egne ord:
“Gross expansion of currency and credit have depreciated the dollar just as expansion and inflation have discredited the coins of the world. We inflated in haste, we must deflate in deliberation. We debased the dollar in reckless finance, we must restore in honesty.”

"All the penalties will not be light, nor evenly distributed. There is no way of making them so. There is no instant step from disorder to order. We must face a condition of grim reality, charge off our losses and start afresh. It is the oldest lesson of civilization.""