Amerikansk Utenrikspolitikk

Diskusjon om politiske temaer fra det internasjonale nyhetsbildet.

Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg dradeel 03 Feb 2011, 22:00

Fortsettelse fra diskusjon om amerikansk utenrikspolitikk som startet i Egypt-tråden...

QIQrrr skrev:Det som er skrevet ovenfor minner til forveksling om noe som er klippet ut av en Ron Paul folder. Jeg kan langt på vei være enig i at det geopolitiske bildet er komplekst og sammenvevd, men hvordan dette kan tilskrives amerikansk mangel på "fornuftig forsvarspolitikk" må nesten utdypes nærmere. Hva er fornuftig forsvarspolitikk? Hvilke politikere med "altfor stor selvtillit" siktes det til og hva ligger i uttalelsen som henviser til den kalde krigen? Videre kan det være interessant å få en nærmere forklaring på hvordan "det hele har komt tilbake og sparket dem i rumpen som islamistisk anti-amerikanisme." Løse koblinger mellom "selvoppnevnt verdenspoliti" og "den anti-vestlige hetsen" er noe vi vanligvis finner igjen på venstresiden som utvilsomt deler den svært fantasifulle drømmen om at den amerikanske forsvarsevnen vil falle i grus "når de endelig skakkjører sitt eget lands økonomi." Hvordan lyder forøvrig den magiske oppskriften på å "spre ordentlig fred og frihet" og kan de som "har lidd under Amerikas innblandingspolitikk" identifiseres? Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at min innledende assosiasjon absolutt ikke er ensbetydende med forutinntatthet.

Et svar bør kanskje finne veien til en egen tråd om amerikansk forsvarspolitikk. Dra gjerne med tilhørende ordveksling.

Jeg skal absolutt ikke nekte for at jeg har en liten svakhet for Ron Paul i det store og det hele når det kommer til amerikansk politikk. Mitt språk vil nok definitivt være farget av det, enten jeg vil eller ikke.

Når jeg sier fornuftig, så mener jeg en konsekvent og prinsippfylt politikk, der man ikke blander seg inn i alt og alles anliggende, når ikke landet eller siden egne innbyggere har blitt utsatt for en trussel. Selvfølgelig, da kommer spørsmålet om hva en trussel er. I denne sammenheng ville jeg mene det fra amerikansk side har vært en noe løs formening om hva som er en reell trussel. Man snakker gjerne om tenkte trusler som kan oppstå hvis man ikke handler på den ene eller andre måten, som resulterer i at man støtter enkelte regimer - enten for å demme opp mot den tenkte trusselen av kommunisme, eller den tenkte trusselen av islamisme. Deres kampanje om å demme opp mot kommunismen i den kalde krigen trenger vel ingen ytterlige forklaring? USA kom seirende ut av den kalde krigen, og deres posisjon som hegemon med en ansvarsfølelse for å opprettholde en form for stabilitet i verden gjenspeiler seg i politikeres og adminstrasjoners uttalelser og handlinger. Derfor har man tropper i Japan og Sør-Korea; derfor har man tropper i Taiwan; derfor har man tropper i Europa; derfor støtter man Israel; derfor støttet man Irak; derfor støtter man Saudi-Arabia, osv. Hva man nå enn måtte tenke og synes om det, så er det de grupperinger som benytter seg av dette i sin kampanje mot amerikansk innblanding. Det er disse jeg mener når jeg sier "lidd under Amerikas innblandingspolitikk". Det betyr ikke nødvendigvis at USA direkte har gjort livet surt for mange folk, og at det er en sammenheng mellom amerikansk innblanding og dårligere leveforhold. Jeg er ikke den typiske palestinaskjerf-personen som vil si at USA og Israel er djevelen som har som formål å ødelegge livene til palestinere og muslimer i midtøsten. Det jeg mener er de i landene som har vært motstandere av de regimene som USA har støttet - og i noen tilfeller også hjulpet til makten -, og som i sin motstand retter kritikk mot USA. Disse er ikke nødvendigvis et bedre alternativ til de diktatorene som har makten, men de bruker det som "fodder" i sin retorikk, noe som hjelper dem i deres videre rekruttering. Jeg tror ikke det er feil å si at Al-Qaida har kunnet rekruttere mange flere til sin sak etter krigene i Irak og Afghanistan. I deres øyne har de over lengre tid lidd under amerikansk innblanding i midt-østen. Uten denne innblandingen ville de over tid mistet sin autoritet.

Jeg må få si at "løse koblinger mellom "selvoppnevnt verdenspoliti" og "den anti-vestlige hetsen" er noe vi vanligvis finner igjen på venstresiden som utvilsomt deler den svært fantasifulle drømmen om at den amerikanske forsvarsevnen vil falle i grus "når de endelig skakkjører sitt eget lands økonomi"" ikke stemmer med min oppfattelse av venstresiden i amerikansk politikk. Venstresiden har ikke handlet på noen annen måte enn høyresiden når de har vært i maktposisjon. Når det kommer til anti-vestlig hets, så mener jeg også her om blowback fra langvarig innblanding i andres lands innenriksaffærer, eller det å steppe inn i regionale konflikter. Man blusser opp vestlig skepsis, noe som uttarter seg i demonstrasjoner og aksjoner mot amerikansk og vestlig jord. Amerikas støtte til Israel og enkelte regimer i midtøsten, som Vegard nevnte [i Egypt-tråden], blir ikke satt like stor pris på av alle. Over tid produserer det hat. Effekten av blowback blir at det man i utgangspunktet ønsket å demme opp mot ikke var så alvorlig som den ekstremismen man på lang sikt produserer. Hadde man ikke blandet seg inn til å begynne med ville enkelte land i dag kanskje vært mer åpne land med bedre tilstander.

Et eksempel som nevnes der man ikke klarte å demme opp for den tenkte trusselen var Vietnam. Kommunistene kom til makten, men hva man står igjen med er etter forholdene et fredelig land hvor man kan feriere, handle med og som sakte men sikkert har bevegd seg mot et åpnere og mer fritt samfunn, slik som Kina har gjort. Tingenes tilstand i Vietnam er defintitivt ikke ideelle, men man kan få til mye mer konstruktivt gjennom fred og fri handel enn man får til gjennom krig. Hvis man står frem som et godt eksempel på et fritt og kapitalistisk land og fremmer fri handel med flest mulig, så vil man over tid se flere bevege seg i samme retning - om det så er gjennom opprør hos folket eller sakte reformering og tilpasning hos lederene. Det finnes ingen magisk oppskrift på å plutselig oppnå ordentlig fred og frihet. Det er vel det som er mitt poeng. Det amerikanske prosjektet i etterkrigstiden om å finne en metode for å kunne skape ideelle demokratier gav få klare resultater. Japan kan vel sies å være en suksess, men resultatet var at det ikke var så veldig enkelt å kontrollere. Jeg har dog personlig en stor tro på det å stå frem som et godt eksempel og fremme fri handel. Men jeg er muligens naïv på det feltet.

Når jeg sier "når de endelig skakkjører sitt eget lands økonomi", så mener jeg at de bruker mer enn de har, låner og printer opp penger for å betale for kostbare kriger og velferdsprogrammer. Venstresiden i USA tror ikke at de skakkjører økonomien ved å gå dypere i gjeld, eller ved å ha en kostbar utenrikspolitikk. De er forkjempere av amerikas utenrikspolitikk, og er fast bestemt på at Amerikas konsum holder oppe verdensøkonomien. Deres innblanding rundt om i verden skaper blowback, som blir grunnen for å blande seg inn enda mer. Det er som statlig innblanding i økonomiske annliggende. Man setter i gang en regulering, bare for å oppdage at det satte i gang en rekke uforutsette negative konsekvenser, som igjen legges til grunn for videre reguleringer, og slik fortsetter runddansen. Man klarer ikke å holde styr på alt. USA er i en slik situasjon i utenrikspolitikken, og ingen vil engang vurdere å trykke på reset-knappen. Men når man blir satt opp i et hjørne hvor man er tvunget til å takle det økonomiske problemet man er i, så vil man bli tvunget til å gi slipp på noe. Et eller annet kutt har nødt til å oppstå. For å unngå at folk i USA skal bli forbanna, litt på samme måte som mange har blitt forbanna i europeiske land i det siste, så vil utenrikspolitikken være et naturlig sted å kutte. Det er da ingen fantasifull drøm å tro at dette vil sette kjepper i hjulene for den nåværende noe kostbare linjen i forsvars- og utenrikspolitikken til USA? For min del er det heller ingen "drøm". Det er nok utvilsomt de på "far left"-siden i amerikansk politikk som gnir seg i hendene over dette, men jeg deler personlig ikke det synet. Ja, jeg skulle ønske at Amerika ikke sendte sine soldater ut i kriger de ikke har erklært og som ikke er basert på en direkte trusler om angrep på landet, men jeg er ikke av den formening at en økonomisk krise er bra, bare fordi det kan føre til at man må være mer forsiktig med hva man bruker penger på. Jeg tror bare det vil være et naturlig utfall. Time vil sjå.
"In Keynesian America, debt has you!"
dradeel
 
Innlegg: 27
Registrert: 30 Jan 2011, 04:16
Bosted: Trondheim

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg QIQrrr 04 Feb 2011, 01:43

La meg innledningsvis takke for at du tok deg tid til å redegjøre nærmere for ditt syn. Jeg oppfatter imidlertid svaret som lite konkret samt noe preget av kontrafaktisk spekulasjon, men temaets vanskelighetsgrad og omfang er jo formidabelt. Et annet element: I enkelte tilfeller, men kanskje ikke i alle observerbare situasjoner, kan det muligens være slik at det som rent umiddelbart oppfattes som "prinsippløs politikk" hvor USA tilsynelatende "blander seg inn i alt og alles anliggende" er delelementer i langsiktige strategier som allmennheten kanskje ikke har kjennskap til, og hvis dette stemmer så er det jo litt vanskelig å vurdere hvorvidt dette er fornuftig eller ikke. Det er ikke dermed sagt at det er dette spillet som først og fremst preger amerikansk utenrikspolitikk, men vi må ikke glemme at det også foregår ting under overflaten som vi kanskje ikke er helt klar over. I hvor stor grad dette preger det synlige bildet er det vanskelig å si noe sikkert om, men i mangel på slik innsikt er det som sagt vanskelig å vurdere. Bør det være slik? Jeg vet ikke.

Påstanden om at rekrutteringen til al Qaeda, Taliban og andre terrorgrupper har økt som følge av krigføringen lar seg ikke etterprøve, men det er ikke usannsynlig at de i perioder har følt et behov for å erstatte de som har falt fra. Dette er ganske vanlig. Det er nok hevet over enhver tvil at disse terrororganisasjonene "har lidd under amerikansk innblanding," og forhåpentligvis vil lidelsene øke inntil de blir såpass uutholdelige at de nevnte gruppene opphører å eksistere. Påstanden om at disse terrororganisasjonene vil miste sin autoritet over tid uten militær intervensjon fester jeg absolutt ikke lit til. Det motsatte ser ut til å være tilfelle i andre regioner.

dradeel skrev:Jeg må få si at "løse koblinger mellom "selvoppnevnt verdenspoliti" og "den anti-vestlige hetsen" er noe vi vanligvis finner igjen på venstresiden som utvilsomt deler den svært fantasifulle drømmen om at den amerikanske forsvarsevnen vil falle i grus "når de endelig skakkjører sitt eget lands økonomi"" ikke stemmer med min oppfattelse av venstresiden i amerikansk politikk.

Jeg siktet til den europeiske venstresiden.

Forøvrig er det amerikanske forsvarsbudsjettet forsvinnende lite sammenlignet med de enorme kostnadene forbundet med den ikke-bærekraftige velferdsstaten. Det er nesten ikke til å tro hvor utrolig lite som egentlig brukes på militæret.

Bilde
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg dradeel 04 Feb 2011, 06:32

QIQrrr skrev:La meg innledningsvis takke for at du tok deg tid til å redegjøre nærmere for ditt syn. Jeg oppfatter imidlertid svaret som lite konkret samt noe preget av kontrafaktisk spekulasjon, men temaets vanskelighetsgrad og omfang er jo formidabelt.
Sant nok, men når man i den kalde krigen gikk inn for en intervenerende utenrikspolitikk fordi man fryktet potensielle fremtidige trusler, så blir det litt det nivået man diskuterer på. Man påstod gjerne at "hvis vi ikke gjør A umiddelbart, så kan i fremtiden B skje", men i eksempler hvor de ikke klarte å demme opp for fremtidige trusler endte man ikke opp med de truslene man forventet. Vietnam ble kommunistisk, men lite har skjedd ovenfor USA der i ettertid. Der man aktivt "klarte" å demme opp - ved at USAs allierte kom til makten, har det blusset opp aktivisme med anti-amerikansk retorikk. Det virker som at det å ikke blande seg inn i hele tatt kunne gjort problemet så lite som mulig. Der hvor man eventuelt endte opp med direkte trusler kunne man gå inn med full makt og statuere et eksempel. Det virker for meg å være mye mer prinsippielt og forståelig i det minste.

Et annet element: I enkelte tilfeller, men kanskje ikke i alle observerbare situasjoner, kan det muligens være slik at det som rent umiddelbart oppfattes som "prinsippløs politikk" hvor USA tilsynelatende "blander seg inn i alt og alles anliggende" er delelementer i langsiktige strategier som allmennheten kanskje ikke har kjennskap til, og hvis dette stemmer så er det jo litt vanskelig å vurdere hvorvidt dette er fornuftig eller ikke. Det er ikke dermed sagt at det er dette spillet som først og fremst preger amerikansk utenrikspolitikk, men vi må ikke glemme at det også foregår ting under overflaten som vi kanskje ikke er helt klar over. I hvor stor grad dette preger det synlige bildet er det vanskelig å si noe sikkert om, men i mangel på slik innsikt er det som sagt vanskelig å vurdere. Bør det være slik? Jeg vet ikke.
Du har helt klart rett i det. Jeg må innrømme at jeg fikk en tankevekker om hvor vanskelig det kan være for nåværende amerikanske politikere å avgjøre slikt når jeg var på gjesteforelesing med en av Bush' rådgivere for Øst-Asia, Michael Green. Han diskuterte regionale konflikter og mulige scenarioer i Øst-Asia, spesielt tilknyttet den litt usikre tilstanden i Nord-Korea, og den eventuelle situasjonen hvis landet skulle ende opp med å falle sammen. Ett av USAs oppgaver er å holde landet under konstant overvåking, slik at hvis det skulle ende opp i revolusjon/krig/etc, så var førsteprioritering for USA - som eneste land i verden med ressursene og viljen til å kunne foreta en slik aksjon - å gripe inn og ta over ethvert lokale hvor man kunne potensielt produsere atomvåpen (USAs etterretning vet sånn ca hvor denne produksjonen finner sted). Målet vil være å fjerne alle atomhoder, våpendeler og produksjonsverktøy, fordi man ikke har lyst til å komme i den situasjonen hvor en crazy høytstående offiser, midt i kaoset, mot formodning skulle finne på å smugle det ut og selge det til terrorister som ønsker å benytte det i terroraksjoner mot USA.

Men igjen, når intervenering skaper blowback og anti-amerikanske holdninger, så ville det i det minste virke fornuftig å stoppe interveneringen der hvor man ikke direkte trenger å blande seg inn, nettopp for å unngå å skape grupperinger som ville ønske å få tak i atomvåpen til terroraksjoner mot USA. Kanskje man føler at man trenger å blande seg inn over alt, men da har man også satt seg i en veldig kinkig og uønsket posisjon.

Det er nok hevet over enhver tvil at disse terrororganisasjonene "har lidd under amerikansk innblanding," og forhåpentligvis vil lidelsene øke inntil de blir såpass uutholdelige at de nevnte gruppene opphører å eksistere. Påstanden om at disse terrororganisasjonene vil miste sin autoritet over tid uten militær intervensjon fester jeg absolutt ikke lit til.
Slike grupper blomstrer på krig og intervenering. Det øker rekrutteringen og de føler seg legitimert i sitt arbeide. De får en viss autoritet blant sine landsmenn når de kan peke direkte på hvor "ond og slem" USA er. Ikke at jeg tar Osama Bin Ladens ord for gitt, men når han har ytret ønske om at USA bringer krig til midtøsten og sier at krig der gjør det lettere for han å rekruttere medlemmer og oppnå målet sitt - drive anti-amerikansk kampanje og ta amerikanske liv -, så ser ikke militær intervensjon ut til å ha den effekten man skulle ønske. Det ser ikke (enda) ut til at Al-Qaida har lidd under militær intervensjon.

Det motsatte ser ut til å være tilfelle i andre regioner.
Hvor? Ikke at jeg tviler, men man hører bare ikke om dette. Jeg vil gjerne få innsikt i hvor militær intervensjon har vært helt nødvendig for Amerikas interesse. Som oftest er militær intervensjon bare sett på som en nødvendighet i de områder hvor man allerede har drevet annen form for intervensjon. Men hadde man ikke drevet noen form for intervensjon til å begynne med, så hadde man ikke endt opp med en situasjon hvor man må sette i gang flere og flere interveneringer for å rette opp i de uforutsette konsekvensene fra tidligere av. Det blir for meg akkurat som økonomisk politikk og reguleringer. Alt bunner vel ut i at jeg tviler på man noen gang vil få evnen til å vite alt man trenger å vite for å foreta en perfekt gjennomtenkt politisk avgjørelse uten negative konsekvenser.

Jeg siktet til den europeiske venstresiden.
Ah, sorry. My bad. Og ja, det er meget mulig at man på venstresiden i Europa er forholdsvis fetishistisk rundt tanken om Amerikas mulige undergang. Jeg vet palestinaskjerfbrigaden gjerne er det. Jeg har ikke mye til overs for slikt. Personlig ser jeg bare at det på godt og vondt vil bli et uungåelig utfall slik som ting utarter seg nå.

Forøvrig er det amerikanske forsvarsbudsjettet forsvinnende lite sammenlignet med de enorme kostnadene forbundet med den ikke-bærekraftige velferdsstaten. Det er nesten ikke til å tro hvor utrolig lite som egentlig brukes på militæret.

http://i52.tinypic.com/1zq3kom.jpg
Det finnes flere måter de beregner "national defense spending" på. Man ser gjerne ulike tall fra ulike instanser, ofte avhengig av hva deres politiske interesse er. Det er veldig mye "defense spending" som blir puttet i departementer som ikke har direkte med forsvars- og utenrikspolitikk å gjøre. Jeg kan ikke se at de detaljert beskriver kildene til utregningen. Men ja, jeg sier ikke at velferdsordningene ikke koster mer. Man vet at de om ikke så altfor lang tid vil ta opp alle skatteinntektene som staten har. Problemet er bare at det politisk sett i USA vil være vanskelig å kutte på de kostnadene "over natten", spesielt fordi så altfor mange er blitt gjort avhengig av ordningene. Ideelt sett burde man selvfølgelig kutte alt av velferdsordninger, slik at man kan opprettholde nåværende militærbudsjett, men det vil sikkert være politisk sett enklere i første omgang å kutte av militærbudsjettet, noe som nødvendigvis betyr at man må gi slutt på noen av krigene. Jeg forholder meg dog optimistisk til Rand Pauls formodning om at man bør inngå et komprimiss om å kutte fra begge hold for å bli kvitt underskuddet, uten å øke skattene. Det virker som en fornuftig måte å takle velferdsutgiftene på.
"In Keynesian America, debt has you!"
dradeel
 
Innlegg: 27
Registrert: 30 Jan 2011, 04:16
Bosted: Trondheim

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg QIQrrr 04 Feb 2011, 08:39

dradeel skrev:Vietnam ble kommunistisk, men lite har skjedd ovenfor USA der i ettertid. Der man aktivt "klarte" å demme opp - ved at USAs allierte kom til makten, har det blusset opp aktivisme med anti-amerikansk retorikk. Det virker som at det å ikke blande seg inn i hele tatt kunne gjort problemet så lite som mulig.

Kommunismen har tatt livet av godt og vel 100 millioner mennesker. Litt aktivisme og anti-amerikansk retorikk i områder hvor denne ondskapen ble stoppet blekner etter min mening betydelig i forhold til denne kjennsgjerningen.

...når intervenering skaper blowback og anti-amerikanske holdninger så ville det i det minste virke fornuftig å stoppe interveneringen der hvor man ikke direkte trenger å blande seg inn, nettopp for å unngå å skape grupperinger som ville ønske å få tak i atomvåpen til terroraksjoner mot USA. Kanskje man føler at man trenger å blande seg inn over alt, men da har man også satt seg i en veldig kinkig og uønsket posisjon.

Det finnes naturlig nok veldig mange som mener svært mye om både dette og andre ting de kanskje ikke har full oversikt over, men jeg er rimelig sikker på at slike vurderinger gjøres i alle relevante tilfeller av svært kompetente mennesker. Jeg fester forøvrig ikke lit til såkalte blowback-teorier som forsøker å snu ansvarsforholdet.

Det ser ikke (enda) ut til at Al-Qaida har lidd under militær intervensjon.

al Qaeda er kraftig redusert, men at de ikke er fullstendig nedkjempet på dette tidspunktet bør vel ikke overraske noen med tanke på den rådende doktrinen.

...hadde man ikke drevet noen form for intervensjon til å begynne med, så hadde man ikke endt opp med en situasjon hvor man må sette i gang flere og flere interveneringer for å rette opp i de uforutsette konsekvensene fra tidligere av.

Dette er ren spekulasjon hvor en alternativ virkelighet presenteres som fakta etter at premiss X er byttet ut med Y.

Det finnes flere måter de beregner "national defense spending" på.

Formålet var å illustrere hvor skoen trykker når det gjelder utgifter.

Den største blunderen til det amerikanske militæret er etter min mening noe de ikke gjorde. General Patton hadde som kjent svært lyst til å fortsette østover etter at Berlin hadde falt, men slik gikk det ikke, og hva Russland har bidratt med når det gjelder massemord og destabilisering av regioner etter andre verdenskrig blir ofte glemt av de som av ulike årsaker finner det mer betimelig å kritisere den part som etter beste evne har forsøkt å rettet opp i mye av dette.
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg QIQrrr 08 Feb 2011, 16:38

Bilde

Chairman of the Joint Chiefs of Staff, February 8, 2011: The ongoing shifts in relative power and increasing interconnectedness in the international order indicate a strategic inflection point. This requires America's foreign policy to employ an adaptive blend of diplomacy, development, and defense. While the strength of our military will continue to underpin national security, we must continuously adapt our approaches to how we exercise power. Leadership is how we exercise the full spectrum of power to defend our national interests and advance international security and stability. Our Nation's security and prosperity are inseparable. They are sustained by our values and leadership in the international order. In this interdependent world, the enduring interests of the United States are increasingly tied to those of other state and non-state actors. The complexity of this global system and the challenges therein demand that we – the Joint Force – think anew about how we lead - The National Military Strategy of the United States of America 2011
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg dradeel 08 Feb 2011, 23:13

QIQrrr skrev:men jeg er rimelig sikker på at slike vurderinger gjøres i alle relevante tilfeller av svært kompetente mennesker. Jeg fester forøvrig ikke lit til såkalte blowback-teorier som forsøker å snu ansvarsforholdet.
Det er vel nettopp en slik tro på at alle nødvendigvis er svært kompetente jeg ikke har. Det følger vel litt av min fravær av tillit til enhver statlig avgjørelse. Jeg tror ikke noen har evne til å foreta slike politiske avgjørelser med full sikkerhet om at det ikke vil være uforutsette negative konsekvenser.

Når det kommer til blowback, så viser det seg tydelig når slike terrororganisasjoner henviser til tidligere handlinger (ikke nødvendigvis av militær art) av USA rundtom i verden som begrunnelse for deres nåværende handlinger mot USA. Men dette unnskylder jo ikke på noen måte deres nåværende terrorhandlinger. USA skal fremdeles kunne gå etter og straffe de som begår kriminelle handlinger mot amerikanere, men det er ikke dermed sagt at det er ok å subsidiere noen diktaturer, sanksjonere mot andre, innvadere land eller drive med nasjonsbygging, spesielt når dette ikke er resultat av direkte trusler mot USA. Man kan da, samtidig som man er klar på hva konsekvensene er av å true USA, også prøve å ikke sette seg i en situasjon hvor man unødvendig utsetter sine egne innbyggere for risiko i fremtiden, og heller prøve å bygge opp "god pr" internasjonalt ved å være et godt eksempel, og jobbe aktivt med å spre budskapet om frihet gjennom fred og fri handel.
"In Keynesian America, debt has you!"
dradeel
 
Innlegg: 27
Registrert: 30 Jan 2011, 04:16
Bosted: Trondheim

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg simon 08 Feb 2011, 23:24

dradeel skrev:Det er vel nettopp en slik tro på at alle nødvendigvis er svært kompetente jeg ikke har


Dette emnet fortjener et lengre svar, siden jeg har nokså sterke minger om det. Men jeg nøyer meg med å erklære meg enig i dette utsagnet, i flere tilfeller.

Jeg kjenner etterhvert nokså godt til Balkans historie, og hvis man f.eks leser Hoolbrokes bok om krigen i Bosnia, sammenholdt med banale fakta som man kjenner til hvis man har lest litt historie, og den fullstendige mangel på fokus på årsakene til krigen, så blir jeg meget skeptisk.
Hvis man sammenligner de faktiske hendelsene i WUTBY med de offisielle amerikanske formålene med intervensjonen, er det lite å bli imponert over. Jeg håper det ikke er typisk for hvordan man opererer generelt.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg QIQrrr 09 Feb 2011, 04:35

Jeg kjenner ikke fremstillingen til Holbrooke eller hvilke øvrige tilfeller det siktes til. Det finnes helt sikkert diskutable enkelttilfeller, men mitt inntrykk er at det generelle kompetansenivået er uovertruffent. Doktrinære innvendinger kan jeg i mange tilfeller være enig i, og velbegrunnet kritikk forøvrig er naturligvis ønskelig, men i mange tilfeller stusser jeg over ensidigheten og de premissene som legges til grunn. Jeg kjenner som sagt ikke til hva Holbrooke sikter til, men hvis relevante årsaker til krigen i Bosnia ble utelatt i de vurderingene som ble gjort så er dette selvfølgelig beklagelig. Simon kan kanskje utdype dette nærmere? Hva er WUTBY?
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg QIQrrr 24 Mar 2011, 22:48

Fox News, March 24, 2011: While President Obama calls Libyan leader Muammar al-Qaddafi a threat to his own people, just one month before attacking Libya the president asked Congress to increase U.S. aid for Qaddafi's military to $1.7 million. If this seems contradictory, welcome to the world of U.S. foreign aid, where billions of tax dollars go to people we don't like and nations some say don't need the help. The latest unrest has drawn renewed scrutiny to these policies - Did Qaddafi Deserve U.S. Funding? Foreign Aid Under Scrutiny Amid Mideast Unrest
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg QIQrrr 10 Apr 2011, 05:26

Marine Corps Times, April 8, 2011: The Obama administration plans to reduce U.S. military forces in Europe but by less than was envisioned under President George W. Bush. A senior U.S. official says that the administration plans to remove only one of the four deployable combat units currently assigned to Europe. An earlier plan developed by former Secretary of Defense Donald Rumsfeld called for removing two units - U.S. plans to scale back troop cuts in Europe

Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

The Needless Casualty

Innlegg Panther 12 Mai 2011, 16:06

http://www.capitalismmagazine.com/war-peace/military/6413-%EF%BB%BF%EF%BB%BFthe-needless-casualty.html

12 May 2011 Derron Matthews

On May 7th, a US Navy warship will be christened in the memory of a fallen Navy SEAL operator and Medal of Honor recipient, Lieutenant Michael Murphy. Murphy, then 29 years old, was killed in action in Afghanistan's Kunar province on June 28, 2005. The circumstances surrounding his death present a microcosmic example of the immorality in American foreign policy.

Bilde
Navy SEAL (Sea, Air, Land) Lt. Michael P. Murphy, 29, from Patchogue, NY. Murphy was killed by enemy forces during a reconnaissance mission, Operation Redwing, June 28, 2005. Murphy lead a four-man team tasked with finding a key Taliban leader in the moun


Murphy and three other Navy SEALs were performing a reconnaissance mission in the Hindu Kush mountains when a handful of goat herders stumbled upon them. Fearing that their mission might be compromised, the SEAL operators debated feverishly whether the herders should be spared or killed. The Associated Press writes:

If they were Taliban sympathizers, then letting the herders go would allow them to alert the Taliban forces lurking in the area; killing them might ensure the team's safety, but there were issues of possible military charges and a media backlash...

Military charges? Media backlash? These are the issues that American service members must burden themselves with when engaged in a war zone? Do combat troops have a right to self-defense anymore? Lieutenant Murphy argued in favor of releasing the goat herders:


In 1944, the 12th SS Panzer Division ferociously defended Caen from the British and Canadian advance during the Normandy campaign. The unit was comprised of 16 to 18 year olds from the Hitler Youth or Hitlerjugend. During the Battle of Berlin, the Hitler Youth were integral to the Nazi's last line of defense. Many of the combatants were as young as 12 and they were reportedly some of the fiercest fighters.

Potentiality cannot be confused for actuality. Just because a boy is young does not make him innocent in the ways of the world. Age is minuscule in the larger scheme of the battlefield. The nature of any conflict is the materialization of contrasting ideas. Ideas do not discriminate in terms of age. In the case of the Hitler Youth, their lives belonged, not to themselves, but to the Fuehrer.


Lieutenant Murphy will not be remembered for his valor in vicious combat or maintaining enough composure to say "thank you" in closing a radio transmission; wounded and under heavy fire--as only a Navy SEAL can. No, Lieutenant Murphy will be remembered for his decision to release a few goat herders at the expense of his own life. It is because of the popularity of altruism that honorable soldiers are entangled in endless, aimless welfare wars. It is because of the bankrupt nature of altruism that events such as those on June 28, 2005 in Kunar province occur, and no one can explain the rationale for 19 dead American servicemen.
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg Rounin 12 Mai 2011, 19:24

Artikkelen over antyder veldig mye, men jeg kan ikke se noe sted hvor den sier det i klartekst. Skal man forstå den dithen at den foreslår at soldater skal drepe alle sivile de kommer over når de er i en utsatt situasjon? At det er fritt frem å skyte på gjetere, og formodentlig da også journalister, ambulanser og hva det skal være, bare for å være på den sikre siden?

Hvor stanser det i så fall hen? Hvis man kommer over en tropp med ukjente soldater i NATO-uniform, så burde man kanskje skyte dem også, i tilfelle det egentlig er fienden som seiler under falskt flagg? Hvorfor ikke massakrere hele sivilbefolkningen? Kanskje også luke ut sympatisører og mistenkelige elementer i eget land? Man kan jo aldri være for sikker...
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg QIQrrr 30 Jun 2011, 05:08

Marine Corps Times, June 29, 2011: The United States will push ahead with more targeted drone strikes and special operations raids and fewer costly land battles like Iraq and Afghanistan in the continuing war against al-Qaida, according to a new national counterterrorism strategy unveiled Wednesday. The doctrine, two years in the making, comes in the wake of the successful special operations raid that killed al-Qaida chief Osama bin Laden in May, and a week after President Obama’s announcement that U.S. troops will begin leaving Afghanistan this summer. The document is a purposeful departure from the Bush administration’s policy - U.S. unveils retooled plan to hunt al-Qaida
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Amerikansk Utenrikspolitikk

Innlegg QIQrrr 31 Aug 2011, 15:03

Marine Corps Gazette, August 31, 2011: Gen James Mattis spoke about U.S. national security interests and challenges to national security in the Middle East. Among the topics he addressed were plans for troop withdrawals from Iraq and Afghanistan, the significance on popular democratic movements in the Arab world, and regional threats from terrorist organizations. He also responded to questions from the audience - Video: Gen James N. Mattis Addresses The 2011 George P. Shultz Lecture Series
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

No Palestine State Until The Reject Jihadist Ideology

Innlegg Panther 06 Nov 2011, 16:41

http://www.capitalismmagazine.com/war-peace/islamic-jihad/6650-no-palestine-state-until-the-reject-jihadist-ideology.html

6 November 2011 Robert Spencer

The U.S. should thus stand firmly with Israel and reject a Palestinian state.

Bilde
Cartoon: Cox and Forkum

Millions around the world believe that when Palestinian Authority President Mahmoud Abbas submitted an application to the United Nations [last month] for admission of Palestine as an independent state, he was setting the stage for a new era of peace in the Middle East. Unfortunately, nothing is more certain than that those hopes—like all the hopes raised by the accords and treaties and agreements and road maps that have come before—will be met with disappointment.

Abbas, not surprisingly, blamed the failure of earlier negotiations on Israel. He complained that “the Israeli government ... frantically continues to intensify building of settlements on the territory of the state of Palestine. Settlement activities embody the core of the policy of colonial military occupation of the land of the Palestinian people and all of the brutality of aggression and racial discrimination against our people that this policy entails.”

Are the Israeli settlements really the problem? No, they’re just the obstacle du jour. In fact, the Palestinian Arabs rejected the United Nations’ original proposal to create a Jewish state and an Arab state in 1947, long before any “settlements” were on the horizon. As Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu explained in his own UN address on Friday: “Our conflict has been raging for—was raging for nearly half a century before there was a single Israeli settlement in the West Bank. ... [Abbas] said that Israel has been occupying Palestinian land for 63 years. He didn’t say from 1967, he said from 1948. I hope somebody will bother to ask him this question because it illustrates a simple truth: The core of the conflict is not the settlements. The settlements are a result of the conflict.”
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Neste

Gå til Utenrikspolitikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester