DLFs syn på private byer og kommuner?

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

DLFs syn på private byer og kommuner?

Innlegg Onarki 12 Mai 2005, 09:20

Det er ingen tvil om hva DLF mener om anarko-kapitalisme, med andre ord privat politi, militær og rettsvesen: staten skal ha monopol på fysisk makt. Men derimot er det ikke like klart hva DLFs syn er på private byer og kommuner, og her vil jeg gjerne ha en del innspill. La meg først si et par av mine egne tanker i den forbindelse og dermed gjøre et par konklusjoner som kan forklare DAGENS tilstand.


Om private byer
Eiendomsrett forhindrer ingen å kjøpe opp så mye landområder som de bare måtte ønske. Eiendomsrett forhindrer heller ingen i å bygge veier, kloakksystem osv. på sin egen eiendom. Eiendomsretten gir også muligheten til å leie ut deler av eiendommen sin til folk som måtte ha lyst til dette. Dersom eieren vil kan disse leiekontraktene spesifisere at det er lov for leietakeren å selge leiekontrakten videre til andre så lenge den nye kontraktseieren oppfyller visse spesifiserte krav. Ved å gjøre dette har eieren innført en slags eiendomsrett "light" på eiendommen sin. Leietakerene har så fri disposisjonsrett som om de eide eiendommen.Kort sagt: det er ingenting i eiendomsretten som hindrer noen i å kjøpe opp store mengder land og starte sine egne byer, gjerne som aksjeselskap. Vi vet jo at kapitalakkumulering er en helt naturlig og viktig del av kapitalismen, og som i alle andre bransjer ville noen ende opp med å bli store, også innen eiendom. Så store kan de bli at de utgjør hele byer, gjerne metropoler. Overfladisk sett ville slike byer til forveksling kunne minne om dagens byer. De ville ha "skatt" (altså leie), begrenset "eiendomsrett" (m.a.o. svært liberale leiekontrakter som kan kjøpes og selges), by-eieren ville trolig ha visse muligheter til ekspropriering av "eiendom" til utbygging av veier, kloakk osv. (m.a.o. leiekontrakten spesifiserer denne muligheten). Byen ville kunne ha "fellesarealer", m.a.o. områder som byeieren tillater fri ferdsel på, feks. parker, gater osv.

Enkelte ville argumentere for at nettopp dette allerede til en viss grad HAR skjedd. Det er jo slik at byer, i hvert fall i Europa, ofte var bygget opp omrking småkonger, og kongedømmer var jo også "eiendommen" til kongen. Når det ble dannet demokratiske republikker rundt omkring så var det jo nettopp en forkasting av kongens makt, og at så stor eiendom gikk i arv. Når kongseiendommen ble ekspropriert av "folket" så ble den omdannet til et slags "aksjeselskap" -- demokrati. At diverse regimer oppfører seg som de nye arvtakerne etter konger og keisere er det relativt enkelt å dokumentere. Kommunistiske Kina snakker om "et samlet Kina" i konflikten med Taiwan, men hvorfor går grensen for "det samlede Kina" akkurat der hvor keiserdømmet gikk? Hvorfor er ikke Singapore også en del av "et samlet Kina"?

Kongene gjorde krav på eiendom og mente derfor de hadde rett på å kreve inn skatt. Det er i praksis også det dagens demokratier gjør. De har simpelthen ekspropriert kongens eiendommer og opererer under doktrinen om at staten er privat eiendom, eid av de nye arvtagerne etter kongen. Og under et slikt regime er både skatt, utjevning og innskjerping av eiendomsretten ansett som legitimt, og et spesialtilfelle av utøvelsen av eiendomsretten.


Problemet her er selvsagt som følger: staten som eier og staten som maktutøver er ikke adskilte roller. Kongene tok eiendom med makt i kriger, ikke ved frivillig handel.

Spørsmålet er så, er det greit med private byer? Jeg mener at selv om private byer på mange områder ville ha minnet om dagens byer så er det vesensforskjeller som hindrer den type degenerering av eiendomsretten vi ser i demokratier. For det første, private byer ville hatt som formål å tjene penger. Hensikten er maksimalisering av profitt, i tillegg til følelsen av å bygge noe stort og fint. Byen er da en selger av tjenester (infrastruktur og eiendom-"light") og er nødt til å gjøre sine kunder fornøyde for å kunne tjene penger. Profittmotivet vil følgelig også gjøre at byen investerer mer kapital i byen for å sikre at flest mulig mennesker bor og sokner til byen. Selv om mange kommuner, byer og stater til en viss grad har oppført seg som langsiktige kapitalister har motivet alltid vært "for kongen", "for fedrelandet", "for regionen", "for folket" osv. aldri "for profitt." For det andre, det har vært en ullen blanding mellom staten som eier og staten som utøver av makt. Dersom byer var private ville de være 100% basert på kontrakter (ut over loven selvsagt). Det betyr at en by ikke bare plutselig kan heve leien, dette reguleres av tidligere inngåtte kontrakter. Det betyr også at staten ikke kan legge begrensinger på hva slags inntektskilder en by kan ha.

Jeg tror at kombinasjonen av profittmotivet og skille mellom eier og fysisk makt ville gjort private byer til en realitet og ville trolig vært en sunn skapning. Noen kommentarer?
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg simon 12 Mai 2005, 10:29

En "by" som du beskriver her er ikke noe annet enn et stort byggefelt med klausuler i kontrakten.
Veldig vanlig i USA, og Dagbladet går som forutsatt av hengslene hver gang de skriver om slike ting. Det er visstnok så ille at man siler hvem som får kjøpe, og regulerer hva de kan gjøre av endringer. Disney lagde noe slike byer, og de hørtes nokså kjedelige ut etter min smak, noe som irrelevant.

Vanlig eiendomsrett, ikke noe spesielt i det hele tatt. Statens lover vil luansett ikke kunne fravikes i en slik sammenheng.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Innlegg ChristianHovden 12 Mai 2005, 10:50

Celebration?

http://celebration.nm1.net/


Jeg tror Disney har solgt seg ut, de investerte rundt $10 mrd, men
folk måtte kjøpe husene/leilighetene, Disney skulle i utgangspunktet
eie golfbanen og downtown området, men jeg lurer på om dårlige tider
har gjort de har solgt seg ut..

Ser ikke noe galt med en privat by, men tror mange foretrekker å eie huset og grunnen huset deres står på...
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg jurist32 12 Mai 2005, 11:24

Slike private byer er jo intet annet enn en fallitterklæring til myndighetene. De fleste som kjøper seg inn i slike byer og "gated communities" gjør det jo fordi de ikke føler seg trygge i "vanlige" boligområder.

At Dagbladet går av hengslene hver gang de skriver om slikt er jo ikke annet enn forventet. Sålenge det stort sett er hvite "upper-middleclass" som kjøper seg inn må det jo være noe suspekt. De er sikker også republikanere, må vite..

Mvh,
Jurist32
jurist32
 
Innlegg: 111
Registrert: 12 Mar 2004, 00:26

Innlegg Per Anton Rønning 12 Mai 2005, 11:28

simon skrev:Veldig vanlig i USA, og Dagbladet går som forutsatt av hengslene hver gang de skriver om slike ting. Det er visstnok så ille at man siler hvem som får kjøpe, og regulerer hva de kan gjøre av endringer. Disney lagde noe slike byer, og de hørtes nokså kjedelige ut etter min smak, noe som irrelevant.

For en tid tilbake ble det reist et forretnings- og boligkompleks på Majorstuen vis a vis Colosseum kino. Der var det en del utleieleiligheter, (jeg vet ikke om noen er solgt,og andre er utleid) og eieren av bygningsmassen stilte krav til dokumentert årsinntekt for de som ville leie.
De som hadde årsinntekt under et visst nivå ble ikke tilbudt noen leiekontrakt. Dette førte selvsagt til den sedvanlige jamringen blant mediavenstre, men de ga opp etter hvert. Det fantes ingen lov som kunne forby dette (enda)! Personlig syntes jeg dette var prima, slik siling må være eiers soleklare rett. Ellers er det nokså vanlig at endringer som berører fasader på bygårder ikke er opp til den enkelte beboer å beslutte helt uten videre. Der er som oftest klausuler, og man
må i så fall søke styret i sameiet (som evt henviser det til årsmøtet)
og å få lov til å f.eks. bygge en altan. Ellers står man normalt ikke fritt til andre fasademessige endringer, man må forholde seg til de betingelser som følger med på kjøpet.. Så Dagbladet kunne jo gravd i slike forferdeligheter også. Men det er sikkert ok så lenge det ikke skjer i USA.

For meg spiller det mindre rolle hvordan byene er organisert, jeg foretrekker uansett å eie min eiendom (for å kunne delta i verdistigningen) fremfor å leie den. Så en privateiet by der man kan leie bolig på visse betingelser ville fremstå som mindre attraktiv.
I Norge tror jeg et slikt initiativ ville falle på stengrunn, nordmenn har tradisjon på å være selviere fremfor leietakere.

Bortsett fra dette kan jeg ikke se noe i veien for privatby-inititativer, det er vel neppe noe for DLF å ha eksplisitte meninger om. Det faller inn under DLF's syn på eiendomsretten, og krever ikke noen ytterligere kommentarer tror jeg. Uansett har ikke dette vært diskutert i DLF.
Som Simon sier, stalig lovgivning gjelder uavkortet i private byer uansett, dersom det er spørsmål om hva DLF mener her. Anarkister vil mene noe annet om dette, regner jeg med.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Re: DLFs syn på private byer og kommuner?

Innlegg Flank 13 Mai 2005, 13:56

Om private byer
Eiendomsrett forhindrer ingen å kjøpe opp så mye landområder som de bare måtte ønske. [/quote]

Siden dette spørsmål, som er uhyre viktig, og kanskje det aller viktigste
i spørsmål om "høyereorientert" eierett, så fikk jeg lyst, påta meg
å svare på dette spørsmål. Jeg stemmer ikke DLF. Jeg er ultralibertarianer, og skiller meg markant i spørsmål om eierett
til grunn og åndsverk (patent, enerett m.f) fra vanlige libertarianere,
som DLF tenderer.

I mitt system eier den som holder noe under opparbeidelse.
Derfor er det hverken teoretisk eller i praksis mulig for et
individ å kjøpe kloden, som er ytterste konsekvens av det
problem du adresserer. Derimot er det mulig for hvermann
å finne seg et ubenyttet jordstykke, starte opparbeidelse av
dette, og kalle det sitt all tid det er under opparbeidelse.

Det er "opparbeidelse" i sin vide forstand jeg her benytter,
slik at det å ha noe ibruk, er å regne som opparbeidelse.

For ordens skyld kan jeg legge til at årsaken til at jeg er imot
patent og åndsverklover som gir enerett til ådelige ting, kommer
av at mennesket er ikke utrustet med nødvendig verktøy
som gjør en slik eierett logisk forsvarbar.

Innvendingen DLF benytter imot dette resonnement er ved
å hevde at alt arbeide er mer eller mindre av åndelig karakter.
Dette er posotivt feil, og en beskrivelse av virkeligheten som
ikke gjør et distinkt skille mellom ide og dets materielle resultat.

Ytterste konsekvens av DLF's syn i saken er at bare fordi et
menneske først tenker på ideen "hus", så eier dette mennesket alle
hus. Ut av denne klemma redder DLF seg ut ved å kreve at det
ideen går ut på må være noe spesielt. Det er grei nok holdning,
men med en slik siderestriksjon har vi forlatt det teoretisk logisk
forsvarbare og er havnet langt ut i det pragmatiske, liksom, hvem
bestemmer hva som er idemessig signifikant nytt? Som en tydelig
ser appellerer DLF her til arbitrator, og det er opp til han å avgjøre,
og med de fiender DLF har idag, så er arbitrator sosialist, og vil
alltid forbli det, helt til DLF fatter et nytt standpunkt i saken.

Det er ikke til å stikke under en stol at det byr på visse problemstillinger
om åndsverk ikke skal kunne beskyttes. En tenker seg at all populær
film vil slutte å bli produsert, at pharma vil få en stagnasjon, at
programvareutvikling vil stagnere, m.m.

Jeg innrømmer gjerne at dette er utfordringer, men det får så være.
Uansett hvor mange problemer du er istand til å liste opp, så vil det
uansett ikke være rett å redusere et individs frihet til fordel for et
annet. Om du fratrer dette prinsipp er du som DLF'er like ille som
dine fiender, sosialistene.

Resultatet av en ide er av høyere orden enn ideen i seg selv.
Mennesket er ikke utrustet med et verktøy som virker på ide.
Et slik verktøy vil med nødvendighet være av en lavere orden
enn ide. Derfor kan ikke individet gjøre krav på å eie en ide,
da eierskap krever opparbeidelse (for å gå klar av arbitere for
å avgjøre eierskap) og opparbeide ide er per definisjon umulig.
Dette betyr selvfølgelig ikke at man ikke kan beskytte seg imot
kopiister ved kopisperre i en eller annen form.
Så vil jeg adressere det som DLF mener å være et uoverkommelig
problem, nemlig kopiister som angivelig vil gjøre all verdiskapning
der nye ideer er essensielt for resulterende produkt. En grunn
til å tro at dette ikke vil være et problem, kan vi finne i den
konservative doktrine, nemlig at slik det er idag, vil man ta
"for store" steg innen nytenkning og hopper over mange utviklings
trinn som vi ellers kunne nytt godt av. Når man ikke har lovlig og
militær beskyttelse av resultatet av sine ideer, vil man med
nødvendighet være tvunget til å være raskere til markedet med
en ny medisin, som kanskje ikke er revolusjonerende, men som
er akkurat så mye bedre at det kan landseres som en forbedring,
med den fordel at man trenger mindre kapitalinnsats i forskningen
for å komme frem til denne nye medisin. Den samme konservative
ide kan overføres på samtlige av de andre felter som idag er
beskyttet av åndsverklover og patenter.
Dette trenger individene i DLF's ledelse forstå eller i det minste
behandle seriøst.
Flank
 
Innlegg: 3
Registrert: 13 Mai 2005, 13:17

Innlegg ChristianHovden 13 Mai 2005, 15:17

Alle sitater av Flank.

For ordens skyld kan jeg legge til at årsaken til at jeg er imot
patent og åndsverklover som gir enerett til ådelige ting, kommer
av at mennesket er ikke utrustet med nødvendig verktøy
som gjør en slik eierett logisk forsvarbar.


Er det verktøyet som gir eiendomsrett? Hvis jeg har en spade har jeg krav på hullet jeg har gravd?

Resultatet av en ide er av høyere orden enn ideen i seg selv.


Orden i hvilket hierarki?

Mennesket er ikke utrustet med et verktøy som virker på ide.


Mennesket er ikke utrustet med noe verktøy som virker på undersjøiske oljereservoarer, kokosnøtter. Eller?


Derfor kan ikke individet gjøre krav på å eie en ide,
da eierskap krever opparbeidelse (for å gå klar av arbitere for
å avgjøre eierskap) og opparbeide ide er per definisjon umulig.


Hvem bestemmer om man har gjort et arbeid eller ikke? Hvis man finner en tomt, bosetter seg, så kommer det siden noen til som bosetter seg på samme tomt og mener at den som var der først må flytte seg da tomten i følge deres vurdering ikke var opparbeidet, men nå har de slått plenen så da er den deres. Er man ikke avhenging av en uavhengig part for å løse vurderingstvister mennesker i mellom av og til?
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Flank 13 Mai 2005, 15:36

Er det verktøyet som gir eiendomsrett? Hvis jeg har en spade har jeg krav på hullet jeg har gravd?


Nei. Det er opparbeidelsen som gir eieretten.
Hvis vi i et spørsmål kan slå fast at du ikke har nødvendig
verktøy for å foreta opparbeidelse kan vi a priori fastslå at
eierett er umulig.

Orden i hvilket hierarki?


I denne sammenheng er denne struktur relevant:
over-åndlig, åndelig (ide), ideens fysiske motstykke.

Mennesket er heller ikke utrustet med noe verktøy som virker på undersjøiske oljereservoarer, kokosnøtter...


Du blir sikkert veldig skuffet nu, men vi har altså det nødvendige verktøy
for å utflre opparbeidelse på både oljereservoarer og kokosnøtter.

Hvem bestemmer om man har gjort et arbeid eller ikke?


Hvor mye opparbeidelse som kreves for at det skal omfattes av "eierett"
kan ikke settes prinsipielt. Da må vi forlate det teoretiske og tre inn i
det pragmatiske. Jeg tror det skal være mulig å sette en god standard
der 99% av befolkningen er enig.

Resten av de pragmatiske problemstillinger har jeg bevisst snippet vekk
da jeg ikke føler meg bundet til den ene eller andre standard, men
tillater dette å være politiske stridsspørsmål og åpen for forslag.

Selve utgangspunktet for mitt filosofiske system, er ikke å besvare
alle ((PRAKTISKE)) problemstillinger, heller ei mener jeg mitt system prolemfritt når det kommer til praktisk gjennomføring, liksom det nuværende system ikke er problemfritt i gjennomføringen i forhold til dette systems filosofiske grunnlag.
Utgangspunktet er å komme bort ifra det nuværende
system som i sitt filosofiske utgangspunkt er ondt, ved at det ikke bare
baserer seg på legalisert tvang og tjuveri, men hvor denne base også
er systemets viktigste og ((hovedsaklige)) praktiske konsekvenser.
Flank
 
Innlegg: 3
Registrert: 13 Mai 2005, 13:17

Innlegg ChristianHovden 13 Mai 2005, 16:47

Jeg burde vel egentlig ha arrestert Flank på dette punktet i hans/hennes forrige innlegg, beklager men min fulle oppmerksomhet var ikke helt til stede..

Flank:
Ytterste konsekvens av DLF's syn i saken er at bare fordi et
menneske først tenker på ideen "hus", så eier dette mennesket alle
hus.


Nei. Eieren av patentet for melkekartonger, eier ikke alle verdenes melkekartonger.

Flank:
Ut av denne klemma redder DLF seg ut ved å kreve at det
ideen går ut på må være noe spesielt. Det er grei nok holdning,
men med en slik siderestriksjon har vi forlatt det teoretisk logisk
forsvarbare og er havnet langt ut i det pragmatiske, liksom, hvem
bestemmer hva som er idemessig signifikant nytt?


Det er kanskje noen av de samme som inngår i dette regnestykket?

Flank:
Hvor mye opparbeidelse som kreves for at det skal omfattes av "eierett" kan ikke settes prinsipielt. Da må vi forlate det teoretiske og tre inn i det pragmatiske. Jeg tror det skal være mulig å sette en god standard der 99% av befolkningen er enig.


Flank er villig til å "forlatt det teoretisk logisk forsvarbare" og "appelere til arbitrator" når han selv vil virker det som...

Flank:
Det er ikke til å stikke under en stol at det byr på visse problemstillinger om åndsverk ikke skal kunne beskyttes.
[snip]
Uansett hvor mange problemer du er istand til å liste opp, så vil det uansett ikke være rett å redusere et individs frihet til fordel for et
annet


Blir det rett å tolke dette dit hen at Flank mener at patenter reduserer Flanks frihet? Flank er ufri fordi han/hun ikke kan trykke copyrightede bøker og selge de som om de var sine egen verk?

Hva er egentlig Flanks definisjon av frihet?
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg ChristianHovden 13 Mai 2005, 17:32

Flank:
Akkurat. Han eier eksempelvis ikke de melkekartonger som er
produsert av andre enn han selv, eller sine assosierte.
Altså eier man ikke enerett til å benytte en metode, fremgangsmåte
eller annet som er av åndelig natur; ide.


Ok. Dette har vært diskutert en mengde ganger på dette forumet allerede. DLF er ikke enig med Flank.

Slett ikke. Hvorfor forsøker du å ødelegge en seriøs samtale med
billig retorikk?


Å påpeke en logisk brist i argumentasjonen til Flank er billig retorikk, ok, men da skal jeg ikke fortsette med det...
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg ChristianHovden 13 Mai 2005, 20:13

Da jeg allerede har henvist til at dette temaet ikke er nytt for dette forumet skal jeg ikke tilføre den debatten noe annet enn vill fantasi.

Før det, her er link til en av de siste patent og copyright diskusjonene for de som har lyst til å lese den tråden:
http://admin.dlf.info/forum/viewtopic.php?t=866


Så over til noe helt annet.

Jeg tenkte på denne påstanden:

Altså eier man ikke enerett til å benytte en metode, fremgangsmåte eller annet som er av åndelig natur; ide.


Da slo min science fiction hjernehalvdel inn. For en del bøker og filmer i den genren tar for seg det man enkelt kan kalle Bevisthetskopiering. Ofte i slike type scenarier blir hele bevistheten til en person kopiert inn i en datamaskin eller rett ut på en form for "internet" og fortsetter å være den samme personen i tanke og handlemåte, nå uten en fysisk kropp.

En person som velger å kopiere sin bevisthet vil faktisk ikke ha rett til denne bevistheten øyeblikket den er kopiert i Flanks verden. Bevistheten kan jo ikke sies å være av annet enn "åndelig natur".

Ok, farfetched.

Hva med tankelesing. De har utviklet maskiner som kan tolke alfa bølger (eller hva det er for noe) slik at man kan kontrollere enn muspeker kun ved å tenke (sett på Discovery, så det trenger ikke være sant). Det vil kanskje føre til at man i fremtiden kan tolke en god del mer av de samme signalene fra hjernen (stadig i science fiction mode her). Da Flank fint kunne gå rundt med et slikt apparat for å "lytte" til hva folk tenker, tanker er ingens eiendom.

Det burde vel være nok science fiction for en stund.
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Per Anton Rønning 14 Mai 2005, 16:21

Flank skrev:Om du leser innlegget som kommer rett etter din kommentar, ser du
at det er de som forsvarer eierett til ideer som er farfetched.

Det er kontraproduktivt å ha debattanter som flank på DLF's forum, og jeg har allerede tatt til orde for at han ikke lenger skal få adgang til å poste innlegg her. Det er bare for flank og hans meningsfeller å sette opp sitt eget "antipsykopat" forum (eller hva de nå vil kalle det) i stedet for å forurense DLF's forum med irrasjonelle synspunkter av denne type.
flank er en av disse typiske aktørene som ser det som en oppgave å fortelle DLF hvor dumme de er, hvor lite de skjønner osv., (logikk f.eks) altså, en av disse typene som mener han har noe å fare med slik at kan snakke oss tilrette. De fleste som har prøvd seg på dette før (og det har vært noen) er kastet ut, og dette har hver gang forbedret kvaliteten på forumet.

Siden flank er "superlibertarianer" kan kan heller poste kommentarer på "liberaleren".

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Onarki 15 Mai 2005, 16:53

ChristianHovden skrev:
Altså eier man ikke enerett til å benytte en metode, fremgangsmåte eller annet som er av åndelig natur; ide.


Da slo min science fiction hjernehalvdel inn. For en del bøker og filmer i den genren tar for seg det man enkelt kan kalle Bevisthetskopiering. Ofte i slike type scenarier blir hele bevistheten til en person kopiert inn i en datamaskin eller rett ut på en form for "internet" og fortsetter å være den samme personen i tanke og handlemåte, nå uten en fysisk kropp.

En person som velger å kopiere sin bevisthet vil faktisk ikke ha rett til denne bevistheten øyeblikket den er kopiert i Flanks verden. Bevistheten kan jo ikke sies å være av annet enn "åndelig natur".

Ok, farfetched.

Hva med tankelesing. De har utviklet maskiner som kan tolke alfa bølger (eller hva det er for noe) slik at man kan kontrollere enn muspeker kun ved å tenke (sett på Discovery, så det trenger ikke være sant). Det vil kanskje føre til at man i fremtiden kan tolke en god del mer av de samme signalene fra hjernen (stadig i science fiction mode her). Da Flank fint kunne gå rundt med et slikt apparat for å "lytte" til hva folk tenker, tanker er ingens eiendom.

Det burde vel være nok science fiction for en stund.Tankeeksperimenter er et vanlig verktøy innen filosofi for å strekke et prinsipp til sin ytterste konsekvens for å se om den holder vann også under disse betingelsene. Din science fiction er altså en fin illustrering av at Flanks teori bryter sammen i sin ytterste konsekvens. Forøvrig viser Flank at han ikke forstår grunnleggende åndsverkbeskyttelse når han sier:

Flank skrev:Ytterste konsekvens av DLF's syn i saken er at bare fordi et menneske først tenker på ideen "hus", så eier dette mennesket alle
hus.


Patentlovverket sier eksplisitt at man ikke kan patentere en idé. Etter å skrevet mange patenter selv vet jeg smertelig godt hva dette betyr i praksis. Det er IKKE en idé man får patent på, men en "bruksanvisning." Jeg mener at i prinsippet er det ingen forskjell mellom et patent og kopirett. Begge beskytter mønstre. Kopirett har som regel veldefinerte entiteter (feks. ord) og relasjoner mellom entitetene (feks. tekst), mens i et patent må disse entitetene og relasjonene navngis ekplisitt.

Men ut over dette er et patent intet annet enn en kopirett, og kopiretten gjelder et "blueprint," et mønster, et nettverk av relasjoner mellom entiteter. I likhet med vanlig eiendom gjelder også her eiendomsretten på grunn av opparbeidelse. Det tar arbeid å lage et mønster. Idéene til en bok er i seg selv fritt vilt, men ordene som settes sammen til et bestemt mønster krever arbeid. Det krever formulering av setninger, og arbeid med å danne en koherent helhet som må føres i penn, eller skrives ned på en PC. Det er IKKE idéene eller plottet i boka man får kopibeskyttelse på, men proto-boka, et fysisk produkt. Patentet er også et tilsvarende fysisk produkt.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Onarki 15 Mai 2005, 16:58

simon skrev:En "by" som du beskriver her er ikke noe annet enn et stort byggefelt med klausuler i kontrakten.
Veldig vanlig i USA, og Dagbladet går som forutsatt av hengslene hver gang de skriver om slike ting. Det er visstnok så ille at man siler hvem som får kjøpe, og regulerer hva de kan gjøre av endringer. Disney lagde noe slike byer, og de hørtes nokså kjedelige ut etter min smak, noe som irrelevant.

Vanlig eiendomsrett, ikke noe spesielt i det hele tatt. Statens lover vil luansett ikke kunne fravikes i en slik sammenheng.DLFs syn ser her ut til å være omtrent som jeg forestilte meg den. Private byer er helt innenfor ordinær eiendomsrett. Men det neste naturlige spørsmål er: hva med de eksisterende byene, de statlig eide, hva gjøres med dem i et DLFs samfunn? Jeg ville tro at all eiendom privatiseres, men på hvilken måte vil dette gjøres? Vil kommunal eiendom selges til høystbydende, eller vil det feks. bli startet et aksjeselskap som erstatter kommuner og innbyggerne i kommunen får lik andel i aksjeselskapet?
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Vegard Martinsen 15 Mai 2005, 17:51

Onarki skrev:DLFs syn ser her ut til å være omtrent som jeg forestilte meg den. Private byer er helt innenfor ordinær eiendomsrett. Men det neste naturlige spørsmål er: hva med de eksisterende byene, de statlig eide, hva gjøres med dem i et DLFs samfunn? Jeg ville tro at all eiendom privatiseres, men på hvilken måte vil dette gjøres? Vil kommunal eiendom selges til høystbydende, eller vil det feks. bli startet et aksjeselskap som erstatter kommuner og innbyggerne i kommunen får lik andel i aksjeselskapet?


Alt som nå er offentlig eid vil bli privatisert, unntatt de bygninger (og øvelsesområder, etc.) som politi, forsvar, rettsapparat og statlig administrasjon trenger.

Hvordan denne privatiseringen skje? Vi vil benytte alle metoder som Onarki har skissert, og noen til: noe vil bli solgt til høystbydende, noe vil bli gitt bort til brukerne, noe vil bli gitt til ideelle organisasjoner, og noe vil bli gitt bort ut i form av eierandeler/aksjer, enten til innbyggerne eller til brukerne eller til en kombinasjon av disse gruppene.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07


Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 6 gjester

cron