Porsgrund selges

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Innlegg Per Anton Rønning 21 Jun 2005, 08:32

lysglimt skrev:Så lenge man ikke tar konsekvensen av blandingsøkonomien og ikke stikker til fjells er man nødt til å forholde seg til den. Kompromisset blir grått.

Det ligger noe der, selvsagt. Men Ayn Rand har skrevet et essay i "Virtue of Selfishness" med titttelen "How does one lead a rational life in an irratiuonal society"? Hennes hoved ide er: "One must never fail to pronounce moral judgement".
Hun advarer mot moralsk agnostisisme, at man må være moralsk tolerant overfor hva som helst slik at "det gode" blir å unnlate å påpeke skillet mellom det gode og det onde. Man må kort og godt ikke henfalle til verdirelativisme.
Intellektuelt er lett å forholde seg til svart eller hvitt. Mange her på forumet ville antagelig blitt enige om hva som er hvitt og hva som er svart, og at hvitt er det rasjonelle, ærlige og gode. Det er vel og bra.
Det er mye mer utfordrende å forholde seg intellektuelt til gråsonene.
Å diskutere nyanser i gråsoner, det grå bildet, spraglete som det er med svarte og noen få hvite felt er dagens virkelighet.

Et annet essay i "Virtue" heter"The Cult og Moral Grayness". Her angriper Rand utsagnet "There are no blacks and whites, there are only grays". Dette utsagnet anvendes på andre personer, prinsipper for adferd, og moral i sin alminnelighet.
Hun avslutter sitt essay med følgende - hvis man blir spurt om det er slik at man tenker sort/hvitt (underforstått: det bør man jo ikke gjøre) er det passende (essensielle) svar: "Det kan du være sikker på at jeg gjør".
Rand står altså opp og forsvarer sort/hvitt tenkning, og hun fører et overbevisende forsvar for det. En metode "pragmatikere" benytter mot prinsippiell tenkning er nettopp å stigmatisere enten/eller tenkning,
den som tenker slik melder seg ut av "det gode selskap".
Verden er jo grå, må vite. Den moralske verdistandard i denne typen grå verden er "kompromiss". Bak dette ligger utvilsomt redselen for å bli stemplet som "sort", dette må man avlede fra. Så derfor er ikke verden sort/hvit, den er grå.
Et eksempel Rand bruker er nøytralisme i FN fra den kalde krigens dager. "De nøytrale" hadde dermed valgt som prinsipp å ikke se forskjell på USA og Sovjetunionen! Verden er grå, ikke sant?

Hvilke intellektuelle ressurser skal man bruke for å diskutere gråsonene? Å insitere på hvitt in absurdum blir fort like hemmende som det er korrekt.

Facinerende påstand. Len deg tilbake litt og tenk ut noen eksempler
på hvor det blir hemmende å insistere på hvitt hele tiden. Hvorfor er dette absurd, Hans Jørgen? :wink:
Denne diskusjonen tror jeg er av interesse for mange.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg lysglimt 21 Jun 2005, 10:52

Et godt eksempel er skattefuten.
Om du insisterer på hvitt, om du insiterer på at 50-60-70++% skatt er urimelig, og absurd (i Sverige har man eksempler på 110% skatt). Om du insiterer på dette, og ikke betaler din skatt kommer de og henter deg. Du har helt rett, men konsekvensen blir vel noe "hemmende". :) Om du velger å flytte fra landet og din utdannelse, venner, familie forsvinner er vel også det "hemmende".

Det samme gjelder andre typer overgrep hvor voldsmonopolet kommer i hendene på enkelte særinteresser. I de fleste tilfeller er det ikke like åpenbart som i eksempelet over. Men, når det lokale Ap regimet bestemmer over din bedrifts fremtid (PP) via beslutninger om reguleringer, byggetillatelser, konsesjoner eller lignende er det i grunnen samme mekanismer man blir utsatt for. Man kan stå på sin rett og hevde hvitt, men konsekvensen kan fort bli ”hemmende”. Det er jo ikke lenger ”fair play” når den ene parten har sine interesser beskyttet av voldsmonopolet, hvordan forholder man seg til det?

I dette konkrete eksemplet har vi Brynestad. Han sier nå at ”nok er nok”. Nok er nok fordi han ”ikke orker mer”. Det å holde på til man ikke orker mer er jo en veldig brutal måte å tilnærme seg problemet. Når man holder på til man ikke orker mer, har man vel egentlig allerede holdt på for lenge. Man skulle ønske det fantes en bedre vei en å holde på til man ”ikke orker mer”. Men, når er "nok nok?" - han trenger noen intellektuelle redskaper til å bedømme dette.
lysglimt
 
Innlegg: 62
Registrert: 19 Jun 2005, 20:21

Innlegg Per Anton Rønning 21 Jun 2005, 11:45

lysglimt skrev:Et godt eksempel er skattefuten.
Om du insisterer på hvitt, om du insiterer på at 50-60-70++% skatt er urimelig, og absurd (i Sverige har man eksempler på 110% skatt). Om du insiterer på dette, og ikke betaler din skatt kommer de og henter deg.

Dette er ikke grått, dette er sort. Jeg vil betale skatt heller enn å bli hentet. Så vidt jeg kan se er det ikke noe gråtone her, jeg fordømmer denne tvangen moralsk, men må gi meg for overmakten. Mitt synspunkt er hvitt, ikke grått, statens (politikernes og byråkratenes) synspunkt er sort, ikke grått. Der sort og hvitt kolliderer som her, vil ofte sort vinne. Men dette legitimerer ikke sort moralsk.

Om du velger å flytte fra landet og din utdannelse, venner, familie forsvinner er vel også det "hemmende".

Man kan overtale familien til å flytte med går jeg ut fra. Om min utdannelse forsvinner er ikke dette hemmende for noen, hvem skulle det være? Venner kan man fortsatt pleie kontakt med, de kan man besøke jevnlig, eller invitere på besøk. Så jeg forstår ikke helt argumentet.
Det samme gjelder andre typer overgrep hvor voldsmonopolet kommer i hendene på enkelte særinteresser. I de fleste tilfeller er det ikke like åpenbart som i eksempelet over. Men, når det lokale Ap regimet bestemmer over din bedrifts fremtid (PP) via beslutninger om reguleringer, byggetillatelser, konsesjoner eller lignende er det i grunnen samme mekanismer man blir utsatt for. Man kan stå på sin rett og hevde hvitt, men konsekvensen kan fort bli ”hemmende”. Det er jo ikke lenger ”fair play” når den ene parten har sine interesser beskyttet av voldsmonopolet, hvordan forholder man seg til det?


I dette tilfellet (PP) kan man åpenbart forholde seg til det på følgende måte: Man kan selge bedriften og la andre fortsette å sloss mot særinteressene. Eller man kan gjøre det eneste riktige: Legge ned produksjonen der man er og flytte produksjonsutstyret til et varmere land. Dette kan forøvrig også den nye eier gjøre. Jeg vet ikke hvor hemmende dette er, egentlig. Det foregår allerede mye utflagging i Norge til "varmere land", og tendensen er den samme i Sverige. Sett fra et kapitalistisk (hvitt) synspunkt er dette det eneste riktige, og dersom dette øker kapitalavkastningen kan jeg ikke si meg enig i at det er hemmende. Det som er hemmende er å hele tiden sloss mot særinteresser som har klart å få makten på sin side.
I tilfellet PP hevdet klubbformannen at de ansatte så positivt på bedriftens fremtid, blant annet var det diskutert planer om ny teknologi.
I så fall kan man skrape det gamle utstyret og bare ta med seg sin design og sine varmerker og flytte til en lokasjon der man setter på plass nyinnkjøpt teknologi.

I dette konkrete eksemplet har vi Brynestad. Han sier nå at ”nok er nok”. Nok er nok fordi han ”ikke orker mer”. Det å holde på til man ikke orker mer er jo en veldig brutal måte å tilnærme seg problemet.

Brutal - for hvem?

Når man holder på til man ikke orker mer, har man vel egentlig allerede holdt på for lenge. Man skulle ønske det fantes en bedre vei en å holde på til man ”ikke orker mer”. Men, når er "nok nok?" - han trenger noen intellektuelle redskaper til å bedømme dette.


Vel, den eneste feilen Brynestad i så fall har gjort er å vente til nå med å selge ut, eller evt. flagge ut. Jeg synes Brynestad må få avgjøre dette for egen del, det er ikke opp til oss å fortelle ham hva han har/ikke har av intellektuelle redskaper.
Men skisser heller hvilke intellektuelle redskaper dette skulle være, og hva kan vi anta Brynestad ville foretatt seg i stedet, om han hadde hatt disse redskapene? Mannen er ikke noe overmenneske, også han har lov til å vise høyst menneskelige trekk, som f.eks. er å bli møkka lei AP/LO-pamper og deres myldrende fotfolk. La disse klare seg selv i stedet, så ser vi hordan det går, så kan de finne noen andre å skjelle ut og kaste råtne egg og tomater på.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg ChristianHovden 21 Jun 2005, 11:53

Lysglimt:
Et godt eksempel er skattefuten.
Om du insisterer på hvitt, om du insiterer på at 50-60-70++% skatt er urimelig, og absurd (i Sverige har man eksempler på 110% skatt). Om du insiterer på dette, og ikke betaler din skatt kommer de og henter deg. Du har helt rett, men konsekvensen blir vel noe "hemmende". Smile Om du velger å flytte fra landet og din utdannelse, venner, familie forsvinner er vel også det "hemmende".


Orginalt var det snakk om:

Lysglimt:
Hvilke intellektuelle ressurser skal man bruke for å diskutere gråsonene? Å insitere på hvitt in absurdum blir fort like hemmende som det er korrekt.


Jeg vil bare minne på en ting som sies i Atlas Shrugged vedrørende dette, nemlig at diskusjonen ender der revolveren begynner...

Man er ikke i en diskusjon med Skattefuten..
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg lysglimt 27 Jul 2005, 10:50

Har hatt litt sommerferie, men dette er en spennende disskusjon:

Per Anton:
Du gjør det lett for deg selv og tar en "lett" possisjon ved å hevde svart og hvit. Du unngår dermed bevisst å jobbe med problemstillingen når du insiterer på dette.
Jeg kan også med letthet stille meg i det hjørnet med ryggen fri og hevde at svart er svart og hvit er hvit. Det er en possisjon som for oss er lett å ta og lett og forsvare.
Men, å tviholde på den possisjonen binger oss ikke videre i denne spesifike disskusjonen hvor poenget nettopp er at denne possisjonen ikke er produktiv når den tas til sin ytterste konsekvens når noen grupper blir forfordelt av loven. Man er nødt til å gjøre kompromisser om man skal gjøre forretninger i Norge i dag.
(Noe sier meg at du fremdeles kommer til å stå der i hjørnet å hevde svart er svart og hvit er hvit, det ligger i sakens natur. Har man vel stillt deg i den trygge kroken er det vanskelig å komme ut på gulvet for å danse. Om du fremdeles velger å stå der kan du egentlig bare si "ja jeg blir stående" så kan jeg skrive ditt motinnlegg ferdig for deg.) ;) :)

Christian:
Helt rett at man ikke forhandler med futen. Men man forhandler faktisk med mange andre som for eksempel fagforbund, lokale politikere, reguleringsmyndigheter, ansatte mm som på forskjellige måter benytter voldsmonopolet til å oppnå en "unfair" forhandlingspossisjon de ellers ikke ville hatt uten voldsmonopolet i ryggen. :D
lysglimt
 
Innlegg: 62
Registrert: 19 Jun 2005, 20:21

Innlegg Per Anton Rønning 27 Jul 2005, 12:05

lysglimt skrev:Har hatt litt sommerferie, men dette er en spennende diskusjon:

Per Anton:
Du gjør det lett for deg selv og tar en "lett" possisjon ved å hevde svart og hvit. Du unngår dermed bevisst å jobbe med problemstillingen når du insiterer på dette.

Jeg vil sitere fra Ayn Rands essay "the Cult of Moral Grayness" i "Virtue":

"One of the most eloquent symptoms of the moral bankruptcy of todays culture, is a certain fashonable attidtude toward moral issues, best summarized as: 'There are no blacks and whites, only grays'.
[...]
Before one can identify anything as gray, one has to know what is black, and what is white. In the field of morality, this means that one must first identify what is good and what is evil.
And when a man has ascertained that one alternative is good and the other is evil, he has no justification for choosing a mixture. There can be no justification for choosing any part of that which one knows to be evil.
In morality, "black" is predominantly the result of attemting to pretend to oneself that one is merely gray."

Sitat slutt.
Jeg kan forsikre at man ikke gjør det lett for seg ved å innta svart hvitt posisjoner. I dagens irrasjonelle, altruistiske kultur blir man utskjelt, latterliggjort og idiotforklart om man prøver å identifisere det gode og det onde, holde dem fra hverandre og konsekvent velge det gode over det onde. Man blir da tillagt manglende tenkeevne.
Den irrasjonelle kulturs adelsmerke er nettopp prinsippløse kompromisser, noe som fører i helt uforutsigbare retninger.

Du sier i et tidligere innlegg:
lysglimt skrev:I dette konkrete eksemplet har vi Brynestad. Han sier nå at ”nok er nok”. Nok er nok fordi han ”ikke orker mer”. Det å holde på til man ikke orker mer er jo en veldig brutal måte å tilnærme seg problemet. Når man holder på til man ikke orker mer, har man vel egentlig allerede holdt på for lenge. Man skulle ønske det fantes en bedre vei en å holde på til man ”ikke orker mer”. Men, når er "nok nok?" - han trenger noen intellektuelle redskaper til å bedømme dette.

Hvis Brynestad har holdt på for lenge, hva er i så fall "lenge nok"?
Hvorfor er det brutalt å selge PP? Hvem går denne antatte brutaliteten ut over?
Om den går ut over "lokalsamfunnet" har de kun seg selv å takke, gjennom nedrakking og surmuling, der til og med ordføreren går i spissen og angriper eieren. Dette er nokså uhørt. Da Brynestad kjøpte PP drev han fabrikken videre, og arbeidsplassene ble opprettholodt. Men fabrikken ga for dårlig avkastning, og Brynestad bestemte seg for å rasjonalisere og effektivisere driften, i stedet for å agere sosialkontor og betale ut lønninger for arbeidskraft hans drift egentlig ikke trengte.
Dette har utvilsomt forlenget bedriftens liv, alternativet ville kanskje vært konkurs og avvikling. Men for dette høster han intet annet enn forbannelser. Spørsmålet til deg er nå: Hvilke intellektuelle redskaper er det du mener Brynestad har manglet, og hva ville resultatet ha blitt om han hadde hatt , og anvendt slike redskaper? Du uttaler deg for generelt her til at det nytter å få tak i hva du egentlig mener med dette.
Brynestad eier fabrikken. Lokaler, maskinutsyr, varemerke, produktdesign tilhører ham. Hvorfor skal han ikke kunne gjøre hva han vil med sin egen eiendom? Jeg kan love at hadde det vært meg som hadde blitt utsatt for slik æreskjelling som han har blitt (frontet av byens ordfører) hadde det i dag ikke blitt produsert et eneste kaffekrus en gang i Porsgrunn.
Driften hadde vært lagt til et annet land med adskillingere gunstigere industrielt klima.
Dette er min "hvite" posisjon. Fortell meg hvorfor jeg skal være forpliktet til å bringe gråtoner inn i dette. Og i så fall: Til beste for hvem da? Ikke for meg selv, så for hvem da? Jeg ser ingen grunn til å kompromisse med noen, når våre nye venner i den gamle østblokken står med åpne armer og ønsker min produksjon velkommen,
samtidig som de tilbyr gunstige rammebetingelser.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg lysglimt 28 Jul 2005, 21:04

Per Anton: Vi diskuterer forbi hverandre her. :)

Mitt poeng er ikke at man skal "BLI grå". Men, man er nødt til å forholde seg til at omverden ER grå. Man skal holde glassklart for seg selv hva som er rett og galt, hva som er hvit og hva som er svart.

Men, man må jo forholde seg til virkeligheten.

Når en arbeidsgiver skal "forhandle" med de streikende ansatte, der de ansatte kan streike og ødelegge store verdier uten egen risiko eller tap og der arbeidsgiveren ikke har lov til å si dem opp eller benytte andre arbeidstagere. Da er dette ikke en fair moralsk rettferdig forhandling, det er en urettferdig forhandling der en part har en urettmessig fordel med staten og voldsmonopolet på sin side. Det er en "grå" virkelighet man må forholde seg til.

Skal man da nekte å forhandle, skal man hevde sin rett og hevde hvit helt til streiken har ført selskapet i konkurs, skal man sette seg på bakbeina og nekte inngåelsen av et kompromiss?
Mange vil sikkert kunne akseptere et mindre kompromiss på uvesentlige ting, men hvor går grensen? Hvor går grensen for hva man skal kunne akseptere? Når er nok nok?

Mvh
Hans Jørgen
lysglimt
 
Innlegg: 62
Registrert: 19 Jun 2005, 20:21

Innlegg ChristianHovden 28 Jul 2005, 22:21

lysglimt skrev:Hvor går grensen for hva man skal kunne akseptere? Når er nok nok?


Når det er nok.

De lærde strides om det kan oppdages en grunnleggende verdi for "når nok er nok" ;)

Et bedre spørsmål er kanskje: når går man fra å være hvit til å bli grå, hvis man stadig inngår kompromisser i en grå verden?

I boken Atlas Shrugged ser man ulike mennesker i diverse "nå er nok nok" situasjoner av akkurat denne typen. De inngår kompromisser for å kunne holde på med det de både er drevne til og trives med å gjøre. Dessverre ender ikke det så bra. På mange måter hadde det vært bedre om de hadde hevdet sin moralske rett og satt seg på bakbeina med en gang. Da kunne urettferdigheten blitt avslørt på et tidligere tidspunkt, i stedet for den evindelige nålstikk etter nålstikk fremgangen. Det siste mer i norsk sammenheng, i boka går det ganske kjapt..

Mvh
Christian Hovden
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Per Anton Rønning 29 Jul 2005, 08:43

lysglimt skrev:Mitt poeng er ikke at man skal "BLI grå". Men, man er nødt til å forholde seg til at omverden ER grå. Man skal holde glassklart for seg selv hva som er rett og galt, hva som er hvit og hva som er svart.
Men, man må jo forholde seg til virkeligheten.


I tilfelle Brynestad er ikke verden grå. Brynestad kan selge Porsgrund Porcelæn, og bli ferdig med hele dette samfunnet.
Han kan også flagge ut bedriften.

Nå har vi imidlertid en ny sak på kartet: Norske Skogs bedrift Union i Skien.
De ønsker å legge ned bedriften pga. overkapasitet i samlet produksjon av tremasse. Da kommer det sosilaistiske ulvekobbelet halsende og roper "forbud forbud".
Kristin Halvorsen vil ha en lov som forbyr nedlegging av "lønnsomme bedrifter". Hun definerer ikke lønnsom, og vet nok ganske sikkert ikke hvordan hun skulle definere dette heller. Vil en avkastning på investert totalkapital i bedriften på f.eks, 1.5 % kunne kalles "lønnsomt"?
Man kunne få mer ved å sette pengene i banken, selv med lav rente.
Konsekvensen er altså at eierne skal tvinges til å fortsette driften i bedrifter som gir langt dårligere avkastning enn om man realiserte det man kunne av investert kapital og fant mer lønnsomme investeringer.
Halvorsen hevder (Dagsavisen i dag 29.07.05) at andre land har "strenge lover mot slik nedleggelse", uten at det fremgår hvilke hun tenker på.
Uansett, dette er en oppskrift på å sovjetisere norsk økonomi, og gjøre Norge om til et U-land.
Og ulveflokken er på pletten med den altruistiske utskjellingen sin: "Dette er rovdyrkapitalisme". Willoch ville sikkert nikke bekreftende, og Børge Brende har innkalt Norske Skog på teppet for å utbe seg en forklaring. Som om Brende har krav på noen forklaring!
Grunnproblemet er altså overkapasitet i bransjen, men Union må antagelig gå med et visst overskudd allikevel. Hvilke kompromisser skulle man så inngå her, gitt at Lex Halvorsen var trådt i kraft?
Ingen kompromisser overhodet selvsagt. Man planlegger å legge ned driften. Da driver man i stedet fabrikken videre en stund slik at den går med underskudd, og da vil nok ikke Lex Halvorsen gjelde lenger. Man kan jo bare tilby de ansatte bedre lønn, samtidig med at man reduserer produksjonen, så øker nok kostnadene! Og da vil ikke denne vanvittige loven (som sikkert kommer, og Børge Brende vil sikkert slutte seg til dette) kunne anvendes mer.

Moralen er: Ikke start opp ny industrivirksomhet i Norge. Dra til et ikke-sosialistisk land der man ikke har konservative næringsministre som er rede til å spille sosialiatisk lakei.

I Norge er det glade vanvidd i ferd med å overta fullstendig.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Per Anton Rønning 29 Jul 2005, 08:49

lysglimt skrev:Skal man da nekte å forhandle, skal man hevde sin rett og hevde hvit helt til streiken har ført selskapet i konkurs, skal man sette seg på bakbeina og nekte inngåelsen av et kompromiss?

Da kommunisten Per Østvold drev lastebilgutta sine ut i streik og stoppet tilførselen av varer til butikkene møtte de en betongmur hos HSH. Østvold måtte til slutt gi seg, HSH kompromisset ikke, de ga noen symbolske knapper og glansbilder, det var det.
Det er feil å si at de ansatte streiker uten risiko. Dersom de streiker sin arbeidsplass inn i skifteretten har de faktisk ingen jobb å gå tilbake til.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Staten 29 Jul 2005, 13:09

Ingen kompromisser overhodet selvsagt. Man planlegger å legge ned driften. Da driver man i stedet fabrikken videre en stund slik at den går med underskudd, og da vil nok ikke Lex Halvorsen gjelde lenger. Man kan jo bare tilby de ansatte bedre lønn, samtidig med at man reduserer produksjonen, så øker nok kostnadene! Og da vil ikke denne vanvittige loven (som sikkert kommer, og Børge Brende vil sikkert slutte seg til dette) kunne anvendes mer.


Da blir det neste at staten kontrollerer at ingen går med underskudd med vilje. Bedriftene får statlige kontrollører.
Staten
 
Innlegg: 91
Registrert: 13 Okt 2003, 11:58

Innlegg Amund Farberg 29 Jul 2005, 14:25

Staten skrev:Da blir det neste at staten kontrollerer at ingen går med underskudd med vilje. Bedriftene får statlige kontrollører.


I visse kretser internt i SV vet jeg det diskuteres hvorvidt utflagging skal forbys, så et forslag som du her beskriver er vel heller ikke usannsynlig fra den kanten.
That government is best which governs least.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Innlegg Olwë 29 Jul 2005, 19:06

farke skrev:
I visse kretser internt i SV vet jeg det diskuteres hvorvidt utflagging skal forbys, så et forslag som du her beskriver er vel heller ikke usannsynlig fra den kanten.


SV-leder Kristin Halvorsen vil vurdere lovforbud mot å legge ned lønnsomme arbeidsplasser.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1679725.ece

Huff.
"There are no evil thoughts; except one: the refusal to think" - Atlas Shrugged
Olwë
 
Innlegg: 47
Registrert: 25 Mai 2004, 18:41
Bosted: Trøndelag

Innlegg Per Anton Rønning 30 Jul 2005, 09:17

Olwë skrev:SV-leder Kristin Halvorsen vil vurdere lovforbud mot å legge ned lønnsomme arbeidsplasser.
Huff.

Nå får vi håpe at virkelighetskontakten er noe bedre i AP. Så vidt jeg har forstått uttaler AP og SP seg imot SV-ideen om å resosialisere Telenor til en pris av 46 milliarder. De som tidligere har hevdet at SV ikke skjønner forskjell på millioner og milliarder må ha rett.
Men det er et meget interessant skue å se hva SV finner på nå når de har håp om å få makt. SV fremstår som et rendyrket sosialistparti av gammeldags, størknet betong-type. Hvis SV fikk herje fritt i 4 år ville Norge bli som en Sovjet-republikk.
Forøvrig var det en BI-professor som også uttalte at Telenor burde resosialiseres slik at "alle" skulle få samme pris og tilgjengelighet på teletjenester. Det virker som AKP'erne også har greid å snike seg inn
i høyere økonomisk adminstrativ utdanning, et sted de absolutt ikke har noe å gjøre. Det ytterst betenkelige ved dette er at BI er en privateid stiftelse.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Forrige

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 6 gjester

cron