Ytringsfrihet

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Ytringsfrihet

Innlegg frosken 28 Okt 2005, 13:30

Sitter med litt blandede tanker etter å ha lest dagens tekst fra 25.10.05.
I det siste har vi i Norge opplevet en rekke tilfeller som reellt har gått ut på at ytringsfrihetens kår er blitt trangere: politikere ble under valgkampen utsatt for eggekasting fra politiske motstandere, og nylig fikk en fersk minister en bløtkake kastet på seg.

Her er det jo ikke bare snakk om en person som uttrykker en mening. Det er snakk om en maktutøver som vedtar lover, regler og tiltak som undertrykker andre.
DLF støtter frie staters (som består av individer) rett til å befri en undertrykt stat/befolkning.
Hva da med undertrykte individer i et flertallsdiktatur?
Nå vil jeg vel ikke kalle bløtkake/eggkasting som spesiellt voldelig, men en noe sterkere uttrykksform enn den rent verbale, og slike uttrykksformer kommer vel heller ikke frem når noen sitter i en debatt.
Vårt syn er at de som kaster ting på politikere for å protestere mot deres synspunkter, bør straffes strengt. Slikt er vold, og hører ikke hjemme i den politiske debatt.

Som jeg skrev over, så er det jo ikke bare snakk om meninger, men direkte undertrykkende handlinger som oppstår som en følge av disse meningene.
frosken
 
Innlegg: 176
Registrert: 07 Apr 2004, 04:45

Innlegg Bent A. 28 Okt 2005, 13:43

Opplagt nok har ikke dette å gjøre med innskrenkninger i ytringsfrihetens kår. Kun 'ikke-forstå-seg-påere' kan få seg til å påstå noe slikt. Dette er ikke annet enn sutring fra politikere som ikke liker at de ikke er populære.

La oss se litt på saken. De som kaster bløtekaker og egg kan når som helst bli arrestert og få bøter, i verste fall bli satt i fengsel. Så her har saken to sider: Hvem er det egentlig som mister ytringsfrihet? Nå kan man selvfølgelig hevde at det å kaste egg ikke er ytringsfrihet, men en fysisk handlig som kan skade andre, og i og for seg er det vanskelig å være uenig i det. Men poenget er at den upopulære politikeren har sin ytringsfrihet intakt. Det er kun hvis myndighetene ikke vil beskytte disse politikernes ytringsfrihet at den ikke er fullt ut intakt. Eller verre, hvis politiet griper inn og stopper talen.

Å påstå at ytringsfrihetens kår er blitt trangere fordi en politiker i ny og ne får et råttent egg eller en bløtekake i ansiktet er selvfølgelig latterlig. Man får heller klage på folks dårlige oppførsel.

Men har ytringsfriheten gode kår i Norge? Jeg vil hevde de ikke er så gode, men av helt andre grunner. Ensrettingen i norsk presse og kringkastning gir grunn til store bekymringer. I dag er det slik at man på lese utenlandske aviser eller bruke internett for å bli skikkelig orientert. Dessuten har vi "systemet" med det politisk korrekte som for alvor gir ytringsfriheten trangere kår. For det gjelder å passe seg nøye for hva man sier ellers blir man satt utenfor felleskapet på bred front. Det er ikke bare snakk om bøter, men om å få seg jobb slik at man overlever.

Utsagnet som 'frosken' betimelig henviser til viser den uforstand som har spredd seg i Norge på grunn av sosialismen og den offentlige styringen. Mange vet faktisk ikke lenger hva ytringsfrihet er.

Bent A
Brukerens avatar
Bent A.
 
Innlegg: 486
Registrert: 10 Jan 2004, 08:26

...

Innlegg Arild Holta 28 Jan 2006, 04:30

Dette er barnevernsofrene kjent med.

NORGE ER FAKTISK DØMT FOR MENNESKERETTIGHETSBRUDD PÅ YTRINGSFRIHETEN.

Utkasting fra diskusjonsforum, stenging (!) av diskusjonsforum, manglende interesse i media, problem med å få inn leserinnlegg, krav fra barnevern om å legge ned internettsider, påstander om at man er skadelige foreldre om man offentliggjør saken (begrunnelse: det er skadelig for barnet å bli kjent i slike sammenhang), politianmeldelser (1. mars har politiet hatt mitt datautstyr i 1 år etter husransakelse for å se om jeg ytrer meg mer enn jeg har lov til.).

Muhammedtegningene viser norske redaktørers lunkne holdninger til ytringsfrihet.

Uttalelsene fra utenriksdepartementet viser det samme.
http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=8767
– UD gjør et knefall for totalitære krefter. Dette sier Human Rights Service om brevet der ambassadene blir fortalt hva de skal si om Magazinet.


Medias undertrykkelse av utlendingdebatten er også en side av dette.

Mordtrusler og annet overfror Per Sandberg viser det samme.
http://www.magazinet.no/default.asp?men ... nkid=22092
Magazinet kjenner til flere konkrete tilfeller der både stortingsrepresentanter og mediefolk bærer på et enormt trykk som følge av denne debatten. Drapstrusler, erklært fordummet og sjikanering, er erfaringer man har gjort seg i kjølvannet av spørsmålene.


Vi har langt fra full ytringsfrihet i Norge. Imidlertid er ytringsfriheten styrket ved at Norge har akseptert de såkalte menneskerettighetene. Grunnlovens § 100 ble endret sent i 2004. Det økte ytringsfriheten litt. Det er altså framskritt i lovene, selv om de er små.

I praksis betyr det at man kan sette opp lister over offentlige ansatte (f.eks barnevernsarbeidere) som man ikke anbefaler. Dette førte f.eks til behandling i flere departement, mange politianmeldelser, behandling i personvernnemden og i datatilsynet.

Kort sagt: Visse ytringer i enlighet med menneskerettighetene skapte et veldig rabalder og psykisk press hos de som ytret seg i 2004 og 2005.
http://r-b-v.net - Redd Barna Våre
Vern barna fra et omsorgsfascistisk barnevern!
(ps: Er ofte uenig med objektivister og "DLF'er". Men DLF er trolig beste parti i "partijungelen"?)
Brukerens avatar
Arild Holta
 
Innlegg: 174
Registrert: 01 Jan 2006, 19:22

Innlegg Arild Holta 11 Mai 2007, 03:28

Statsadvokaten i Nordland har bøtelagt min kone og meg med kr 5000 og 10000. Dette for ytringer på internett og plakater om det såkalte barnevernet og ledere i etaten.

Noe slikt kunne aldri forekommet i en liberalistisk stat hvor DLF hadde makten.
http://r-b-v.net - Redd Barna Våre
Vern barna fra et omsorgsfascistisk barnevern!
(ps: Er ofte uenig med objektivister og "DLF'er". Men DLF er trolig beste parti i "partijungelen"?)
Brukerens avatar
Arild Holta
 
Innlegg: 174
Registrert: 01 Jan 2006, 19:22

Innlegg Marianne Skånland 11 Mai 2007, 08:39

  
Jeg tenkte jeg kunne supplere Arild litt, med en lenke til hans egen foreløpige presentasjon av dette nyeste munnkurv-fremstøtet fra myndighetene:

Statsadvokat Jenny Sellæg forsøker bøtelegge oss

Uansett hva man måtte mene, faktisk, om hvert enkelt offer for barnevernsovergrep – vedkommendes sak, måten å publisere på – så er barnevernets fremferd eklatante brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

For å fortsette uforstyrret med dette angriper myndighetene opposisjon på flere fronter: gjennom rettsapparatet, bl.a med krenkelse av EMK (Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon): Artikkel 6(retten til rettferdig rettergang), artikkel 8 og 13 (respekt for sitt familieliv og rett til å inngå ekteskap og stifte familie), og artikkel 10 (ytringsfrihet).

Det temmelig klart at dette ikke er siste gang myndighetene bruker makt og økonomiske sanksjoner for å stoppe opposisjonelle ytringer om menneskerettighetsbrudd. Får de igjennom denne avstraffelsen, kommer der nok hårdere angrep i kjølvannet, angrep på hver og én som fremlegger konkrete saker og detaljene i dem.

Jeg selv er nok beryktet for å være pessimist, men jeg tror ikke det er helt urealistisk å anta at de kommer til å fortsette: sosialarbeidernes fagforening FO, departementene, barneombudet, kommunene, politikere, osv - - og at det kommer til å bli meget verre ennå, før tilstrekkelig mange mennesker som rammes av sosialstatssensur til at det blir noen oppvåkning i befolkningen.

MHS
  
Sist endret av Marianne Skånland den 11 Mai 2007, 18:08, endret 1 gang
Marianne Skånland
 
Innlegg: 230
Registrert: 18 Apr 2006, 23:20
Bosted: Oslo

Innlegg Per Anton Rønning 11 Mai 2007, 09:14

Arild Holta skrev:Statsadvokaten i Nordland har bøtelagt min kone og meg med kr 5000 og 10000. Dette for ytringer på internett og plakater om det såkalte barnevernet og ledere i etaten.

Jeg regner med at bøtene ikke er vedtatt? Dette måtte det jo passe å få en rettssak om, hvilken lovhjemmel er benyttet for dette?
Noe slikt kunne aldri forekommet i en liberalistisk stat hvor DLF hadde makten.

I en DLF-stat ville det ikke finnes jobber for sosionomer, så de fikk finne på andre måter å plage folk på. Men det ville ikke være lett, for enhver initiering av tvang fra slike mot sakesløse mennesker ville bli slått hardt ned på.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Arild Holta 11 Mai 2007, 15:07

§ 390 a var den man kunne vente at de brukte. Den er forsøkt før for samme sak.
For ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred eller medvirket til det.

Åndsverksloven § 54 første ledd bokstav b jf 3. ledd jf § 45 c
For forsetlig eller uaktsomt ha gjengitt eller vist offentlig fotografi som avbilder en person uten samtykke av den avbildede eller medvirkning til dette.

Åndsverksloven var helt uventet. Klarer ikke helt å ta dette seriøst. Vi har tatt bildene i vårt hjem. Unntaket er den siste plakaten hvor vi brukte et bilde av rådmannen. Bildet ble hentet fra Vefsn kommunes hjemmeside og bearbeidet. Her er imidlertid reglene blitt slik at offentlige bilder er tilgjengelig for kopiering. Rådmannen er da heller ikke nevnt i forbindelse med bøteleggingen.

Det virker rett og slett som om Statsadvokaten ikke har fått med seg konsekvensene av menneskerettighetene og endringen av § 100 i grunnloven.

At det skal være tillatt å bruke bilder fra offentlige (statlige og kommunale) publikasjone er vel også ganske ny?

Du må derfor som hovedregel ha tillatelse til å kopiere fra rettighetshaverne eller representant for disse. Kopiering kan unntaksvis skje uten tillatelse, bl.a. til privat bruk og fra offentlige dokumenter.
Kilde
Åndsverkloven gir i § 1 gir vern for ethvert litterært verk, så fremt dette har preg av en original og skapende innsats. Lovens § 9 gjør et unntak for offentlige dokumenter. Slike dokumenter har ikke vern, og faller utenfor den beskyttelse loven gir. Hvem som helst kan derfor fritt utnytte slike dokumenter.
Kilde
http://r-b-v.net - Redd Barna Våre
Vern barna fra et omsorgsfascistisk barnevern!
(ps: Er ofte uenig med objektivister og "DLF'er". Men DLF er trolig beste parti i "partijungelen"?)
Brukerens avatar
Arild Holta
 
Innlegg: 174
Registrert: 01 Jan 2006, 19:22

Innlegg Marianne Skånland 11 Mai 2007, 17:57

  
Et par andre familier – på andre kanter av landet enn Nordland – har varslet meg om at de går til sak mot barnevernet. Det er meget bra at folk orker å påta seg en slik påkjenning som en rettssak er, og bra hvis det kommer minst 3 saker omtrent samtidig.

MHS
  
PS: Nei da, foreleggene er ikke vedtatt, tvert imot. Se Forelegget øverst: "Svar til politiet".

  
Marianne Skånland
 
Innlegg: 230
Registrert: 18 Apr 2006, 23:20
Bosted: Oslo

Innlegg Marianne Skånland 09 Aug 2007, 09:22

  
Jeg har nok også en annen oppfatning enn avisene og nrk har vedrørende noen dyktig skrevne avisinnlegg de siste månedene, øyensynlig skrevet under pseudonymer:

Falsk kritikk av barnevernet?

Jeg synes det illustrerer froskens første innlegg i tråden: De som mener seg "rammet", er maktutøvere som forlanger at kritikerne skal stå skolerett og bare utøve ytringsfrihet under bestemte, snevre betingelser, mens maktutøverne selv skal beherske markedet med sin ytringsfrihet. Kritikerne skal grilles, enda de langt fra kaster egg.

Ytringsfrihet er ikke verdsatt så høyt i Norge som den burde være, nei. Jeg tror grunnen er (blant annet) at folk ikke vet – og slett ikke opplæres til å forstå – at den faktisk er grunnleggende for å skape og vedlikeholde rettsstatlige forhold.

  
Marianne Skånland
 
Innlegg: 230
Registrert: 18 Apr 2006, 23:20
Bosted: Oslo

Innlegg Marianne Skånland 24 Jan 2008, 07:47

  
Ettersom myndighetenes straffesak mot Arild og Turid Holta er omtalt tidligere i denne tråden, frisker jeg den opp med nyheter fra saken. Rettssaken fant sted 22. og 23. januar i Mosjøen. Jeg legger inn lenker til noen artikler.

Et av vitnene var rådmannen i Vefsn, som presterte å si at Arild Holtas publisering av kritikk og angrep mot barnevernet satte rettssikkerheten i fare. For de av oss som kjenner til familienes totale mangel på rettssikkerhet i barnevernssaker, er dette en saftig uttalelse. Men under eksaminasjonen kom det da visst også frem at han ikke ante noe om innholdet i den kritikken som reises mot barnevernet fra rammede familier.

Helgeland Arbeiderblad, som absolutt ikke vil la barnevernets ofre uttale seg, og heller ikke Arild Holta, har dekket saken på en litt slapp måte. Under en av deres artikler ligger en rekke kommentarer. En videosnutt av bra kvalitet ligger i Rana Blad.


Tiltalt for barnevernsjikane
Rana Blad 22.01.08

Straffesak mot dem som hjelper ofrene for overgrep
Av MH Skånland

Vil ha revansj etter tyve års trakassering
Helgeland Arbeiderblad

Avgjør grenser for ytringer
Helgeland Arbeiderblad

Rikholdig mappe med både nyere og eldre artikler om saken:
Barnevernet i Mosjøen forsøker å begrense ytringsfriheten
  
Marianne Skånland
 
Innlegg: 230
Registrert: 18 Apr 2006, 23:20
Bosted: Oslo

Innlegg ole martin andersen 29 Jan 2008, 09:24

Ytringsfriheten i Afganistan har ikke så gode kår.

Blir mosrsomt å se Halvorsen, Støre forhandle med denne gjengen:

http://www.dagensmedier.no/index.asp?id=76633

Mvh
ole martin andersen
 
Innlegg: 45
Registrert: 21 Mar 2007, 12:37

Innlegg Demian 02 Jun 2008, 14:33

I Sverige og:(????)

I dag går landets tidningar och nyhetssajter ut i en gemensam kampanj som syftar till att belysa vikten av tryck- och yttrandefrihet. I klarspråk handlar det om läsarnas rätt att få veta.

– Vi vill uppmärksamma alla svenska medborgare om att man aldrig ska ta tryck- och yttrandefriheten för givet. Vi vill även påminna svenska riksdagsledamöter om hur lätt det är att hamna i en situation där man stiftar lagar som inskränker på dessa friheter – även om det inte var syftet, säger Serner.

"Den här tidningen är ej godkänd av staten"

Kampanjen sammanfaller med att Sverige står som värd för World Association of Newspapers årliga konferens. 1800 tidningsutgivare och tidningschefer från hela världen samlas i Göteborg 1-4 juni.

Runtom i landet kommer läsare att mötas av en vit förstasida med texten "Den här tidningen är ej godkänd av staten", samt en annons inne i tidningen som förklarar ståndpunkten om tryck- och yttrandefrihet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2589156.ab
Who will dare to say that force has been given to us to destroy the equal rights of our brothers?
Demian
 
Innlegg: 326
Registrert: 25 Aug 2006, 11:10
Bosted: Oslo

Innlegg nico 02 Jun 2008, 15:49

Hvis man skal tro Dag Solstad er ikke dette noe poeng, hverken ytringsfrihet eller forsvar av den. Venstresiden, hva skal man si? :)
You can't put an "I wish" over an "It is"

- Leonard Peikoff
nico
 
Innlegg: 528
Registrert: 20 Apr 2007, 00:14
Bosted: Oslo

Innlegg Ola 03 Jun 2008, 22:11

Her er Adressas bidrag i kampen for ytringsfriheten:

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim ... 94459.ece#

Fin tegning, men mye tåkeprat. Terroristene gjemmer seg bak en storartet religion o.l.
Ola
 
Innlegg: 104
Registrert: 24 Jan 2007, 15:45
Bosted: Østlandet

Innlegg ChristianHovden 04 Jun 2008, 09:14

Gårsdagens debatt rundt Adressas karikaturtegning var ullen, og viser hvor lite kunnskap det er rundt det originale danske karikatur initiativet. Tegneren Jan O. Henriksen messet om at de danske karikaturene ble lagd utelukkende for å provosere og at han derimot svarte på en nylig selvmordsbombing med en karikatur av en selvmordsbomber som gjemmer seg bak Islam, som om muslimske selvmordsbombere ikke fantes før de danske karikaturtegningen. Jyllandsposten reagerte på politisk selvsensur samt den ikke uttalte trusselen om voldlige represalier fra religiøse fundamentalister og frykten for denne som sakte men sikkert har ankommet Europa, og nærmest stilletiende blitt akseptert som noe vi må leve med, helt siden fatwaen mot Rushdie. Mange av tegningene tok opp akkurat sammenblandingen av Islam, vold og selvmordsbomber. Jeg spekulerer i at Henriksen angriper sine venner i kampen fordi han bare ser norske nyheter og ergo tror på provokasjon for å provosere og ergo selge mer fantasien.

At man ønsketenker seg inn i lala-land i Norge og tror at en ikke-stå-i-båten-så-går-alt-bra-over-fossefallet holdning skal få hele problemet til å fordampe er ikke akkurat overraskende. Man ønsker ikke en gang å dømme folk for åpenbare terrorhandlinger. Avfyre automatild mot en synagoge er visst bare en moderne form for hærværk.
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Neste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron