Nytt om drivhuseffekten

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Vegard Martinsen 10 Des 2013, 09:07

Har nettopp kommet over www.klimaforskning.com som ser ut til å inneholde artikler og debattinnlegg av mange svært innsiktsfulle og oppdaterte personer.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Ultima_Thule 17 Des 2013, 05:42

Vegard Martinsen skrev:Har nettopp kommet over http://www.klimaforskning.com som ser ut til å inneholde artikler og debattinnlegg av mange svært innsiktsfulle og oppdaterte personer.


Bedre sent enn aldri ... :wink:

Mens http://klimatilsynet.wordpress.com/ og http://veienopp.reiersol.com/ samt http://www.klimatupplysningen.se/ er klimablogger som ikke er så "tunge" som klimaforskning.com, og som jeg finner lettleste og interessante.
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Tore Aabø 27 Des 2013, 12:23

- Klimakrisen er avlyst
Det har 31.000 amerikanske forskere skrevet under på.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/vitenskap/080601/klimakrisen-er-avlyst

(ABC Nyheter/Washington D.C.):
Mer enn 31.000 amerikanske vitenskapsmenn har skrevet under et opprop der de mener det ikke er vitenskaplig belegg for at karbondioksid og andre drivhusgasser vil skape en overoppheting av jordens atmosfære innen overskuelig framtid.

Snarere tvert imot.

- Al Gore og IPCC hevder at det er en vitenskaplig konsensus for at vi står framfor en klimakrise, men de som har skrevet under dette oppropet sier ikke bare at de ikke er overbevist om at det er vitenskaplig belegg for en slik hypotese, de sier at hypotesen er motbevist, sier Arthur Robinson fra Oregon Institute for Science and Health.

Ikke vitenskapelig
Robinson er biokjemiker og driver til daglig forskning på analysemodeller for proteiner. Han er også utnevnt til medlem av National Academies of Sciences. Grunnen til at han ble ansvarlig for innsamling av underskriftene var at han var oppgitt over at debattantene i klimadebatten hevdet at det var en vitenskaplig konsensus på området som han ikke kunne finne i forskningslitteraturen.

- Energi er pengeenheten for teknologisk fremgang, og om du skal begrense tilgang til energi bør du ha en utrolig bra årsak, sier Robinson.

31.000 forskere
Underskriftskampanjen er begrenset til amerikanske forskere, og på tross av at prosjektet har mottatt signaturer fra utenlandske forskere er disse ikke regnet med i gjennomgangen. Rundt 9.000 av signaturene kommer fra personer med doktorgrad, 2.500 fra personer med medisinske grader, og ytterligere 7.000 fra personer med mastergrad.

Prosjektet har kun bedt om signaturer fra mennesker som har naturfaglige eller ingeniørgrader med den forståelsen at disse har grundig trening i statistikk og vitenskapelig metode. Underskriftene er samlet inn via brevpost, og inkluderer informasjon om utdanning og hvilket fagområde underskriveren ble uteksaminert i. Den faglige spredningen er omtrent lik som den som finnes blant IPCC forskerne, selv om gruppen av undertegnede er mye større enn antallet forskere involvert i IPCC.

Helt normalt
Robinson publiserte nylig en litteratur gjennomgang publisert i forskningstidskriftet Journal of American Physicians and Surgeons. Gjennomgangen er blant annet skrevet i samarbeid med Harvard fysikeren Willie Soon og er en oppdatering av en tilsvarende artikkel fra 1998.

Av de 109 artiklene som de fant i forskningslitteraturen, var 88 enige om at det var en varm periode under middelalderen og at man hadde en liten istid på slutten av det 19. århundre. Bare 7 av de 109 artiklene hevdet at det 20. århundre var det varmeste århundret som er målt.

Journalen har ikke mottatt noen artikler som bestrider konklusjonen i studien så langt.

Navnene finner du på hjemmesiden: http://www.oism.org/pproject/[/quote]
Tore Aabø
 
Innlegg: 73
Registrert: 21 Jun 2005, 11:25

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Ultima_Thule 02 Jan 2014, 16:18

Modelleringseksperten professor Christopher Essex har laget en humoristisk presentasjon.

Believing Six Impossible Things before Breakfast, and Climate Models. Christopher Essex, Ph.D.:


(via Leading Expert Modeler Tells Why Climate Models Hardly Better Than Hocus Pocus: “Welcome To Wonderland”!, NoTricksZone)

"In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that long-term prediction of future climate states is not possible." (min uthevelse) - The Intergovernmental Panel on Climate Chang (IPCC), third Assessment Report (2001), Section 14.2.2.2, page 774.
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Ultima_Thule 14 Jan 2014, 01:01

Den britiske historikeren Niall Ferguson trekker paralleller mellom dagens AGW-hypoteser og rasebiologiske hypoteser for hundre år siden:
Bilde
Bilde
Bilde

http://www.klimatupplysningen.se/2014/01/13/ganska-bra-vecka/
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Ultima_Thule 14 Jan 2014, 01:22

Problemen med subjektiva sannolikheter

Bilde
Bild: Andrey Kolmogorov*

I C-G Ribbings tråd häromdagen restes problemet med de s.k. expertutlåtanden som avges i IPCC-rapporterna. C-G påpekade mycket riktigt att det är problem med den höga sannolikhet (95%) som anges i varje rapport om hur övertygade författarna till SPM:en känner sig om att det är människan som huvudsakligen orsakat den globala uppvärmning som vi kunde iaktta i slutet av 1900-talet. Det var 15-17 hela år sedan den globala temperaturen överhuvudtaget gick upp signifikant. Så vad säger siffran 95%?

Jo, det är en subjektiv skattning som dessa författare till Summary for PolicyMakers har gjort. Ett problem är att det förmedlas som om det vore en samlad bedömning från världens alla klimatforskare. Ett andra problem är att siffran är vilseledande eftersom den uttrycks i kvantitativa termer istället för i kvalitativa. Man blandar subjektiva sannolikheter med objektiva.

Som vetenskapsteoretiker så reagerar jag mot detta sätt att använda sannolikhetsbegreppet i naturvetenskapliga sammanhang. Det är vilseledande för lekmannen eftersom folk i allmänhet kan tro att ett siffervärde är mer ”objektivt” än vad det i själva verket är. Styrkan i dessa fåtals experters övertygelse är inte värt någonting om vi diskuterar sannolikheten för att människans utsläpp av växthusgaser verkligen har orsakat denna höjning av den globala temperaturen för 17 år sedan. Siffran 95% speglar bara författarnas övertygelse. Det är således ett psykologisk mått, inget annat.

Vi filosofer brukar i vetenskapsteoretiska kurser bl.a. påtala skillnaden mellan sannolikheter som används i vetenskapliga teorier (t.ex. uttryckt som halveringstiden för en radioaktiv atom) å ena sidan och sannolikheten för att samma teori skall vara sann å den andra. I det första fallet handlar det om testbara frekvenser och kvoter i naturligt givna ensembler, i det sistnämnda fallet så handlar det enbart om subjektiva och otestbara sannolikheter.

Är alla med så här långt? (som jag brukar fråga mina studenter). Nåväl, nästa fråga, som också restes i kommentarerna till C-Gs inlägg, är då om vi på något sätt kan förlita oss på sådana här subjektiva sannolikhetsbedömningar? Är det rationellt att göra det?

Här skall erkännas att det råder delade meningar, även bland filosoferna. Själv anser jag att svaret måste vara ett obevekligt nej. Jag förblir en skeptiker. Skälet till mitt svar är att ett jakande svar varken är logiskt eller historiskt hållbart.

Om vi börjar med det historiska, så kan vi exempelvis peka på läget inom fysiken i slutet av 1800-talet. Väldigt få, om ens några, fysiker skulle gå ut och öppet våga ifrågasätta den Newtonska mekaniken. Newton presenterade sin teori för världen i slutet av 1680-talet och den hade sedan dess rönt den ena framgången efter den andra. Alla teorins konsekvenser här på jorden hade bekräftats gång på gång. Den hade dessutom framgångsrikt utökats med elektricitetsläran och den statistiska värmeteorin. Allt föll på plats och passade in.

Men den unge och okände fysikern Albert Einstein hade ändå sina dubier. Hur blir det egentligen med Maxwells ekvationer? Ljushastigheten faller där ut som en konstant och verkar vara oberoende av vilket referenssystem vi har (oberoende av observatörens rörelse). En annan forskare, Max Plank som var betydligt äldre och mycket mer etablerad, hade börjat undersöka atomernas egenskaper. Han försökte under åtminstone 10 års tid förgäves att få strålningspektra från dessa att stämma med den newtonska teorin. Varför avgavs energin bara i vissa kvanta, och inte på ett kontinuerligt sätt?

Ja, jag skall inte fastna i denna mycket intressanta och spännande period i fysikens historia. Men vi kan sammanfatta den med att c:a 1925 så hade fysiken genomgått en total förändring. Inget av det som experterna var övertygade om i slutet på 1800-talet stämde längre. Nu var övertygelsen en helt annan. Inte ens gravitationslagen var kvar i sitt ursprungliga skick (för att ta ett exempel på saker som de klimathotstroende anser vara en av dessa galna ”förnekelser” som vi skeptiker ägnar oss åt).

Det logiska argumentet är följande: Givet en ändlig mängd observationer, t.ex. 200 års ständiga bekräftelser av den newtonska teori, så är det rent logiskt alltid möjligt att konstruera ett oändligt antal övergripande teorier som alla stämmer med dessa data. Alltifrån mindre modifikationer till radikalt annorlunda teorier. Visserligen så räcker den mänskliga fantasin inte till för att verkligen kunna konstruera alla dessa teorier. Men rent logiskt så finns det vid varje tidpunkt ett oändligt antal teorier som stämmer med alla hittillsvarande data. Det här problemet brukar kallas ”Induktionsproblemet”, eller ibland problemet med ”underdeterminerade teorier”.

Så vad säger egentligen experternas uttalande om sin övertygelse i sannolikhetstermer? Ja, uttalandena säger inte mer än att man menar sig ha lyckats, ofta efter åratals arbete, att få fram åtminstone en teori som stämmer med data. Och att man tror på den. Det är allt. Men logiskt sett så finns det många alternativa teorier som skulle kunna förklara alla data minst lika bra, eller t.o.m. bättre. I förenklad form: Det finns ett oändligt antal sätt att konstruera en kurva som täcker alla observationspunkter inom deras respektive felmätningsintervall. Med oändligt många möjliga kurvor/teorier så får var och en av dem sannolikheten noll i kvantitativa mått!

Så, tyvärr, det finns inget sätt som vi kan undvika det grundläggande induktionsproblemet genom att hänvisa till subjektiva sannolikheter, vare sig det sker i form av Bayesianism eller i någon annan form.

Detta motsäger givetvis inte att en vetenskapsman skall få lov att tro, eller vara övertygad, om olika möjliga teorier till olika grader. Man satsar kanske hela sin karriär på att följa ett visst spår för att se vart det leder. Inget fel i det, så länge det inte slår över i dogmatism. Tron tillhör kanske de psykologiska förutsättningarna för vetenskapsprocessens explorativa och innovativa del. Men man skall inte ta dessa gissningar, intuitioner etc. på alltför stort allvar. Enligt min mening är det viktigare att lyssna till expertens kritiska granskning av etablerade föreställningar. Det blir spännande när han eller hon ställer de riktigt aviga frågorna; de som ingen har ställt förut. För det krävs nämligen kunskap (man måste förstå det man ifrågasätter) och ofta också en lång erfarenhet av forskningsarbete där man brottats med ett problem.

Det är här som vi som är skeptiska till klimathotet har störst anledning att rikta kritik mot IPCC; bristen på självkritik. De borde i sin SPM föra fram det faktum att man inte har någon bra förklaring till utplaningen av den globala temperaturen, att man inte hittat hotspotsen, att molnbildning, havsströmmar och aerosolers inverkan är oklara, osv. När de istället försöker övertyga oss andra genom att som viktigaste argument hänvisa till forskarnas egen övertygelse så blir det bara patetiskt.

Ingemar Nordin

* Det finns flera olika tolkningar av sannolikhetsbegreppet. Förutom den subjektiva och den frekventistiska (och olika varianter av dem), så förespråkar en del en tolkning i termer ”benägenhet” eller ”propensity” på engelska. För att undvika att ta ställning i frågan vad sannolikhet egentligen är, så kan man till vardags ta sin tillflykt till axiomatiseringen av sannolikhetsläran. Matematikern Kolmogorov i bilden ovan var den som genomförde en sådan på 1930-talet. Då säger man ungefär så här: Vad än sannolikheter egentligen står för så skall det uppfylla Kolmogorovs axiom (ur vilka naturligtvis även Bayes teorem följer). Sannolikheterna är då en odefinierad term. Det är dock tveksamt om subjektiva sannolikheter uppfyller axiomen. Kanske dock en mycket tränad statistiker, eller spelare, verkligen spontant tänker i enlighet med den formella teorin.

http://www.klimatupplysningen.se/2014/01/12/problemen-med-subjektiva-sannolikheter/ (med hyperlenker)
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Ultima_Thule 15 Jan 2014, 02:49

Ultima_Thule skrev:
Vegard Martinsen skrev:
Har nettopp kommet over http://www.klimaforskning.com som ser ut til å inneholde artikler og debattinnlegg av mange svært innsiktsfulle og oppdaterte personer.Bedre sent enn aldri ...


Jeg må innrømme at jeg hittil bare har hatt et rimelig bra kjennskap til nettstedet Klimaforskning.com, og at jeg har bare hatt kjennskap til temaene om AGW nettstedet har tatt opp. Rundt disse temaene virker nettstedet å være etterrettlig, men det viser seg at nettstedet også tar opp andre temaer. Administratoren/moderatoren Jostemikk har startet tråden Spørsmål om mellomkrigstiden som sporer fort av til konspirasjonstenkning rundt privateide sentralbanker, Bilderberger-gruppen, sionistbevegelsen osv. - og det er administratoren/moderatoren Jostemikk som selv står for avsporingen. Dette fikk meg til å google nettstedet for å se om det fins flere slike tråder, og sannelig fins det flere. Bedøm selv: Hellas, EU og Euro og Rockefeller Foundation og Politikk, makt og konspirasjoner samt Frimureriet og annet hemmelighold.

Jeg skriver ikke dette for å diskreditere hele nettstedet, men bare for å påpeke konspirasjonstenkningen som finner sted rundt enkelte temaer på nettstedet. Jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg skriver dette for å komme andre i forkjøpet. :D
En annen grunn til at jeg tar opp dette, er at Klimaforskning.com er et forholdsvis ukjent nettsted uten nevneverdig autoritet som med letthet kan bli bragt i fullstendig vanry av meningsmotstandere, for så å bli avfeid av den grunn. Dette i motsetning til renommerte medier som for eksempel NRK, Aftenposten og Dagbladet som nyter stor respekt og autoritet hos folk flest selv om konspirasjonstenkning også forekommer i Mainstream Media (MSM), men den er kanskje ikke så åpenbar for folk flest. Det er for eksempel helt vanlig i MSM å fremstille private kapitaleiere og næringslivet generelt som om de skulle rotte seg sammen for å undertrykke arbeiderne og folk flest hvis ikke staten har fullstendig kontroll over markedskreftene (som egentlig er jeg, du og alle andre individer, mens næringslivet har en mindre rolle).
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Vegard Martinsen 15 Jan 2014, 12:36

Takk for dette.

Om man støtter slike konspirasjonsteorier så diskrediterer man alt annet man sier, og blir som UT sier det lett å avfeie.

Vi bør defor ikke på noe vis promotere denne siden.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Erik 20 Jan 2014, 22:27

Dette er ingen ny problemstilling, men artig at nettopp Dagbladet slår det opp:


Advarer om at vi kan være på vei inn i en ny istid
Forskere er overrasket og sammenligner situasjonen med det som skjedde i det 17. århundre.


"Solaktiviteten er i ferd med å falle dramatisk og Richard Harrison, som er sjef for Rutherford Appleton Laboratory i Oxfordshire, England, har ikke sett noe lignende i sin 30-årige karriere, skriver BBC.

Han hevder at man må tilbake 100 år i tid for å finne solen like lite aktiv som nå.

Overraskede forskere
Antallet gasseksplosjoner på solen skulle vært på topp nå, i sin 11-års syklus, men har i stedet falt kraftig.

Og det antydes at fallet er sterkere enn vi har sett på 10.000 år!"

http://www.dagbladet.no/2014/01/20/nyhe ... /31383631/
Erik
 
Innlegg: 301
Registrert: 02 Mai 2004, 15:38
Bosted: Bergen

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Cuneax 07 Feb 2014, 10:13

Nå er jeg egentlig ikke spesielt interessert i klimaendringsdebatten, men hva sier de som kan noe om emnet om følgende?

I forrige uke offentliggjorde FNs klimapanel den komplette versjonen av sin første delrapport. Sammendraget ble presentert i september. Det som nå er lagt frem, er mer enn 1500 sider med alle forskernes vurderinger og 600 diagrammer. Den bygger på over 9000 vitenskapelige publikasjoner. Det er på basis av alt dette forskerne konkluderer med 95 prosent sannsynlighet for at menneskelig påvirkning er hovedårsaken til klimaendringene.


http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/a ... 761379.ece
Brukerens avatar
Cuneax
 
Innlegg: 67
Registrert: 05 Apr 2011, 11:19

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Vegard Martinsen 08 Feb 2014, 08:12

Bla. slike ting som dette:

The Overselling of Climate Modeling Predictability on Multi-Decadal time Scales in the 2013 IPCC WG1 Report – Annex 1 Is Not Scientifically Robust


http://wattsupwiththat.com/2014/02/07/t ... ly-robust/


Report from the Office of the Inspector General: Global Climate Change Program Data May Be Unreliable

http://wattsupwiththat.com/2014/02/07/r ... nreliable/

GAO report on the poor quality of the US climate monitoring network


http://wattsupwiththat.com/2011/09/30/g ... g-network/
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Vegard Martinsen 11 Feb 2014, 10:32

http://wattsupwiththat.com/2014/02/10/9 ... -be-wrong/95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong
Posted on February 10, 2014 by Anthony Watts

Note: This is a repost from Dr. Roy Spencer’s blog entry last Friday. I’ve done so because it needs the wide distribution that WUWT can offer. The one graph he has produced (see below) says it all. I suggest readers use their social media tools to share this far and wide. – Anthony

by Roy W. Spencer, Ph. D.

I’m seeing a lot of wrangling over the recent (15+ year) pause in global average warming…when did it start, is it a full pause, shouldn’t we be taking the longer view, etc.

These are all interesting exercises, but they miss the most important point: the climate models that governments base policy decisions on have failed miserably.

I’ve updated our comparison of 90 climate models versus observations for global average surface temperatures through 2013, and we still see that >95% of the models have over-forecast the warming trend since 1979, whether we use their own surface temperature dataset (HadCRUT4), or our satellite dataset of lower tropospheric temperatures (UAH):

[Grafen ligger her: http://www.drroyspencer.com/wp-content/ ... u-2013.png ]

Whether humans are the cause of 100% of the observed warming or not, the conclusion is that global warming isn’t as bad as was predicted. That should have major policy implications…assuming policy is still informed by facts more than emotions and political aspirations.

And if humans are the cause of only, say, 50% of the warming (e.g. our published paper), then there is even less reason to force expensive and prosperity-destroying energy policies down our throats.

I am growing weary of the variety of emotional, misleading, and policy-useless statements like “most warming since the 1950s is human caused” or “97% of climate scientists agree humans are contributing to warming”, neither of which leads to the conclusion we need to substantially increase energy prices and freeze and starve more poor people to death for the greater good.

Yet, that is the direction we are heading.

And even if the extra energy is being stored in the deep ocean (if you have faith in long-term measured warming trends of thousandths or hundredths of a degree), I say “great!”. Because that extra heat is in the form of a tiny temperature change spread throughout an unimaginably large heat sink, which can never have an appreciable effect on future surface climate.

If the deep ocean ends up averaging 4.1 deg. C, rather than 4.0 deg. C, it won’t really matter.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Vegard Martinsen 21 Feb 2014, 12:47

http://online.wsj.com/news/articles/SB1 ... 1041331266

McNider and Christy: Why Kerry Is Flat Wrong on Climate Change
It was the scientific skeptics who bucked the 'consensus' and said the Earth was round.McNider and Christy: Why Kerry Is Flat Wrong on Climate Change
It was the scientific skeptics who bucked the 'consensus' and said the Earth was round.
By
Richard McNider And
John Christy
Updated Feb. 19, 2014 7:31 p.m. ET

In a Feb. 16 speech in Indonesia, Secretary of State John Kerry assailed climate-change skeptics as members of the "Flat Earth Society" for doubting the reality of catastrophic climate change. He said, "We should not allow a tiny minority of shoddy scientists" and "extreme ideologues to compete with scientific facts."

But who are the Flat Earthers, and who is ignoring the scientific facts? In ancient times, the notion of a flat Earth was the scientific consensus, and it was only a minority who dared question this belief. We are among today's scientists who are skeptical about the so-called consensus on climate change. Does that make us modern-day Flat Earthers, as Mr. Kerry suggests, or are we among those who defy the prevailing wisdom to declare that the world is round?

Most of us who are skeptical about the dangers of climate change actually embrace many of the facts that people like Bill Nye, the ubiquitous TV "science guy," say we ignore. The two fundamental facts are that carbon-dioxide levels in the atmosphere have increased due to the burning of fossil fuels, and carbon dioxide in the atmosphere is a greenhouse gas, trapping heat before it can escape into space.

What is not a known fact is by how much the Earth's atmosphere will warm in response to this added carbon dioxide. The warming numbers most commonly advanced are created by climate computer models built almost entirely by scientists who believe in catastrophic global warming. The rate of warming forecast by these models depends on many assumptions and engineering to replicate a complex world in tractable terms, such as how water vapor and clouds will react to the direct heat added by carbon dioxide or the rate of heat uptake, or absorption, by the oceans.

We might forgive these modelers if their forecasts had not been so consistently and spectacularly wrong. From the beginning of climate modeling in the 1980s, these forecasts have, on average, always overstated the degree to which the Earth is warming compared with what we see in the real climate.

For instance, in 1994 we published an article in the journal Nature showing that the actual global temperature trend was "one-quarter of the magnitude of climate model results." As the nearby graph shows, the disparity between the predicted temperature increases and real-world evidence has only grown in the past 20 years.

When the failure of its predictions become clear, the modeling industry always comes back with new models that soften their previous warming forecasts, claiming, for instance, that an unexpected increase in the human use of aerosols had skewed the results. After these changes, the models tended to agree better with the actual numbers that came in—but the forecasts for future temperatures have continued to be too warm.

U.S. Secretary of State John Kerry during a speech on climate change in Jakarta on Sunday. Agence France-Presse/Getty Images

The modelers insist that they are unlucky because natural temperature variability is masking the real warming. They might be right, but when a batter goes 0 for 10, he's better off questioning his swing than blaming the umpire.

The models mostly miss warming in the deep atmosphere—from the Earth's surface to 75,000 feet—which is supposed to be one of the real signals of warming caused by carbon dioxide. Here, the consensus ignores the reality of temperature observations of the deep atmosphere collected by satellites and balloons, which have continually shown less than half of the warming shown in the average model forecasts.

The climate-change-consensus community points to such indirect evidence of warming as glaciers melting, coral being bleached, more droughts and stronger storms. Yet observations show that the warming of the deep atmosphere (the fundamental sign of carbon-dioxide-caused climate change, which is supposedly behind these natural phenomena) is not occurring at an alarming rate: Instruments aboard NASA and National Oceanic and Atmospheric Association satellites put the Mid-Tropospheric warming rate since late 1978 at about 0.7 degrees Celsius, or 1.3 degrees Fahrenheit, per 100 years. For the same period, the models on average give 2.1 degrees Celsius, or 3.8 degrees Fahrenheit, per 100 years (see graph).

The models also fail to get details of the past climate right. For example, most of the observed warming over land in the past century occurred at night. The same models used to predict future warming models showed day and night warming over the last century at nearly the same rates.

Past models also missed the dramatic recent warming found in observations in the Arctic. With this information as hindsight, the latest, adjusted set of climate models did manage to show more warming in the Arctic. But the tweaking resulted in too-warm predictions—disproved by real-world evidence—for the rest of the planet compared with earlier models.

Shouldn't modelers be more humble and open to saying that perhaps the Arctic warming is due to something we don't understand?

While none of these inconsistencies refutes the fundamental concern about greenhouse-gas-enhanced climate change, it is disturbing that "consensus science" will not acknowledge that such discrepancies are major problems. From the Intergovernmental Panel on Climate Change's beginning, that largely self-selected panel of scientists has embraced the notion that consensus on climate change is the necessary path to taking action and reducing man-made carbon emissions around the world. The consensus community uses this to push the view that "the science is settled" and hold up skeptics to ridicule, as John Kerry did on Sunday.

We are reminded of the dangers of consensus science in the past. For example, in the 18th century, more British sailors died of scurvy than died in battle. In this disease, brought on by a lack of vitamin C, the body loses its ability to manufacture collagen, and gums and other tissues bleed and disintegrate. These deaths were especially tragic because many sea captains and some ships' doctors knew, based on observations early in the century, that fresh vegetables and citrus cured scurvy.

Nonetheless, the British Admiralty's onshore Sick and Health Board of scientists and physicians (somewhat akin to the current Intergovernmental Panel on Climate Change) dismissed this evidence for more than 50 years because it did not fit their consensus theory that putrefaction (or internal decay) caused scurvy, which they felt could be cured by fresh air, exercise and laxatives.

"Consensus" science that ignores reality can have tragic consequences if cures are ignored or promising research is abandoned. The climate-change consensus is not endangering lives, but the way it imperils economic growth and warps government policy making has made the future considerably bleaker. The recent Obama administration announcement that it would not provide aid for fossil-fuel energy in developing countries, thereby consigning millions of people to energy poverty, is all too reminiscent of the Sick and Health Board denying fresh fruit to dying British sailors.

We should not have a climate-science research program that searches only for ways to confirm prevailing theories, and we should not honor government leaders, such as Secretary Kerry, who attack others for their inconvenient, fact-based views.

Messrs. McNider and Christy are professors of atmospheric science at the University of Alabama in Huntsville and fellows of the American Meteorological Society. Mr. Christy was a member of the Intergovernmental Panel on Climate Change that shared the 2007 Nobel Peace Prize with former Vice President Al Gore. Mr. Christy was a member of the Intergovernmental Panel on Climate Change that shared the 2007 Nobel Peace Prize with Vice President Al Gore.Bilde
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Vegard Martinsen 04 Mar 2014, 13:12

http://wattsupwiththat.com/2014/03/04/n ... -6-months/

No global warming for 17 years, 6 months
Posted on March 4, 2014 by Anthony Watts

By Christopher Monckton of Brenchley


Seventeen and a half years. Not a flicker of global warming. The RSS satellite record, the first of the five global-temperature datasets to report its February value, shows a zero trend for an impressive 210 months. Miss Brevis, send a postcard to Mr Gore:

Bilde
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7867
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Nytt om drivhuseffekten

Innlegg Erik 13 Mar 2014, 15:15

Når fagfellevrurderinger blir til meningsfellevurderinger

The Climategate E-Mails.

http://www.lavoisier.com.au/articles/gr ... emails.pdf
Erik
 
Innlegg: 301
Registrert: 02 Mai 2004, 15:38
Bosted: Bergen

ForrigeNeste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron