Kina sett fra Kina

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Innlegg QIQrrr 04 Aug 2006, 20:58

Zeddicus skrev:All statleg innblanding er tvang? Er du mot copyright? Er du mot lovgjeving mot svindel? Dette er ting som berre eksisterer fordi staten garanterer dei.


Jeg er ikke mot copyright. Ei heller er jeg for svindel. Rettsstaten er en del av det liberalistiske laissez-faire samfunnet. Jeg uttalte meg i forhold til statens innblanding i markedet forøvrig - ikke dra ting ut av sin kontekst.

Zeddicus skrev:Generelt vil eg vera einig med deg, med eit par unntak. Men derfor er det og glimrande å bruka staten til å få enno meir fri konkurranse. Nokon som huskar den norske mobilmarknaden før staten TVANG gjennom at ein skulle få ta med seg nummeret sitt til neste operatør? Langt mindre konkurranse, langt høgare prisar.


Uten statsmonopolet ville denne problemstillingen ikke vært reell i utgangspunktet. Staten tvinger gjennom frihet? Har ordet selvmotsigelse noen betydning? Du sier det jo selv: Langt mindre konkurranse, langt høgare prisar...

Zeddicus skrev:I di levetid? Har DLF ein strategi på korleis ein skal få fleire enn 250 stemmer i den frie valmarknaden?


Nå kjenner ikke jeg til DLFs strategi i så måte. Å være tro mot sine moralske prinsipper må aldri vike plass for appell til stemmekveg. Derfor vil veien frem være lang. Om man oppnår målet i min levetid spiller følgelig ingen rolle den tid man går riktig vei. Dette handler dypest sett om å implementere ny filosofisk tenkning.

Zeddicus skrev:Ja, og Noreg går det dårleg med... Not.


Norge befinner seg i en særstilling grunnet olje og gass. Fjerner vi disse elementene ville vi vært et u-land. Det er lett å bifalle middelmådig statsforvaltning når forutsetningene er ensrettet positive.

Zeddicus skrev:Unnskuld, men dette er direkte feil. Kjørte gjennom Heritage sine tal, og det oppsiktsvekkande er at det var så godt som ingen korrelasjon mellom "financial burden", altså skatt og delen av BNP som blir brukt på det offentlege, og Heritage si fridomsranking. Case in point: Danmark, med ein skatterate på 54%, ligg på niande plass. Leiande frie land som Storbritannia, Australia, New Zealand og USA har ein financial burden-ranking på 3,9 av 5.


Du må se på beskatningen av næringslivet og ikke på beskatning av arbeidstakere.

Apropos Danmark: http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article806683.ece
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg Zeddicus 04 Aug 2006, 21:44

Jeg er ikke mot copyright. Ei heller er jeg for svindel. Rettsstaten er en del av det liberalistiske laissez-faire samfunnet. Jeg uttalte meg i forhold til statens innblanding i markedet forøvrig - ikke dra ting ut av sin kontekst.


Nei, du sa at marknaden eksisterte utanom staten. Eg sa då at den frie marknaden ikkje gjer det. Nå er du brått tilhengar av staten. På kva tidspunkt kom staten inn? Dersom marknaden eksisterer uavhengig av staten, kva treng ein då staten til? Kan det vera for å gjera marknaden... Fri?


Uten statsmonopolet ville denne problemstillingen ikke vært reell i utgangspunktet. Staten tvinger gjennom frihet? Har ordet selvmotsigelse noen betydning? Du sier det jo selv: Langt mindre konkurranse, langt høgare prisar...


Tull. Dette problemet ville ein hatt uansett. Grunnproblemet var at barrieren for å skifta leverandør er langt større dersom ein må senda nummeret sitt til alle kontaktane sine kvar gong. Det er INGEN mekanismar i den frie marknaden som kan tvinga teleselskapa til dette. Det kan berre staten gjera. I det staten gjer det, står me langt friare til å bytta til betre og billigare tilbydarar. Du ser det same problemet med e-post, der ein aldri hadde monopol. Kor villig er ein til å skifta e-post adresse dersom det betyr å oppdatera eit par hundre kontakter?


Norge befinner seg i en særstilling grunnet olje og gass. Fjerner vi disse elementene ville vi vært et u-land. Det er lett å bifalle middelmådig statsforvaltning når forutsetningene er ensrettet positive.


Det går bra med heile Norden. Ditt poeng?

Zeddicus skrev:Unnskuld, men dette er direkte feil. Kjørte gjennom Heritage sine tal, og det oppsiktsvekkande er at det var så godt som ingen korrelasjon mellom "financial burden", altså skatt og delen av BNP som blir brukt på det offentlege, og Heritage si fridomsranking. Case in point: Danmark, med ein skatterate på 54%, ligg på niande plass. Leiande frie land som Storbritannia, Australia, New Zealand og USA har ein financial burden-ranking på 3,9 av 5.


Du må se på beskatningen av næringslivet og ikke på beskatning av arbeidstakere.[/quote]

Greit. La oss då sjå på skattlegginga av næringslivet (top corporate tax) som er oppgitt hos Heritage, hos dei 20 mest frie og dei 20 minst frie landa. Forskjellen er rundt 6,5% i gjennomsnitt. (24,1 og 30,55, korrigert for dei ekstreme tilfella Estland og Libya). USA, Australia, New Zealand og Storbritannia har alle ein høgare skatt på næringslivet enn det Iran har, nest sist på rankinga. (Nord-Korea manglar pålitelege data) Enorme skilnader? Knappast.
Zeddicus
 
Innlegg: 200
Registrert: 08 Sep 2005, 01:44

Innlegg Vegard Martinsen 04 Aug 2006, 21:57

Zeddicus skrev:
Hesiod sa det slik: "Fools learn only by experience". La meg tolke dette i håp om at alle forstår poenget: det er mulig å lære også ved innsikt, og enkelte menesker har ressurser til å gjøre dette.

Det Z stadig gjør er å fornekte at det er mulig å lære ved innsikt, han impliserer i sitatet gjengitt over at dersom man ikke har empiri, så er konkusjonen ugyldig, dvs. kun empiri kan gi holdbare konklusjoner. Dette er altså feil.


Det eg siterer er basisen for ALL moderne vitskap, nemleg at ein må eksperimentera med ein teori før teorien har vitskapleg hald. Utan å gjera det veit ein nemleg aldri om teorien stemmer, fordi ein aldri veit om det er faktorar som ein ikkje har med i teorien. Men be my guest, dersom du vil prøva medisinar som ikkje er testa på førehand, eller vil fly i fly som ikkje har gått gjennom prototypetesting, fordi ein LOGISK kan gå ut frå at dei vil fungera.Dette er feil. Dette er ikke basis for ALL videnskap. Man eksperimenterer ikke i matematik, ikke i evolusjonslære, ikke i historie, ikke i filosofi, etc.

Og heller ikke i politikk.

Men man tester i noen fag - lurt å teste medisner og fly - men å påstå som Z. gjør at dette gjelder ALLE fag er helt feil.

Det finnes ingen slike land (og det har vi påpekt en rekke ganger overfor Z. og andre), men det betyr ikke at konklusjonen er feil.


Nei, me veit ikkje om det finst romvesen heller, men det betyr ikkje at dei ikkje finst. Men ein har allikevel ikkje vitskapleg basis for å hevda at romvesen finst, på same måte som ein ikkje har basis for å hevda at DLF sitt system fungerer.


Som vi har sagt en rekke ganger: jo nærmere frihet og rasjonalitet man kommer, jo bedre går det. Man kan trekke en logisk slutning fra dette.

Det det finnes mengdevis av empiri på er at jo friere et land er, jo større er veksten og velstanden (hvis landet har en rasjonell kultur), og jo mindre fritt og jo mer irrasjonelt det er, jo større blir fattigdomen og nøden.


Einig i det - problemet er berre kva som blir definert som fridom. DLF går ut frå berre negativ fridom. Eit utvida fridomsomgrep er sjølvsagt kva ein reelt har mogelegheit til i eit land.


Disse - positiv frihet og negativ frihet - er uforenlige (hvis man legger den vanlige betydningen i disse uttrykkene).

... ting som blir oppretthaldt - storleiken på staten og skattane. Kvifor då? Fordi 1. dei er naudsynte for å oppretthalda gode institusjonar, og 2. dei gjer positiv fridom gjennom garanterte positive rettar. Begge gjer betre samfunn.


Nei. Og det som Z beskriver her kan kun vare med godt resultat en kortere periode, og så blir det store problemer.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg QIQrrr 04 Aug 2006, 22:29

Zeddicus skrev:Nei, du sa at marknaden eksisterte utanom staten. Eg sa då at den frie marknaden ikkje gjer det. Nå er du brått tilhengar av staten. På kva tidspunkt kom staten inn? Dersom marknaden eksisterer uavhengig av staten, kva treng ein då staten til? Kan det vera for å gjera marknaden... Fri?


Statens oppgave er å håndheve kontrakter i denne konteksten.

Zeddicus skrev:Tull. Dette problemet ville ein hatt uansett. Grunnproblemet var at barrieren for å skifta leverandør er langt større dersom ein må senda nummeret sitt til alle kontaktane sine kvar gong. Det er INGEN mekanismar i den frie marknaden som kan tvinga teleselskapa til dette. Det kan berre staten gjera. I det staten gjer det, står me langt friare til å bytta til betre og billigare tilbydarar. Du ser det same problemet med e-post, der ein aldri hadde monopol. Kor villig er ein til å skifta e-post adresse dersom det betyr å oppdatera eit par hundre kontakter?


Dette er rimelig elementært egentlig; fri konkurranse betyr kamp om brukere/kunder - den som kan tilfredstille det til enhver tid mest prekære behov vinner konkurransen. Du fremhever relativt simple konkurranseaspekter - og følgelig løses dette uten innblanding og tvang gjennom intellektuelt arbeid i respektive bedrifter involvert i nevnte konkurranse. Det er ganske kjedelig å gjendrive dine spenstige forsøk på å se problemstillinger som allerede er løst. Din tiltro til statlig innblanding er søkt. Du undervurderer den intellektuelle kapasitet ute i bedriftene. Faktum er at kompetansen følger kapitalen og derfor kan staten aldri bli noen reell konkurrent.

Zeddicus skrev:Det går bra med heile Norden. Ditt poeng?


Mitt poeng vil åpenbare seg når konsekvensene av utflagging melder seg. Følg med.

Zeddicus skrev:Unnskuld, men dette er direkte feil. Kjørte gjennom Heritage sine tal, og det oppsiktsvekkande er at det var så godt som ingen korrelasjon mellom "financial burden", altså skatt og delen av BNP som blir brukt på det offentlege, og Heritage si fridomsranking. Case in point: Danmark, med ein skatterate på 54%, ligg på niande plass. Leiande frie land som Storbritannia, Australia, New Zealand og USA har ein financial burden-ranking på 3,9 av 5.


Det er nok riktig.

Zeddicus skrev:Greit. La oss då sjå på skattlegginga av næringslivet (top corporate tax) som er oppgitt hos Heritage, hos dei 20 mest frie og dei 20 minst frie landa. Forskjellen er rundt 6,5% i gjennomsnitt. (24,1 og 30,55, korrigert for dei ekstreme tilfella Estland og Libya). USA, Australia, New Zealand og Storbritannia har alle ein høgare skatt på næringslivet enn det Iran har, nest sist på rankinga. (Nord-Korea manglar pålitelege data) Enorme skilnader? Knappast.


...
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg Onarki 05 Aug 2006, 01:43

Vegard Martinsen skrev:Som vi har sagt en rekke ganger: jo nærmere frihet og rasjonalitet man kommer, jo bedre går det. Man kan trekke en logisk slutning fra dette.Jeg vil hevde at denne empiriske observerte sammenhengen *bekrefter* en allerede logisk utledet konklusjon, nemlig følgende: vi har fri vilje, følgelig er det i vår natur å leve fritt. Jo friere samfunn, jo mer i henhold til vår natur har vi muligheten til å leve, og jo bedre vil vårt liv være. Det er altså observasjonen at vi mennesker har fri vilje og fornuft som ligger til grunn for den logisk utledete konklusjon at jo nærmere frihet og rasjonalitet man kommer, jo bedre går det. Den empirisk observerte sammenhengen mellom frihet og velstand/lykke/helse på nasjonalt nivå er altså strengt tatt ikke nødvendig, og den var heller ikke nødvendig da opplysningstidsfilosofene argumenterte for laissez-faire. Den er bare svært "kjekk å ha."
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Onarki 05 Aug 2006, 01:47

QIQrrr skrev:
Zeddicus skrev:Det går bra med heile Norden. Ditt poeng?


Mitt poeng vil åpenbare seg når konsekvensene av utflagging melder seg. Følg med.


Det er mye som går bra i Norden, men dette kan spores tilbake til frihetene ikke tvangen i landene. For eksempel går vår økonomi forbløffende bra for tiden på grunn av relativt fri arbeidsinnvandring fra Sverige, Danmark, Tyskland og ikke minst Polen.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Onarki 05 Aug 2006, 02:33

Zeddicus skrev:Tull. Dette problemet ville ein hatt uansett. Grunnproblemet var at barrieren for å skifta leverandør er langt større dersom ein må senda nummeret sitt til alle kontaktane sine kvar gong. Det er INGEN mekanismar i den frie marknaden som kan tvinga teleselskapa til dette. Det kan berre staten gjera. I det staten gjer det, står me langt friare til å bytta til betre og billigare tilbydarar. Du ser det same problemet med e-post, der ein aldri hadde monopol. Kor villig er ein til å skifta e-post adresse dersom det betyr å oppdatera eit par hundre kontakter?


La meg først si at dersom vi ser isolert sett på statlige inngrep for å øke konkurransen så finnes det eksempler på hvor på kort sikt dette gagner kunden. Du har selv gitt et eksempel, nemlig telefonnummer som følger kunden, og det finnes drøssevis av andre eksempler. Men logikken bak slike inngrep er at markedet 1) er et statisk bakgrunnsteppe som aldri utvikler seg, og 2) markedet er ustabilt. Begge deler er feil. Dersom det frie markedet blir eksponert for flere eksempler på slike "ineffektiviteter" vil det skape nye forretningsmuligheter for å korrigere disse ineffektivitetene. Sagt litt banalt: dersom selskaper finner ineffektiviteter som de kan utnytte vil aktører i markedet svare med mottiltak. Dermed utvikler markedet seg.

For å være konkret betyr det at markedet etter hvert utvikler mekanismer og organisasjoner som minner mye om de oppgavene konkurransetilsynet har, men bare i privat regi, slik som forbrukerorganisasjoner som kommer med samlete krav fra medlemmene overfor en produsent. Et eksempel på et slikt kundekrav kunne være å gjøre telefonnummer portable. Eller portable epostadresser. Eller portable banknummer, postadresser osv. Ofte kan staten i kraft av sitt voldsmonopol og sin størrelse være raskere ute og dermed mer effektiv en slike private organisasjoner, men kostnaden er at slike private organisasjoner aldri får utvikle seg. De blir drept i startgropa fordi staten alltid gjør inngrep. Dermed lærer ikke markedet og ineffektiviteter i markedet blir ikke strøket bort.

På kort sikt gjør som sagt ikke dette så mye, men på lang sikt er konsekvensene meget uheldige for all erfaring tilsier at offentlige tjenester alltid utvikler seg tregere, er mer ineffektive, dårligere og dyrere en private alternativ i lengden. Den langsiktige konsekvensen er altså at staten berøver kundene fra markedsutvikling noe som er skadelig for kunden.

Jeg kan gi et konkret eksempel som illustrerer dette: kontraktsteknologi. På grunn av forbrukerlovgivningen har markedet kunne sove i timen når det gjelder utvikling av kontraktsteknologi og staten har selvfølgelig ikke vært noen pådriver for dette (staten rygger alltid inn i fremtiden). Alle kan gå inn i en butikk i dag uten å signere noen kontrakt fordi forbrukerloven fungerer som en standardkontrakt for alle sammen. En gang i tiden var dette helt sikkert praktisk og sparte forbrukerne for mye dill, men i lengden tok det knekken på kontraktsteknologiutviklingen. Og det er først i de senere år i forbindelse med programvare at vi har sett at denne grenen har skutt fart. En hvilken som helst datamaskin er i dag fylt av spirende kontraktsteknologi: brannmurer, bruker/administrasjons/aksessrettigheter osv. Med ipod og itunes har vi så smått sett at markedet har begynt å lære å bruke ny teknologi til å implementere ny kommersiell kontraktsteknologi også. En musikkfil er ikke bare musikk i dag, men også metadata og metadatateknologier (som XML) legger grunnlaget for en fremtidig blomstrende kontraktsteknologi.

Poenget mitt er at kontraktsteknologi har bare virkelig utviklet seg innen dataindustrien som utvikler seg så fort at staten ennå ikke har fått sinne klamme regulerende fingre på den ennå. Kontraktsteknologiene har presset seg frem, ikke bare som metoder for å betalingssystemer, men også for å regulere bruk av datasystemer, sikkerhet o.l. Ved å gripe inn i markedet i tide og utide frarøver man kunden for denne type utvikling, noe som er skadelig i lengden.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Vegard Martinsen 05 Aug 2006, 06:09

Onarki skrev:
Vegard Martinsen skrev:Som vi har sagt en rekke ganger: jo nærmere frihet og rasjonalitet man kommer, jo bedre går det. Man kan trekke en logisk slutning fra dette.Jeg vil hevde at denne empiriske observerte sammenhengen *bekrefter* en allerede logisk utledet konklusjon, nemlig følgende: vi har fri vilje, følgelig er det i vår natur å leve fritt. Jo friere samfunn, jo mer i henhold til vår natur har vi muligheten til å leve, og jo bedre vil vårt liv være. Det er altså observasjonen at vi mennesker har fri vilje og fornuft som ligger til grunn for den logisk utledete konklusjon at jo nærmere frihet og rasjonalitet man kommer, jo bedre går det. Den empirisk observerte sammenhengen mellom frihet og velstand/lykke/helse på nasjonalt nivå er altså strengt tatt ikke nødvendig, og den var heller ikke nødvendig da opplysningstidsfilosofene argumenterte for laissez-faire. Den er bare svært "kjekk å ha."


Enig i dette, men det er alltid nyttig å sjekke utledninger mot virkeligheten, og en korrekt utledet teori blir alltid bekreftet når man sjekker med empirien, slik også teorien om at frihet gir velstand blir.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg NukeDLF 06 Aug 2006, 01:02

Zeddicus skrev:Tull. Dette problemet ville ein hatt uansett. Grunnproblemet var at barrieren for å skifta leverandør er langt større dersom ein må senda nummeret sitt til alle kontaktane sine kvar gong.


Nei, vi ville sannsyneligvis ikke hatt dette problem var det ikke fordi en startet konkuranseutsettingen med at den eneste leverandøren rådde over alle de brukte numrene. Om det norske markedet med fire millioner potensielle kunder hadde fått utvikle seg naturlig ville vi med stor sannsynelighet hatt to store leverandører, noen mellomstore og en rekke små. Vi har en flora av eksempler i frie bransjer som bekrefter dette. Den eneste måte å tjene mer penger efter at man har optimalisert pris vs volum og optimalisert forbruket til kundene er å lokke til seg kunder fra andre selskaper. Begge de to største selskaper er selvfølgelig grådige og vil tjene mer, og innser at det er svært viktig for kundene å få ta vare på det telefonnummer de er kjent ved, og derfor må det åpnes for portering av nummer. Hvis ikke klarer man ikke lokke til seg nye kunder. Det andre store selskapet tenker på nøyaktig samme måte. Slik danner det seg, uten noen som helst innblanding fra myndigheter, en kutyme som sier at nummerportering skal gjennomføres uten noe om og men. Det er altså i begge selskapers interesse å frivillig være med på dette.
Når du derimot starter med en megastor leverandør som har absolutt alle kundene, så er det ikke så lett for denne leverandøren å innse at den bør gå med på nummerportering.

Konklusjon: Der myndihgetene har laget et problem i utgangspunktet, bare der er det kjekt at det finnes et voldsmonopol for å bli kvitt det samme problem.

Nå skal det legges til at folk flest er noen religiøse skrullinger som absolutt skal beholde det samme telefonnummer. Det stiller omtrendt i samme kategori som å ville ha med seg husnummeret når man flytter. Det konkurentene kunne ha sørget for, for å overkomme nummerskiftebarrieren i konkuranse med giganten var å tilby nye kunder en helt ny nummerplan, gjerne som inkluderer alfanummereriske tegn, og gjerne som en samarbeidsplan på kryss av landegrensene som ledd i oppgjør imot monopolistene. Bare det å få tildelt Karl007 ville være nok til å velte monopolisten i løpet av en halv uke. Det var bare total mangel på fantasi og teknisk innsikt i det praktisk gjennomførbare som gjorde det nødvendig for bandittstaten å fikse opp i sine tidligre synder. Man hadde rett og slett med konkurenter til Telenor å gjøre, som slett ikke var egnet til å utgjøre reell konkuranse. Det dreide seg først og fremst om teknikkere som var hentet fra monopolisten som slett ikke hadde noen visjonære tanker som kunne medvirke til å letterliggjøre prosessen å tilrive seg markedsandeler. Når du har hjernevasket en befolkning inn i kommunistisk svada så tar det rett og slett tid å deprogrammere disse. Det er noe av det samme vi ser i televisjon. TV2 utgjør slett ingen reell konkuranse til NrK. Det er to tilbydere av nøyaktig samme ulla, og går du meg efter i sømmene vil du finne at mesteparten av menneskene i TV2 enten er hentet ifra NrK eller som har samme innstillingen og filosofiske standpunkter. Derfor er det ikke bare ett ArK i Norge idag, men TO!


Det er INGEN mekanismar i den frie marknaden som kan tvinga teleselskapa til dette.


Selv du bør nu forstå at dette ikke er det minste innlysende, men at det motsatte faktisk er tilfellet.

Det kan berre staten gjera. I det staten gjer det, står me langt friare til å bytta til betre og billigare tilbydarar. Du ser det same problemet med e-post, der ein aldri hadde monopol. Kor villig er ein til å skifta e-post adresse dersom det betyr å oppdatera eit par hundre kontakter?


Å oppdattere 200 kontakter tar like lang tid som å oppdattere en. Hvis du virkelig vil fremholde at dette er et problem må det komme av at du har fått et religiøst forhold til din epostadresse og derfor er det på sin plass å anbefale en time hos psykolog. For bedrifter, som nummerportering var viktigre for pga. frykt for økonomiske tap, er skifte av epostleverandør et ikkeproblem, da deres epostadresse er knyttet til et domene, og derfor kan epost flyttes uten engang innblanding fra nuværende leverandør på tjenesten epost. Privatpersoner bude naturligvis skaffe seg et domene de også, og burde ha gjort det allerede da de første gang skaffet seg epost. Det er altså deres egen dumhet som var årsak til problemet.

Vi har hverken behov for stat for å sørge for konkuranse ei heller for å fjerne ukonkuranse som de selv er opphav til. Vi trenger faktisk ikke staten til noe som helst. Den er kun en belastning hva den enn foretar seg.
NukeDLF
 
Innlegg: 10
Registrert: 04 Aug 2006, 14:28

Innlegg Vegard Martinsen 06 Aug 2006, 07:28

NukeDLF skrev:.... Vi trenger faktisk ikke staten til noe som helst. ...


Bortsett fra til å beskytte rettigheter (men dette har vi diskutert flere ganger i andre tråder).
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg NukeDLF 06 Aug 2006, 09:15

Vegard Martinsen skrev:
NukeDLF skrev:.... Vi trenger faktisk ikke staten til noe som helst. ...


Bortsett fra til å beskytte rettigheter (men dette har vi diskutert flere ganger i andre tråder).


Nei, heller ikke til det trenger vi staten. Og dette har vi slett ikke fått diskutert da jeg alltid har blitt kastet ut før jeg har kommet skikkelig igang.

Hvis politi og rettsvesen er viktig er det også viktig at det er konkuranse på disse tjenester. Du kunne ha fått hele resonnementet som støtter dette synet samt tegner omrisset av en gitt pragmatisk utgave, men da må du være villig til å fri deg fra noen psykoser som du bygger din nuværende oppfatning på. Argumentasjonen er altså ikke virkningsfull på "religiøse" mennesker, bare fornuftige.
NukeDLF
 
Innlegg: 10
Registrert: 04 Aug 2006, 14:28

Innlegg Vegard Martinsen 06 Aug 2006, 09:38

NukeDLF skrev:
Vegard Martinsen skrev:
NukeDLF skrev:.... Vi trenger faktisk ikke staten til noe som helst. ...


Bortsett fra til å beskytte rettigheter (men dette har vi diskutert flere ganger i andre tråder).


Nei, heller ikke til det trenger vi staten. Og dette har vi slett ikke fått diskutert da jeg alltid har blitt kastet ut før jeg har kommet skikkelig igang.

Hvis politi og rettsvesen er viktig er det også viktig at det er konkuranse på disse tjenester. Du kunne ha fått hele resonnementet som støtter dette synet samt tegner omrisset av en gitt pragmatisk utgave, men da må du være villig til å fri deg fra noen psykoser som du bygger din nuværende oppfatning på. Argumentasjonen er altså ikke virkningsfull på "religiøse" mennesker, bare fornuftige.


Konkurranse forutsetter eiendomsrett, både de facto og de jure. For å ha dette må man ha en stat.

Og siden NukeDLF er en gammel kjenning som fortsatt beskylder folk han er uenige med for å lide av psykoser, så er han igjen stengt ute fra forumet.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg QIQrrr 16 Aug 2006, 11:25

Tilbake til tema:

Kina er det mest kapitalistiske samfunnet i verden. Ingen steder er graden av private løsninger så omfattende.


http://www.dagsavisen.no/utenriks/article2239340.ece

Den enorme økonomiske veksten i frie regioner står ikke uventet i sterk kontrast til uutviklede fattige regioner.

Nå har utviklingen gått for langt, og myndighetene ønsker å svinge pendelen tilbake. Derfor forsøker de å finne en blandingsmodell med private og offentlige løsninger side om side. Den skandinaviske samfunnsmodellen har vakt interesse, og kinesiske delegasjoner har vært i Skandinavia for å lære.


Ja jøss, istedenfor å la markedskreftene råde for å stimulere vekst og verdiskaping i hele Kina ønsker man nå å bremse landet sett under ett.

Myndighetene merker nok at de mister kontroll, makt og innflytelse - da er det greit å innføre velferdsstat...
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg Turbocop2 20 Aug 2006, 21:59

Oversettelse:

"Nå går utviklingen for raskt"

betyr:

"Nå mister vi makt og kontroll" - kapitalen strømmer til andre hender enn politikerne.

Det er ingenting i "vedtektene for velferdsstaten" - dvs. prinsippene for sosialiststaten slik de har eksistert i tradisjon av de franske treskaller, som tilsier at det skal være statens oppgave å ødelegge økonomisk velstand. Det eneste staten skal gjøre er å sørge for å "fordele" velstand, dvs. stjele en stor del av den og sløse den bort slik at det demotiverer de som jobber hardt for å skape den, slik at mennesket i stedet vil bo i naturen og leve som pungrotter i skogen. Dette var idealet til det søppelhuet som først formulerte sosialistiske ideér.
Innlegg skrevet av Turbocop2 er ikke uttrykk for meninger, holdninger eller interesser som nødvendigvis er representativt for DLFs øvrige medlemmer eller partiprogram. Turbocop2 er ikke medlem av DLF.
Turbocop2
 
Innlegg: 94
Registrert: 10 Nov 2005, 05:11

Re: Kina sett fra Kina

Innlegg Ultima_Thule 09 Jan 2014, 05:43

A Brief Guide to China’s Media Landscape

The table below shows mainland China’s most important websites, newspapers, and broadcast news organizations, together with numbers for website traffic, circulation and audience.

The numbers are guesstimates based on media reports, listed companies’ public filings, media advertising rate cards, Alexa.com and Danwei interviews with media insiders. Like all numbers in China, they should be taken with a pinch of salt, for reference only. This list will be updated every three months. This version was first published on November 21, 2013.

Update: “The number of Internet users in China had hit 604 million as of the end of September this year, with mobile phones becoming the favored means of accessing the web, the State Internet Information Office announced” on November 29.

Se listen: http://www.danwei.com/a-guide-to-chinas-media-landscape/
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15

Forrige

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron