Kina sett fra Kina

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Perspektiver

Innlegg Kryptomeus 22 Jun 2006, 04:30

Jeg tenkte jeg skulle følge opp med et innblikk i aktuelle kinesiske perspektiver på endel begreper som vi ofte bruker i vår hjemlige debatt om internasjonale forhold.

Noen ganger blir det litt knuffing i et så vidt stort og tett samfunn som det kinesiske. Det hender ikke sjelden at jeg må tilkalle security for å fjerne løse elementer som har kommet seg inn på eiendommen eller inn i bygget. I 90% av tilfellene dreier det seg om eiendomsmeglere som sprer reklame. I andre tilfelle hender det jeg kolliderer så kraftig i trafikken at det ikke går an å kjøre videre, men vi må tilkalle trafikkpolitiet for å få belyst hvem som skal betale kalaset. Svært ofte er jeg da blitt truffet av andre trafikanter som in flagranti har kjørt på rødt, mot kjøreretningen, eller kombinasjonen. Andre ganger igjen kan det være folk som blir grepet i å tilgrise bygningen nede mot gaten med grafitti - gjerne sjabloner som blir malt med sort der det reklameres for falske papirer og sertifikater. Det kan andre ganger igjen være svært pågående tiggere eller gateselgere som griser til for mye eller ikke retter seg efter henstillinger om ikke å sette seg rett foran inngangsdørene. Det kan være lommetyver som forsøker å selge ting de nettopp har stjålet.

Det svært mange av disse løse elementene har felles og som svært mange av dem gir uttrykk for når de blir pågrepet, bortvist eller utspurt, er følgende tankegang:

- Nå er det jo markedsøkonomi! Nå kan vi gjøre som vi vil!

Denne forestillingen om at markedsøkonomi betyr at ingen regler eller lover lenger gjelder og at man har carte blanche, er en forestilling som nesten alle kinesere har. På en måte er det også sant. Samtidig med innføringen av markedsøkonomi har jo Kina også lempet på håndhevelsen av de mest sære bestemmelsene sine. Det skal endel til i Kina før man blir anholdt av politiet. Normalt blir man bare tilsnakket. Før var folk redde for politiet, nå har de nærmest ingen respekt. Det er konkret et rundskriv fra sentralt hold som slår fast at det ikke er lovbrudd å skjelle ut en politimann, og det gjøres efter behov. Jeg ser på norske rettsavgjørelser i Nordnorge, der det er nokså strenge grenser for hva man kan kalle en politimann, trekuk går an, men hestkuk er straffbart, osv. Her kan man si hva man vil. Jeg spurte en politimann en gang hvordan han kunne stå og ta imot slik æreskjelling av en syklist som haddde fått bot og politimannen svarte:

- Så lenge de bare holder det til munnbruk, griper vi ikke inn. I det øyeblikk de går til håndgriperligheter, ja da blir det selvfølgelig en annen sak.

Og så la han til med et smil:

- Husk at vi har markedsøkonomi nå!

For det jevne kineser er derfor dette med markedsøkonomi et begrep som innebærer ting som går noe videre enn selve det økonomiske.

Enda et eksempel:

I nabolaget her var det en liten episode med en amerikaner som nok hadde inntatt et rusmiddel av et eller annet slag. Han ble krakilsk og truende og både security og politiet ble tilkalt. Efterat mannen var vel tatt hånd om, stod vi endel mennesker igjen på gårdsplassen. Jeg stod sammen med en av securityfolkene og forsøkte å få igjen pusten. Jeg hadde nettopp måtte løpe inn bak min egen dør og låse den da amerkaneren hadde gått amok i oppgangen. Vakten sa til meg:

- Der har du det! Her ser du hva slikt kan føre til!

- Hva da, sa jeg.

- Ja, du ser det jo! Menneskerettigheter, frihet, markedsøkonomi. Her ser du hvordan samfunnet blir! I det gamle samfunnet skjedde ikke slikt.

Dette er et perspektiv på disse begrepene som vi i Norge bør være oppmerksomme på når vi diskuterer menneskerettigheter, frihet og markedsøkonomi med kineserne og deres offisielle representanter. Når Kina nekter å ta imot Amnesty, bør vi ikke glemme at en slik handling ofte er designet for det lavfolkelige hjemmemarkedet. I Kina har ikke Amnesty den samme goodwill som utenfor Kina, nettopp fordi Amnesty arbeider for menneskrettigheter. Selv om begreper som menneskerrettigheter og frihet blandt kinesiske jurister og byråkrater på embedsplanet tolkes som honnørord som hos oss, og selv om menneskerettigheter er obligatorisk fag til kinesisk juridikum, må vi ikke glemme at kineserne av og til vil måtte ta hensyn til sin hjemlige, folkelige opinion. Da må vi ha i mente hvilke perspektiver denne opinionen har på begreper som frihet, menneskerettigheter og markedsøkonomi.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg L Y 22 Jun 2006, 08:13

Må legge til en liten kommentar her:
Kinesernes hjemlige, folkelige opinion er for det meste basert på Confucius' lære.
Jeg har lest litt av Confucius' analekter, og det som slår meg er hans definisjon av mennesket. Han illustrerer sine meninger med det kinesiske tegnet for menneske, som likner lambda-tegnet. Det er to grener som stikker ut fra "hoveddelen", og han begrunner så med at det som bør være viktigst for mennesker er nestekjærlighet (eller i hans tilfelle, en slags "øvrekjærlighet", rettet mot de som har en høyere stand enn deg), direkte i motsetning til egoisme. (Disse to grenene er hender for å strekke ut mot andre, ifølge hans tolkning.)
De øvrige meningene hans er altså basert på denne troen, og hans tips til datidens krigsherrer og keiseren var å ikke herske med makt, men å herske basert på å inspirere i foket at det moralsk riktige var selvoppofrelse, underforstått først og fremst til den øvre standen (kone til mann, sønn til far, "vanlige" mennesker til folk i regjeringen og alle til herskeren, og selv herskeren til forfedrene og tradisjonen).
For å begrunne kommentaren: Jeg har liten tiltro til en kultur der selvoppofrelse står så sterkt som dette, selv om denne kulturen har vist seg å ta imot frimarkedet fordi det virker. Denne kulturen ville aldri tatt imot det filosofiske grunnlaget for liberalismen, som bla ble demonstrert av Ayn Rand.

m vhs
Lei Yang

Ps. Jeg drar til USA i dag. Hvis noen har noe å rette på kommentaren min, eller hvis noen har kommentarer til den, vil jeg ikke være i stand til å svare før jeg kommer tilbake om to uker.
L Y
 
Innlegg: 213
Registrert: 13 Mai 2006, 14:03
Bosted: Oslo

Viktige problemer i kinesisk rettspleie

Innlegg Kryptomeus 21 Jul 2006, 03:09

Mange ganger føler jeg at kritikken som ofte rettes mot Kina utenfra er misforstått. Amnesty kritiserer bruk av dødsstraff og miljøverngrupper kritiserer Kinas industrialisering og begynnende konsumerisme. Både dødsstraff, industrialisering og utvikling av massekonsumerisme er slik det ser ut for meg herfra helt nødvendige elementer i kinesisk politikk og jeg ville bli bekymret om de forsvant.

Jeg skal straks nedenfor gi et eksempel på et område der Kina virkelig behøver kritikk, virkelig behøver å skjerpe seg. Dette gjelder landets strafferettspleie, det gjelder den manglende forståelsen på lokalt nivå, særlig ute i de mindre sentrale provinsene, av hva loven faktisk sier og hvordan den skal brukes.

Det kinesiske lovverket endres litt her og litt der hele tiden av Folkekongressen i Beijing. Kinas lovverk slik det fremstår nå, fortoner seg for meg som ikke så aller verst. Teksten til Kinas sivillov er i særdeleshet udmerket og gir vern om enkeltmennesket i langt sterkere grad enn norsk lovverk, bare et eksempel.

Problemene som i stor grad plager rettspleien i praksis springer ut av hvordan kinesisk påtalemyndighet på lokalt nivå bruker lovverket. Her følger to linnker til New York Times som omtaler en sak der det er nokså åpenbart at påtalemyndigheten i en lokal by har gått helt av skaftet.

Jeg ber dere foreløbig bare lese artiklene nedefor, så skal jeg komme tilbake iløpet av et par dager med kommentarer til hva jeg tror har skjedd og skjer i dette tilfelle og i hvilken grad dette er typisk for hva som plager kinesisk rettspleie akkurat nå:

http://www.nytimes.com/2006/07/20/world ... blind.html

http://www.nytimes.com/2006/07/21/world ... china.html

(Det kan hende at Nytimes krever at man er registrert leser. Registreringen er gratis.)
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Win-win

Innlegg Kryptomeus 24 Jul 2006, 13:47

Mentaliteten som ligger bak saker som den jeg nettopp gav to referenser til, kan omtales som win-win-tankegang. Dette er en form for tenkemåte som man treffer på i svært mange uland og i svært mange ikke-vestlige land.

Hvis vi skal forsøke å sette oss inn i hvordan menneskene i slike samfunn tradisjonelt tenker, må vi se på verden slik de gjør, og da ser den omtrent slik ut:

Verden består av gode mennesker - oss - og onde mennesker - dem. Strafferettsprosedyre består å finne ut av om den tiltalte er ond eller god. Er tiltalte i utgangspunktet god, eller inne, eller blandt oss, da er det ikke så veldig farlig hva han eventuelt har gjort eller ikke gjort. En som er definert som god, blandt oss, han kan godt tøye strikken litt. Blir han tatt for et eller annet, kan han si "Å unnskyld! Jeg glemte, eller jeg så ikke, eller jeg forstod ikke riktig." Er vedkommende derimot ond, blandt dem, da spiller det heller ikke så veldig stor rolle hva han har gjort eller ikke gjort, han er jo ond og må straffes / håndteres / møte lovens konsekvens, det er jo derfor loven er der, for å ta fatt de onde.

I denne tankemodellen dømmer man altså personer og ikke handlinger. Vår strafferettspleie, der en som tidligere er dømt og bortenfor all tvil funnet skyldig i et eller annet alvorlig lovbrudd og så på nytt tiltales og på et tidspunkt senere frifinnes for et eller annet, enten på grunn av mangel på bevis eller på grunn av saksbehandlingsfeil eller på grunn av feil lovanvendelse, eller enda verre, fordi han ikke har gjort det, slike frifinnelser fører til hoderysten og oppgitte kommentarer i disse samfunnene der man har en win-win-kultur. Hvordan kan en ond person frfinnes? Dette betraktes som kulturelt og moralsk forfall.

Ordet win-win benyttes for å beskrive en situasjon der spillereglene i samfunnet ikke gies førsteprioritet, men målet man arbeider for. I slike samfunn er det vanskelig å etablere rolige overganger mellom politiske bevegelser med motstridende politiske mål fordi de alltid vil sette målene foran spillreglene, enten det er demokrati eller andre former for spilleregler. I slike samfunn blir det gjerne vold og borgerkrig til en part har total kontroll.

Det norske samfunn er et typisk eksempel på det motsatte, og kan kalles et win-loose-samfunn. Spillereglene har førsterang, målene må underordnes spillereglene. I vårt samfunn kan vi godt ha en regjering som minsker skattene den ene perioden, så taper den regjeringen et valg og en ny regjering som øker skattene tar over.

Kina er nå i en overgang mellom win-win og win-loose. Mange ledende politikere forstår viktigheten av å dømme handlinger, ikke personer og sentralregjeringen har på mange måter vist at den ønsker seg en tilstand nærmere en rettsstat. Vi har fra tidlig i 1990-årene fått hjemmelskrav til embedshandlinger og ingen skal i utgagspunktet fengsles uten lov og dom - vel det skjer fremdeles som vi ser.

Det skal derfor bli svært spennende å se hva som skjer i denne aktuelle saken. Grovt sett kan vi tenke oss to utfall:

Win-win: Tiltalte defineres som ond og dømmes. Beviskrav, lovanvendelse og prosedyre tilpasses efter behov.

Win-loose: Beviskrav, lovanvendelse og prosedyre ligger urokkelig fast og personens handling måles efter disse.

Det kan også tenkes et tredje utfall, nemlig at tiltale frifinnes efter en win-win-tankegang. Dette kan skje ved at saken vies stor oppmerksomhet i pressen og ved at mange troverdige og vel ansette personer taler tiltales sak. Derved kan retten bestemme seg for at tiltalte er god, og frifinnelsen foreligger før saken kommer til realitetsbehandling.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Turbocop2 24 Jul 2006, 19:13

Hvordan er sikkerheten for utlendinger? Jeg vurderer et jobbtilbud i Kina, for en to eller treårig kontrakt, og alt av oppholdstillatelser og arbeidstillatelser blir ordnet. Men bosted er ute i "bushen", langt fra noen sentral by.

Er kinesisk politi tålmodig med utlendinger som kanskje overtramper et par lover før de nye rutinene er innarbeidet?

Edit: Liker de utlendinger, eller har de den samme fremmedfrykt for oss som vi har for dem?
Sist endret av Turbocop2 den 24 Jul 2006, 21:22, endret 1 gang
Innlegg skrevet av Turbocop2 er ikke uttrykk for meninger, holdninger eller interesser som nødvendigvis er representativt for DLFs øvrige medlemmer eller partiprogram. Turbocop2 er ikke medlem av DLF.
Turbocop2
 
Innlegg: 94
Registrert: 10 Nov 2005, 05:11

Innlegg Vegard Martinsen 24 Jul 2006, 21:01

Turbocop2 skrev:... Liker de utlendinger, eller har de den samme forakt for oss som vi har for dem?


Man bør vel ikke ha forakt for "utlendinger", dvs. for folk som tilfeldigvis er født i et annet land.

Man kan ha forakt for personer pga deres meninger og holdninger, men man bør ikke ha oppfatninger om mennesker kun basert på hvor de tilfeldigvis er født.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg L Y 24 Jul 2006, 21:19

Liker de utlendinger, eller har de den samme forakt for oss som vi har for dem?


Politiet ute i bushen elsker å ta imot bestikkelser. Vet ikke helt om det er sånn nå, men det var sånn for et par år tilbake.
Hva mener du forresten med spørsmålet ditt?
L Y
 
Innlegg: 213
Registrert: 13 Mai 2006, 14:03
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 25 Jul 2006, 04:59

: Hvordan er sikkerheten for utlendinger? Jeg vurderer et jobbtilbud i
: Kina, for en to eller treårig kontrakt, og alt av oppholdstillatelser
: og arbeidstillatelser blir ordnet. Men bosted er ute i "bushen", langt
: fra noen sentral by.

Da må du regne med at det ikke er noe velfungerende infrastruktur der og du bør være selvforsynt med alt du behøver. Litt avhengig av hvor i landet dette er, det er store regionale forskjeller mt lynne og hvor lett det er å bli innblandet i konfrontasjoner, kan det være på sin plass å regne med i budsjettet et par større mannlige hjelpere som alltid er rundt deg. De kan kalles sjåfør, sekretær, hva du vil, men ute i bushen er det ikke alltid politi eller security. Dette kommer også litt an på hva slags funksjon du skal ha. En lederstilling ved en fabrikk kan innebære et større behov for bodyguards fordi du må være bestemt overfor folk og kan være nødt til å måtte ta upopulære avgjørelser, en lærerstilling kan innebære et tilsvarende mindre behov.

Veldig grovt sett kan vi si at dess lenger nord i Kina du kommer dess tryggere er det. Guangdong-provinsen er dessverre mange gange utrygg utenfor de store byene, Fujian-provinsen og Zhejiang-provinsen er mye bedre og Shanghai er absolutt fulstendig trygg. Inne i landet skal du være litt oppmerksom i provinser som Anhui. Provinsene Hunan, Hubei og Hebei er tryggere dess lenger nord du beveger deg (altså når vi snakker om utenfor byene).

Et godt tips er at man ute i bushen alltid er omgitt av mange mennesker man har nære forbindelser til, familie, ansatte, og spesielt veldig nære venner. Det er ikke alltid utryggheten med tanke på kriminalitet som er den største trusselen, men det kan være andre ting som skjer, sykdom, ulykker, uhell, du mister lommeboken eller mobiltelefonen, det kan være strømkutt når du ikke hadde tenkt det eller det kan være umulig å få tak i hotell eller dusj, eller du kan ha blitt lurt så kraftig ved en handel at det skaper problemer. Da lønner det seg å være omgitt av nære lokalkjente venner.

Du skal også være litt obs på Østturkestan, som kineserne kaller Xinjiang-provinsen. Der er det enkelte deler, særlig mot grensen til Afghanistan og Pakistan som er mer eller mindre lovløse og du bør _ikke-bevege deg inn i slike områder.

2 tommelfingerregler: Dit du fra en stor by får kjøpt fly- eller togbillett til kan du som utlending trygt dra. Store byer er generelt trygge for utlendinger, _mye_ tryggere enn Oslo.

: Er kinesisk politi tålmodig med utlendinger som kanskje overtramper
: et par lover før de nye rutinene er innarbeidet?

Det kommer litt an på hva det er, men kort svar er ja. Som utlending vil du finne at du blir nesten omvendt diskriminert. Politi og myndighetspersoner er som regel i utgangspunktet alltid veldig velvillig innstilt når de står overfor en utlending og du vil som regel bli møtt ned smil, honnør og æresgester hvor du enn går. Ikke misbruk dette! Ta godt vare på forbindelser til politi og offisielle representanter. Det kommer en dag hvor du kan være helt avhengig av den hjelp disse kan gi deg.

: Liker de utlendinger, eller har de den samme [i]fremmedfrykt[/i]
: for oss som vi har for dem?

Litt sånn lettere blanding. Både fascinasjon og lettere frykt. I de største byene er folk mer blaserte, men litt ute på landet vil du oppleve at folk stimler sammen rundt deg og noen kanskje tar på deg. Kanskje småbarna skriker av full hals "utlending!" og løper for å hente alle bestemødrene, tantene, slektningene så de også kan få se.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Turbocop2 25 Jul 2006, 06:27

Takk for meget godt svar, Kryptomeus. Akkurat det jeg trenger å vite! Oppdragsgiver har jo intet nyttig å si annet enn at skyene er rosa og at selv om det er litt søppel og "lukter som du ikke er vant til fra USA", så er gresset grønnere i Kina.

Hvor får jeg tak i bodyguards/killers? Og hvordan er våpenlovgivning? Kan jeg bevæpne meg uten å gjennomgå en vanvittig papirbyrde for concealed carry?
Sist endret av Turbocop2 den 26 Jul 2006, 04:37, endret 1 gang
Innlegg skrevet av Turbocop2 er ikke uttrykk for meninger, holdninger eller interesser som nødvendigvis er representativt for DLFs øvrige medlemmer eller partiprogram. Turbocop2 er ikke medlem av DLF.
Turbocop2
 
Innlegg: 94
Registrert: 10 Nov 2005, 05:11

Innlegg L Y 25 Jul 2006, 12:35

Hvor får jeg tak i bodyguards/killers? Og hvordan er våpenlovgivning? Kan jeg bevæpne meg uten å gjennomgå en vanvittig papirbyrde for concealed carry?


Svaret er igjen bestikkelser.
Det virker som jobbtilbudet ditt er funnet på/ du ikke har tenkt til å ta det uansett: bodyguards? Killers? Bevæpne deg? Hvis det er et virkelig jobbtilbud bør du kanskje ikke ta det hvis du er såpass redd.
Eller var det hele en spøk? Jeg skjønte den ikke
:wink:

Og du svarte heller aldri på spørsmålet mitt: hva mener du med forakt for utlendinger? Hvis du mener at du personlig har forakt for utlendinger er det kanskje derfor du ikke svarer på spørsmålet mitt? (I og med at jeg er utlending.)
L Y
 
Innlegg: 213
Registrert: 13 Mai 2006, 14:03
Bosted: Oslo

Innlegg Kryptomeus 25 Jul 2006, 13:32

: Oppdragsgiver har jo intet nyttig å si annet enn at skyene er rosa og
: at selv om det er litt søppel og "lukter som du ikke er vant til fra USA",
: så er gresset grønnere i Kina.

Det høres ut som om du ikke har vært mye i Kina før. Da synes jeg du _ikke_ skal begynne med en jobb ute i bushen. Den fremgangsmåten som er blitt anvendt med et visst hell av andre før deg, er å starte i en av de store byene ved kysten, gjøre seg kjent med kultur, samfunn, lovverk, og sprog, og først når dette sitter, da begynner man å bevege seg inn i bushen. Ikke før.

: Hvor får jeg tak i bodyguards/killers?

Killers? KILLERS? Jeg tror ikke jeg hører riktig, gutt.

: Og hvordan er våpenlovgivning?

Det er kun hæren som bærer våpen. Skal du ha bevæpnede vakter, må du snakke med hæren.

: Kan jeg bevæpne meg uten å gjennomgå en vanvittig papirbyrde
: for concealed carry?

1, Du kan som utlending ikke bevæpne deg.

2, Våpen bæres ikke skjult. De skal synes. Den som bærer våpen skal tydelig bære distinksjoner som forteller publikum hvilken våpengren man tilhører og hvilken grad man har.

3, Våpen skal videre ikke bæres på offentlig sted, selv om man har hærens våpenløyve.

Hvis du altså som utlending bærer et skjult våpen på offentlig sted (tre lovbrudd på en gang) vil politiet uten videre anta at du er terrorist og du vil vel bli behandlet derefter.

Jeg liker ikke helt det jeg leser mellom linjene i alt du spør om. Jeg synes du skal revurdere både det du har tenkt å drive med - hva det nå enn kan være, samt stedet du har tenkt å drive med det på. Kina er et relativt rolig, fredelig og hyggelig land og det ville være fint om det kunne fortsette sånn. Snakk om skjulte våpen og killers hører ikke hjemme i en diskusjon om Kina. Det er en totalavsporing og dypt fornærmende for oss utlendinger som forsøker å bo her og efter fattig evne forsøke å innrette oss efter forholdende her.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

Innlegg Turbocop2 25 Jul 2006, 19:40

Var du som sa bodyguards...derav mitt oppfølgingsspørsmål.

L Y: les innlegget mitt en gang til, jeg endret det til fremmedfrykt.

Jeg vet ikke hvor "bush" stedet er, jobben inkluderer flytting mellom baser rundt og i nærheten av en hovedbase 30 km utenfor Shijiazhuang, Hebei province. Det skal være boligbebyggelse og noen restauranter hvertfall.
Innlegg skrevet av Turbocop2 er ikke uttrykk for meninger, holdninger eller interesser som nødvendigvis er representativt for DLFs øvrige medlemmer eller partiprogram. Turbocop2 er ikke medlem av DLF.
Turbocop2
 
Innlegg: 94
Registrert: 10 Nov 2005, 05:11

Innlegg L Y 25 Jul 2006, 21:25

Jaja, ble litt bekymret etter at du ikke svarte på kommentaren til VM.

Kryptomeus: Et lite off-topic spørsmål. Er du gammel DLF'er eller noe? Jeg ser at du har vært registrert siden 2004 :) Eller har du vært i Shanghai hele den tiden? Når dro du til Shanghai?
L Y
 
Innlegg: 213
Registrert: 13 Mai 2006, 14:03
Bosted: Oslo

Innlegg Turbocop2 25 Jul 2006, 22:32

L Y skrev:Jaja, ble litt bekymret etter at du ikke svarte på kommentaren til VM.


Jeg er helt enig med Vegard i det han sa, så jeg har intet å tilføye eller kommentere. Men at jeg er skeptisk når jeg ser folk med annen kultur, er ikke til å legge skjul på. Særlig kulturer med voldlige historier, kommunistiske ideologier osv.
Innlegg skrevet av Turbocop2 er ikke uttrykk for meninger, holdninger eller interesser som nødvendigvis er representativt for DLFs øvrige medlemmer eller partiprogram. Turbocop2 er ikke medlem av DLF.
Turbocop2
 
Innlegg: 94
Registrert: 10 Nov 2005, 05:11

Innlegg Kryptomeus 26 Jul 2006, 03:31

: Jeg vet ikke hvor "bush" stedet er, jobben inkluderer flytting mellom
: baser rundt og i nærheten av en hovedbase 30 km utenfor
: Shijiazhuang, Hebei province. Det skal være boligbebyggelse og
: noen restauranter hvertfall.

Jeg synes ikke du skal si ja til en slik jobb. Du er for lite kjent med distriktet der du skal jobbe og det høres ut som det dreier seg om totalentreprise innen eiendomsutvikling og eiendomsdrift. Det er en type jobb som krever stor kompetanse innen kinesisk jus, administrasjon, kultur og sprog og det er videre en bransje som er sterkt preget av juridiske konflikter. Den som vil drive med utbygging og efterfølgende drift av bolig- og næringsområder i Hebei, som mer og mer blir et oppland til Beijing, vil måtte være forberedt på å bruke adskillig tid i rettssalene. Bønder som er misfornøyd med kompensasjonen for landnåm er en ting, så har vi alle du selv vil måtte saksøke, ja, for jeg regner med at du kan vurdere sementkvaliteter og straks pusse advokatene dine på dem som leverer sement lavet på dårlig sand? Et cetera et cetera. Dessuten, hvordan skal du kunne greie en sånn jobb uten å snakke kinesisk? Det høres ut som en luring i Hebei skal bygge ut et område og så vil han ha en som deg til å ta støyten, det juridiske ansvaret, de personlige konfliktene, osv.

Nei, en sånn jobb må du sky som pesten. Ut fra det lille du har fortalt til nå.
--

Kryptomeus
Kryptomeus
 
Innlegg: 366
Registrert: 29 Jul 2004, 06:16
Bosted: Shanghai

ForrigeNeste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 4 gjester

cron