Høyre

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Re: Høyre

Innlegg Vegard Martinsen 27 Jan 2009, 14:00

Høyres blasfemi-vingling
av Preben Aavitsland
Skribent

http://www.dagbladet.no/kultur/2009/01/27/563407.html

BLASFEMI: Torbjørn Røe Isaksen kritiserer (24. januar) innsiktsfullt justisministerens nye forslag til blasfemibestemmelser i straffeloven der den enkeltes religiøse følelser skal beskyttes mot krenking. Det blir i praksis «umulig å beskytte religiøse følelser fra å bli krenket uten å beskytte religionen i seg selv», resonnerer Røe Isaksen.

Det er så man nesten ikke kan tro at han er sentralsyremedlem i Høyre. For siste gang blasfemiparagrafen ble diskutert i Stortinget, etter ytringsfrihetskommisjonens utredning i 2004, forsvarte Høyres komitemedlemmer paragrafen med omtrent de samme ord som justisministeren bruker nå: «Når religionen hånes, kan det oppleves av troende som et angrep på deres dypeste identitet. Slike ytringer bidrar etter [Høyres] oppfatning ikke til oppfyllelse av de prinsipper som ytringsfriheten er ment å verne. (…) Bestemmelsen er etter [Høyres] oppfatning en etisk referanseramme som har vært med på å forme både samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten. (…) [Høyre] mener at blasfemiparagrafen signaliserer respekt for ulikhet og mangfold.»

Den gangen var Høyre, med Inge Lønning som fanebærer, i lomma på regjeringspartner Kristelig Folkeparti. Carl I Hagen var på stemmefiske i de mest grumsete kristenkonservative farvann og underkastet seg Bondevik. Arbeiderpartiet og SV, derimot, var helt tydelige i sin motstand mot blasfemiparagrafen: «Det vi trenger er ikke en innskjerping av reaksjoner og sanksjoner mot påstått blasfemi, men derimot en mer omfattende og opplyst religionskritikk i full offentlighet. Debatt om religiøse spørsmål, så vel som andre viktige forhold, hører hjemme i det offentlige rom.»

Dermed blir spørsmålet til Røe Isaksen, som nå er høy og mørk i blasfemisaken: Har du klarert standpunktet ditt med Inge Lønning? Og med resten av Høyres stortingsgruppe? Og hvordan har Høyre denne gang tenkt å forholde seg til Kristelig Folkeparti. For bare fem år siden ble dere pisket på plass av Bondevik. Kan vi stole på at Høyres har stivet opp ryggraden sin siden den gang?

Arbeiderpartiet og SV var mot blasfemiparagrafen i 2004, men er for dens innhold i 2009. Høyre var for den i 2004, men er tilsynelatende mot den i 2009. Fremskrittspartiet var mot den i 2003, for den i 2004, og så mot den igjen i 2009. Kanskje de fire partiene, med støtte fra 80 % av velgerne, kan slutte å kødde med oss snart, sette seg ned sammen og bli kvitt blasfemiforbudet? Eller vil de la Kristelig Folkeparti, et parti med 6 % av velgerne bak seg, få overstyre folkeviljen enda en gang? [uthevelser her]
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Høyre

Innlegg Vegard Martinsen 28 Feb 2009, 19:19

Document.nos Hans Rustad kommenterer en NTB-melding om Høyres Erling Lae som uttaler seg om Siv Jensens utspill om snik-islamisering:

http://www.document.no/2009/02/ustabilt_folk.html

Ustabilt folk
By Hans Rustad on Februar 28

Oslos byrådsleder har vært på et fylkesårsmøte for Høyre i Telemark, og betrodde forsamlingen at det er mye grums ute blant folk. Han hadde sett det dukke opp i kjølvannet av hijab-debatten.

NTB: Byrådslederen i Oslo mener det er mye rasisme i Norge og frykter debatten som seilet opp etter hijab-saken.
– Den som tror nordmenn har mindre fremmedfrykt og mindre uvitenhet enn folk i andre samfunn, tar feil. Det man trekker på skuldrene for i andre land oppleves som skremmende i Norge. Så jeg er en del redd for den debatten som er nå fordi det er så mye rasisme, sier Lae.

Han mente det var PR-byråer som hadde fortalt Siv at det var lurt å spille fordomskortet nå, sånn noen måneder før valget. Han mente det var helt kynisk.

NTB: Dette er jo en ren Høyre-forsamling, så jeg kan vel si det: Fy søren, så feig Siv Jensen er. Så feigt det er å appellere til folks fordommer, tordnet Lae fra talerstolen, ifølge Varden og Telemarksavisa.
Lae mener Frp-formannen kom med et høyst kalkulert valgkamputspill da hun snakket om islamisering og sharialover sist helg.

– Hun har ikke mer fordommer enn du og jeg. Her lukter det kommunikasjonsbyråer lang vei. Jeg liker veldig dårlig at noen forsøker å få oppslutning på folks fordommer mot de få, sier Lae til Vardens nettutgave.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Høyre

Innlegg Per Anton Rønning 02 Mar 2009, 12:25

Vegard Martinsen skrev:– Hun har ikke mer fordommer enn du og jeg. Her lukter det kommunikasjonsbyråer lang vei. Jeg liker veldig dårlig at noen forsøker å få oppslutning på folks fordommer mot de få, sier Lae til Vardens nettutgave.


Det som slår meg er hvilken suveren posisjon venstresidens begreper har inntatt. "Rasisme" er en meget slu transformasjon av begrepets opprinnelige innhold, der man knyttet "rase" til visse menneskelige egenskaper/adferd som intelligens, arbeidsmoral (dagdriveri), lav generell moral (upålitelighet) , hang til kriminalitet osv.
Vi vet alle hva rasisme i dag betyr: Dette kortet spilles når kollektivistene ikke liker utspill mot islam, innvandrere osv. Man har på snedig vis latt religion og kultur ta plassen til intelligens, arbeidsmoral, pålitelighet osv. og på den måten har man meget snedig erobret et begrep som fra før av (etter nazistenes jødeutryddelser) hadde fått en sterkt nedgativ ladning.
Nå opplever man rasimebegrepet brukt i stadig flere sammenhenger.
Siv Jensen peker på faktiske forhold når det gjelder islamisering: En rekke krav fra muslimer om særbehandling. Er det ikke krav om bønnerom på Gardermoen (primært for muslimske taxisjåfører - finansiert av hvem da?), så er det halalmat i fenglsene, eller adskillelse av gutter og jenter i undervisningssammenheng, eller innskrenking av ytringsfriheten slik det blir straffbart å kritisere islam. De er stadig frempå og ber om vår aksept av shariaregler medm tilsvarende tilsidesettelse av norsk lov. Og i UK han motstanden mot galskapen brutt sammen, så der har man innført shariadomstoler "i familiesaker". Sist ute her på berget var Høyres Erna Solberg som luftet ideen om shariråd i Norge. Galskapen brer om seg.

Når Siv Jensen nå retter fingeren mot Malmø var ikke dette en dag for tidlig. Hun hart faktisk fått såpass mye støtte i svensk debatt at dette ikke kan være noe slag i luften. Hun har pekt på hva som skjer når en muslimske ansamling vokser seg stor: Da tilspisser konfliktene seg, og disse konfliktene drives frem av muslimene. Det nytter ikke hva apologet-politikerne messer ivei om, folk flest oppfatter virkeligheten og tar sine standpunkter på det grunnlaget.
Problemet er islam, det er ikke manglende integrering eller manglende dialog. Jo mer ettergivenhet overfor muslimske krav, jo større konflikt. De får rett og slett blod på tann når de der at de lykkes.

Når Siv Jensen og FrP går imot dette og kritiserer utviklingen spiller motstanderne øyeblikkelig rasimsekortet.
Og når rasismekortet er spilt, kommer neste kort, nemlig "fordoms-kortet".
Ordet fordom er også et typisk venstreinspirert begrep. Det er et samlebegrep, en sekkepost
der alle man vil erklære som dumme, lavpannede og uutdannede på "høyresiden" blir påklistret en felles merkelapp.
Men FrP er hverken rasistsisk eller fordomsfull. FrP er i denne saken en sannhetsformidler,
de sier (nok en gang) rett ut det folk tenker og er bekymret for.
Det er all grunn til, som etnisk skandinav, å være redd for hva som kommer til å skje når muslimene blir flere og flere. Venstresiden bruker også et annet ord, nemlig "fremmedfrykt".
Også dette er nedsettende ment, og er en måte å klistre merkelapper på folk, de er ensporede,
trangsynte og redde for alt det uvante. De har ikke oppdaget den vidunderlige nye verden
det "flerkulturelle" samfunn har å by på.
Men når vi vet at 80% av disse innvandrerne stemmer på partier til venstre, er det også lett å finne en viktig motivasjon for å importere dem: De er takknemlig stemmekveg. Dog må dette veies opp mot den belastning over halvparten av dem vil medføre får de eller en kortere eller lengere periode går over på våre generøse velferdsytelser.

Hva er det så som stikker Høyre? Høyre ser ut til å blinket ut muslimer som velgergruppe. Ved å skjelle ut FrP håper de antagelig å gjøre seg lekre for muslimene. Solbergs utspill om shariaråd er i så måte helt påtagelig. De klarer ikke å hamle opp med FrP på meningsmålingene, rett og slett fordi partiet ikke lenger er noe "høyreparti", men er blitt et vassent apologistisk sosialdemokratiske velferdsstatsparti. Da håper man heller på suksess i det nye politiske markedet som utgjøres av innvandrede muslimer.

Det ser dog ut til å foregå en stille maktkamp i Høyre. I Oslo ble det nominsert nye "koster" på stortingslisten, der veteran Inge Lønning ble kastet. Inn kom Thetzchner og Astrup, og så får vi se om de lever opp til sin litt mer (retorisk sett) høyreorinterte profil. Uansett er det et signal om at Oslo kanskje beveger seg litt til Høyre. Erna Solberg er stadig Gummi-Erna og prøver å fiske i muslimsk vann, men vil hun lykkes? Tvilsomt. Jeg tror hun vil lede Høyre til et nytt nederlag, og da åpner hun for Børge Brende, som nå har posisjonert seg ved å innta generalsekretærstolen i Røde Kors. Men Brende står til venstre i partiet, og etter noen hvetebrødsdager med mulig hopp på meningasmålingene vil han ikke bringe Høyre ut av bakevjen. Høyre har valgt side i samfunnsdebatten,. de er blitt et kulturrelativistisk sosialdemokratisk parti som vil følge med ferden til venstre, dog som den langsomste i klassen.
Høyre beskrives kort som "samling rundt bremsene". Retningen settes av andre.
Det eneste partiet som frestår som et alternativ er FrP. FrP's utspill om snikislamisering (som er helt på sin plass og som er en vekker for folk flest) er en brannfakkel i debatten, kommer til rett tid. Dette kan også tolkes dit hen at FrP ikke lenger gidder å gjøre seg lekre for de andre partiene ved å "massere" sine standpunkter slik at kulturrelativistene blir happy.
La oss håpe at de gjør et brakvalg og lar Bondevik-kameratene bli sittende i opposisjon.
Så kan Jens regjere videre alene.

Jagland var nylig ute og kritiserte "enkelte politikere" for å uttale seg på en slik måte at de
øker konfliktnivået i samfunnet. Les: De politikere i FrP som kritiserer islam.
Dette står i grell kontrast til virkeligheten. Jagland er sosialdemokrat og hans høyeste mål er konsensus, dvs. den situasjon som oppstår når alle andre er enige med sosialdemokratene, slik at rell opposisjon og reell alternativ tenkning er utradert.

Mediavenstre kom også trekkende med en eller annen komite innen Europarådet som også kritiserte norsk debatt langs samme linjer, altså den er ikke konsensusorintert, den er ikke ettergivende over muslimer, og dermed konfliktskapende. Vi er altså ikke lydige nok overfor muslimske krav.
Den sosialdemokratiske elite har selvsagt full kontroll over de europeiske politiske organer, så det er lett å bestille en slik "uttalelse". Hvilken "komite" dette skulle være ble ikke sagt, ei heller hvem som sitter i den. Dette kan like gjerne være desinformasjon, altså ren løgnpropaganda for å påvirke norsk opinion i mer islam-vennlig retning.

Dette er virkelig skremmende.

Når man vet at ettergivenhet og dialog gir fienden blod på tann og bidrar til å øke deres agressivitet, nærmer det seg nesten landsforræderi å mane til "konsensus". De enste som
vil dra nytte av denne er fienden, og fienden er sialm - i Europa. De får ture frem som de vil, bl.a.. men Europarådet i ryggen.

Men der er små lyspunkt: Geert Wilders parti Frihetsparteit skal visstnok være Nederlands største parti nå iflg en fersk måling.
Vi får rett og slett håpe at FrP får til det samme i Norge.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Re: Høyre

Innlegg simon 02 Mar 2009, 16:25

Per Anton Rønning skrev:Høyre beskrives kort som "samling rundt bremsene".


Hehe, kongelig beskrivelse. Men jeg må dog få paapeke at Hoire staves med "i".

Jagland var nylig ute og kritiserte "enkelte politikere" for å uttale seg på en slik måte at de
øker konfliktnivået i samfunnet. Les: De politikere i FrP som kritiserer islam.


Jeg tolket det ikke slik. Jeg forstod det slik at han angrep egne, som var raskt ut med å slenge injurier til Frk. Jensen. Glem ikke at det var Jagland som snudde APs interne opinion ved å angripe knehønene (Regj.) for deres unnfallenhet ovenfor sharia-pushere. Men jeg hørte dog bare sammendraget i politisk kvarter, og ikke hele intervjuet.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: Høyre

Innlegg Per Anton Rønning 02 Mar 2009, 23:24

simon skrev:Jeg tolket det ikke slik. Jeg forstod det slik at han angrep egne, som var raskt ut med å slenge injurier til Frk. Jensen. Glem ikke at det var Jagland som snudde APs interne opinion ved å angripe knehønene (Regj.) for deres unnfallenhet ovenfor sharia-pushere. Men jeg hørte dog bare sammendraget i politisk kvarter, og ikke hele intervjuet.


Intet er bedre enn at dette er den korrekte tolkningen, og min er den gale.
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Re: Høyre

Innlegg Vegard Martinsen 19 Apr 2009, 17:12

Terje Osmundsen, som vel ikke har noen verv i Høyre lenger, skriver i Aftenposten i dag 19/4 at "kostnadskuttene i avisene er en trussel mot demokratiet" (her siterer Osmundsen Gunnar Kagge).

Osmundsens eget forslag: "Mitt forslag vil være å gi pressestøtte til journalistene og ikke eierne, for eksempel i form av romslige utdannings- og research-stipend ...".
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Høyre

Innlegg Vegard Martinsen 30 Apr 2009, 13:26

http://www.dagbladet.no/2009/04/30/nyhe ... p/5991579/

Ønsker samarbeid mellom Ap og Høyre

Herman Friele (H) frykter finanskrisen og ser for seg et regjeringssamarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
- Jeg er redd for å si det, men vi har ikke begynt på nedgangskonjunkturen ennå. Det kan bli alvorlig. Hvis dette landet kommer inn i en enda dypere krise, tror jeg kombinasjonen Arbeiderpartiet og Høyre hadde vært det beste for landet, Herman Friele (H) i et intervju med Ny Tid.

Friele frykter finanskrisen, og mener at krisetider fordrer kriseløsning.

- De står ofte sammen i økonomisk politikk, men også i utenrikspolitikken og forsvarspolitikken. Jeg hadde følt meg tryggest med det, sier han.

.....
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Høyre

Innlegg Per Anton Rønning 04 Mai 2009, 13:20

Vegard Martinsen skrev:- De står ofte sammen i økonomisk politikk, men også i utenrikspolitikken og forsvarspolitikken. Jeg hadde følt meg tryggest med det, sier han.
.....


... slik at man sikrer seg at man gjentar feilene fra 30-tallet og 70-tallet. H+AP vil klare det fint, for de vil begge intervenere i markedet, i stedet for å la markedet gjennomføre en helt nødvendig renovasjon.

Denne meget poengterte og utrolig morsomme videoen med Peter Shiff, opptak av hans Henry Hazlitt forelesning ved Mises Institute, sier det som behøver å sies.

Enjoy!

Why the Meltdown Should Have Surprised No One
http://blog.mises.org/archives/009620.asp
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Re: Høyre

Innlegg Amund Farberg 29 Mai 2009, 15:49

Jeg fikk et lite sjokk da jeg i ro og mak satt og leste E24 nettopp:

http://e24.no/eiendom/article3097698.ece

E24 skrev:- Det er et makkverk av et system som jeg mener ikke hører hjemme i et fritt, vestlig land (...) sier Torbjørn Hansen, som sitter i næringskomiteen for Høyre.


Dette må da regnes for usedvanlig frisk språkbruk til en norsk politiker å være. Har Høire tatt seg en stiv en, eller funnet igjen ryggraden? Uansett, flott at det fremdeles finnes folk i partiet som vet å holde orden på (noen av) prinsippene!
That government is best which governs least.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Re: Høyre

Innlegg Vegard Martinsen 24 Mar 2010, 09:48

http://www.nettavisen.no/okonomi/article2866990.ece

[Kåre Willoch] Vil ha forbud mot kredittkort. Kåre Willoch mener det er for lett å få forbrukslån.

Antallet inkassosaker skal ifølge NRK ha økt med så mye som 26 prosent hos enkelte inkassoselskaper, og det er spesielt en kraftig økning i antall saker blant unge.

Tidligere statsminister Kåre Willoch mener at finansnæringen må ta en del av skylden for dette, og mener deler av næringen har opptrådt grovt uansvarlig.

- Kredittkortene må man nok se nøyere på, man må få en form for overgang til vanlige bankkort. For det viser seg at adgangen til lån bare man kjøper noe, fører til skadevirkninger, sier den tidligere statsministeren til NRK.

Ifølge Lindorff er nå hver fjerde inkassosak hos dem nå fra personer under 25 år.

- Vi tror det kunne vært en god ide å hatt et eget tema eller fag på ungdomsskolen eller på videregående som lærer de unge om personlig økonomi,sier administrerende direktør i Lindorff Heidi Skaaret til statskanalen.

Wiloch mener det kan være en god idé, men etterlyser tiltak fra regjeringen for å øke sparelysten hos folk flest.
...
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Høyre

Innlegg Rounin 24 Mar 2010, 10:34

Dersom dette har noen innvirkning på Høyres politikk, er de virkelig langt ute å kjøre.

Jeg ville anse det som en regelrett fornedrelse å skulle stemme på en mann som vil frata meg det betalingsmiddelet som har vært min økonimiske redning i vanskelige perioder. Har Willoch tenkt til å bringe meg penger når kredittkortet ikke lenger er tilgjengelig?
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Høyre

Innlegg Onarki 24 Mar 2010, 14:09

Vegard Martinsen skrev:Wiloch mener det kan være en god idé, men etterlyser tiltak fra regjeringen for å øke sparelysten hos folk flest.
...


Et slikt tiltak ville jo vært å fjerne sentralbanksystemet, men det var kanskje ikke akkurat det Willoch hadde i tankene? :lol:
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Høyre

Innlegg Vegard Martinsen 25 Mar 2010, 07:34

Onarki skrev:
Vegard Martinsen skrev:Wiloch mener det kan være en god idé, men etterlyser tiltak fra regjeringen for å øke sparelysten hos folk flest.
...


Et slikt tiltak ville jo vært å fjerne sentralbanksystemet, ...


Eller å fjerne offentlige støtteordninger som gjør at alle kan klare seg økonomisk selv om de ikke har spart penger for å ha i bakhånd dersom de skulle trenge det.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Høyre

Innlegg Maximilian 16 Jun 2010, 21:14

Finns det en lignende link om FRP?
Maximilian
 
Innlegg: 2
Registrert: 10 Jun 2010, 20:41

Re: Høyre

Innlegg Ad0 16 Jun 2010, 22:14

Det eneste FrP vil forby er innvandrerrelaterte ting som burkaer etc. :)

FrP om sentralbanker:
http://www.frp.no/no/Vi_mener/Valg_2009 ... egulering/
Ad0
 
Innlegg: 250
Registrert: 14 Nov 2008, 16:39

ForrigeNeste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron