Atomkraft

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Atomkraft

Innlegg Onarki 22 Nov 2006, 16:27

I dagens nyhetskommentar (22/11) nevnes det at i en rasjonell kultur hadde vi hatt atomkraft i utstrakt grad. Dette er helt korrekt. I den forbindelse kan jeg nevne et punkt for å underbygge at vi overhodet ikke har en rasjonell kultur. For en tid tilbake kom FN ut med en rapport hvor de slo fast at det er dokumentert under 100 dødsfall som er direkte relatert til Tsjernobyl-ulykken, og at det forventes at det totale antall dødsfall vil kunne stige til 4000, hovedsaklig blant de som bodde i umiddelbar nærhet av anlegget og blant de som deltok i opprydningsarbeidet etterpå, men selv disse tallene er det knyttet stor usikkerhet til. Dette er altså snakk om den verste atomulykken i verdenshistorien og det har så langt vært færre dokumenterte dødsfall som følge av denne enn antall dødsfall i trafikken i bittelille Norge. Sagt på en annen måte: det er større risiko for å dø i trafikken enn det er for å dø dersom man opplever en atomulykke! Dette tar altså ikke hensyn til at det er en mikroskopisk sjanse for å oppleve en atomulykke.

Hvordan er dette mulig? Jo, det som har skjedd er følgende: forskning på radioaktivitet viser at det ikke er farlig med lavdosestråling, og denne rapporten gjenspeiler dette. I realiteten er dermed FN-rapporten en innrømmelse av at alt vi har hørt om hvor forferdelig atomkraft er bare er tull. Det er nesten som om en i en bisetning sier "å forresten, dere vet det der som var opplest og vedtatt sannhet i 50 år om at atomkraft var veldig farlig? Ja, det var visst ikke basert på noen som helst empirisk dokumentasjon i det hele tatt."
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg André Risnes 22 Nov 2006, 22:34

Det er helt klart at folk flest ikke har et rasjonelt forhold til A-ordet. Antall døde som en direkte konsekvens av Chernobyl-ulykken (et dårlig navn siden den ikke var forårsaket av uflaks) tilsvarer omtrent antall som døde i ulykker i kullgruver i Sovjetunionen mens reaktoren var i drift. Da panikken bredte seg i Europa etter ulykken valgte ca. 200.000 kvinner å ta abort av frykt for for å få en unge med stråleskader!

Frankrike er et godt eksempel på trygg bruk av atomkraft. De får 60-70% av den elektriske energien sin fra atomkraftverk, og har så vidt jeg vet ikke hatt noen dødsfall forårsaket av ulykker på disse kraftverkene (de har dog hatt noen mindre ulykker og utslipp).

Det eneste realistiske alternativet til atomkraft er kullkraft, og det er miljømessig værre på alle måter (det forårsaker til og med betydelig større utslipp av radioaktivt avfall enn atomkraft).

Hvis man bruker såkalte breeder-reaktorer er det nok Uran i havet til å vare i flere miliarder år. Radioaktivt brensel er i praksis en fornybar ressurs.

Det er enkelt å produsere Plutonium som kan brukes i atomvåpen i en breeder-reaktor, men dette burde vel ikke hindre land som allerede har atomvåpen fra å ta dem i bruk.
André Risnes
 
Innlegg: 258
Registrert: 27 Mai 2006, 12:33

Innlegg Per Anton Rønning 22 Nov 2006, 23:05

André Risnes skrev:
Det eneste realistiske alternativet til atomkraft er kullkraft, og det er miljømessig værre på alle måter (det forårsaker til og med betydelig større utslipp av radioaktivt avfall enn atomkraft).


Dette stemmer nok ikke helt. Det er utviklet teknologi for kullverk som ikke har utslipp, ett slikt har vært i drift i Italia siden på 90-tallet. Her skilles CO2 ut og sendens ned i grunnen.

Ref avsnittet "kullkraft" her:
http://www.dyrkmammon.no/index.php?entr ... 118-135612

Stoffet er hentet fra Scientific American, og det er ikke nevnt noe om at kull står for radioaktiv forurensning. Dette er første gang overhodet jeg hører om dette. Hvor er dette dokumentert?

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg André Risnes 23 Nov 2006, 11:00

Jeg burde vel vist bedre siden jeg har lest denne artikkelen :oops:. Selv om det ikke er noen utslipp fra selve kraftverket (den typen kraftverk danner avfall i form av slagg i stedet for utslipp til luft), er gruvedriften både farlig og miljøskedelig.

Uansett forurenser eksisterende kullkraftverk mye mer enn eksisterende atomkraftverk.

Det er radioaktivt materiale i det meste kommer opp fra jorda, inkludert kull. dette materialet slipper ut i atmosfæren når kullet forbrennes. [...] the population effective dose equivalent from coal plants is 100 times that from nuclear plants. (Men det er små mengder uansett).
André Risnes
 
Innlegg: 258
Registrert: 27 Mai 2006, 12:33

Innlegg Demian 11 Aug 2008, 17:53

Hele verden vil nå bygge CO2-frie atomkraftverk

"Grønt kort. Det er det grøne kortet som blir spela ut i atomkraftdebatten. Bransjen sjølv reklamerer med null utslepp. Og fleire miljøvernarar sluttar opp om det. Patrick Moore, som var med på å grunnleggja Greenpeace, er blant miljøaktivistane som no går inn for atomkraft. Han hevdar at alle ansvarlege miljøaktivistar bør gå i denne retninga. Også miljøvernaren og naturvitskapsmannen James Lovelock hevdar at atomkraft er den einaste grøne løysinga. Lovelock er mannen bak Gaia-teorien, som hevdar at jorda er ein sjølvregulerande organisme, og forfattar av boka The Revenge of Gaia.

Eit siste skot på stammen av miljøaktivistar som no går inn for atomkraft er tyske Margareta Wolf. Ho er tidlegare toppolitikar for partiet Die Grünen. No er ho blitt ekskludert frå sitt gamle parti. "

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dl ... 08450&NL=1
Who will dare to say that force has been given to us to destroy the equal rights of our brothers?
Demian
 
Innlegg: 326
Registrert: 25 Aug 2006, 11:10
Bosted: Oslo

Re: Atomkraft

Innlegg Panther 17 Mar 2011, 11:33

http://www.pjtv.com/?cmd=mpg&mpid=105&load=5092

Core Reactions: Trifecta Goes Bananas over Nuclear Fear and Atomic Misunderstanding
(Mar. 15, 2011)

As Japan struggles to gain control over its nuclear power plants after the devastating earthquake and tsunami, Trifecta asks whether radioactivity is just a fact of life. A banana for instance contains radioactive particles, and coal plants release more radioactivity than Three Mile Island. Is the threat of radon in your basement greater than the threat posed Japanese reactors? Find out.
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Re: Atomkraft

Innlegg Panther 17 Mar 2011, 12:00

http://nextbigfuture.com/2011/03/deaths-per-twh-by-energy-source.html

Comparing deaths/TWh for all energy sources

I wrote this back in 2008 and with one new death that is somewhat nuclear energy related (a death at one of the japanese nuclear plants following the 8.9 earthquake) the statistics are not changed. Japan should have had sealed backup diesel generators or updated some of their designs. However, nuclear still compares very, very well to the other energy sources.

Energy Source Death Rate (deaths per TWh)

Coal – world average 161 (26% of world energy, 50% of electricity)
Coal – China 278
Coal – USA 15
Oil 36 (36% of world energy)
Natural Gas 4 (21% of world energy)
Biofuel/Biomass 12
Peat 12
Solar (rooftop) 0.44 (less than 0.1% of world energy)
Wind 0.15 (less than 1% of world energy)
Hydro 0.10 (europe death rate, 2.2% of world energy)
Hydro - world including Banqiao) 1.4 (about 2500 TWh/yr and 171,000 Banqiao dead)
Nuclear 0.04 (5.9% of world energy)
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Re: Atomkraft

Innlegg Panther 17 Mar 2011, 13:07

http://www.ithems.jp/e_index.html

International Thorium Energy & Molten-Salt Technology Inc

Mark Nitikman via Daniel Brent
A new type of nuclear technology that doesn't use plutonium, and which proponents say is cheaper, more efficient, and less dangerous in terms of nuclear meltdown and weapons proliferation. "It produces only a little high-level and low-level nuclear wastes.
Thus, energy production is very clean.
Furthermore, this liquid fuel is chemicall...y stable and no pressure, and does not need to fabricate fuel rods.
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Re: Atomkraft

Innlegg Ad0 17 Mar 2011, 15:45

Vi viser til din e-post av 25. april 2005 angående satsing på kjernekraft i Norge (OED journalnr.xxxxxxx).

Spørsmål knyttet til kjernekraft i Norge ble behandlet i Stortinget på midten av 70-tallet. En norsk satsing på kjernekraft fikk ved behandlingen ingen støtte på Stortinget. Den norske kjernekraftpolitikken har fra den tid ligget fast. Det betyr at kjernekraft ikke har vært noe reelt alternativ i den norske energiforsyningen.

Det er to atomreaktorer i Norge tilknyttet Institutt for energiteknikk, en i Halden og en på Kjeller. Disse er kun forskningsreaktorer som nyttes for å øke sikkerheten for kjernekraftverk generelt, og for å videreutvikle forskningskompetansen på området. Miljøene på Kjeller og i Halden har veldig verdifull kompetanse og bidrar til økt sikkerhet knyttet til bruk av kjernekraft. Dette arbeidet ønskes videreført. Men i tråd med den norske energipolitikken, er det ikke aktuelt å gå inn i forskning for utvikling av nye kjernekraftteknologier.

Hovedtyngden av Olje- og energidepartementets forskningsinnsats innenfor energi skal brukes på områder hvor Norge har spesielle fortrinn og som kan bygge opp under den energipolitikken som føres. Dette er nært knyttet til departementets arbeid for å sikre energiforsyningen, gjøre den mest mulig miljøvennlig og gjøre den mindre sårbar for tørrår. Departementet skal arbeide for å sikre en bedre kraftbalanse ved å sørge for at tilgangen på kraft øker samtidig som forbruksveksten reduseres gjennom energisparetiltak. Ved å satse på nye miljøvennlige energiformer, opprusting og oppgradering av vannkraftverk og miljøvennlig bruk av naturgass, vil tilgangen på energi øke slik at Norge kan få et variert og miljøvennlig energisystem. Forskning på nye kjernekraftteknologier inngår ikke i denne satsingen.


Vennlig hilsen

Tore Grunne
Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og teknologi
Olje- og energidepartementet


Kan glemme det i norge iallefall :) Dette var ifb. et spørsmål om satsning på Thorium jeg sendte.
Ad0
 
Innlegg: 250
Registrert: 14 Nov 2008, 16:39

How to make a nuclear reactor that can't have a meltdown

Innlegg Panther 21 Mar 2011, 17:09

http://dvice.com/archives/2011/03/how-to-make-a-n.php

The word "meltdown" defines our worst fears about nuclear reactors, and with good reason: without complex and redundant cooling systems, reactors can run out of control, generating so much heat that they melt their own fuel, releasing massive amounts of radioactivity in the process. But a new generation of reactors promises to be much safer, even to the point where a meltdown is a physical impossibility.
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Re: Atomkraft

Innlegg Panther 21 Mar 2011, 18:13

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8393984/Safe-nuclear-does-exist-and-China-is-leading-the-way-with-thorium.html

Safe nuclear does exist, and China is leading the way with thorium

A few weeks before the tsunami struck Fukushima’s uranium reactors and shattered public faith in nuclear power, China revealed that it was launching a rival technology to build a safer, cleaner, and ultimately cheaper network of reactors based on thorium.
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

The Symptoms of Nuclear Hysteria

Innlegg Panther 14 Apr 2011, 16:11

http://www.capitalismmagazine.com/science/energy/6367-the-symptoms-of-nuclear-hysteria.html

13 April 2011 John Downs

A partial meltdown at Japan's Fukushima Dai-ichi plant as a result of the largest recorded earthquake to hit Japan has set off a renewed bout of nuclear hysteria. Nuclear power is often held guilty until proven innocent.

Imagine you invented a machine that revolutionized travel. You know your invention could cut local and long distance travel time substantially and vastly improve the ability for business to deliver freight efficiently. The invention would add trillions to global GDP. If released, your invention would no doubt be universally used and admired. However, based on the initial safety assessments, analysts predict that if used widely your invention would cause the deaths of 300,000 Americans per year and countless more around the globe. Would you still release it?

If not, imagine a world without cars.

It turns out that car accidents are among the leading causes of death in the US, and yet few of us would give up the luxury, convenience, and autonomy of owning an automobile. We've decided the benefits are worth the risk.

Now, the bigger question: why isn't this same measure used when judging nuclear energy?

A partial meltdown at Japan's Fukushima Dai-ichi plant as a result of the largest recorded earthquake to hit Japan has set off a renewed bout of nuclear hysteria. Uranium stocks are selling off, foreign ports are being closed to Japanese goods, and iodine tablets are selling out along the West Coast. Germany took abrupt action after the first Fukushima leaks were reported, with Chancellor Angela Merkel ordering the immediate shutdown of all nuclear plants built before 1980 and a moratorium on new plant construction.

While it is true many people in the immediate vicinity of Fukushima face radiation sickness or even death, especially those brave workers staying behind to stop the leaks, it is important for investors to rise above this global panic. First off it is important to keep in mind how unusual and horrific the events in Japan actually were. The aging Fukushima plant was exposed to the twin disasters of a 9.0 magnitude earthquake and a once in a century tsunami. Although there are very few places in the world where such a scenario is even possible, alarmists are applying the concern globally, even to plants thousands of miles from an ocean or a seismic fault line.

It is also important to recall that even with the latest disaster there have only been three or four nuclear events worth mentioning in the 60-odd year history of commercial nuclear energy. Although there may very well be deaths associated with the Japanese meltdown in the months and years to come, the only reactor incident to cause civilian deaths to date was Chernobyl, a poorly run facility in the bankrupt late-Soviet Union (amazingly built with no containment vessel). Three Mile Island, the only other major incident before Fukushima, exposed surrounding residents to radiation equivalent to a chest X-ray and wasn't shown to even increase their risk of cancer.
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Re: Atomkraft

Innlegg stian 15 Apr 2011, 13:52

Media er flink til å overdrive saker dessverre. Atomkatastrofen i japan er pga et jordskjelv som de ikke hadde forutsett eller engang hadde tenkt at ville unne slå til så kraftig. Fremtidige japanske kraftverk vil nok bli bygget for å tåle jordskjelv opp mot tja, 9-9.5. Og de vil vel sjekke kjølesystemene ekstra grundig. Vi vil nok ikke se ei ny atomulykke før om 20 år.
Partimedlem.
stian
 
Innlegg: 292
Registrert: 06 Apr 2011, 20:22
Bosted: Tromsø

Power Hour Episode 4: Nuclear Power with Jay Lehr

Innlegg Panther 05 Mai 2011, 16:15

http://arc-tv.com/power-hour-episode-4-nuclear-power-with-jay-lehr/

May 4, 2011 with Alex Epstein

On the latest episode of Power Hour—Alex Epstein’s monthly Internet radio show in which he interviews today’s top energy experts to discuss today’s top energy issues—Mr. Epstein discusses nuclear power with Dr. Jay Lehr, Science Director of the Heartland Institute and a scientist with 50 years of experience in the nuclear industry.
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Re: Atomkraft

Innlegg Cuneax 10 Mai 2011, 18:49

Japan dropper planer om atomsatsing

Etter atomkrisen ved Fukushima-kraftverket vil regjeringen satse mer på fornybar energi, og skrinlegger planene om dekke halvparten av sitt energiforbruk med kjernekraft.


http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks ... 117184.ece
Brukerens avatar
Cuneax
 
Innlegg: 67
Registrert: 05 Apr 2011, 11:19

Neste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron