Spørsmål om inflasjon?

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Spørsmål om inflasjon?

Innlegg Torkill 29 Nov 2008, 18:54

Når de offentlige utgiftene er større enn inntektene kan myndighetene løse det problemet på fire måter.

1. øke skattene
2. kutte i de offentlige utgiftene
3. låne penger for å dekke underskuddet
4. inflatere pengemengden

Det har blitt påstått at den totale pengemengden i verden ha blitt doblet i det tiåret vi nå er inne i. Og det er også påstått at i løpet av de siste 20 år er pengemengden i USA firedoblet.

Hvorfor har politikerne valgt den løsningen for å minke gapet mellom inntekter og utgifter?

Noen sier at dette er en fordel for økonomien. Men er ikke det det samme som å si at hvis pengene vi hadde var gull, så ville det være en fordel om myndighetene blandet inn en 10-20 prosent uedle metaller i gullet årlig?

Andre sier at dette er kapitalisme. Men er det kapitalisme at myndighetene fører en politikk som er jevngodt med å drive et falskmyntneri på 10 prosent i året?

Atter andre sier at uten inflasjon, så ville vi risikere deflasjon. Hvis pengene var av gull eller sølv elns, og produktiviteten vokser mer enn pengemengden, så ville det blitt inflasjon, ikke sant? Men ville det vært negativt at de pengene du fikk i lønn eller hadde spart, vokste i verdi?
Hvorfor mener noen at deflasjon er skremmende?
Torkill
 
Innlegg: 47
Registrert: 24 Apr 2005, 12:05

Re: Spørsmål om inflasjon?

Innlegg Rekkart_ 30 Nov 2008, 20:14

Torkill skrev:Hvorfor har politikerne valgt den løsningen for å minke gapet mellom inntekter og utgifter?


Mesteparten av økningen i pengemengden kommer ikke av at staten bruker mer penger enn den tar inn i form av skatter og avgifter, men som følge av kredittekspansjon. Dvs. at sentralbanken sprøyter nye penger inn i økonomien ved å låne dem ut til de private bankene for å presse ned rentenivået i den tro at dette stimulerer økonomien.

Torkill skrev:Noen sier at dette er en fordel for økonomien. Men er ikke det det samme som å si at hvis pengene vi hadde var gull, så ville det være en fordel om myndighetene blandet inn en 10-20 prosent uedle metaller i gullet årlig?


Det er essensielt sett det samme ja.

Torkill skrev:Andre sier at dette er kapitalisme. Men er det kapitalisme at myndighetene fører en politikk som er jevngodt med å drive et falskmyntneri på 10 prosent i året?


Nei! :evil:

Torkill skrev:Atter andre sier at uten inflasjon, så ville vi risikere deflasjon. Hvis pengene var av gull eller sølv elns, og produktiviteten vokser mer enn pengemengden, så ville det blitt inflasjon, ikke sant? Men ville det vært negativt at de pengene du fikk i lønn eller hadde spart, vokste i verdi?
Hvorfor mener noen at deflasjon er skremmende?


I det Keynesianske rammeverket så er det umulig å ha full sysselsetting uten å ha inflasjon. Derfor er de fleste økonomer tilhengere av å ha konstant inflasjon sånn at man kan ha full sysselsetting.

Deflasjon defineres av de fleste som fallende priser, men det som opprinnelig ble kalt deflasjon var at pengemengden krympet.

Fallende priser som følge av økt produktivitet er ikke noe problem, men tvert imot en bra ting.

En brå sammentrekning i pengemengden vil derimot skape problemer fordi den totale etterspørselen i økonomien i en periode vil være ute av balanse med det totale tilbudet. Det vil derfor være arbeidsledighet og manglende utnyttelse av produksjonskapasiteten i økonomien frem til prisene har falt nok til at markedet er i balanse igjen.

Det mange økonomer frykter er at man skal ende opp i en deflasjonsspiral der prisene bare fortsetter å falle fordi folk utsetter konsum i vente på at prisene skal falle mer, noe som forsterker prisfallet ytterligere.

Dette har forøvrig aldri skjedd og i de tilfellene der det har tatt lang tid for økonomien å komme seg i balanse igjen etter en periode med deflasjon (sånn som i USA under den store depresjonen og i Japan på 90-tallet) så er det alltid fordi staten har hindret prisene i å falle (som jo nettopp er det som får økonomien tilbake i balanse igjen).

Misforståelsen med å tro at fallende prisen i seg selv er en farlig ting er altså en svært destruktiv misforståelse som har gjort mange økonomiske kriser unødvendig lange.

Fallende priser er ikke årsaken til resesjoner; det er kuren!

(En kan også "kurere" en resesjon ved å stimulere etterspørselen, men dette skaper bare misallokeringer av kapital og leder til en uunngåelig ny resesjon)
Rekkart_
 
Innlegg: 367
Registrert: 11 Jan 2005, 13:07
Bosted: Sydney, Australia

Re: Spørsmål om inflasjon?

Innlegg Rounin 01 Des 2008, 00:19

Rekkart_ skrev:(En kan også "kurere" en resesjon ved å stimulere etterspørselen, men dette skaper bare misallokeringer av kapital og leder til en uunngåelig ny resesjon)

Det er med andre ord på tide å sette seg ned og observere. Det er jo det som skjer (igjen) nå?
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Spørsmål om inflasjon?

Innlegg Torkill 01 Des 2008, 01:47

Takk for nyttig svar Rekkart_. Det du skriver stemmer i grunn med den mistanken jeg har. Man kunne vel kalle det du sier om kredittekspansjon for "produksjon av elektroniske penger"? Får lese meg mer opp på dette.

Kom forøvrig over noen artikler som kunne være av interesser for den som stusser over deflasjonsskremslene, og over dem som argumenterer for pengepolitikkens moralske og økonomiske berettigelse.

Den ene artikkelen er Nonsense about Deflation av Robert Higgs

Siterbart: "... I wrote thirty-seven years ago in my first book, The Transformation of the American Economy, 1865-1914 (New York: Wiley, 1971), on p. 21: “Notably, rapid economic growth occurred both before and after 1897; neither a falling nor a rising general price level was uniquely associated with economic growth.” To elaborate just a bit, the rate of economic growth from 1866 to 1897, a period of secular deflation, was perhaps the greatest ever experienced by the U.S. economy during a period of comparable length. Real GDP grew by more than 4 percent per year, on average, notwithstanding the persistent deflation.

So, even if you’ve not mastered the works of Ludwig von Mises and Murray Rothbard, even if you are a confirmed positivist in your methodological bent (as I was in 1971), you can see clearly that the rate of economic growth and the rate of price-level change have been independent, at least within the ranges of these variables in U.S. economic history. (Hyper-inflation or hyper-deflation would be another matter: either would be devastating by making economic calculation and long-term contracting virtually impossible.)
(...)

...does deflation actually loom at present? If it does, its occurrence will surprise me greatly, because the Fed has been creating base money as if there were no tomorrow, and if the bailouts continue, as seems likely, more of the same is virtually certain. So far, the huge spurt in base money has simply been absorbed and held by the banks in the form of (legally) excess reserves, but the likelihood that the banks will sit on $268 billion of excess reserves forever is nil. Once they feel more secure, their loans and investments will go forth in search of a higher yield than the Fed pays them (since a recent change in policy) on their reserves, and at that point the banking system’s money multiplier will kick in with terrific force.

In short, given the monetary conditions now prevailing, the greater threat by far is inflation, not deflation. And contrary to what the investment “experts,” the politicians, and the mainstream economists believe, inflation is not a benign element in the economy’s operation. It is, as it has always been, the most dangerous and destructive form of taxation."

En annen interessant artikkel er av Guido Hülsmann Deflation: The Biggest Myths. Han tar for seg det han kaller de 11 største mytene om deflasjon.
Torkill
 
Innlegg: 47
Registrert: 24 Apr 2005, 12:05

Innlegg Onarki 01 Des 2008, 01:55

La meg få legge til at det som egentlig er den store faren med deflasjon er at lønninger er så rigide, særlig nedover. Det finnes ingen motstand for lønnsøkning hos folk, derfor er inflasjon ikke så stort problem, men motstanden mot lønnsreduksjon er enorm. Folk skjønner ikke at deflasjon (reduksjon i pengemengden) faktisk medfører økt reallønn som ødelegger profitten til selskaper og at den eneste måten å korrigere problemet er å redusere den nominelle lønna og sette ned prisene på varene.

Med andre ord: i en mer rasjonell verden kunne for eksempel lønninger vært flytende (indeksregulert) og da ville deflasjon vært like lite problem som inflasjon. Et fall i pengemengden ville da automatisk medført nominelt lønnsfall, og vips hadde problemet vært løst. Men slik er det altså ikke.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Torkill 01 Des 2008, 02:20

Onarki skrev:La meg få legge til at det som egentlig er den store faren med deflasjon er at lønninger er så rigide, særlig nedover. Det finnes ingen motstand for lønnsøkning hos folk, derfor er inflasjon ikke så stort problem, men motstanden mot lønnsreduksjon er enorm. Folk skjønner ikke at deflasjon (reduksjon i pengemengden) faktisk medfører økt reallønn som ødelegger profitten til selskaper og at den eneste måten å korrigere problemet er å redusere den nominelle lønna og sette ned prisene på varene.

Med andre ord: i en mer rasjonell verden kunne for eksempel lønninger vært flytende (indeksregulert) og da ville deflasjon vært like lite problem som inflasjon. Et fall i pengemengden ville da automatisk medført nominelt lønnsfall, og vips hadde problemet vært løst. Men slik er det altså ikke.


Jeg skjønner ikke helt dette. Er det det at vi snakker om deflasjon i to betydninger?

1. At den totale pengepenge minker
2. (Relativt) stabil pengemengde som vokser saktere enn økonomien vokser, og at pengene dermed får økt kjøpekraft?

Det første ville vel bare skje gjennom en (pari)politikk? Mens det andre ville være det naturlige i en fri økonomi?
Torkill
 
Innlegg: 47
Registrert: 24 Apr 2005, 12:05

Innlegg QIQrrr 01 Des 2008, 03:23

Onarki skrev:Den store faren med deflasjon er at lønninger er så rigide, særlig nedover. Det finnes ingen motstand for lønnsøkning hos folk, derfor er inflasjon ikke så stort problem, men motstanden mot lønnsreduksjon er enorm.

Dette er en høyaktuell problemstilling som kan ende med devaluering - Ludwig von Mises: Human Action:

    The flexible standard is an instrument for the engineering of inflation. The only reason for its acceptance was to make reiterated inflationary moves technically as simple as possible for the authorities.

    In the boom period that ended in 1929 labor unions had succeeded in almost all countries in enforcing wage rates higher than those which the market, if manipulated only by migration barriers, would have determined. These wage rates already produced in many countries institutional unemployment of a considerable amount while credit expansion was still going on at an accelerated pace. When finally the inescapable depression came and commodity prices began to drop, the labor unions, firmly supported by the governments, even by those disparaged as anti-labor, clung stubbornly to their high-wages policy. They either flatly denied permission for any cut in nominal wage rates or conceded only insufficient cuts. The result was a tremendous increase in institutional unemployment. (On the other hand, those workers who retained their jobs improved their standard of living as their hourly real wages went up.) The burden of unemployment doles became unbearable. The millions of unemployed were a serious menace to domestic peace. The industrial countries were haunted by the specter of revolution. But union leaders were intractable, and no statesman had the courage to challenge them openly.

    In this plight the frightened rulers bethought themselves of a makeshift long since recommended by inflationist doctrinaires. As unions objected to an adjustment of wages to the state of the money relations and commodity prices, they chose to adjust the money relation and commodity prices to the height of wage rates. As they saw it, it was not wage rates that were too high; their own nation's monetary unit was overvalued in terms of gold and foreign exchange and had to be readjusted. Devaluation was the panacea
    - XXXI Currency and Credit Manipulation: 4. The Objectives of Currency Devaluation
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg Wose 01 Des 2008, 07:31

spm. ang. gullstandard:

forutsetninger
1: Gulltilgangen, og derav pengemengden, kan anses som konstant.
2: Vi har befolkningsvekst
3: Befolkningsvekst fører til økt produksjon

Hvordan kan man ha økonomisk vekst dersom pengemengden er konstant? Vil ikke dette skape en deflasjonsbasert økonomi?
Wose
 
Innlegg: 48
Registrert: 01 Aug 2007, 19:56
Bosted: Stavanger

Petrov liste over 22 negative virkninger av inflasjon

Innlegg Torkill 01 Des 2008, 08:05

Som QIQrrr har gjort meg oppmerksom på, gjennomgår Krassimir Petrov's i sin forelesning "Effects of inflation" (google video) 22 negative virkninger av inflasjon. Her er lista (via på bloggen home-foreclosures.blogspot.com). Skulle være interessant for den som ikke har sett denne forelesningen.

Petrov liste over 22 negative virkninger av inflasjon:
1. No positive social or economic effect
2. Increases the level of prices
3. Distorts relative prices
4. Creates risk and uncertainty
5. Income diffusion effect – early comers gain at the expense of late comers
6. Benefits inflators (inflators=recipients of the inflation tax)
7. Hurts fixed income groups
8. Hurts existing creditors
9. Hurts all holders of money [through] Inflation Tax
10. Increases the consumption-investment ratio
11. Lowers national savings
12. Reduces economic growth & standards of living
13. Creates illusion of increased business profits
14. Consumes capital
15. Imposes “menu costs”
16. Imposes “shoeleather costs”
17. Causes a bracket creep
18. Creates Malinvestments
19. Causes Business Cycles
20. Causes currency debasement = currency devaluation
21. Causes more expensive imports
22. Strengthens industrial cartelization (predominantly for inputs/resources)
23. Causes speculation and bubbles
Torkill
 
Innlegg: 47
Registrert: 24 Apr 2005, 12:05

Innlegg Vegard Martinsen 01 Des 2008, 08:48

Wose skrev:spm. ang. gullstandard:

forutsetninger
1: Gulltilgangen, og derav pengemengden, kan anses som konstant.
2: Vi har befolkningsvekst
3: Befolkningsvekst fører til økt produksjon

Hvordan kan man ha økonomisk vekst dersom pengemengden er konstant? Vil ikke dette skape en deflasjonsbasert økonomi?


Det kan hende at prisene vil synke, men dette er ikke deflasjon og det er ikke problematisk.

Det har vel ikke vært noe problem at prisene på datautstyr o.l. har gått ned de siste årene, og det vil heller ikke være noe problem om det samme skjer "economywide".
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Onarki 01 Des 2008, 11:06

Torkill skrev:Jeg skjønner ikke helt dette. Er det det at vi snakker om deflasjon i to betydninger?

1. At den totale pengepenge minker
2. (Relativt) stabil pengemengde som vokser saktere enn økonomien vokser, og at pengene dermed får økt kjøpekraft?Deflasjon brukes i to betydninger: 1) pengedeflasjon (reduksjon i den totale pengemengden) og 2) prisdeflasjon (fall i prisene). Sammenhengen mellom pengenemgde og pris er veldig enkel: går pengemengden ned, går prisene ned. Går pengemengden opp, går prisene opp.

Det finnes andre ting som kan påvirke prisene også, og disse må ikke forveksles med det man normalt forbinder med deflasjon: økt produktivitet får prisene til å gå ned.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Petrov liste over 22 negative virkninger av inflasjon

Innlegg Bent A. 01 Des 2008, 17:00

Torkill skrev: Petrov liste over 22 negative virkninger av inflasjon:
1. No positive social or economic effect
2. Increases the level of prices
3. Distorts relative prices
4. Creates risk and uncertainty
5. Income diffusion effect – early comers gain at the expense of late comers
6. Benefits inflators (inflators=recipients of the inflation tax)
7. Hurts fixed income groups
8. Hurts existing creditors
9. Hurts all holders of money [through] Inflation Tax
10. Increases the consumption-investment ratio
11. Lowers national savings
12. Reduces economic growth & standards of living
13. Creates illusion of increased business profits
14. Consumes capital
15. Imposes “menu costs”
16. Imposes “shoeleather costs”
17. Causes a bracket creep
18. Creates Malinvestments
19. Causes Business Cycles
20. Causes currency debasement = currency devaluation
21. Causes more expensive imports
22. Strengthens industrial cartelization (predominantly for inputs/resources)
23. Causes speculation and bubbles

Vel, det blir jo 23. Jeg har lyst til å føye til nr 24 (som er en konsekvens av punkt 3): Distorts information about market prises. Det blir vanskeligere for markedsaktører, særlig forbrukere, å forholde seg til "riktig pris". Prissammenligning blir vanskelig fordi man ikke kan basere seg på å huske faste priser, de endrer seg jo hele tiden. Det blir også umulig å vurdere om pris går ned (med mindre prisen synker kraftigere enn inflasjonen). Effekten er lavere konkurranse på grunn av større grad av tilfeldighet hvor forbrukere velger å kjøpe sine varer.
Brukerens avatar
Bent A.
 
Innlegg: 486
Registrert: 10 Jan 2004, 08:26

Re: Spørsmål om inflasjon?

Innlegg Rekkart_ 02 Des 2008, 00:20

Torkill skrev:Man kunne vel kalle det du sier om kredittekspansjon for "produksjon av elektroniske penger"?


Kredittekspansjon er en ekspansjon av pengemengden i form av kreditt (utlån). Dette skjer elektronisk per idag, men det er ingen forutsetning for at det skal være kredittekspansjon.
Rekkart_
 
Innlegg: 367
Registrert: 11 Jan 2005, 13:07
Bosted: Sydney, Australia

Re: Spørsmål om inflasjon?

Innlegg Rekkart_ 02 Des 2008, 00:45

Rounin skrev:
Rekkart_ skrev:(En kan også "kurere" en resesjon ved å stimulere etterspørselen, men dette skaper bare misallokeringer av kapital og leder til en uunngåelig ny resesjon)

Det er med andre ord på tide å sette seg ned og observere. Det er jo det som skjer (igjen) nå?


Det er det de prøver på, men det spørs om det lykkes denne gangen.

Etter dotcom boblen så burde vi egentlig hatt en resesjon, men Alan Greenspan satte istedenfor renten ned til 1% for å få økonomien igang igjen (og sentralbankene rundt om i verden fulgte etter).

Denne gangen er ikke det nok, og styringsrenten kan som kjent ikke være negativ. Jeg er dog redd for at Bernake & co. er troende til å ta ibruk mer Keynesianske virkemidler og sprøyte penger rett inn i økonomien. Det kan i verste fall få den Amerikanske økonomien til å ende opp som Weimar republikken.

Har nettopp lest ferdig Peter Schiffs bok "The little book of bull moves in bear markets" der han ganske bra forklarer årsakene til krisen og hva de potensielle følgene kan være. Boken fokuserer såklart mest på USA, men han nevner også hvilke land og sektorer han tror kommer til å gjøre det bra fremover. Anbefales!
Rekkart_
 
Innlegg: 367
Registrert: 11 Jan 2005, 13:07
Bosted: Sydney, Australia


Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 4 gjester

cron