Spørsmål til DLF

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Spørsmål til DLF

Innlegg Vegard Martinsen 21 Okt 2009, 08:25

Jeg får iblant tilsendt lister med spørsmål om ulike sider ved DLFs politikk. Noen ganger er spørsmålene lette å besvare ved å henvise til programmet, nyhetskommentarer eller innlegg i dette forumet, men i blant dukker det opp problemstillinger som ikke enkelt kan besvares ved å henvise dit. I det siste har jeg mottatt et par henvendelser som det kanskje kan være nyttig å gjøre tilgjengelig for andre ved å legge dem ut her.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Spørsmål til lederen

Innlegg Vegard Martinsen 21 Okt 2009, 08:32

Hvordan er DLF’s syn på privat eiendom?

Vårt prinsipprogram inneholder følgende:
For å muliggjøre DLFs moralske visjon må samfunnet organiseres slik at individets rettigheter, inkludert eiendomsretten, er absolutte og ukrenkelige. Mennesket må tenke og handle for å opprettholde og fremme sitt liv, og eiendomsretten er retten til å disponere fruktene av sin egen tenkning og handling.

Hvis du vil lese mer om viktigheten av eiendomsretten så kan du lese her:

http://vegardmartinsen.com/eiendom.html

og her

http://filosofi.no/politikk/kapitalisme/

og her

http://filosofi.no/den-tidlige-empirisme/john-locke/

og her

http://filosofi.no/ayn-rand/politikk/


Er det rett å at enkeltpersoner eier jord i det dere kaller ”et fritt” samfunn?

Ja.

Hvem har i så fall rett til å selge denne jorden?

Eieren.

Å bygge gjerde rundt en eiendom begrenser strengt tatt alle andres frihet?

Dette er ikke å begrense noens frihet. Hvis du f.eks. ikke vil slippe meg inn i din leilighet så er ikke dette en begrensning på verken din eller min frihet. Hvis du derimot blir tvunget til å slippe meg inn så er dette en begrensning av din frihet.

Dette samme prinsippet gjelder for alle typer eiendom.

Frihet er retten til å disponere sin kropp, sin eiendom og sin inntekt, kort sagt retten til å styre sitt liv, så lenge man ikke initierer tvang mot andre mennesker.

Er det greit at noen har mer frihet enn andre?

Nei, alle bør ha full frihet.

Men man må skille mellom makt og frihet: Makt er evnen til å gjennomføre sine ønsker, og det er klart at den som er rik har mer makt enn den som er fattig, men hvis verken den rike eller den fattige utsettes for initiering av tvang så er begge frie.

Setter ting litt på spissen her, men det er valg til høsten og viktig å vite hva partiene tenker om tingJ Virker litt som ”survival of the fittest” i deres partitanker.

Tvert i mot. I et demokrati er det flertallet som bestemmer, og det kan kjøre over alle mindretall slik de ønsker. Frihet innebærer at statens eneste oppgave er å sikre individers frihet.

Historien viser også klart at de frie samfunn har mest velstand og får stadig mindre fattigdom, mens de land hvor staten er stor og mektig og skal blande seg bort i alt er korrupte og fattige og har er elite som snylter på innbyggerne.

Er det virkelig så ille å bidra til fellesskapet?

Nei, absolutt ikke, og det er det alle produktive mennesker gjør når de jobber: bakeren gir oss brød, legen helbreder oss når vi er syke, læreren lærer oss om Newtons lover og presens partisipp og kvadratsetningene, osv. Dette er nyttig og bidrar til velstanden. (Med ”gir” mener jeg ikke at de gjør det gratis, de selger, dvs. de bytter slik at de gir verdi mot å få verdi.)

Det som er ille er at man tvinges til å bidra, dvs. at man kastes i fengsel hvis man ikke oppfører seg slik myndighetene pålegger en, og slik tvang innebærer reelt sett at man straffer de som jobber produktivt og belønner de som ikke jobber eller jobber mindre produktivt. Dette innebærer at man straffer de dyktige og belønner de mindre dyktige. I et slikt system må det gå galt.

Hva er frihet egentlig? Retten til å gjøre akkurat hva vi vil?

Nei, frihet er retten til å gjøre hva man vil så lenge man ikke initierer tvang mot andre mennesker.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Spørsmål til DLF

Innlegg Vegard Martinsen 21 Okt 2009, 08:42

Jeg har fattet mer interesse for politikken til DLF i det siste, og har lest boka di Frihet, Likhet, Brorskap ... Jeg leser også nyhetskommentarene som kommer opp på hjemmesida http://www.dlf.info

For å si det rett ut har dere på mange områder en perfekt politikk som jeg tror ville løst mange problemer og skapt en bedre verden. Jeg synes det er litt underlig at dere ikke har større oppslutning, men det kommer sikkert av at dere får lite oppmerksomhet som parti.


Folk som liker å ha makt over andre mennesker vil ikke ha vår politikk, og det er disse som sitter og bestemmer hvem som slipper til i avisene og på TV ...


Det er likevel noen spørsmål ang. politikken som jeg vil stille, og jeg håper du tar deg tid til å svare litt på disse.

Ser du absolutt INGEN problemer med markedet under noen omstendigheter?


Full frihet er det som fører til minst problemer. Forsøker man å løse problemer (i et fritt marked) ved å redusere frihet vil det alltid føre til større problemer enn de man forsøkte å løse til å begynne med.

For eksempel når jeg ser en debatt om landbrukssubsidier så argumenteres det for at bøndene må støttes økonomisk for å kunne produsere tilstrekkelig med mat som trengs i Norge og i verden og for å dekke sine utgifter til maskiner og utstyr osv.

Hvorfor ville primærnæringen være bedre som helt markedsstyrt?


Det er galt å ta penger fra folk for å bruke dem til subsidier.

Men hvor mye landbruk skal man ha? Vi er for å la tilbud og etterspørsel bestemme dette, og hvis dette - full frihet - fører til at så mange kjøper importvarer i steden for norskproduserte varer at norsk landbruk ikke lenger er levedyktig så er dette noe vi må akseptere. Det er galt å tvinge folk til å kjøpe varer de vurderer som dårligere for å opprettholde et norsk landbruk.

Frihet medfører arbeidsdeling; man spesialiserer seg, blir dyktigere til det man gjør, blir mer produktiv, handler med andre, og får større velstand.

Men hvorfor skal dette kun gjelde mellom mennesker, hvorfor ikke også mellom land? Er det ikke bedre at landbruk foregår i land som er egnet til det?

Dersom Norge en gang skulle få et rent kapitalistisk system, og vi senere skulle havne i krig, vil det da være like formålstjenlig å holde seg til markedsøkonomi? Jeg har hørt at land legger mer om til planøkonomi under krigstider pga mangel på ressurser. Tror du markedet ville levert like bra også når vi er under angrep fra andre?

Hvis vi har frihet vil vi være så velstående og ha en så sterk hær at ingen vil angripe oss. Vi vil ha gjort klart at ethvert angrep på oss vi føre til at vi slår svært kraftig tilbake, og at angriperen (landet som angriper) ikke vil fortsette å kunne eksistere under det sittende regimet (det som angrep oss).

Når jeg diskuterer kapitalisme med faren min så sier han at det hadde vært en bra system dersom alle var like flinke og ressurssterke. Men fordi alle ikke har det samme utgangspunkt så må de svake løftes opp på bekostning av de sterke.

Er det noe i dette? Hvordan ville muligheten for et barn fra en fattig familie være for å lykkes sammenlignet med et barn fra en rik familie. Den som vokser opp i en rik familie vil kunne få gå på bedre skoler og få et bedre tilbud og en generelt bedre start på livet enn den andre ville den ikke?


De som er rike vil ha bedre forutsetninger enn de som ikke er like rike, men i et fritt system vil alle bli rikere over tid, og i et fritt samfunn vil selv de svakeste/fattigste ha det bedre enn mange i de ufrie landene.

Å ha er likt tilbud til alle er umulig, og hvis man forsøker (som i Norge i dag) vil toppene sende sine barn på privatskole (f.eks. Støre og Gerhardsen) mens alle som ikke er svært rike vil måtte ta til takke med en offentlig skole som stadig blir dårligere.

I et fritt system vil man ha gode private skoler som blir stadig bedre, og de vil være tilgjengelige for alle.

Dersom USA i større grad er liberalistisk enn Norge, hvorfor er det slik at Norge er et veldig godt land og bo i, mens det i USA finnes så mange fattige som får problemer med å betale helseforsikringer og deretter sykehusopphold?

Tilstanden i USA er langt bedre enn man får inntrykk av i norsk presse. Men USA er dessverre også i stor grad gjennomregulert.

Her er to linker til nyttige artikler, en om hvor fattige de fattige i USA egentlig er, og en om det regulerte helsevesenet

http://www.theobjectivestandard.com/iss ... h-care.asp

http://www.frontpagemag.com/Articles/Re ... 1801321FB8

Jeg hører ofte folk snakke om "amerikanske tilstander" der private institusjoner kanskje er av like god kvalitet, men mye dyrere. Dette får meg til å tenke på om markedsliberalismen tjener absolutt alle som du sier.

Over tid vil absolutt alle (unntatt de som ønsker å ha makt for å tvinge andre) tjene på full frihet.

Abort: Dersom du anser et ufødt barn for å være et embryo og ikke et menneske, betyr det da at DLF mener man kan ta abort praktisk talt helt frem til fødselen? Eller når i svangerskapet mener DLF fosteret blir menneske og at da grensen for å kunne ta abort bør ligge? Har DLF i det hele tatt noen etiske betenkeligheter med slikt.

DLFs syn er at vi synes dagens grense (3 mnd) er Ok, men at vi vil støtte enhver utvidelse av denne grensen som andre foreslår. (For noen år siden forslo AP-kvinnene å utvide grensen til 4 mnd, i Sverige er grensen visstnok 18 uker.)

Mitt personlige syn: Det kan være gode grunner til å ta en abort sent i svangerskapet - kanskje har omstendighetene omkring det par som valgte å få barn helt endret seg - og i slike tilfeller mener jeg at det bør være opp til den gravide kvinnen selv å bestemme.

Det stemmer at dyr ikke kan tenke og ikke har krav på de samme rettigheter som oss mennesker, men er ikke dyr vesener som kan føle smerte og stress? Bør ikke også dyr behandles på en "human" måte. Vil det ikke med DLF finnes en eneste lov som beskytter dyr fra mishandling og tortur fra mennesker? Hvis ikke synes jeg det er et problem.

Dyr tenker, men de er ikke i stand til å tenke og planlegge på lang sikt. Dette er til forskjell fra mennesker som har denne mulighetene, og frihet er til for å beskytter denne muligheten i praksis.

Jo, vi bør absolutt behandle dyr pent. Jeg mener at industrielt dyrehold (oppdrettsfisk, kjøttfabrikker, etc.) er dyreplageri og er umoralsk. Videre er slike ting som tyrefekting og hanekamper ikke noe annet enn tortur av dyr som underholdning, og dette er grovt umoralsk.

Men skal staten ha en oppgave her?

Vi bruker dyr til mat, til kjæledyr, til vakthold, til sport, til nødvendig medisinsk forskning, og hvis staten skulle blande seg inn her så ville området blir helt uhåndterlig.

Dessuten, mye av den forskningen som foregår på dyr i dag er helt grusom, men den er ofte helt unødvendig og pålagt av myndigheten etter reelt sett meningsløse krav. I et fritt system ville det være langt mindre forskning på dyr enn det er i dag.

Jeg håper du tar deg tid til å svare på dette. I det store og hele er DLF slett ikke verst, og jeg setter pris på at du snakker ærlig og tydelig på en logisk måte. Det burde være flere slike politikere.

Takk for dette. Jeg satte pris på spørsmålene, og spør gjerne igjen hvis det er mer du lurer på.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07


Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester

cron