Side 2 av 2

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 27 Nov 2009, 15:54
nemil
simon skrev:ambulanse/politi


Jeg skjønner ikke hvor du vil.

Men hvis du mener at ambulanse og politi kan privatiseres, er jeg enig.

Egnetlig burde staten bare bestå av en grunnlov, og konkurrerende politifolk sin oppgave ville da være å hente gærningene som ikke fulgte denne loven, mens konkurrerende domstoler dømte dem slik det står i grunnloven.

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 27 Nov 2009, 16:43
-Henrik-
nemil skrev:Jeg er uenig i at forsikringer skaper slike insentiver. Det er jo motsatt; forsikringsselskapene taper på brann!
Det jeg mente var at subjektet som eier forsikringen kan tjene på det. Det er jo mye forsikringssvindel, både blant foretak og individer.

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 28 Nov 2009, 08:42
Vegard Martinsen
... mens konkurrerende domstoler dømte dem slik det står i grunnloven ....


Grunnloven bør være kort og kun gi de generelle retningslinjer, og man må nok ha detaljerte lover om konkrete saksområder.

Hvis domstolene skal følge de samme lover, hvor blir det da av konkurransen? Anarkister mener vanligvis at de ulike rettsapparatene skal ha ulike sett lover? (Se David Friedmans "The Machinery of Freedom".)

Hvis man til dette innvender at noen domstoler kan være mer effektive enn andre, så er svaret at det i det private vil være effektivitet, og jo større den private sektor er, jo mer effktiv vil også den offentlge sektor være. (Hvis innpå 100 % av økonomien ligger under staten er effektiviteten svært lav.) Så med et samfunn hvor staten kun tar seg av de legitime statlige oppgavene vil alt annet være privat, og effektiviteten vil bli stor overalt, også i det offentlige, dvs. også i alle domstoler.

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 28 Nov 2009, 11:44
simon
nemil skrev:Jeg skjønner ikke hvor du vil.


Jeg prøvde å påpeke at vi idag har en slik situasjon. Vi har et monopol på disse tjenestene, og når vi ringer til dem så er vi IKKE garantert hjelp. Siden vi heller ikke har alternativer nå, så er situasjonen VERRE enn den som du og Lars Erik skisserte.

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 28 Nov 2009, 17:51
nemil
Vegard Martinsen skrev:Grunnloven bør være kort og kun gi de generelle retningslinjer, og man må nok ha detaljerte lover om konkrete saksområder.


Ja, på men disse bestemmes av eieren av landområdet. Utenfor privat eiendom gjelder kun grunnloven.

Vegard Martinsen skrev:Hvis domstolene skal følge de samme lover, hvor blir det da av konkurransen?


Akkurat som fotballdommere følger samme regelverk, men noen er bedre til å dømme enn andre.

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 29 Nov 2009, 09:32
Vegard Martinsen
nemil skrev:
Vegard Martinsen skrev:Grunnloven bør være kort og kun gi de generelle retningslinjer, og man må nok ha detaljerte lover om konkrete saksområder.


Ja, på men disse bestemmes av eieren av landområdet. Utenfor privat eiendom gjelder kun grunnloven.


I et fritt samfunn er alt eid, enten av private eiere, eller av staten (som kun eier politistasjoner, militærbaser, etc.). Alle lover gjelder overalt.

Vegard Martinsen skrev:Hvis domstolene skal følge de samme lover, hvor blir det da av konkurransen?


Akkurat som fotballdommere følger samme regelverk, men noen er bedre til å dømme enn andre.


Ja, og hvis dommen er feil kan man anke. Men det må være ett hierarkisk system.

Forøvrig er det i en rettssak både aktor og forsvarer (noe det ikke er i en fotbalkamp), i en rettssak tar prosessesen lang tid (i en fotballkamp må avgjørelse skje i øyeblikket), etc. Jeg synes ikke parallellen en spesielt god.

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 29 Nov 2009, 12:21
nemil
Må alt være eid? Hva med land som ikke er tatt?

Litt bombastisk å fastslå at det må være hierarkisk.

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 29 Nov 2009, 19:44
Vegard Martinsen
nemil skrev:Må alt være eid? Hva med land som ikke er tatt?


OK. land som ikke på noe vis er bruk eies ikke av noen. Men ingen områder i Vesten er slik i dag.

Litt bombastisk å fastslå at det må være hierarkisk.


Man kan kun anke oppover i systemet, ikke "sidelengs".

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 29 Nov 2009, 19:55
nemil
Sant nok, men man kan ikke anke i det uendelige. Før eller siden må det si stopp. Jeg tror uansett markedet hadde funnet en måte å ordne dette på uten bruk av tvang.

Re: Brannvesen

InnleggSkrevet: 29 Nov 2009, 20:13
Vegard Martinsen
nemil skrev:Sant nok, men man kan ikke anke i det uendelige. Før eller siden må det si stopp. .


Nettopp. Derfor er Høyesterett siste ankeinstans.

Jeg tror uansett markedet hadde funnet en måte å ordne dette på uten bruk av tvang


Selvsagt kan man ha et parallellt privat rettsapparat, noe som er en markedsbasert ordning, men der må alt skje frivillig. Hvis den dømte i et slikt system ikke frivillig betaler bot/møter til soning må det brukes tvang, og da må staten inn i bildet. Alt som skjer i markedet er frivillig; kommer tvang (f.eks. å sette en dømt i fengsel, innkreve en bot) inn i bildet så må staten inn.