Side 1 av 2

Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 12:09
DLL
Fra FAQ
Liberalismen sier at den som eier stedet (kafeen, restauranten, møtelokalet) selv må kunne bestemme hvordan stedet drives, og hvis han vil tillate røyking så er det opp til ham. Mht de som vil jobbe der så er dette frivillig. Hvis noen ikke vil jobbe et slikt sted så kan de bare la være.


Passiv røyking er dokumentert helseskadelig (se for eksempel her: http://www.lommelegen.no/320655/helsesk ... iv-royking).

Å påføre andre mennesker helseskade bryter mot prinsippet om initiering av tvang mot andre.

Derfor bør kanskje DLF moderere sitt standpunkt mht. røyking. Synet bør kanskje gå mer i retning av at man kan røyke så mye man ønsker (frihet), så sant man ikke utsetter/tvinger andre til passiv røyking.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 12:18
-Henrik-
Man initierer ikke tvang. Det er helt valgfritt om man vil jobbe eller besøke stedet hvor det røykes. Dette er rimelig opplagt, og det står faktisk i sitatet ditt.

Velger man å jobbe eller oppholde seg på et slikt sted, utsetter man seg frivillig for eventuell skade passiv røyking måtte påføre.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 12:37
Fettsnerk
Du velger jo om du vil gå på besøk til noen som røyker hjemme. Hva skiller det fra å velge å jobbe et sted hvor røyking er tillatt?

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 13:03
Jan A. Skarstein
Forøvrig er det ingenting som hindrer eiere av resturanter/kafeer/barer/arbeidsplasser osv. å forby røyking. Lotus (bilprodusent i England) hadde røykeforbud i sine kontorer/lokaler allerede på 60-70 tallet. I Frankrike er det også en god del utesteder som frivillig har innført røykeforbud i sine lokaler.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 13:17
Vegard Martinsen
DLL skrev: ... Å påføre andre mennesker helseskade bryter mot prinsippet om initiering av tvang mot andre...


Egentlig ikke. Boksing (og andre kampsporter) bør jo være tillatt - såfremt bokserne deltar frivillig.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 16:53
DLL
Det eksisterer mange eksempler på situasjoner der du i praksis ikke har noe annet valg enn å bli (ufrivillig) passiv røyker dersom røyking er tillatt over alt.

For å nevne noen eksempler: flyplasser, hoteller, trikker, busser, jernbane, fly, auditorium/forelesningssaler, kino, t-bane, t-banestasjoner, heiser, bygårder, vrimleområder, kantiner, sykehus, venteværelser, svømmehaller osv.

Nå kan man selvfølgelig argumentere med at det er frivillig å ta trikk, buss, fly, (...) dog er dette i praksis helt nødvendig for veldig mange mennesker for å kunne tjene til livets opphold.

Det blir i så måte litt for enkelt å argumentere med at det "bare er å la være" å bruke disse transportmidlene, tilbudene, arbeidsplassene og fellesområdene da dette i praksis er et helt umulig valg for veldig mange.

Er det ikke da rimelig at røyking i mange tilfeller, som eksemplifisert over, vil påføre andre ufrivillig helseskade og i så fall må det kunne anses som initiering av tvang?

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 17:23
Rounin
Nei. At det er nødvendig for noen å bruke et tilbud betyr ikke at noen utøver tvang mot dem, eller at noen har plikt til å tilrettelegge tilbudet for dem. Intet menneske har plikt til å tilby noe annet menneske en røykfri trikk.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 19:34
Rekkart_
DLL skrev:Det eksisterer mange eksempler på situasjoner der du i praksis ikke har noe annet valg enn å bli (ufrivillig) passiv røyker dersom røyking er tillatt over alt.

For å nevne noen eksempler: flyplasser, hoteller, trikker, busser, jernbane, fly, auditorium/forelesningssaler, kino, t-bane, t-banestasjoner, heiser, bygårder, vrimleområder, kantiner, sykehus, venteværelser, svømmehaller osv.


Det er vel ingen som har sagt at røyking skal være tillatt over alt? Poenget er at eieren skal bestemme hva som er tillatt.

Mitt syn er at så lenge staten/kommunen har monopol på trikker, t-bane osv. så burde det ikke være lov å røyke her.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 21:12
nemil
DLL skrev:Å påføre andre mennesker helseskade bryter mot prinsippet om initiering av tvang mot andre.


Ingen tvilnges til å jobbe der. Case closed.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 21:25
Rounin
Jeg kan være med Rekkart_ på at man bør skille mellom statlig og privat eiendom. I den grad statlig eierskap over eiendommer er forsvarlig, vil det være mer naturlig å betrakte dem som en slags offentlige områder. Dermed faller de litt utenfor den generelle diskusjonen.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 21:27
nemil
DLL skrev:For å nevne noen eksempler: flyplasser, hoteller, trikker, busser, jernbane, fly, auditorium/forelesningssaler, kino, t-bane, t-banestasjoner, heiser, bygårder, vrimleområder, kantiner, sykehus, venteværelser, svømmehaller osv.Eieren av disse stedene bør bestemme dette. Hvis du har problemer med røyking på flyplasser, kan du ta tog.

DLL, du ser altfor styrt av følelser, og ikke fornuft. Som Rounin sier; dersom du har et behov, kan du vel ikke mene at jeg har plikt til å oppfylle behovet ditt? Ikke at jeg nødvendigvis vil ha noe imot å hjelpe deg, men jeg er da ikke slaven din!

Men hva hvis jeg er allergisk mot røyk og går på et røykfritt universitet, og så plutselig en dag tillater de røyk slik at jeg ikke kan fullføre graden min. Har jeg da krav på erstatning? Nei. Jeg har selv valgt å begynne der. Å komme igjennom er ingen rettighet.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 30 Nov 2009, 22:25
rev
nemil skrev:Men hva hvis jeg er allergisk mot røyk og går på et røykfritt universitet, og så plutselig en dag tillater de røyk slik at jeg ikke kan fullføre graden min. Har jeg da krav på erstatning? Nei. Jeg har selv valgt å begynne der. Å komme igjennom er ingen rettighet.


Det kommer jo helt ann på kontrakten du har inngått med universitetet. Har du skrevet under på en kontrakt som tilsier at universitetet skal holdes røykfritt over så og så mange år har du krav på erstatning hvis universitetet plutselig åpner for røyking før kontrakten har gått ut.

Er du allergisk mot røyk vil du også være påpasselig med å se til at noe slikt er inkludert i kontrakten du inngår med universitetet.

Hvis det ikke er kontraktfestet har du ingen krav på noen erstatning.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 01 Des 2009, 17:17
DLL
La oss vri på problemstillingen.

Om DLF som ved et trylleslag var i regjeringsposisjon. Hvilke kriterier måtte vært oppfyllt for å forby røyking (i enkelte områder)?

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 01 Des 2009, 17:52
-Henrik-
DLL skrev:La oss vri på problemstillingen.
Om DLF som ved et trylleslag var i regjeringsposisjon. Hvilke kriterier måtte vært oppfyllt for å forby røyking (i enkelte områder)?
At du har råderett over eiendommen hvor forbudet skal innføres. Eier du feks et busselskap, kan du fritt innføre røykeforbud. Dersom du leier eiendom, og leiekontrakten ikke har klausuler om at røyking må være tillatt på området, kan du også innføre røykeforbud.

Det er egentlig ganske enkelt: Hvis det er din eiendom, så har du rett til å bestemme hvilke forbud som skal gjelde på den.

Re: Er det riktig å tillate røyking der andre folk jobber?

InnleggSkrevet: 02 Des 2009, 08:47
Vegard Martinsen
DLL skrev:La oss vri på problemstillingen.

Om DLF som ved et trylleslag var i regjeringsposisjon. Hvilke kriterier måtte vært oppfyllt for å forby røyking (i enkelte områder)?


Enig med Henrik over, men: Staten kan ikke forby røyking noe sted. Private kan forby røyking på egne områder.