Side 3 av 4

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 23 Des 2009, 08:55
Vegard Martinsen
dassrull skrev:...
1. Hvis det er tilfelle, vil markedet sørge for det.
2. Jeg kan ikke se at noen har mer rett enn andre til å straffe. Det eneste riktige er å la markedet løse også dette problemet. Markedet vil fremskaffe rettsapparater, og de rettsapparatene som best tilfredsstiller kundene vil overleve.


Markedet tar seg av alt som er frivillig, dvs. uten tvang. Tyverier, svindel og drap er ikke frivillige (mot offeret), og skjer slikt forlater man det frie marked. Da må man ha andre ordninger, ordninger som kan benytte så mye tvang som er nødvendig for å få forbryternes initiering av tvang til å opphøre.

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 23 Des 2009, 09:19
dassrull
Man må bruke tvang for å bekjempe faenskap, men man kan fint konkurrere om å bruke slik tvang framfor å opprette monopoler. Plutselig gjør ikke tvangsmonopolet jobben sin, og da er det kjipt om det ikke finnes alternativer.

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 23 Des 2009, 09:29
Vegard Martinsen
dassrull skrev:Man må bruke tvang for å bekjempe faenskap, men man kan fint konkurrere om å bruke slik tvang framfor å opprette monopoler. Plutselig gjør ikke tvangsmonopolet jobben sin, og da er det kjipt om det ikke finnes alternativer.


Hvis staten ikke gjør jobben sín vil det opplagt bli anarki, ja. Da vil private overta det som burde være statens oppgave, og da får vi vigilante-tilstander.

Og en ting til:

konkurrere om å bruke slik tvang


Vi er imot at dersom en forbryter blir dømt i et rettsapparat og anklagersiden synes at starffen er for mild, så skal de kunnne ta den dømte ut av dette apparatet og forsøker å få ham strengere dømt i et annet rettsapparat. (Ankemuliget i ett rettsapparat er Ok, men det hr Rull snakker om er noe annet.)

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 23 Des 2009, 09:56
dassrull
Vegard Martinsen skrev:
1. Hvis staten ikke gjør jobben sín vil det opplagt bli anarki, ja. Da vil private overta det som burde være statens oppgave, og da får vi vigilante-tilstander.

2. Vi er imot at dersom en forbryter blir dømt i et rettsapparat og anklagersiden synes at starffen er for mild, så skal de kunnne ta den dømte ut av dette apparatet og forsøker å få ham strengere dømt i et annet rettsapparat.


1. Siden jeg mener alle har like rettigheter, mener jeg selvfølgelig også at det ikke finnes noe slikt som "statens oppgave". Det staten kan gjøre, kan enkeltindivider gjøre.

2. Dette kan løses ved for eksempel at forbryter og anklager skrive en kontrakt om at straffen er endelig før de går inn i rettssalen.

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 24 Des 2009, 07:35
Vegard Martinsen
dassrull skrev:
Vegard Martinsen skrev:
1. Hvis staten ikke gjør jobben sín vil det opplagt bli anarki, ja. Da vil private overta det som burde være statens oppgave, og da får vi vigilante-tilstander.

2. Vi er imot at dersom en forbryter blir dømt i et rettsapparat og anklagersiden synes at starffen er for mild, så skal de kunnne ta den dømte ut av dette apparatet og forsøker å få ham strengere dømt i et annet rettsapparat.


1. Siden jeg mener alle har like rettigheter, mener jeg selvfølgelig også at det ikke finnes noe slikt som "statens oppgave". Det staten kan gjøre, kan enkeltindivider gjøre.


Staten består av individere som operere samlet i samavar med visse prosedyrer. Det er prosedyrene som er det viktige her. I et anarki har man ikke slikt.

2. Dette kan løses ved for eksempel at forbryter og anklager skrive en kontrakt om at straffen er endelig før de går inn i rettssalen.


Hva hvis den mistenkte ikke vil skrive under? Hva hvis han ikke vil møte opp til rettsaken? Hva hvis han ikke vil la seg arrestere?

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 24 Des 2009, 08:40
dassrull
Jo, man kan ha prosedyrer i et anarki. Dersom prosedyrer er etterspurt, vil de oppstå uten bruk av tvang

Vegard Martinsen skrev:Hva hvis den mistenkte ikke vil skrive under?


Da holdes han i varetekt inntil han skriver under.

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 24 Des 2009, 08:51
Vegard Martinsen
dassrull skrev:Jo, man kan ha prosedyrer i et anarki. Dersom prosedyrer er etterspurt, vil de oppstå uten bruk av tvang


Poenget er at alle følger dem. Har man dette i et anarki?

Vegard Martinsen skrev:Hva hvis den mistenkte ikke vil skrive under?


Da holdes han i varetekt inntil han skriver under.


Hvorfor er ikke dette kidnapping?

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 24 Des 2009, 09:50
dassrull
Vegard Martinsen skrev:
dassrull skrev:1. Poenget er at alle følger dem. Har man dette i et anarki?

2. Hvorfor er ikke dette kidnapping?


1. Ikke nødvendigvis. Ingen har mer rett enn andre til å tvinge resten av befolkningen til å følge sine prosedyrer.

2. Hvorfor er det ikke kidnapping hvis staten gjør det?

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 25 Des 2009, 08:36
Vegard Martinsen
dassrull skrev:
Vegard Martinsen skrev:
dassrull skrev:1. Poenget er at alle følger dem. Har man dette i et anarki?

2. Hvorfor er ikke dette kidnapping?


1. Ikke nødvendigvis. Ingen har mer rett enn andre til å tvinge resten av befolkningen til å følge sine prosedyrer.


Når det er snakk om bruk av tvang så har man det. Dette for i størst mulig grad å sikre at det som skjer ikke er initiering av tvang, men er legitm tvang som svar på en persons tidligere initiering av tvang.

2. Hvorfor er det ikke kidnapping hvis staten gjør det?


Man har rett til å bruke tvang overfor mistenkte forbrytere for å få dem stilt for retten og dømt. Man har rett til å arrestere mistenkte. Hvis dette gjøres med god grunn (reell mistanke) og i samsvar med kjente prosedyrer er det pr def ikke kidnapping. Staen er den organissjon som har autoriserte folk som kan gjøre dette og som har kjente prosedyrer de skal følge.

Jeg svarte på hr Rulls spørsmål. Fint om han svarer på mitt spørsmål.

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 25 Des 2009, 10:48
dassrull
1. Sikre andre mot initiering av tvang ved å bruke initiering av tvang? Jeg må le.

2. Det staten har rett til, har individer rett til.

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 26 Des 2009, 09:02
Vegard Martinsen
dassrull skrev:1. Sikre andre mot initiering av tvang ved å bruke initiering av tvang? Jeg må le.


Hvis man tar seg av en person det er reell mistanke mot så er det ikke initiering av tvang. Initiere betyr å begynne, det man gjør overfor en forbryter er å svare på noe forbryteren har initiert.

2. Det staten har rett til, har individer rett til.


Poenget med staten er at dens bruk av tvang foregår i former som er slik at de er forutsigbare og kontrollerbare. Dette for å sørge for at den bare blir brukt der hvor det er god grunn til det, og for å hindre misbruk.

Hvis dette er ukontrollert privat har man ingen av disse svært viktige kontrollmekanismene.

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 26 Des 2009, 13:57
dassrull
Skal man kunne bruke tvang mot personer med syke meninger, som for eksempel jihad-forestillinger?

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 27 Des 2009, 08:12
Vegard Martinsen
dassrull skrev:Skal man kunne bruke tvang mot personer med syke meninger, som for eksempel jihad-forestillinger?


Nei.

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 15 Jan 2010, 12:23
QIQrrr
Stossel - Crony Capitalism - January 14, 2010

Playlist

Re: Nytt show med John Stossel på Fox

InnleggSkrevet: 15 Jan 2010, 18:01
rev
Den siste der var virkelig bra. Har alltid hatt sansen for Stossel. Han gjør ting veldig enkelt slik at alle forstår det. Har sendt diverse stossel-reportasjer rundt til flere sosialdemokrat-venner av meg som ikke kan gjøre annet enn å si seg enig i mange av Stossels poenger.

Søk på "stossel crony capitalism" på youtube for å få opp resten av programmet.