Side 1 av 1

Oppdrettslaks og utryddelse av villaksen

InnleggSkrevet: 07 Des 2009, 22:48
rev
Kunne sikkert spurt i "kjæledyr"-tråden, men følte den tråden skle litt ut.

Som mange sikkert er kjent med er det et stadig økende problem at villaks infiseres med lakselus. Dette skyldes at oppdrettslaks rømmer fra oppdrettsannlegene og svømmer i elver hvor den smitter villaksen med lus og andre sykdommer. Faktisk er problemet så stort at man står i fare for at villaksen kan blir utryddet.

Hva mener DLF i denne saken?

Min mening er at det bør kunne legges store restriksjoner på oppdrettsnæringen. Jeg mener man burde kunne kreve en form for merking av all oppdrettslaks slik at man kan oppspore eieren av rømt laks og deretter bøtelegge han.

Dette begrunner jeg med at oppdrettslaksen ødelegger elver som er i privat eie. Mange livnærer seg av villaks ved salg av fiskekort og salg av fisken. Dette er grunneiere som eier elver hvor det går opp store mengder villaks. Alta og Tana-elva er eksempler på dette.

Kan dette også begrunnes med sedvane? La oss si at mange personer driver med sportsfiske i en elv som ingen eier. Det har blitt drevet sportsfiske i denne elven over lang tid. Kan man da feks stanse utbygging av en demning lenger opp i elva som vil ødelegge for hele fiskebestanden og begrunne dette med at fiskerene som har fisket i elva over lang tid har opparbeidet seg en slags eiendomsrett til elva?

Og hvor langt kan man egentlig strekke slike ting? La oss si folk har plukket multer på et stort område over lang tid. Er dette nok til å ha opparbeidet eiendomsrett? Føler dette med eiendomsrett i naturen og hvor grensen for å "blande sitt arbeid med den" går er veldig diffust på enkelte områder. Hadde vært fint med en oppklaring :)

Re: Oppdrettslaks og utryddelse av villaksen

InnleggSkrevet: 08 Des 2009, 07:52
Vegard Martinsen
Oppdrettsanleggene ble etablert med store statlige støtteordninger for å oppretholde bosetting i distriktene, dvs. anleggene skulle gi arbeidsplasser i distriktene. De som sto bak tenkte ikke på at anleggene ville bli kilder til enorm forurensning, syk fisk (dels fordi fisken blir stresset av å leve i små mærer isteden for å kunne svømme tusnevis av mil, og dels fordi når et stort antall fisk må oppholde seg nær hverandre så smitter de lett hverandre). De tenkte heller ikke på at mærene kan ryke og at den syke fisken kan rømme og smitte villfisk. Og syk fisk gir usunn mat.

Siden dette var et politisk prosjekt gikk det prestisje i det, og sittende regimer kan ikke endre på dette. Vi blir nok nødt til å holde ut dette - usunn fisk, syk villfisk, store forurensingskilder - i lang tid fremover.

Hva ville skjedd i et fritt samfunn? I et fritt samfunn har man ikke lov til å forgifte andre mennesker; man har ikke lov til å slippe giftige stoffer ut i luft og vann (dette må sees i sammengeng med Paracelsus`lov, dvs. alt kommer an på mengden). Siden mærene er kolossale forurensningskilder som avgir store mengder giftige stoffer som sprer seg over store områder ville det neppe vært lov å etablere slike.

Min mening er at det bør kunne legges store restriksjoner på oppdrettsnæringen. Jeg mener man burde kunne kreve en form for merking av all oppdrettslaks slik at man kan oppspore eieren av rømt laks og deretter bøtelegge han.


Hvis fisken rømmer, ja.

Dette begrunner jeg med at oppdrettslaksen ødelegger elver som er i privat eie. Mange livnærer seg av villaks ved salg av fiskekort og salg av fisken. Dette er grunneiere som eier elver hvor det går opp store mengder villaks. Alta og Tana-elva er eksempler på dette.

Kan dette også begrunnes med sedvane? La oss si at mange personer driver med sportsfiske i en elv som ingen eier. Det har blitt drevet sportsfiske i denne elven over lang tid. Kan man da feks stanse utbygging av en demning lenger opp i elva som vil ødelegge for hele fiskebestanden og begrunne dette med at fiskerene som har fisket i elva over lang tid har opparbeidet seg en slags eiendomsrett til elva


Ja. absolutt.

Og hvor langt kan man egentlig strekke slike ting? La oss si folk har plukket multer på et stort område over lang tid. Er dette nok til å ha opparbeidet eiendomsrett? Føler dette med eiendomsrett i naturen og hvor grensen for å "blande sitt arbeid med den" går er veldig diffust på enkelte områder. Hadde vært fint med en oppklaring


Vi har noe i våre programmer om dette (se der hvor det står om utmark og innmark). Men tilfeldig bærplukking en gang i året etablerer ikke eiendomsrett. Men dersom man gjør dette (bærplukking) systematisk og beskytter områdene mot andre bærplukkere så gjør det det.

Kunne sikkert spurt i "kjæledyr"-tråden, men følte den tråden skle litt ut.


Fint med ny tråd. Litt spesielt med fisk som kjæledyr, men allikevel, Og alle tråder sklir litt ut.

Re: Oppdrettslaks og utryddelse av villaksen

InnleggSkrevet: 08 Des 2009, 10:34
rev
Vegard Martinsen skrev:Hva ville skjedd i et fritt samfunn? I et fritt samfunn har man ikke lov til å forgifte andre mennesker; man har ikke lov til å slippe giftige stoffer ut i luft og vann (dette må sees i sammengeng med Paracelsus`lov, dvs. alt kommer an på mengden). Siden mærene er kolossale forurensningskilder som avgir store mengder giftige stoffer som sprer seg over store områder ville det neppe vært lov å etablere slike.


Dette begrunner jeg med at oppdrettslaksen ødelegger elver som er i privat eie. Mange livnærer seg av villaks ved salg av fiskekort og salg av fisken. Dette er grunneiere som eier elver hvor det går opp store mengder villaks. Alta og Tana-elva er eksempler på dette.

Kan dette også begrunnes med sedvane? La oss si at mange personer driver med sportsfiske i en elv som ingen eier. Det har blitt drevet sportsfiske i denne elven over lang tid. Kan man da feks stanse utbygging av en demning lenger opp i elva som vil ødelegge for hele fiskebestanden og begrunne dette med at fiskerene som har fisket i elva over lang tid har opparbeidet seg en slags eiendomsrett til elva


Ja. absolutt.


Høres veldig fornuftig ut. Man kunne vel gjerne argumentert for restriksjoner på oppdrettsnæringen også med tanke på at havfiske og private strand- og fjæreområder tar skade av forurensningen.

Når man diskuterer natur og eiendomsrett er det ofte fort gjort å komme med utopiske "hva hvis [fyll inn noe absurd her] ?"-argumenter. Men la meg komme med et. La oss si oppdrettsnæringen var først ute med å forurense store havområder og elver i et ubebodd område hvor ingen hadde etablert eiendomsrett eller sedvane på naturen. Finnes det noen øvre grense her på hvor mye man kan skade naturen ved å forurense vannet og å smitte villfisken? Eller er det bare å gjøre som man vil så lenge man holder smitten og forurensingen unna private områder?

I områder hvor det bor og har bodd mennesker over tid vil jo dette alltid være i en balanse, og forurensingen vil holdes til et minimum. Tradisjonelt fiske og eiendomsrett over havområder vil nødvendigvis måtte ha blitt etablert før teknologien gjorde det mulig å begynne med ting som oppdrett, og vil dermed føre til at det er oppdrettsnæringen som må tilpasse seg andre.

Og i storbyer ville forurensing av feks grunnvann og luftforurensing vært minimal, da det høyst sannsynlig har bodd mennesker i byen siden før fabrikker begynte å forurense, og dette er noe fabrikker måtte ha tatt hensyn til. Right?

En ting som i hvert fall er sikker er at denne balansen ikke opprettholdes med dagens system. Alt som eies i felleseie er det som blir tatt dårligst vare på.

Re: Oppdrettslaks og utryddelse av villaksen

InnleggSkrevet: 08 Des 2009, 11:55
Vegard Martinsen
La oss si oppdrettsnæringen var først ute med å forurense store havområder og elver i et ubebodd område hvor ingen hadde etablert eiendomsrett eller sedvane på naturen. Finnes det noen øvre grense her på hvor mye man kan skade naturen ved å forurense vannet og å smitte villfisken? Eller er det bare å gjøre som man vil så lenge man holder smitten og forurensingen unna private områder?


Hvis jeg (i første omgang?) svarer veldig kort så vil jeg si at mht vann (og luft) vil slike giftstoffer alltid spre seg over svært store områder, og hvis konsentrasjonen opprinnelsesstedet er for stor så vil områder langt unna bli forgiftet. Dette er ikke tillatt.

Men hvis man kan holde giften på et avgrenset område så er dette pr def et gidtdeponi, og det er da en nyttig ting.