Side 1 av 1

Hvis hver stemme telte likt ville stortinget sett slik ut

InnleggSkrevet: 12 Sep 2013, 23:33
Martin Johansen
Her er valgresultatet slik det er i dag og hvordan det hadde vært 1 stemme teller som 1 (dvs. uten areal-poeng, modifisert Sainte-Laguës metode og sperregrense)

Kode: Merk alt
Liste    mandater i dag   mandater hvis likt  forskjell
A        55               52                   3
H        48               45                   3
FRP      29               28                   1
V         9                9                   0
KRF      10                9                   1
SP       10                9                   1
SV        7                7                   0
MDG       1                5                  -4
RØDT      0                2                  -2
PP        0                1                  -1
PIR       0                1                  -1
KRISTNE   0                1                  -1

Re: Hvis hver stemme telte likt ville stortinget sett slik ut

InnleggSkrevet: 13 Sep 2013, 11:08
Vegard Martinsen
Så de store ville ha fått noen færre representanter, de små ville ha fått noen flere, og de mellomstore ville ha fått omtrent samme antall.
!!

Takk for utregningen!

Re: Hvis hver stemme telte likt ville stortinget sett slik ut

InnleggSkrevet: 18 Sep 2013, 13:00
Martin Johansen
For the record, her er også for 2009 og 2005. Legg merke til at de rødgrønne regjerte i 2 perioder med hva som egentlig bare var 1 mandat flertall i den første perioden.

2009 (legg merke til det borgerlige flertallet, 85 mot 84 mandater)

Kode: Merk alt
Liste - Mandater - Mandater hvis likt - forskjell
A       64         60                    4
FRP     41         39                    2
H       30         29                    1
SV      11         11                    0
SP      11         10                    1
KRF     10          9                    1
V        2          7                   -5
R        0          2                   -2
PP       0          1                   -1
MDG      0          1                   -1


2005 (Legg merke til at de rødgrønne egentlig bare har 85 mot 84 mandater)

Kode: Merk alt
Liste - Manadater - Mandater hvis likt - forskjell
A       61          55                    6
FRP     38          37                    1
H       23          24                   -1
SV      15          15                    0
KRF     11          12                   -1
SP      11          11                    0
V       10          10                    0
KYST     0           2                   -2
RV       0           2                   -2
PP       0           1                   -1