Fullkommen konkurranse

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Fullkommen konkurranse

Innlegg esso 13 Feb 2005, 18:16

Hei!! Er ny på forum og medlem av DLF.

På samfunnsøkonomi har jeg fått tilldelt en oppgve om fullkommen konkurranse,fordeler og ullemper med det og vilken syn har DLF om det?
esso
 
Innlegg: 3
Registrert: 13 Feb 2005, 17:48

Innlegg Amund Farberg 13 Feb 2005, 18:30

"Fullkommen konkurranse" høres ut som et begrep sosialdemokratiske regjeringer og partier bruker som unnskyldning for å foreta inngrep i økonomien for å fremme "likhet". DLF er ikke først og fremst for konkurranse, men for frihet. Konkurranse som følge av frihet er den eneste "fullkomne konkurranse", men det er ingen grunn til å "sosialdemokratisere" begrepet konkurranse ved å stappe fullkommen foran.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Re: Fullkommen konkurranse

Innlegg Martin Johansen 13 Feb 2005, 18:53

esso skrev:Hei!! Er ny på forum og medlem av DLF.

På samfunnsøkonomi har jeg fått tilldelt en oppgve om fullkommen konkurranse,fordeler og ullemper med det og vilken syn har DLF om det?


Såkalt "fullkommen konkurranse" eller "perfect competition" er et resultat av teorien at konkurranse kun kan forekomme når alle tilbyr samme product like godt. Ikke bare er dette veldig urealistisk men også feil.

Konkurranse funker ikke uten at indevidets rettigheter respekteres. I dine studier antaes det at det er greit å ofra indevidets rett, derfor blir alt unødvendig komplisert, og konkurranse blir et meningsløst begrep.

Så fort indevidets rett er på sin plass, er konkuranse perfekt.

Hvis du lurer på hvorfor, finner du svar på det i "capitalism the unknown ideal" eller gå til www.capitalism.org
Martin Johansen
 
Innlegg: 310
Registrert: 28 Des 2003, 01:52
Bosted: Oslo

Innlegg Rekkart_ 13 Feb 2005, 19:31

Fullkommen konkurranse er vel stort sett bare en "ideell" modell som man går ut ifra og sammenligner hvordan markedet fungerer under forskjellige reguleringer i forhold til dette "idealet".

Fullkommen konkurranse vil si at det er et veldig stort antall små leverandører av et produkt og et veldig stort antall små kjøpere av det samme produktet slik at ingen individuelle aktører kan påvirke prisen. Produktet skal være homogent, dvs 100% likt og det skal ikke være noen barrierer for å komme inn på markedet eller forlate det.

Kort sagt en fantasi situasjon som kun brukes som modell, men som også er årsaken til at vi f.eks har konkurransetilsynet. For å komme nærmere dette "idealet".

Problemet med fullkommen konkurranse er at enkelte produkter produseres mye mer effektiv på en stor skala (f.eks biler). Ingen vil påstå at det er ideelt med 100 bilprodusenter i hvert land.

På samme måte er det mer effektivt med dominerende aktører i markeder der vi har behov for standarder. F.eks, hvis vi hadde 70 forskjellige typer operativsystemer som ikke var kompatible med hverandre så hadde det ikke akkurat vært optimalt, selv om motstandere av Microsoft liker å tro det.

Dominerende aktører i andre markeder som gjør at mindre aktører ikke kan konkurrere på pris tvinger de mindre aktørene til å være kreative og skape nye produkter som er mer tilpasset til forskjellige nisjer.

I markeder der det finnes bortimot homogene produkter og ingen stordriftsfordeler kan derimot fullkommen konkurranse være effektivt, men i slike tilfeller vil det frie markedet heller ikke legge noen hindringer i veien for det.
Rekkart_
 
Innlegg: 367
Registrert: 11 Jan 2005, 13:07
Bosted: Sydney, Australia

Re: Fullkommen konkurranse

Innlegg Vegard Martinsen 13 Feb 2005, 19:31

esso skrev:Hei!! Er ny på forum og medlem av DLF.


Velkommen!

På samfunnsøkonomi har jeg fått tilldelt en oppgve om fullkommen konkurranse,fordeler og ullemper med det og vilken syn har DLF om det?


"Perfekt konkurranse" er en modell fra sos.øk.en som innebærer at

*det er mange produsenter
*de produserer nærmest identiske varer
*ingen produsent er så stor at den alene kan bestemme prisen
*alle produsenters varer kan ersttes med andre produsenters varer
*alle aktørene kjenner alt som skjer på markedet
*ingen aktører foretar represaliser når en handelspartner skifter leverandør
*priser forandrer seg umiddellbart når tilbud eller etterspørsel endrer seg

Dette er en situasjon som ikke kan forekomme i virkeligheten, og derfor kan myndighetene gripe inn for å fremme konkurransen.

Dette er en totalt urealistisk modell, den er basert på et platonsk grunnsyn, og har som sagt intet med virkligheten å gjøre.

Vi er for frihet, som innebærer at alle kan gjøre hva de vil med det de eier, så lenge det er fredelig. Spesielt kan alle produsere det de måtte ønske, og så tilby dette for salg. At andre gjør noe tilsvarende, åpner for reel konkurranse.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Petter Sandstad 13 Feb 2005, 19:46

Teorien om fullkommen konkurranse er ikke sammenlignbart med det man vanligvis tenker på, når man hører ordet konkurranse.
Kraven for fullkommen konkurranse er som følger:
"identiske produkter blir solgt av alle selgerne innenfor en industri, perfekt kunnskap, mange små selgere, ingen frykt ovenfor andre selgere basert på ens valg, konstante endringer i pris, og et perfekt forhold mellom investeringer og deinvesteringer." Av professor Clair wilcox, en av forkjemperne for teorien.

Man kan enkelt se at denne teorien verken handler om konkurranse, eller at den kan brukes i virkeligheten. Det har aldri eksistert, vil aldri eksistere, og kan ikke eksistere.
Fullkommen konkurranse kan kun brukes på et statisk samfunn, dvs. et samfunn uten fremgang.
DLFs syn på konkurranse, er at så lenge man står fritt til å konkurrere, dvs. at man står fritt fra faren om initiering av tvang, har man fri konkurranse.

For nærmere forklaring se George Reisman's pamflett "Platonic competion" på http://www.capitalism.net/gr_pamph.htm, eventuelt i "The Objectivist".
Petter Sandstad DLF
Petter Sandstad
 
Innlegg: 514
Registrert: 19 Jan 2004, 19:58
Bosted: Oslo

Innlegg esso 13 Feb 2005, 20:06

Takker for alle gode svar!
esso
 
Innlegg: 3
Registrert: 13 Feb 2005, 17:48

Innlegg Per Anton Rønning 21 Mai 2005, 12:10

esso skrev:Takker for alle gode svar!

Der var mange gode svar, så det er ikke noe for meg å tilføye.
Jeg skal heller trekke fram Nobelprisvinnerne i økonomi for 2001, nemlig Akerlof, Spence og Stiglitz
http://nobelprize.org/economics/laureat ... index.html
som fikk prisen
"for their analyses of markets with asymmetric information".
Asymmetrisk informasjon er det nye "buzzword" innen mikroøkonomisk teori, og går ut på at aktørene i et marked besitter ulik (skjevfordelt) informasjon. Man studerer så hvilke løsninger dette fører til. Idealet fra frikonkurransemodellen (eller den fullkomne konkurranse) er nettopp at alle skal ha lik tilgang på samme informasjon.
Innen prinsipal-agentteori er dette også et viktig tema: Prinsipalen (eieren) vet ikke til alt om agentens (den ansatte daglige lederen) egentlige preferanser, dette er såkalt privat informasjon. Prinsipalen kan i høyden lage en sannsynlighetsfordeling over agentens preferanser hva angår den arbeidsinnsats han ønsker å sette inn til Prinsipalens (eller den investerte kapitalens) beste. Denne informasjonen kalles asymmetrisk, da den med full sikkerhet bare er kjent av den ene part.
Agenten har en "kostnad" forbundet med den input (innsats) han yter,
og denne kostnaden kan f.eks. være tap av fritid/samvær med familie/venner, eller andre ting man må gi avkall på.
Kanskje bedriften er en mediafokusert bedrift, slik at lederen lett får navn og bilde på trykk om der er negative nyheter. Osv. Denne informasjonen er altså privat og dermed asymmetrisk.
Dette byr da på et kontrollproblem for prinsipalen, og prinsipalen må finne fram til incentivstrukturer som gjør at agenten produserer best mulig resultater. Siden det er vanskelig å monitorere arbeidsinnsatsen, må man heller monitorere resultatene.
Dette er en liten flik av tankegangen bak teorien, men poenget er nå
at Akerlof et al vant stor gjenklang på venstresiden, for nå hevdet man
med bakrunn i teorien om asymmetrisk informasjon at Adam Smiths "usynlige hånd" jo ikke virker likevel. Og dette skal da berettige politiske inngrep i markedet slik at informasjonen blir symmetrisk.
Dette er selvsagt på siden av poenget. Frihet forutsetter ikke at
all informasjon er symmetrisk. Frihet forutsetter at man kan disponere sin eiendom og sin kapital slik man vil så lenge man ikke utøver tvang mot andre. DLF er for frihet, det eneste moralske grunnlag for et velstående og harmonisk samfunn. DLF går ikke inn for å tvinge noen aktører til å pushe "symmetrisk informasjon". Vi må ikke glemme at de modellene som benyttes for å trekke disse konklusjonene er abstraksjoner av virkeligheten, og man må nødvendigvis basere seg på forenklinger. Det er ikke noe galt i dette, men når man benytter dette til å trekke vidtrekkende politiske konsekvenser, havner man på feil spor.
Planøkonomien har vist sin ubrukelighet tidligere, men vestresiden gir seg ikke allikevel. Det eneste resultat som er mulig å oppnå her er redusert velstand og voksende byråkrati.


MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

En modell

Innlegg sonpauls 21 Mai 2005, 18:47

Fullkommen konkurranse er egentlig en økonomisk "modell".
Ofte sammenligner man markeder (f.eks. råoljemarkedet) med de kjennetegnene, som har blitt nevnt av andre debattanter her på forumet, for å forstå prisdannelsen.

Tenker da på likevektspris og skifter samt etterspørsels- og tilbudsoverskudd. Ofte brukt som oppgave 1 a og b ved eksamen i samfunnsøkonomi 1 og 2... (skinner det gjennom at jeg har dette faget?)
Erik Paulsen
sonpauls
 
Innlegg: 6
Registrert: 21 Mai 2005, 18:24


Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 9 gjester

cron