antipsykopat.info - ny portal for Antipsykopatisk Senter

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Re: Psykopati - en irrasjonell tilstand

Innlegg Per Anton Rønning 30 Mar 2005, 23:46

Sebastian skrev:
Som "psykopat" fikk han Nobel-Pris for matematikk.

Litt upresist, han fikk Nobels minnepris i økonomi for sin utvikling av
den såkalte "Nash-likevekten" i spill på strategisk form. (Når det finnes Nash-likevekter i et spill vil ingen spiller tjene på å avvike fra denne. Videre utvikling fra dette er evolusjonær spillteori, bl.a. en måte å gripe an problemet med flere Nash-likevekter. Dog er Nash-likevekten formelt sett et matematisk resultat)

Det er lite som tyder på at Nash var psykopat, han led derimot av Schitzofreni,
og bar ikke preg av de trekk som har vært diskutert her, og som karakteriserer psykopati.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Per Anton Rønning 31 Mar 2005, 00:05

Roar skrev:Nash var som kjent en av grunnleggerene av spillteori, nå er jeg med flere her på forumet sterkt kritisk til slike virkelighetsfjerne rasjonalistiske modeller og konstruksjoner. I liten grad syntes de presentere hva mennesker egentlig er og hvordan vi gitt vår kontekst egentlig samhandler.

Vi har diskutert Fangens Dilemma en del ganger her, men dette spillet er ikke
uttømmende for all spillteori, langt ifra. Cournot formulerte duopolspillet i 1838, og dette ble en av hjørnestenene i teorien om industrial organization. Cournots spill antesiperte Nash's likevektsdefineisjon, men Nash formulerte likevektsbegrepet i generalisert form.

Også almeningens tragedie har vært studert ved hjelp av spillteori, så om enkelte spill påkaller skepsis pga. overforenkling (og kanskje unøyaktig eller feil represetensasjon ) av virkeligheten, så har spilltorien levert viktige bidrag til økonomisk teori.
Nyere utvikling av spillteori som studerer beslutningsprosesser der en lærer av feilgrep og forbedrer sine strategier som følge av dette må kunne kalles nyttig og relevant teori.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Lars-Erik Bruce 07 Apr 2005, 01:29

The men who accept that dichotomy but choose its other side, the ultimate products of altruism's dehumanizing influence, are those psychophats who do not challenge altruism's basic premise, but proclaim theyr rebellion against selfsacrifice by announcing that they are totally indifferent to anything living and would not lift a finger to help a man or dog left mangled by a hit-and-run driver (who is usually one of theyr own kind).
Ayn Rand, The Ethics of Emergencies, 1963 (trykket i The Virtue of Selfishness)


I neste avsnitt skriver Rand Most men do not practice either side of altruism's viciously false dichotomy, ..., psykopati blir her satt som altruismens dikotomiske motstykke, på samme måte som Rand omtaler empirisme og rasjonalisme, Attilla og Heksedoktoren. Altruisme som den ledende moralkodeks har gitt oss et etisk landskap hvor det å følge moralen inkluderer å jobbe mot sin egen eksistens, og hvor å handle for å overleve inkluderer å bryte med moralen. Altruisme er altså blant annet en moral som induserer en meget stor angst.
Dette er igjen en kraftig katalysator på nihilisme, - dagens nihilistiske moral, altså ikke-eksisterende moral, hviler nettop på altruismens krav om selvoppofring, med nihilistens logiske slutning (som han nødvendigvis kommer med i en mangel på rasjonell filosofi) "det er ingen moral". Og er det ingen moral, så er det ingen verdier, og er det ingen verdier, så har man ikke lenger følelser over det ene eller det andre, dem blir "totally indifferent to anything living". Altruisme induserer psykopati, - der det er noen som ofrer seg selv for andre, finnes det jo også noen som blir ofret til.

Vegard Martinsen skrev:Og defor er jeg sterkt imot at man skal sette merkelappen "psykopat" på de venstreorienterte. De venstreoreinterte er ikke syke, de er tilhengere av en moral som er sterkt menneskefiendtlig, ja, ond.Og det er nettop ikke det vi antipsykopatene gjør, vi skiller mellom dikotomien mellom altruisme og psykopati, og vet at den ene er den andres bror. Venstreorienterte generelt er ikke psykopater, på sitt beste så er dem kanskje nyttige idioter som løper psykopatens ærend. En psykopat, vil jeg si, er en Ellswort Toohey som bevisst bruker altruismen som et verktøy for å underlegge seg andre. Og nettop med altruistiske selvoppofrende tanker får psykopaten kontroll over sin kone, som godtar hans voldelige oppførsel, og får selv skyldfølelse for hva psykopaten bedriver. "Han mener det sikkert ikke", "innerst inne er han grei", "det er nok jeg som har gjort noe feil", "det er nok jeg som må forbedre meg", typiske følelser tynget av skyldfølelse og altruisme.

Psykopati i et samfunnsmessig forhold derimot, gir Ingjald Nissen et bilde av i sin bok Psykopatenes diktatur (som på mange måter er veldig utdatert, men jeg mener likevel at han kommer med mange gode poenger), hvor han blant annet skriver:

S. 11-12 skrev:Den underliggende svakhet i psykopatens organisme framkaller nemlig ubevisste eller bevisste utilstrekkelighets-og avmaktsfornemmelser og dermed følgende angstfornemmelser. Disse fornemmelser medfører mindreverdighetsfølelser som utbygges til mindreverdighetskomplekser, som kompenseres ved sikrings- og forsvarssystemer. Følgen er at psykopaten befinner seg i en konstant sjelelig spenningstilstand, som former seg som en gjennomført prestisje- og maktkamp.
Kapittel I, Psykopatenes terror i hverdagslivet

En typisk kropp/sjel-dikotomi, hvor psykopaten med sine komplekser prøver å fornekte det sjelelige, som fører til sin manglende fornuftige sans, manglende empatiske sans, rett og slett manglende sjelsevner (hvor man på den andre siden av dikotomien finner altruisten med sine manglende realitets-evner :roll: )


Når det gjelder fangens dilemma, en nyttig modell når man studerer biologiske fenomener, hvor handlinger er pre-determinert av gener, og hvor forskjellige spillstrategier kobles opp mot hverandre for å lettere få en forståelse for evolusjon, men som kanskje vil komme til kort hvor bevisstheten handler formålsrettet. Denne kan gi et godt bilde av psykopaten og altruisten, psykopaten må være den som hele tiden velger svikt, og altruisten den som hele tiden velger sammarbeid, hva anngår spillstrategi. Angående den rasjonelle egoisten, så har man jo strategien Like for like, laget av professor Anatol Rapoport, hvor man alltid starter med sammarbeid, for deretter å kopiere sin motstander, i moralske prinsipper blir dette det samme som å si (da den starter med sammarbeid) "uskyldig til det motsatte er bevist" og (da den alltid gjengjelder) "øye for øye, tann for tann". Dette er den strategien som har vist seg uovervinnelig mot de andre tilprøvde strategiene (Kilde: Det egoistiske genet, Richard Dawkins). En psykopat blant altruister vil alltid vinne, og spre sine psykopat-gener videre, men vil mot Like for like bli holdt i sjakk.
Sist endret av Lars-Erik Bruce den 07 Apr 2005, 11:51, endret 1 gang
Lars-Erik Bruce
 
Innlegg: 182
Registrert: 05 Apr 2004, 09:48
Bosted: Norge, Oslo

Innlegg simon 07 Apr 2005, 09:42

Er det slik å forstå at dere betrakter psykopat ikke som en psykiatrisk betegnelse, men som en bevisst valgt strategi ?

Isåfall er det en uvanlig bruk av ordet.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

om psykopati

Innlegg Onarki 07 Apr 2005, 10:53

Jeg er veldig ubekvem med hele psykopatbetegnelsen. Psykopati er DELVIS en psykiatrisk diagnose, men også delvis en helt normal del av den menneskelige psyken. Et flertall av menneskeheten har det vi kan kalle "psykopatiske trekk" uten dermed å være psykopatiske. Men på grunn av den psykiatriske konnotasjonen er jeg skeptisk til ordbruken.

La meg få gi et eksempel på noe som vi kunne kalle "filosofisk psykopati", altså ikke en psykiatrisk benevnelse, men en vanlig følelsesmessig tilstand, nemlig misunnelse. Misunnelse betyr å føle at en har rett til å ha noe som en annen person eier. Dette er et psykopatisk trekk fordi en føler en urett som ikke eksisterer.

Det er derfor riktig at psykopati er mye av det som ligger til grunn for sosialismen, men nettopp fordi det finnes skikkelige sprø mennesker der ute med ekstrem psykopati er det vanskelig å bruke dette allmennt, det er å ødelegge ordet ved å ikke tillate nyanser. For eksempel blir det en utvanning av begrepet "overgrep" når en bruker ordet om både gjengvoldtekt og beføling. På tilsvarende vis blir det gradvis en radikalisering av ordet "aktivist" når dette konsekvent brukes om palestinske terrorister. Etter hvert forbinder da folk ordet "aktivist" med noen som sprenger småbarn i fillebiter. Ord er viktige, og det er viktig å ikke bruke opp sprengkraften i ord ved å fjerne nyanser.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: om psykopati

Innlegg antipsykopaten 08 Apr 2005, 11:08

Onarki skrev:Ord er viktige, og det er viktig å ikke bruke opp sprengkraften i ord ved å fjerne nyanser.


Ord er alt, og må brukes for hva det er verdt, uten at man derved skal gå på akkord med sin intellektuelle integritet. Konnotasjoner skaper den motkultur og det mottrykket antipsykopati er. Bruk av ladede, belastede ord er en nødvendig del av politikken. Dette må erkjennes. Og intet er da bedre enn et homonym som psykopati/psykopat. Vi har vår definsjon som (tilfeldigvis) er den korrekte i henhold til rasjonell filosofi. Psykopatene og deres hærskarer med opplærte begrepsforvirrede fjols har sin. Vi lar psykopatene få spille på det, samtidig som vi hele tiden sier klart i fra: psykopati er en etikk, ofre andre for seg selv, i det offentlige liv alltid kamuflert som altruisme: ofre seg selv for andre. Og da spiller vi ikke tid på å imøtegå psykopatene når de insisterer på at de er syke eller personlighetsforstyrret. Tvert imot, de må så gjerne fortsette med det.

Edvin Vik
www.antipsykopat.info
A man does not know everything, but he does know what he knows!
antipsykopaten
 
Innlegg: 10
Registrert: 03 Mar 2005, 20:39

om psykopati

Innlegg Onarki 08 Apr 2005, 17:57

Jeg er ikke enig i at en utskjelling av utskjellerne er rette måten å ta igjen på, i hvert fall ikke for et parti som ønskes å bli tatt på alvor og ikke bli sett på som en gjeng med halvgalninger. Derfor er jeg skeptisk til normalisering av psykiatriske benevnelser på folk.


Men forøvrig: et trekk som kjennetegner psykopater er ikke at de er kalde og følelsesløse, men tvert i mot at de er FOR følsomme. Det er nettopp smertefulle opplevelser som gjør at psykopater føler at de har rett til å oppføre seg asymmetrisk i forhold til andre. Psykopaten opplever det genuint som rettferdig når han/hun svarer med uproporsjonal gjengjeldelse.

En psykopat har et sinn som ikke er i balanse. Det er ikke koherens mellom fornuft og følelser, mellom hva som er på innsiden og hva som er på utsiden. Identiteten til psykopater er svekket. Men dette er ikke på noen som helst måte unikt for psykopater, det er også typisk for folk med lav selvtillit.

Lav selvtillit medfører en svekket identitet, altså flyter miljøet og Jeget mer i ett. En person med lav selvtillit vil misunne andre, det vil si at de føler eierskap i andres eiendom og opplever det som urettferdig at de ikke selv eier dette. Samtidig opplever de å knytte sin egen identitet og sitt velvære opp mot ytre faktorer som sosial status, jobb osv.


Dette er noe psykopater og folk med lav selvtillit har til felles, og de virkelig syke psykopatene har en sterk kombinasjon av disse. Poenget mitt er at det ikke er særlig konstruktivt å angripe mennesker for å være psykisk psyke når roten til deres problemer er dårlig selvtillit.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Forrige

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 8 gjester

cron