Side 1 av 1

Om homofile ekteskap

InnleggSkrevet: 11 Apr 2005, 15:41
Onarki
Under landsmøtet ble det vedtatt en resolusjon om å gå inn for homofile ekteskap. Her ble det lagt fram et forslag om at ekteskapet skal være nøytral med hensyn til både _kjønn_ og _tall_. Det ble videre argumentert at det ikke var noen tradisjon for polygame ekteskap og at dette derfor ikke komme inn under ekteskapsloven. Men det samme kan argumenteres om homofile ekteskap. Ekteskap er et begrep som opp i gjennom alle tider har blitt forbeholdt en relasjon som involverer TO mennesker av FORSKJELLIG KJØNN. Jeg støtter meg til dem som argumenterer ut i fra at begrepet "ekteskap" har en bestemt kulturell betydning i samfunnet, men jeg kan ikke se at dette begrepet involverer mennesker av samme kjønn. Derfor forstår jeg ikke hvorfor det er viktig å kjempe for homofile ekteskap. Partnerskap, ja. Ekteskap? Vennligst vis meg hvor i vestlig kultur (gjerne norrøn/germansk) hvor ekteskap var forbeholdt noe annet enn en kontrakt mellom TO mennesker av FORSKJELLIG KJØNN.

InnleggSkrevet: 12 Apr 2005, 14:14
Lars-Erik Bruce
Det jeg lurer på er hvorvidt i det heletatt ekteskap er statens anliggende. Hvem eier begrepet 'ekteskap', og hvorfor skal staten ha et kartotek over de som har inngått dette? Liberalisme handler jo blant annet om sekularisering, vi er for både økonomisk og religiøs sekularisering av samfunnet, det vil si, det er ikke statens anliggende hva vi tror på, eller hva vi bruker pengene på, - det er opp til ethvert individ. Jeg vil si dette også dreier seg om ekteskap.

Selvfølgelig, hvis en frivilig ansamling av individer danner en organisasjon sammen, som en kirke, og de bestemmer seg for å protokollføre ekteskap, og føre en markering av denne, da gjennop et bryllup - og de sier at dem bare godkjenner at dette foregår mellom to individer av forskjellig kjønn, så ser jeg ikke noe galt i dette. Ei heller om noen frivilig skulle danne en organisasjon som bare tillot ekteskap mellom mennesker av samme kjønn, eller begge kjønn, eller bare folk over 40, eller bare tre av gangen og så videre. Jeg skjønner rett og slett ikke at det skal være statens annliggende å godkjenne hvem som inngår hva slags kontrakter med hverandre.

InnleggSkrevet: 12 Apr 2005, 14:24
Vegard Martinsen
Det er mye man kunne sagt til dette, men la meg her kun si følgenmde, som jeg pleier å si når disse tyoper spørsmål dukker opp: sett fra statens side er ekteskapet en kontrakt som mange mennesker inngår.

Staten skal opprettholde kontrakter, dvs. rettsappartatet kommer inn i blidet dersom det blir en strid mellom de som har inngått kontrakten.

Da er det en stor forenkling dersom det finnes en standardkontrakt som de som vil gifte seg inngår. Poenget med å gå inn for homofiles rett til å inngå ekteskap er altså at den omtalte kontrakten, slik jeg ser det, ikke bør inneholde en bestemmelse om at kontraktsinngåerne skal være av ulike kjønn.

InnleggSkrevet: 17 Apr 2005, 17:14
Roar
Hei dette temaet er forøvrig drøftet i denne tråden.

viewtopic.php?t=769