Strategi for oppbygging av eiendomsretten?

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Strategi for oppbygging av eiendomsretten?

Innlegg Onarki 12 Apr 2005, 08:59

DLF er slik jeg har forstått det et prinsipp-parti, og det er bra. Det er viktig å snakke om prinsipper og trekke samfunnet i retning mer frihet. Men jeg ser også at et rent prinsipp-parti lett kan bli avvist av andre partier (og velgere) som "lite virkelighetsorienterte." Med andre ord, selv med prinsipper så bør det være en strategi for å nå målene om full eiendomsrett i Norge. Hvordan oppnår vi dette? Jeg mener det kreves en konkret plan for hvordan vi gradvis og trinnvis kan bygge opp eiendomsretten i Norge. Det er nemlig ikke realistisk at eiendomsretten plutselig over natten bare innføres, fordi dette medfører at store samfunnsgrupper plutselig bare gir fra seg masse makt.

1. jeg har sansen for å bruke positivt ladete begreper fremfor negative. "Å bygge opp eiendomsretten" fremfor "å bygge ned velferdsstaten" er et eksempel.

2. vi bør identifisere hvilke områder av eiendomsretten som er lettest å gjeninnføre og som samtidig har gjenklang i befolkningen.

3. skissere konkrete overgangsordninger på vei mot det endelige målet. Eksempel: skatt forsvinner ikke over natten. HVILKE skatter bør vekk først og hvorfor? Hvordan avvæpner vi samfunnsgrupper som har opparbeidet seg makt på bekostning av andre over lang tid?


Dette er etter mitt skjønn IKKE det samme som å gå på kompromiss med våre prinsipper. Strategien til de andre partiene (inkl. Frp) har vært at det er bedre å komme i posisjon og påvirke i riktig retning derifra enn å være prinsippiel og aldri få makt. Herav alskens barnehageforlik og fokus på sosialisert helse (Alvheim). Jeg mener at det er viktig å fremstå som praktisk orientert dersom en skal overbevise folk om at et prinsipp-parti faktisk har noe med virkeligheten å gjøre. Herav en praktisk plan for hvordan man kan bygge opp eiendomsretten i Norge.

Jeg har ikke tenkt ut en slik plan i detalj selv om jeg har visse tanker, men jeg ønsker å komme med et debattinnspill og se hva slags tanker som spinner blant folk omkring dette temaet. :-)
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Strategi for oppbygging av eiendomsretten?

Innlegg Per Anton Rønning 12 Apr 2005, 09:34

Onarki skrev:DLF er slik jeg har forstått det et prinsipp-parti, og det er bra. Det er viktig å snakke om prinsipper og trekke samfunnet i retning mer frihet. Men jeg ser også at et rent prinsipp-parti lett kan bli avvist av andre partier (og velgere) som "lite virkelighetsorienterte."

I dagens irrasjonelle kultur vil DLF åpenbart bli oppfattet som lite virkelighetsorientert, all den stund vi vil fjerne partiorganisasjonenens makt over individene. Dette hører selvsagt hjemme på en annen planet. DLF vil ikke få særlig gjennomslag for sine ideer før kulturen gjennomgår en endring fra irrasjonell til rasjonell. Imidlertid vil vi spørre alle som mener vi er lite virkelighetsorienterte: "Hvilke fakta har vi så utelatt"?

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Onarki 12 Apr 2005, 09:55

Imidlertid vil vi spørre alle som mener vi er lite virkelighetsorienterte: "Hvilke fakta har vi så utelatt"?Enkelt: det finnes en hel haug med særinteresser i Norge som via de forskjellige partiene har opparbeidet seg makt. (bøndene, arbeidere, kvinner osv.) Disse kommer ikke til å gi fra seg makten frivillig.

I virkeligheten står vi altså overfor en situasjon hvor mange særinteresser har en klam hånd rundt en ladd pistol. Åpenbart er dette noe man er nødt til å forholde seg til når en skal argumentere for en avvæpning av særinteresser.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg ChristianHovden 12 Apr 2005, 10:29

Onarki:
I virkeligheten står vi altså overfor en situasjon hvor mange særinteresser har en klam hånd rundt en ladd pistol. Åpenbart er dette noe man er nødt til å forholde seg til når en skal argumentere for en avvæpning av særinteresser.


Dette er noe alle vet, men som de fleste godtar fordi de ikke vet om et bedre alternativ. DLF oensker aa opplyse folk om at det finnes et alternativ til saerordninger og alles kamp mot alle for alles ressurser.

Naar man snakker med meget oppegaaende mennesker og de begynner aa se rart paa en fordi man sier man er imot at staten driver med oekonomisk aktivitet saa som infrastruktur, skoler og helsevesen, og de uttaler at de aldri har moett noen med et slikt syn ei heller hoert om slike ideer, og det etter flerfoldige aar med studier, saa vitner det om at behovet for informasjon er stort. Et politisk parti er et ypperlig utgangspunkt for slik informasjonsspredning. Tross DLFs manglende innflytelse paa generell norsk politikk i dag kan budskapet naa langt allikevel.

Bare se, Onarki, du registrerte deg denne maaneden, allerede vet du at DLF er et prinsipp-parti, som er for eiendomsrett. Kanskje nevner du det for andre som igjen nevner det for andre, hvem vet, kanskje DLF faar to stemmer ekstra til hoesten pga dette... :)
Mvh
Christian
ChristianHovden
 
Innlegg: 381
Registrert: 02 Apr 2004, 13:46
Bosted: Oslo

Innlegg Onarki 12 Apr 2005, 12:01

DLF oensker aa opplyse folk om at det finnes et alternativ til saerordninger og alles kamp mot alle for alles ressurser.


Ja, men det å opplyse om alternativet er ikke det samme som å nå frem med budskapet. Hvordan overbeviser du noen med en pistol i hånden om at han skal legge pistolen fra seg? Slik jeg ser det er dette en meget vanskelig oppgave. For meg virker det som om en må greie å overbevise folk om to ting, nemlig at 1) det LØNNER seg å leve i et fritt samfunn og 2) det er UMORALSK å bruke pistol for å vinne makt.

Problemet med den første taktikken er at man lett kan komme inn i galleien om at markedet er et bra redskap for å oppnå "fellesskapsgoder." Problemet med den andre taktikken er at man lett kan bli fordømmende.

Jeg er interessert i å høre -- konkret -- hva slags strategier som eksisterer for å overbevise folk om at det å la seg avvæpne er noe de bør gjøre.

[Forøvrig er poenget med avvæpning en av grunnene til at jeg er skeptisk til at staten IKKE skal ha monopol på fysisk makt. Jeg har store problemer med argumentet om selvforsvar, fordi man i det ene øyeblikket argumenterer for avvæpning av særinteresser samtidig som man argumenterer for bevæpning av individer i selvforsvar]
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Per Anton Rønning 12 Apr 2005, 13:31

Onarki skrev: Slik jeg ser det er dette en meget vanskelig oppgave. For meg virker det som om en må greie å overbevise folk om to ting, nemlig at 1) det LØNNER seg å leve i et fritt samfunn og 2) det er UMORALSK å bruke pistol for å vinne makt.

Ingen i DLF har noen illusjoner om at dette skal være lett.
Problemet med den første taktikken er at man lett kan komme inn i galleien om at markedet er et bra redskap for å oppnå "fellesskapsgoder." Problemet med den andre taktikken er at man lett kan bli fordømmende.

Dette er ikke noe problem, DLF kommer ikke til å love fellesskapsgoder til noen. DLF hadde som slagord i kommunevalgkampen: "Du får mest igjen for pengene når du beholder dem selv".
I dette ligger intet implisitt løfte om tvungen inntekstfordeling med statens hjelp. Alle som kommer til DLF's valgstand med ønske om "å bevilge mer til ditt eller datt" vil ikke få noen løfter om dette, kun om det motsatte.

MVH
PAR
Sist endret av Per Anton Rønning den 14 Apr 2005, 08:51, endret 1 gang
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Onarki 12 Apr 2005, 19:50

Ingen i DLF har noen illusjoner om at dette skal være lett.


Nei, jeg skjønte det. Og det var derfor jeg var interessert i innspill om potensielle praktiske måter å oppnå dette på.

I dette ligger intet implisitt løfte om tvungen inntekstfordeling med statens hjelp. Alle som kommer til DLF's valgstand med ønske om "å bevilge mer til ditt eller datt" vil ikke få noen løfter om dette, kun om det motsatte.


Jeg anser dagens demokrati som noe lignende en gisselsituasjon. Eiendomsretten holdes som gissel av flertallet. Spørsmålet er hvordan man kan greie å lokke gisseltakerne til å frigi sine gisler. Jeg har mange ganger tenkt at å betale løsepenger kunne vært en idé. Tenk et øyeblikk over det: det å tilby et stort engangsbeløp for å vinne tilbake friheten en gang for alle er definitivt verdt det. For hva er vel et stort engangsbeløp verdt i forhold til selve livet? Ingenting.

Rent praktisk, hva kunne et slikt engangsbeløp være? Jeg har tenkt at det feks. kunne være å gi avkall på alle krav på olje- og pensjonsfondet. Det vil si at man kjøper sin frihet ved å gi avkall på "fellesskapets eiendom." Tanken er som følger: man frigjøres fra alle skatter til staten, men til gjengjeld får man heller ikke noen sosiale gjenytelser av staten. Alle offentlige tjenester må betales for (men man har lov til å gå på private skoler og private helseklinikker osv.) Da har man valget: å eie et gigantisk oljefond som sikrer en gratis helse, pensjon, skole osv. mot at man mister retten til å bestemme over sitt eget liv (tvungen skatt, tvungen pensjonssparing, innskrenket eiendomsrett osv). Jo flere som hopper av oljefondet, jo mer blir det igjen til de som blir igjen. Dermed har også "de svake gruppene" (de som sitter på pistolene) et incentiv for å gjeninnføre eiendomsretten for dem som ønsker det, fordi de tjener økonomisk på at folk frigjøres.

Jeg tror dette er et forslag som hadde vakt stor oppsikt i media og gitt DLF mye presseomtale. Alle er i dag opptatt av hvordan man skal bruke oljefondet. Tenk så sensasjonelt hvis DLF gikk til valget med følgende sak:


"OLJEFONDET I BYTTE FOR FRIHET" (PS: jeg eier "oljefondet.no")


Jeg tror det ville skapt sensasjon, for hvem i huleste er det som er villig til å gi avkall på så mye penger? [svar: noen som er VELDIG glad i livet sitt] (forventet å vokse til minst 400.000 per person, jeg tipper at oljefondet med dagens oljepriser lett kan vokse til 5000 milliarder kroner, altså mer enn 1 million kroner per person) Sett at så mye som 30% av befolkningen velger å gi avkall på oljefondet. Da gir de til samfunnet et engangsbeløp tilsvarende opp i mot 1500 milliarder kroner, eller en halv million kroner per gjenværende person. Hvis jeg har regnet riktig vil hver gjenværende person ha noe slikt som 2 millioner kroner på bok. Med 5% realrente tilsvarer dette 100.000 kroner per person per år i det uendelige.

Noen kommentarer til et slikt forslag? PS: dette er ment som et praktisk forslag til hvordan man kan gjenvinne friheten.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Per Anton Rønning 13 Apr 2005, 09:13

Onarki skrev:Noen kommentarer til et slikt forslag? PS: dette er ment som et praktisk forslag til hvordan man kan gjenvinne friheten.


Jeg tviler sterkt på at det skulle gå an å "kjøpe seg fri". Det er bare en effektiv måte å oppnå frihet på tror jeg, og det er at folk begynner å slutte seg til de ideene som frihet bygger på. Folk må innse at et system der man ikke bare skal brøfø seg selv, men også tvinges (!) til å ha andre, vilt fremmede personer i kosten, i lengden ikke vil fungere. Vi må bare fastslå at det ikke eksisterer noen universell rett til konsum, slik at de som ikke kan finansiere sitt eget konsum har krav på at andre skal gjøre det.
Dette systemet vil langsomt men sikkert bryte sammen, samtidig som den alminnelige misnøyen med dette systemet vil være stadig økende. Altruismen satt i system vil aldri føre til generell tilfredshet, den fører til generell utilfredshet, og dette er ikke vanskelig å observere. Den fører til en alles kamp mot alle, der det finnes pressgrupper for nær sagt alt mulig, og disse prøver å kare til seg "sin" del av kaken, og vel så det.
Derfor må vi stille altruisme og rasjonell egoisme opp mot hverandre, og oppfordre borgerne til å forkaste altruismen som etisk (eller ideologisk) plattform, og i stedet velge egoismen. Vi må også forklare folk at "egoisme" ikke er det venstresiden har innpodet dem, nemlig en adferd basert på kortsiktige innfall uten hensyn til hvem som blir rammet, dvs. hvem sine rettigheter som blir krenket som følge av disse innfallene.
Egoisme er å arbeide for å opprettholde og forbedre sitt eget liv, uten å utøve noen form for tvang mot andre. Altså, egoisme gir en fredelig og harmonisk adferd.

Tanken på å betale løsepenger tiltaler meg overhodet ikke, jeg ønsker ikke å forhandle med banditter. Tvert imot. Jo flere vi får over på vår side, jo mindre makt får bandittene. Videre tror jeg at dersom vi ikke vinner tilhengere for den rasjonelle egoismen, så vil det ikke nytte med allverdens "løsepenger". Da vil vi i stedet oppleve at løsesummen blir økt og økt, og det blir aldri nok.
Nei, vi må føre kampen på det prinsippielle, idemessige og filosofiske plan, ut fra erkjennelsen av at det er ideene som styrer verden, og intet annet. Lykkes vi ikke med dette, vil vi nok heller ikke lykkes med andre metoder. Vi må bare ta den tiden vi trenger. Sten på sten!

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Onarki 13 Apr 2005, 12:59

Jeg tviler sterkt på at det skulle gå an å "kjøpe seg fri". Det er bare en effektiv måte å oppnå frihet på tror jeg, og det er at folk begynner å slutte seg til de ideene som frihet bygger på.


Jo, men mitt forslag er delvis en måte å sette fokus på nettopp de idéene frihet bygger på. Hvor mange mennesker er det som veldig konkret forstår at det finnes tvang i Norge? Hvem forstår at bak hver en lov og hver en særinteresse som har politisk makt i Norge står det en pistolmunnning?

Jeg synes bildet av en gisseltaker som står med en pistolmunning inntil tinningen på et individ som er lenket til "fellesskapet" mot sin vilje er godt, jeg. Hvis man bygger videre på dette gisseldramaet og handler ut i fra det (feks. ved å be om nåde og å få slippe løs med livet i behold mot løsepenger) så bringer det fokus nettopp på de grunnleggende idéene vi prøver å formidle. Jeg er slett ikke sikker på at det noensinne kommer til det punktet at det faktisk er aktuelt å la noen få melde seg ut av fellesskapet, men et slikt tilbud ville garantert satt eiendomsretten på dagsorden. Det ville skapt mye debatt.

Dette systemet vil langsomt men sikkert bryte sammen, samtidig som den alminnelige misnøyen med dette systemet vil være stadig økende.


Joda, men må vi på død og liv sitte å vente på at hele greia bryter sammen før vi skal få resultater? Jeg skjønner ikke helt det. Da har jeg mer sansen for Ronald Reagens strategi i forhold til Sovjet. I stedet for å vente på at greia ramla sammen av seg selv så fremskyndet han prosessen ved å være proaktiv. Noe slikt er det jeg er på jakt etter.

Tanken på å betale løsepenger tiltaler meg overhodet ikke, jeg ønsker ikke å forhandle med banditter.


La meg her få minne litt om teknikken Hank Rearden brukte under sin rettsak (riktignok en veldig tegneserieaktig rettssak men likevel): han nektet å la aggressor få lov til å gå stille i dørene. Han tvang dem til et punkt hvor de var nødt til å slippe han fri eller trekke våpen. M.a.o. han synliggjorde at bak alle fine ord og fine lover skjulte det seg en pistol. Det å synliggjøre dette faktum er også å ta luven ut av det viktigste våpenet sosialistene har, nemlig pretensen av rettferdighet. Jeg mener at det å fremstille situasjonen som en gisselsituasjon hvor en villig til å betale løsepenger for sin frihet visualiserer og får frem nettopp det faktum at du har med banditter med pistoler å gjøre. Det synliggjør tvang og det kan bare virke positivt for vår sak.

Selv om tanken om å betale løsepenger ikke tiltaler deg så må du prøve å forestille deg hvordan du ville reagert dersom du var innesperret i et rom med gisseltakere. Ville du da nektet å forhandle? ELler ville du ha betalt løsepenger for å berge livet? Hva er mest verdt for deg, penga eller livet?

Da vil vi i stedet oppleve at løsesummen blir økt og økt, og det blir aldri nok.


Men ser du ikke at dersom man greier å vri debatten på en sånn måte at en fremstiller sosialister som gisseltakere som truer en med en pistol så har man allerede vunnet en halv seier? Idéene styrer verden men da gjelder det å synliggjøre dem slik at det blir tydelig for folk nøyaktig hvilke idéer som råder velferdsstaten.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Per Anton Rønning 14 Apr 2005, 08:50

Onarki skrev:Jeg synes bildet av en gisseltaker som står med en pistolmunning inntil tinningen på et individ som er lenket til "fellesskapet" mot sin vilje er godt, jeg.

Tillat meg å være uenig i dette. Jeg tror det er mye bedre å ta for seg folk og stille dem dette spørsmålet: "Hvem lever du for, egentlig?"
Lever du for deg selv og for dine, eller lever du for å ofre deg for andre?
Synes du at ditt arbeid primært skal være for ditt eget og dine nærmestes livsopphold og forbedring av ditt eget liv og dine nærmestes liv, eller synes du at ditt arbeid primært (gjennom tvang) skal være for andres, vilt fremmedes livsopphold?

Dette er den essensielle problemstillingen. Det er først når folk plutselig innser at de jo tross alt lever for seg selv, og at deres liv er et mål i seg selv og ikke noe middel for andres konsum at de henter styrke til å motså all utskjellingen som følger når altruistene oppdager denne "usosiale og usolidariske" holdningen. I dag dominerer altruistene fullstendig, de trenger ikke å begrunne sin offermoral nærmere, den bare _er_ slik. Vår oppgave er å fortelle at dette i realiteten er umoralsk, at mennesket har rett til å leve for sin egen del, de har rett til å arbeide for å forbedre sitt eget liv fremfor andres liv.

Jeg tror ikke på "demagogiske virkemidler" i denne sammenhengen, jeg tror at det å appellere til fornuften med enkel direkte tale er mye bedre.
Noen enkle løpesedler der disse spørsmålene er stilt vil etter min oppfatning være nok. Vi må få folk til å tenke igjennopm sin egen situasjon, vi behøver ikke å "underholde" dem med dramatisert billedbruk. Dersom vi ikke når fram på den logisk enkle måten, når vi heller ikke fram med å tegne pistoler mot noens hoder.
Jeg håper virkelig ikke at valgkampen kommer til å bli drevet på den måten, det vil jeg føle er temmelig ukomfortabelt. Vi må si nei til brød, sirkus og demagogi, og appellere til fornuften. DLF's budskap er til de grader seriøst, og bør ikke forstyrres med utenpåklistret effektmakeri.
Nei til effektmakeri!

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Onarki 14 Apr 2005, 09:54

La meg få skyte inn at det er Ayn Rand som først populariserte dette bildet. Jeg ser at du har et sitat fra Atlas Shrugged som signatur, og for meg er det en indikasjon at det var nettopp Ayn Rand som vekket i deg forståelsen av altruismens natur. Men selv om Ayn Rand presenterte ting logisk og rasjonelt var hun samtidig en mester i teknikken "Reductio ad Claritem", altså reduksjon til klarhet. Ved å fortelle sine lesere hva den EGENTLIGE konsekvensen av en påstand eller et moralsyn er så trengte hun egentlig ikke å si mer, påstanden talte dernest i mot seg selv.

Det er noe slikt jeg savner. Ja, det å være logisk og rasjonell skal vi selvsagt være, men hvor er spiriten til Ayn Rand blitt av? Hun satte jo sinnene i bevegelse med sin billedbruk. Det var jo nettopp Ayn Rand som førte til en slags "vekkelse" i et hav av altruisme og fordømmelse av egoisme. Tenk litt over hvorfor det var Ayn Rand som gjorde at den allmenne anerkjennelsen til Ludwig von Mises økte, og ikke omvendt.

Forøvrig: når jeg snakker om bilde av en gissel så mener jeg ikke dette bokstavlig. Jeg mener ikke at DLF skal gå rundt med karikaturtegninger av gisseltakere med pistoltegninger. Her er det snakk om antydelsens kunst. Ved å ta i bruk en retorikk som minner om en gisselsituasjon ("slipp oss fri", "vi er villig til å betale løsepenger for vår å kjøpe vår frihet fra fellesskapet", "hva betyr mest for deg, penga eller livet?" osv. ) så SPILLER man på dette bildet uten å være for eksplisitt. Jeg synes overhodet ikke det er melodramatisk å si noe slikt som "bak hver en lov skjuler det seg en pistol" for det er å synliggjøre det faktum at lover er gravalvorlige saker.

Og så har det nå seg en gang slik at Norge har et oljefond. Det forsvinner jo ikke selv om DLF skulle få gjennomslag for alle sine meninger. Hva er DLFs standpunkt i forhold til pensjons- og oljefondet? Det naturlige ville jo være at Staten beholdt deler av fondet for å finansiere politi, militær og rettsvesen og resten blir delt ut til folket. Det er fryktelig praktisk og virkelighetsorientert men DLF ha et standpunkt på oljefondet. Mitt forslag er simpelthen å bruke oljefondet som gulrot for å innføre liberalismen. Alle de andre partiene ønsker å bruke oljefondet til alskens gode formål. Tenk om DLF var det eneste partiet som sier "ta hele greia, i bytte mot vår frihet." Hvilke andre partier er det som går til valg på å i gi AVKALL på økonomiske rettigheter? (husk at økonomiske rettigheter er det vi vil avskaffe)


Jeg synes forslaget er tøft, jeg. Det er en PRAKTISK måte å forholde seg til oljefondet på og bruke det til å fremme liberalismen (ved å tilby å gi bort vår andel av det i bytte mot frihet!), og samtidig har det litt schwung over seg. Det er et dristig forslag som vekker oppsikt. Jeg har testet det ut på en del allerede og responsen er overraskende positiv. Vanligvis har jeg store problemer med å overbevise folk om at det å fjerne "fellesskapsgoder" har realistiske sjanser for å bli vedtatt, men med dette forslaget får jeg faktisk respons. Grunnen er at "fellesskapet" har alt å tape på å fjerne alle skatter, men ved å gjøre det mulig å melde seg ut av "fellesskapet" og dermed gi avkall på oljefondet så har de som er igjen i "fellesskapet" alt å vinne på det. Det er en win-win situasjon. "Fellesskapet" vinner på det ved at det blir flere kroner på de som er igjen, og de som får sin frihet vinner åpenbart på det for hva er mest verdt for deg: penga eller livet?
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Per Anton Rønning 14 Apr 2005, 10:40

Onarki skrev: Her er det snakk om antydelsens kunst. Ved å ta i bruk en retorikk som minner om en gisselsituasjon ("slipp oss fri", "vi er villig til å betale løsepenger for vår å kjøpe vår frihet fra fellesskapet", "hva betyr mest for deg, penga eller livet?" osv. ) så SPILLER man på dette bildet uten å være for eksplisitt. Jeg synes overhodet ikke det er melodramatisk å si noe slikt som "bak hver en lov skjuler det seg en pistol" for det er å synliggjøre det faktum at lover er gravalvorlige saker.

Jeg snakker for meg personlig her nå, men denne formen for valgkampretorikk vil jeg ikke røre med en ildrake, og jeg vil ikke delta i slike "show". Jeg er ikke villig til å betale 5 cent i "løsepenger", hverken i bokstavelig eller i overført betydning. Jeg betaler ikke "løsepenger" for en frihet som er min moralske rett å nyte godt av uansett.
Hvem andre kan tenke seg denne type retorikk i valgkampen?
Det kan jo være interessant å få synspunkter på dette.

Hva er DLFs standpunkt i forhold til pensjons- og oljefondet?

Staten har pådratt seg pensjonsforpliktelser som langt overstiger oljefondet. DLF vil avskaffe en tvungen statlig pensjonsordning, og da må vi belage oss på å slutte å tvangsinnkreve de pengene som nå settes inn for å betale løpende pensjoner hos dagens pensjonister.
Uansett, dagens pyramidespill er uansvarlig, og kan ikke fortsette. I de kommende år må pensjonsretigheter bli individuelle, basert på avtaler mellom den enkelte og hans (fritt valgte) pensjonskasse.
Det er mulig at oljefondet kan dekke dagens løpende utbetalinger, men de totale forpliktelsene som etter hvert kommer ("eldrebølgen") vil gi oss et skikkelig problem på nakken.
Unge mennesker vil selv (og det snarest) måtte ta ansvaret for sin egen pensjon. I det store og hele har vi vel neppe tilgengelig noe oljefond, dette går antagelig med til å holde liv i dagens pensjonister når de som fortsatt er i produktivt arbeid ikke lenger betaler inn til dette pyramidespillet.

Det naturlige ville jo være at Staten beholdt deler av fondet for å finansiere politi, militær og rettsvesen og resten blir delt ut til folket.

Dette regner vi med å finansiere med en skattesats på 5%. Denne er så lav at folk flest vil betale den frivillig. De mottar jo beskyttelse av egne rettigheter i bytte for dette, og de aller aller fleste vil se seg tjent med dette. I tillegg har vi Ayn Rands ide om å bruke rettsgebyrer (betaling for statens beskyttelse av inngåtte kontrakter) til å finansiere statsbudsjettet. Jeg kan ikke tenke meg at det blir noe problem å
finansiere statsbudsjettet på denne måten.


MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Onarki 14 Apr 2005, 15:51

Jeg er ikke villig til å betale 5 cent i "løsepenger", hverken i bokstavelig eller i overført betydning. Jeg betaler ikke "løsepenger" for en frihet som er min moralske rett å nyte godt av uansett.


Jeg respekterer din prinsippfasthet, men jeg bare lurer: i en virkelig gisselsituasjon hvor du eller en av dine kjære ble holdt som gissel, ville du da vært like skråsikker i at du ikke ville betalt løsepenger for friheten? Ville du da ha stått overfor dine gisseltakere og sagt at frihet var din moralske rett?

Jeg vet at hvis jeg var truet på livet og ikke hadde noen vei ut av det så ville jeg ikke nølt med å gi fra meg alt jeg eide for å få lov til å beholde eiendommen som er meg aller kjærest: mitt eget liv og friheten.

Hvis ikke må jeg konkludere med at du mener at du skal greie å overtale flertallet som sitter med pistolene til å ta til fornuft. Det er i såfall aktverdig hvis du tror dette, men jeg stiller meg skeptisk til om dette er realistisk.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg Per Anton Rønning 14 Apr 2005, 16:18

Onarki skrev:Jeg respekterer din prinsippfasthet, men jeg bare lurer: i en virkelig gisselsituasjon hvor du eller en av dine kjære ble holdt som gissel, ville du da vært like skråsikker i at du ikke ville betalt løsepenger for friheten? Ville du da ha stått overfor dine gisseltakere og sagt at frihet var din moralske rett?

Denne analogien er ubrukelig. Den baserer seg på en begrepssamrøre som ikke avklarer, den tåkelegger kun.
Man kan selvsagt ikke bruke et scenario om en virkelig gisselsituasjon
til å vurdere hordan man skal stille seg til din oppkonstruerte politiske gisselsituasjon. Det henger ikke på greip. Det eneste de to situasjonene har til felles er ordet "gissel", og det er lett å se at dette er en ikke-essensiell fellesnevner. Du har selv brukt gisselanalogien på den politiske situasjonen, men dette var en ren konstruksjon, noe som var ment å skulle "sette saken på spissen". Vel, saken settes ikke på spissen ved dette, men langt over spissen og langt oppi skyene.
Og så kommer du trekkende med en reell gisselstituasjon der noen holder et ekte våpen mot hodet til en i min familie, og så begynner du å trekke sammenligning mellom disse to situasjonene - og skal ha meg til å vurdere den siste som en reell analogi til den første?
Med respekt å melde er dette det værste tøv jeg har hørt på lang tid.
Get a grip of yourself. Dette er rett og slett så dårlig tenkt at jeg nesten ikke vet hvordan jeg skal karakteriserere det. Jeg gidder ikke å fortsette å diskutere tøvete problemstillinger på dette nivået.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Onarki 14 Apr 2005, 17:21

Denne analogien er ubrukelig. Den baserer seg på en begrepssamrøre som ikke avklarer, den tåkelegger kun.


Greit, jeg forstår at du ikke har sansen for den (selv om den altså er hentet nesten ordrett fra Atlas Shrugged. Merkelig at du siterer i fra en bok som benytter seg av "begrepssamrør") men det er ingen grunn til å bli ufin. Selv om du synes analogien er ubrukelig har jeg faktisk hatt god respons på den fra folk som vanligvis er skeptisk til mine liberale standpunkter. Hovedgrunnen til at folk er skeptiske til en liberal politikk er fordi det ikke er mulig å praksis å overbevise folk til helt frivillig å stemme for innføringen av en liberalistisk stat. Det er altfor mange sosialister som til sammen utgjør et solid flertall. Jeg kom med et forslag som selv sosialister kan vurdere seriøst, men dette var altså etter din mening "ubrukelig."

Jeg har gjentatte ganger spurt etter en konkret strategi for å bygge opp eiendomsretten, men alt jeg har fått som svar er surmuling og vrangvilje. Jeg håper inderlig ikke at dette er måten du har tenkt å prøve å overbevise velgere om at liberalismen er det eneste saliggjørende, for i såfall blir det hverken mange velgere eller mange som lar seg "konvertere." Det er stor forskjell på å være prinsippfast og stivbeint.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Neste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 9 gjester

cron