Ja til kvinner i ledende stillinger - Nei til likelönn!

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Ja til kvinner i ledende stillinger - Nei til likelönn!

Innlegg Andreas 14 Apr 2005, 10:08

I en tysk avis (Der Tagesspiegel) staar i dag paa forsiden "Schröder: Firmen müssen Familien helfen" (Bundeskansler Schröder sier at firmaer maa hjelpe familier)

Bakgrunnen for dette paalegget til näringslivet er at ogsaa i Tyskland önsker man at kvinner i större grad kan kombinere arbeid og familie. Dette er et nobelt önske.

Men det viser seg at mange firmaer vegrer seg for aa ansette kvinner til tross for at de ofte er bedre kvalifiserte enn mannlige sökere. Baade Norge og Tyskland har en lavere andel av kvinner i ledende stillinger sammenlignet med andre vestlige land.

Hvorfor?

En grunn er at tankegangen som ligger til grunn for uttalelsen til Schröder har fört til et villniss av reguleringer for aa beskytte kvinner i arbeidslivet, og som har gjort det ulönnsomt eller risikabelt for bedrifter aa ansette kvinner. Kvinner som har eller vil faa barn er ikke like belastbare og fleksible som menn. Det er kostnader forbundet med oppläring (dette gjelder spesielt paa ledernivaa), dersom kvinnen slutter etter kort tid, osv.

En annen grunn er at staten paa forskjellig vis gjör det ulönnsomt aa etablere private barnehager i konkurranse med kommunale. Dette gjör at arbeidende kvinner ikke finner gode og rimelige barnehager, og heller blir hjemme i stedet for aa fortsette aa arbeide.

Det er altsaa mange faktorer som virker inn paa den lave kvinneandelen. Den viktigste er at beskyttelseslovgivningen av kvinner virker mot sin hensikt. Bedrifter vil svärt sjelden fölge reguleringer som hindrer dem aa tjene penger; enten omgaar de reguleringen eller saa lar de väre aa skape arbeidsplasser.

For aa öke kvinneandelen i näringslivet maa man sörge for at det lönner seg for bedriftene aa ansette kvinner. En generell reduksjon av skatter og reguleringer viktig. Like viktig er imidlertid aa kjempe mot mentaliteten som har fört til at det ikke er lov aa gi lavere lönn eller daarligere arbeidsvilkaar til kvinner. Kvinner maa innse at de som arbeidskraft, kanskje särlig i ledende stillinger, har en lavere markedsverdi enn menn. Skal kvinner naa opp i konkurransen maa de bruke alle sine konkurransefordeler, derav, om nödvendig, "selge seg" billigere.

Dette kan ogsaa gjöres uten at kvinnen tilbys lavere lönn enn til en tilsvarende mann: kvinner kan kontraktfeste aa ikke faa barn innen for eksempel en fem aars periode. Brytes avtalepunktet gis bedriften rett til erstatning. (i dag har vi derimot perversiteten at en personalsjef kan bli anmeldt til politiet dersom han spör om sökeren önsker barn)

Det filosofiske problem i alt dette er den raadende egalitarismen. Dette moralske prinsipp bygger paa ideen om at forskjeller mellom mennesker er urettferdig, og et ideal om at alle skulle värt metafysisk like. Denne filosofien gir seg f.eks. utslag i ideen (f.eks fra John Rawls) om at mennesker födt med höy intelligens, og derfor tjener mer penger, har en moralsk plikt til aa betale det overskytende til de med lavere intelligens.

Tilsvarende kjönnsforskjeller: Kvinner har blant annet paa grunn av "metafysisk" risiko for aa bli mor en lavere markedsverdi i arbeidslivet i menn. Egalitaristene mener imidlertid at metafysiske forskjeller mellom mennesker er urettferdige og maa utjevnes. Derfor krever de at menn maa redusere sin lönn til fordel for (ulönnsomme) kvinner, eller at en kvalifisert mann bör bli forbigaatt av en tilsvarende kvalifisert kvinne.

Dagens politikk og raadende mentalitet har fört til at höyt kvalifiserte kvinner i stor grad er fravärende i norske og tyske styrerom. Dette er leit, baade for samfunnet som helhet, men särlig for de kvinner som gaar glipp av en interessant karriere.

Derfor: Ja til kvinner i ledende stillinger - nei til lovfastsatt "rett" til lik lönn og arbeidsvilkaar.
Andreas
 
Innlegg: 229
Registrert: 09 Mar 2004, 09:17

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester

cron