Ulovlig arbeidsledighet

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

Innlegg Per Anton Rønning 23 Apr 2005, 22:23

hood skrev:Er det ikke ganske åpenbart? Å kreve at staten avskaffer arbeidsløshet må innebære planøkonomi.


På en måte ja, men på den annen side, dette er neppe atypisk for SV heller. SV driver jo med marxisme "light", om man kan si det slik.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Roar 24 Apr 2005, 08:26

hood wrote:

Er det ikke ganske åpenbart? Å kreve at staten avskaffer arbeidsløshet må innebære planøkonomi.


Dette ville selvfølgelig i en forstand vært den logiske implikasjonen av en slik håpløs rettighet, eller at staten setter alle de ledige inn i liksom jobber som f.eks. grave grøfter for å fylle de igjen etterpå.

Poenget er at etter TV-kameraene rullet inn i Russland og Albania på begynnelsen av 90-tallet er det svært få som fremdeles tror på planøkonomi. Unntaket er kanskje noen fjortisser med palestina skjerf og RU medlemskap, samt noen sosialt marginaliserte NKP professorer og et par fagforeningsledere.

Slik denne såkalte "retten til arbeid" fungerer i praksis er at staten[e] vedtar en minimum tolererbar ledighet f.eks. 5% eller 10% Dersom ledigheten er mindre enn denne prosenten, kan politikerne skryte av full sysselsetting. Dersom ledigheten overstiger dette nivået vil den politiske opposisjonen, FN mfl. kreve at staten gjør noe med ledigheten. Dette skjer så ved at Arbeids og Kommunalministeren må vedta; "en plan". Deretter opprettes noen utvalg og kommisjoner; "som skal se på ledigheten". Videre settes iverk en masse meningsløse arbeidsmarkedstiltak, opprettelse av noen få 1000 liksomstillinger, og opprettelse av noen fjerne 'tenke tanker' og professoriat [jfr. vår professor i sosial marginalisering]. Disse 'tenke tankene' gis som oftes fjerne navn som; "Senter for Samfunn og Arbeidslivsutvikling", utredningene får navn som "Arbeid i Fokus", "Et inkluderende Arbeidsliv" osv. Deretter er det bare for politikerne å lene seg tilbake å vente på de gode tidene. Når de gode tidene kommer og etterspørselen etter arbeidskraft øker kan de skryte vilt og hemningsløst av at de "har skapt full sysselsetting". Altså denne prosessen fungerer omtrent på samme måte som når Sjamanen i den afrikanske stammen danser regndans og sjanter "Okka bakka Okka bakka" like før monsunregnet kommer. Det er selvfølgelig sjamanen som bringer regnet ned fra skyene, slik politikerne "skaper full sysselsetting" :wink:

Problemet med denne "rettigheten" er selvfølgelig at det ikke er noen rettighet. Det er kun en svadarettighet og overhodet ikke noe absolutt krav. Konsekvensen av slike rettigheter tror jeg ikke vil bli planøkonomi [det toget har kjørt], men heller at de undergraver begrepet rettighet og begrepets moralske verdi og betydning som et absolutt krav. Egentlig kunne staten like gjerne ha sagt at det var en rettighet "å ha godt skiføre på påskefjellet" eller "at enhvers drømmer skulle oppfylles".
MVH

Roar

"The defining features of friendship that are found in friendships to one's neighbours would seem to be derived from features of friendship towards oneself". Aristoteles EN: 9-4-30
Roar
 
Innlegg: 378
Registrert: 01 Okt 2003, 20:35

Innlegg QIQrrr 24 Apr 2005, 21:33

http://forbruker.no/pengenedine/studier/article1023337.ece?rfid=bm

SV's Øystein Djupedal synes ikke det hjelper å anklage myndighetene slik professor Kjell Underlid gjør. Djupedal lover at ledigheten vil gå ned hvis SV kommer i regjeringsposisjon til høsten.

Øystein Djupedal skrev:Vi vil ta tak i problemet. Det gjør ikke den sittende regjering. De mangler ambisjoner, og overlater jobben til markedet. Vi vil satse på utdanning, forskning og nyskapning for å skape flere jobber i næringslivet. I tillegg vil vi bygge ut offentlig sektor, slik at kommunene igjen kan ansette folk.
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg Per Anton Rønning 25 Apr 2005, 09:09

QIQrrr skrev:Øystein Djupedal: I tillegg vil vi bygge ut offentlig sektor, slik at kommunene igjen kan ansette folk.


Ypperlig, flere uproduktive årsverk løser problemet. Men vi trenger å vite hva regningen blir, og dette må naturligvis kalkuleres inn i den generelle skatteøkningen som SV garantrert vil presse på for å få til.

"Flere jobber i næringslivet" er egentlig et fremmedord for SV, for da må man faktisk avvikle hele SV's politikk

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Roar 25 Apr 2005, 11:27

Øystein Djupedal: I tillegg vil vi bygge ut offentlig sektor, slik at kommunene igjen kan ansette folk.


Et annet moment som jeg ikke berørte i mitt forrige innlegg var denne håpløse visjonen om at "hele folket skal være arbeid hele tiden". Skjønner ikke SV at folk fra tid til annen f.eks. skifter jobber, for noen få år tilbake var det en gedigen mangel på arbeidskraft i absolutt alle bransjer. Hva var ledigheten da 60 000?, 70 000? til forskjell fra dagens 80 - 90 000? Hvor fornuftig er det egentlig å livstidsansette 10 000 av disse i kommunen, mht. de behovene som kommer til å melde seg i privat sektor litt inn fremtiden, dersom de gode tider vedvarer?

Dessuten kommer trolig ikke slike kommunale ansettelser engang til å dekke opp de reelle behovene som er i norske kommuner som f.eks. mangel på lærere og hjelpepleiere. For det første for å kunne jobbe i skolen er det ikke tilstrekkelig å være faglig sterk og besitte høyere utdannelse i et undervisningsfag. En må tillegg ha all den offentlige påkrevde "pedagogiske/ didaktiske utdanning". Dette er jo mye viktigere enn faktiske kunnskaper - må vite! Så 'viltnemdene' og 'plan og bygnings etatene' kommer nok med SV i spissen å se gode tider i møte. Så fra nå av skal alle skjemaer fylles ut ytterligere fem eksemplarer?
MVH

Roar

"The defining features of friendship that are found in friendships to one's neighbours would seem to be derived from features of friendship towards oneself". Aristoteles EN: 9-4-30
Roar
 
Innlegg: 378
Registrert: 01 Okt 2003, 20:35

Innlegg QIQrrr 26 Apr 2005, 08:32

Kjell Underlid skrev:Hei!

Dette er formuleringa for programområdet sosial marginalisering ved Høgskolen i Bergen, Avd. for helse og sosialfag:

"Sosial marginalisering er en betegnelse på prosesser som innebærer utskilling og segregering. Sosial marginalisering forekommer både på politisk, økonomisk og individuelt nivå og kan tilsvarende ha både samfunnsmessige og individuelle forklaringer. Individer kan plasseres inn i marginaliserte posisjoner ved å fødes inn i fattige eller etnisk marginale familier, eller fødes med sykdom eller skade der det blir umulig å oppnå likeverdig deltakelse under de foreliggende vilkår. Individer kan også marginaliseres gjennom gradvise prosesser (arbeidsledighet med økt fattigdom og redusert sosial deltakelse, gradvis økt uførhet, vedvarende mobbing eller trakassering etc.) eller akutte hendelser (bl.a. sykdom, ulykker, død i nær familie). Sosial marginalisering kan forebygges og avhjelpes gjennom sosialpolitiske velferdsordninger (trygd, sosialhjelp, andre økonomiske overføringer, et integrerende arbeidsliv), helhetlig rehabilitering, nærmiljøarbied og holdningsskapende arbeid".

Venleg helsing

Kjell Underlid
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg Per Anton Rønning 26 Apr 2005, 09:52

Kjell Underlid skrev:Hei!
[...]
Sosial marginalisering kan forebygges og avhjelpes gjennom sosialpolitiske velferdsordninger (trygd, sosialhjelp, andre økonomiske overføringer, et integrerende arbeidsliv), helhetlig rehabilitering, nærmiljøarbied og holdningsskapende arbeid".

Venleg helsing

Kjell Underlid


WOW!!!!

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg QIQrrr 26 Apr 2005, 10:56

Dette er ikkje presisert i programformuleringa. Det er sjølvsagt heller ikkje presisert i utlysingsteksten til det professoratet som eg sjølv nettopp er tilsett i. Vi arbeider no med å få oppretta eit mastergradsstudium i samfunnsarbeid med vekt på sosiale marginaliseringsprosessar, og vil då sjølvsagt leggje opp litteratur. Men dette arbeidet vil vel ikkje vere sluttført før utpå haustparten (?).

Når det gjeld dette med sosial marginalisering vil jo teoritilfanget vere mykje av det slaget som ein til dømes vil finne i ei bok som: Grusky, D. B. (ed.). Social stratification in sociological persepctive. Oxford: Westview Press. Min versjon er frå 1994; trur det finst ei nyare utgåve. Men sjølvsagt også mange andre bidrag.

Mvh

Kjell Underlid--------------------------------------------------------------------------------
Fra: QIQ rrr [mailto:qiqrrr@yahoo.no]
Sendt: 26. april 2005 09:46
Til: Kjell Underlid
Emne: Re: SV: SV: Ulovlig arbeidsledighet


Hvilke kilder bygger den politske delen av faget på?

Mvh
Børge Svanstrøm Amundsen

Kjell Underlid <Kjell.Underlid@hib.no> wrote:
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg Amund Farberg 26 Apr 2005, 11:19

Dette er med andre ord et oppkonstruert fag; PARs frykt for at det dreier seg om et indoktrineringsfag ser da ut til å ha fått sin begrunnelse. På denne måten har myndighetene en "ekspert" å falle tilbake på når de får behov for å forsvare sin rødpolitikk overfor de få kritiske røster som finnes.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Innlegg QIQrrr 26 Apr 2005, 11:45

1) Kven er "enkelte"?
2) Kva for premissar og evidens vert lagt til grunn for eit slikt syn?

Mvh

Kjell Underlid--------------------------------------------------------------------------------
Fra: QIQ rrr [mailto:qiqrrr@yahoo.no]
Sendt: 26. april 2005 12:34
Til: Kjell Underlid
Emne: Re: SV: SV: SV: Ulovlig arbeidsledighet


Enkelte hevder at dette er et indoktrineringsfag.
Mvh

Børge Svanstrøm Amundsen


Er det noen som tar debatten med Underlid eller skal vi la det ligge?
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg Onarki 26 Apr 2005, 11:48

Dette faller inn i et mønster som er så altfor vanlig på venstresiden: de anser virkeligheten som et sosialt konstrukt. Herunder ligger også muligheten for å manipulere virkeligheten, å skape "sannheter" slik man ønsker at de skal være.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg simon 26 Apr 2005, 12:12

Vet "professor" Underlid at korrespondansen hans legges ut på et åpent forum ?
Hvis ikke, er det ufint og upassende.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Innlegg QIQrrr 26 Apr 2005, 12:15

Da synes jeg moderator skal slette denne tråden.
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Innlegg simon 26 Apr 2005, 12:17

Det er jo bare å spørre om han har innvendiger, siden vi er interessert i å vite hva han står for :wink:
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Innlegg QIQrrr 26 Apr 2005, 12:18

Jeg har sendt PM til moderator.
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

ForrigeNeste

Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 6 gjester

cron