politisk quiz

Diskusjon om liberalistisk ideologi, slik som klassisk liberalisme og libertarianisme.

Re: politisk quiz

Innlegg Onarki 23 Sep 2005, 08:13

Arson skrev:
Onarki skrev:Totalitær og anarki er selvfølgelig lik i størrelse, de er speilvendte uttrykk for ufrihet, kun fortegnet er forskjellig.


Hva mener du fortegnet er en analogi for? Den åpenbare motsetningen mellom totalitære styresett og anarki som jeg ser må være at totaltær styring/styresett innebærer hersking (ved stat, mafia, terror eller kaos/pøbleri), mens anarki betyr at ingen hersker over noen.


Anarki er at alle kan herske over alle. Totalitarisme er et spesialtilfelle av anarki hvor en liten gruppe/elite har vunnet kontroll over de fleste våpnene og bruker disse til å påtvinge sine verdier på hele befolkningen.

Min skala er ment å være et kontinuum fra absolutt statlig kontroll (alle våpen er samlet hos en liten elite. Sentralisert våpenmakt) til absolutt anarki (all våpenmakt er spredd ut over hele folket. Desentralisert våpenmakt.) Liberalisme er en mellomting mellom disse. Her er fremdeles all våpenmakt samlet sentralt hos staten, men bruken av disse er bestemt av "rule of law" med regler som er utformet utelukkende for å beskytte individets rettigheter.


Bør det være lov å komme med truende ytringer?

(Ja=anarki,Nei=liberal)


Dette er for det første stikk i strid med anarkismens doktrine om fravær av hersking. Å true andre er nettopp hersking ved trussel.


Det er ikke samsvar mellom teori og praksis for fredelige anarkister. I teorien er alle snille med hverandre, men i praksis vil mobben regjere. I praksis er altså anarki et ustabilt system som fører til undertrykking og utøvelse av tvang. Derfor vil anarki domineres av hersking. På min skala kaller jeg sentralisert hersking for totalitarisme, mens desentralisert hersking kaller jeg anarki. Midtpunktet mellom dem er når sentralisert makt brukes for å beskytte det desentraliserte individ mot initiering av tvang.Bør det i et demokrati være lov å oppfordre til væpna revolusjon?

(Ja=anarki,Nei=liberal)


Her er det uklart hva du mener med væpna revolusjon.


Jeg brukte bevist det kommunistisk uttrykket "væpna revolusjon." Det burde være velkjent hva dette betyr.Men hvis dette spørsmålet er et motstykke til spørsmålet om det i et diktatur skal være lov å oppfordre til opprør kan det i prinsippet bety det samme, ihverftall i henhold til problemstillingen om man er for tvang/hersking eller imot, ettersom "demokrati" (du mener f.eks. representativt flertallsstyre?) på samme måte som diktatur kan innebære tvang og hersking, og ettersom det ikke er gitt hvem man vil revolusjonere mot (uskyldige eller tvingere/herskere?).


Kanskje jeg burde ha sagt "demokratisk rettsstat" i stedet for "demokrati" ettersom sistnevnte kan tolkes dithen å bety et flertallsdiktatur. Uansett, poenget mitt var at det må være forhold mellom angrep og selvforsvar. Eksempel: dersom en liten unge stjeler et sukkertøy i en butikk gir dette ikke legitim rett til å skyte ungen i selvforsvar. Dette er tvang som langt overgår selvforsvar. På samme måte er "væpna revolusjon" i en demokratisk rettsstat uproporsjonal bruk av tvang.


For øvrig ser jeg ikke begrunnelsen for å (villkårlig?) plassere noe formynding (som at en redaktør skal nektes å bestemme hvem som skal få ytre seg i hans avis) i båsen anarkisme mens annet skal plasseres i båsen totalitær.


Mitt skille går mellom sentralisert versus desentralisert makt. Dersom det er en sentral elite som bestemmer innholdet av en avis er det totalitarisme. Dersom det er en desentralisert mobb som bestemmer innholdet med tvang er det anarki.


Forøvrig har dette vært en meget givende diskusjon. Det er nettopp denne type spørsmål jeg håper å stimulere med en slik quiz.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Innlegg QIQrrr 12 Okt 2005, 09:05

Vegard Martinsen skrev:Det kommende nummer av LIBERAL vil inneholde en lang artikkel om en rekke aspekter ved intrinsikalisme.


Veldig god artikkel.
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: politisk quiz

Innlegg Jonas M. Gjertsen 12 Okt 2005, 19:19

Onarki skrev:Anarki er at alle kan herske over alle. Totalitarisme er et spesialtilfelle av anarki hvor en liten gruppe/elite har vunnet kontroll over de fleste våpnene og bruker disse til å påtvinge sine verdier på hele befolkningen.


Jeg beklager, men du tar grunnleggende feil. Anarki betyr "uten herskere", det vil si at enhver form for autoritet forsvinner. Jeg ville regnet med at du kunne det, eller kanskje du benekter det? Jeg benekter ikke liberalismen som en ganske frihetlig ideologi, selv om jeg betrakter det som autoritær (les: frihetsbegrensende), ved at den støtter om retten til profitt (stjeling av andres arbeidsverdi), retten til å eie andres arbeid, og retten til å undertrykke -- som alle er ufrihetlige i seg selv. Om jeg var en årvåken frihetlig sosialist -- også kalt anarko-kollektivist -- så hadde jeg innset at liberalismen er hva den er, og jeg hadde respekterert det. Jeg kaller ikke liberalismen for autoritær, selv om det, i min tolking, hadde vært den ytterste konsekvens. Dette er basert på ren empiri fra det samfunn vi lever i, vi ser at frihandel fører til lavere lønn til personer generelt, og dermed forminsker deres frihet, ettersom penger er nøkkelen til frihet. Kort sagt: Det er forsvarlig å kalle liberalismen for autoritær i ideologi og konsekvens, som hva du sa om ytringsfrihet:

Onarki skrev:Bør folk kunne reservere seg mot reklame i posten og telefonselgere?

(Ja=liberal, Nei=anarki)


Dette er grunnleggende galt, for enhver anarkist ville være imot reklame, ettersom reklame er av autoritær funskjon -- reklame er en måte å få noen til å handle bestemte produkter, å forsøke å konvertere noen til å ønske seg din service, dine produkter. Å konvertere er per definisjon autoritært, så dette er ikke noe aktuelt spørsmål for en som er anarkistisk anlagt. Anarki baserer seg på enkel logikk: Du har total frihet, så lenge du ikke opptrer autoritær. Derfor tar du også fullstendig feil med følgende utsagn:

Onarki skrev:Min skala er ment å være et kontinuum fra absolutt statlig kontroll (alle våpen er samlet hos en liten elite. Sentralisert våpenmakt) til absolutt anarki (all våpenmakt er spredd ut over hele folket. Desentralisert våpenmakt.) Liberalisme er en mellomting mellom disse. Her er fremdeles all våpenmakt samlet sentralt hos staten, men bruken av disse er bestemt av "rule of law" med regler som er utformet utelukkende for å beskytte individets rettigheter.


Hva bruker man våpen til? Skade og drepe, så vidt jeg vet. Å skade noen er omtrent alltid imot deres vilje, og er dermed autoritært. Å drepe noen er den absolutt verste autoritære handlingen man kan gjøre mot et menneske -- du fratar mennesket dets liv. Våpen kan ikke eksistere i et anarki, ettersom de er redskaper for autoritet.

Onarki skrev:Det er ikke samsvar mellom teori og praksis for fredelige anarkister. I teorien er alle snille med hverandre, men i praksis vil mobben regjere. I praksis er altså anarki et ustabilt system som fører til undertrykking og utøvelse av tvang. Derfor vil anarki domineres av hersking. På min skala kaller jeg sentralisert hersking for totalitarisme, mens desentralisert hersking kaller jeg anarki. Midtpunktet mellom dem er når sentralisert makt brukes for å beskytte det desentraliserte individ mot initiering av tvang.


Du bær ikke lage din egen definisjon av anarki, basert på hva du meneer "fredelige anarkister" er og tror (som er ganske feilaktig, vil jeg si). Snakk om generalisere, gode gitt. Det er som om enhver skulle kritisere liberalismen på grunn av FrPs innvandringspolitikk. Helt hinsides. Ethvert samfunn med autoriteter er ikke et anarki. Et anarki kan ha lover. Slik er det, rett og slett. Du kan ikke forme ideologier og teorier akkurat som du ønsker. Du kan ikke rett som det er bestemme at "lur" betyr det samme som "frosk", fordi det er grunnleggende feil i forhold til ordets definisjon -- det samme kan sies om din mildelst talt ekstremt misledende fremstilling av anarki, som går imot det aller mest grunnleggende i anarkistisk ideologi.

Onarki skrev:
Bør det i et demokrati være lov å oppfordre til væpna revolusjon?

(Ja=anarki,Nei=liberal)

Her er det uklart hva du mener med væpna revolusjon.

Jeg brukte bevist det kommunistisk uttrykket "væpna revolusjon." Det burde være velkjent hva dette betyr.


Er det liberalt å nekte folk ytringsfriheten? Jeg vil kalle det totalitært: Skal man ikke få lov til å være imot demokratiet? Det er ideologitvang, og er omtrent det samme som religionstvang. I et liberalt samfunn er det ingen ideologitvang. Ergo er det totalitært.

I anarkismen finnes det flere retninger, og en pasifistiske anarkister er imot en hver form for våpenbruk. Aggressive anarkister er for å vold mot autoritære, for å opprette anarki. Våpen kan ikke eksistere i et anarki som allerede er opprettet -- for hvem har autoritet til å bære våpen, som i seg selv er en trussel? Ingen, fordi det finnes ikke noen autoriteter.

I et anarki finnes det ikke noen autoritære handlinger, derfor er forestillingen om et anarki utopisk. Jeg synes du heller bør bruke heller uttrykket anarkistisk, som betyr å være for fjerning av autoriteter. Du kan ikke være 30% for anarki, og 70% for et liberalistisk polyarki, fordi anarkiet forutsetter en fullstendig blottelse for autoriteter. Du kan derimot være 30% anarkistisk, og 70% liberalistisk, ut ifra slike spørsmål.

Jeg må si meg veldig skuffa, for jeg tror at du vet alt jeg sier, du bare benekter det. Dere kan ikke oppnå oppslutning gjennom slik dialektikk, dere vekker bare misnøye og forakt. Det virker så sneversynt, ignorerende, og -- enkelte ganger -- selvmotsigende. Som væpna revolusjon-delen din.

Men enkelte av spørsmålene var ganske gode. Men ikke skap dine egne rare definisjoner av anarki, som er feilaktige. Kanskje du heller bør bruke den tradisjonelle venstre-høyre-autoritær-frihetlig-greia? Kanskje du kan lage en slik test av den? Det finnes jo et flust av sider. Gjør hva du vil, jeg vil ikke forsøke å tvinge deg, for jeg er ikke autoritær. Jeg prøver derfor å kutte ut alle imperativer i mine tekster, om du har funnet noen, kan du peke dem ut? Og til slutt, jeg er en individualistisk anarkist med modifikasjoner, om du skulle lure.
Jonas M. Gjertsen
 
Innlegg: 5
Registrert: 08 Okt 2005, 22:51
Bosted: Kristiansand

Re: politisk quiz

Innlegg QIQrrr 12 Okt 2005, 20:05

Her var det mye å ta fatt i, men jeg vil velge ut én påstand:

Jonas M. Gjertsen skrev:Hva bruker man våpen til? Skade og drepe, så vidt jeg vet. Å skade noen er omtrent alltid imot deres vilje, og er dermed autoritært. Å drepe noen er den absolutt verste autoritære handlingen man kan gjøre mot et menneske -- du fratar mennesket dets liv. Våpen kan ikke eksistere i et anarki, ettersom de er redskaper for autoritet.


Våpen kan også brukes til å forsvare seg...du har kanskje ikke tenkt på akkurat dét. I et anarki ville våpen være et særdeles ettertraktet produkt den tid dette bandeveldet du så tilforlatelig fremelsker naturlig nok ville medført...nettopp; det reneste anarki... Husk på én ting: Det finnes god og dårlig moral. En av de første som ville gått under i et anarkistisk samfunn er naive mennesker som deg.
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: politisk quiz

Innlegg Rekkart_ 12 Okt 2005, 21:00

Her er jo et glitrende eksempel på intrinsikalisme:

Jonas M. Gjertsen skrev: Jeg benekter ikke liberalismen som en ganske frihetlig ideologi, selv om jeg betrakter det som autoritær (les: frihetsbegrensende), ved at den støtter om retten til profitt (stjeling av andres arbeidsverdi), retten til å eie andres arbeid, og retten til å undertrykke -- som alle er ufrihetlige i seg selv.


Arbeid har ingen verdi i seg selv. Verdien på arbeid kommer ann på konteksten arbeidet utføres i. Kapitalisten øker verdien på arbeidet til arbeideren ved å la arbeideren bruke sin kapital på en produktiv måte. Dette gjør at kapitalisten kan betale arbeideren mer i lønn enn arbeidet hadde vært verdt i en annen kontekst samtidig som kapitalisten tjener på det. Det skjer altså ingen "utbytting" av arbeideren, men begge parter profitterer.

Kapitalistens andel av fortjenesten vil i et fritt marked presses ned til kapitalisten kun kompenseres for risiko og utsettelse av konsum. Den eneste måten kapitalisten kan øke sin profitt utover dette på er ved å finne opp nye produkter som er bedre enn de som allerede finnes eller ved å finne billigere måter å lage eksisterende produkter på. Siden konkurrenter fort finner på tilsvarende nyvinninger blir resultatet en kontinuerlig prosess der det stadig kommer billigere og bedre produkter som følge av kapitalistenes ønske om høyere fortjeneste.

Om jeg var en årvåken frihetlig sosialist -- også kalt anarko-kollektivist -- så hadde jeg innset at liberalismen er hva den er, og jeg hadde respekterert det. Jeg kaller ikke liberalismen for autoritær, selv om det, i min tolking, hadde vært den ytterste konsekvens. Dette er basert på ren empiri fra det samfunn vi lever i, vi ser at frihandel fører til lavere lønn til personer generelt, og dermed forminsker deres frihet, ettersom penger er nøkkelen til frihet.


Jeg kan ikke si at jeg deler din observasjon av at frihandel fører til lavere lønninger. Kan du komme med noen eksempler på dette?
Rekkart_
 
Innlegg: 367
Registrert: 11 Jan 2005, 13:07
Bosted: Sydney, Australia

Re: politisk quiz

Innlegg Onarki 14 Okt 2005, 18:12

Jonas M. Gjertsen skrev:Jeg beklager, men du tar grunnleggende feil. Anarki betyr "uten herskere", det vil si at enhver form for autoritet forsvinner.


Joda, det er hva anarkister selv definerer systemet som idémessig, men hva fører dette til i praksis? Det går an å lage et politisk system som en kan kalle "julenisse-anarki" som går ut på at julenissen er menneskets høye beskytter og sørger for at alle er snille med hverandre og ikke tyr til våpen. Problemet er at dette er en fantasi. Julenissen eksisterer ikke og det hjelper da veldig lite å appellere til han som moralens vokter. Tilsvarende problem eksisterer for såkalt "naiv anarkisme." Denne ideologien går ut på at alle skal være snille, men ingen har autoritet til å straffe kriminalitet. Hva skjer da i praksis? Jo, kriminelle anskaffer seg våpen og undertrykker de naive anarkistene. En kan fremdeles mumle om at anarkisme er en ideologi hvor en hver form for autoritet forsvinner, men dette er en utopi uten en autoritet som sørger for at kriminelle ikke tar makten. Dette bringer oss til den litt mindre naive varianten av anarki som folk flest kjenner, nemlig at ALLE har rett til å bære våpen og forsvare sitt hjem slik de ser det nødvendig. Problemet er igjen at mafiaer vil hevde at de har rett til å undertrykke andre mennesker, og dermed får vi en situasjon hvor dem med flest våpen får makta. Anarkisme fører alltid før eller siden til at en gruppe mennesker sitter med våpenmakt. Alle dagens politiske systemer er vokst ut som ustabiliteter av anarkiet: despotisme, monarkisme, teokrati og endog demokrati. Alle disse er spesialvarianter av anarki hvor bøller og mafia kontrollerer våpnene og bruker disse til å tvinge andre mennesker. Demokratiet er et langt mer sivilisert anarki enn despotisme men er grunnleggende likt ettersom flertallet her i prinsippet kan gjøre hva det vil med mindretallet.


Jeg ville regnet med at du kunne det, eller kanskje du benekter det?


Jeg benekter ikke hva anarkister sier at de står får, men jeg beskriver anarkiet slik det forløper seg i praksis -- dvs idéene i møte med virkeligheten.


Jeg benekter ikke liberalismen som en ganske frihetlig ideologi, selv om jeg betrakter det som autoritær (les: frihetsbegrensende),


Som anarkist er dette nøyaktig en forventet respons. Faktisk er det nettopp dette jeg prøver å fange inn i min politiske quiz. Det mange ser på som frihet er i realiteten anarki, mens reell frihet blir sett på som totalitær.


ved at den støtter om retten til profitt (stjeling av andres arbeidsverdi),


Hvordan rettferdiggjør du å kalle en frivillig kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for tyveri?


retten til å eie andres arbeid,


Igjen, dersom denne retten er ervervet frivillig gjennom en arbeidskontrakt i bytte mot penger forstår jeg ikke hvorfor dette er totalitært.


Dette er basert på ren empiri fra det samfunn vi lever i, vi ser at frihandel fører til lavere lønn til personer generelt, og dermed forminsker deres frihet, ettersom penger er nøkkelen til frihet.


Beklager, dette må du rett og slett underbygge med fakta fordi det stikk motsatte er riktig. Frihandel fører til økt velstand for alle fordi den øker arbeidsdelingen. Et samfunn uten betydelig grad av arbeidsdeling finner vi i middelalderen hvor hver og en var sin egen helhetsprodusent. Fattigdom dominerte den gangen. Det var først når handelen økte og dermed spesialiseringen at vi fikk en produktivitetsøkning som gjorde alle rikere. Først var handel begrenset til landsbyene og siden byene. Senere ble det til handel mellom regionene og for hver gang handel har utvidet seg har også arbeidsdelingen og spesialiseringen økt, noe som fører til økt volum og økt produktivitet. Kort sagt, jo mer handel, jo større allmenn rikdom. Den aller beste form for handel som kan oppnås er selvfølgelig _global_ frihandel. Vi er ikke der ennå, men stadig øker lønninger og velstand for alle som følge av økt frihandel.


Onarki skrev:Bør folk kunne reservere seg mot reklame i posten og telefonselgere?

(Ja=liberal, Nei=anarki)


Dette er grunnleggende galt, for enhver anarkist ville være imot reklame, ettersom reklame er av autoritær funskjon -- reklame er en måte å få noen til å handle bestemte produkter, å forsøke å konvertere noen til å ønske seg din service, dine produkter.


Så det å reklamere for produkter er altså ikke ytringsfrihet? Hvem skal bestemme dette? Hvem skal hindre folk i å reklamere?


Å konvertere er per definisjon autoritært, så dette er ikke noe aktuelt spørsmål for en som er anarkistisk anlagt.


"Konvertere" er et begrep lånt fra religion. Mener du ærlig talt at det ikke er noen forskjell mellom informering og appell til fornuft og religiøs konvertering?


Anarki baserer seg på enkel logikk: Du har total frihet, så lenge du ikke opptrer autoritær.


Hva skjer når noen opptrer autoritær? Hvordan straffes dette? Av hvem? Med hvilken rett?


Hva bruker man våpen til? Skade og drepe, så vidt jeg vet.


Å drepe i angrep er feil. Å drepe i selvforsvar er i visse tilfeller moralsk påkrevd.


Å skade noen er omtrent alltid imot deres vilje, og er dermed autoritært.


Hva med selvforsvar?Våpen kan ikke eksistere i et anarki, ettersom de er redskaper for autoritet.


Hvem skal hindre dette? Hva skjer når kriminelle likevel lager våpen?


Du bær ikke lage din egen definisjon av anarki, basert på hva du meneer "fredelige anarkister" er og tror (som er ganske feilaktig, vil jeg si). Snakk om generalisere, gode gitt. Det er som om enhver skulle kritisere liberalismen på grunn av FrPs innvandringspolitikk.


Feil. En riktigere sammenligning er å si at vi kan bedømme et parti på _konsekvensene_ av deres politikk, ikke på deres selvpåståtte ideologi alene. Nazistene ønsket sosial harmoni. Skal vi dermed bedømme nazismen som en fredsbevegelse?


Et anarki kan ha lover.


Hvem bestemmer disse? Hvem sørger for at de blir overholdt? Hva skjer når noen bryter dem?


Onarki skrev:
Bør det i et demokrati være lov å oppfordre til væpna revolusjon?

(Ja=anarki,Nei=liberal)

Her er det uklart hva du mener med væpna revolusjon.

Jeg brukte bevist det kommunistisk uttrykket "væpna revolusjon." Det burde være velkjent hva dette betyr.


Er det liberalt å nekte folk ytringsfriheten?


Det er liberalt å nekte folk å komme med trusler, å svindle, oppfordre til kriminelle handlinger eller til angrep på samfunnet. Slike ytringer har nemlig ingenting med frihet å gjøre.

Jeg må si meg veldig skuffa, for jeg tror at du vet alt jeg sier, du bare benekter det. Dere kan ikke oppnå oppslutning gjennom slik dialektikk, dere vekker bare misnøye og forakt. Det virker så sneversynt, ignorerende, og -- enkelte ganger -- selvmotsigende. Som væpna revolusjon-delen din.Spørsmålene mine med væpna revolusjon i demokrati og diktatur var spesielt designet for å fremhove når det er legitimt å oppfordre til revolusjon og når det ikke er det i henhold til liberalistisk ideologi.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: politisk quiz

Innlegg Arson 17 Okt 2005, 03:45

Onarki skrev:Anarki er at alle kan herske over alle. Totalitarisme er et spesialtilfelle av anarki hvor en liten gruppe/elite har vunnet kontroll over de fleste våpnene og bruker disse til å påtvinge sine verdier på hele befolkningen.


Feil, anarki er definert som en tilstand med fravær av herskere/hersking. Mener du noe annet viser det at du har en irrasjonell tilnærming til dette og at du ikke klarer å forholde deg til logikk. Anarki betyr uten herskere/hersking og ingenting annet.

Min skala er ment å være et kontinuum fra absolutt statlig kontroll (alle våpen er samlet hos en liten elite. Sentralisert våpenmakt) til absolutt anarki (all våpenmakt er spredd ut over hele folket. Desentralisert våpenmakt.) Liberalisme er en mellomting mellom disse. Her er fremdeles all våpenmakt samlet sentralt hos staten, men bruken av disse er bestemt av "rule of law" med regler som er utformet utelukkende for å beskytte individets rettigheter.


Det å ha sentralisert våpenmakt og det å ha lover og regler er to vidt forskjellige ting. Det å ha desentralisert våpenmakt og det å ikke ha lover og regler er tilsvarende to vidt forskjellige ting.

I lys av at vi allerede vet at anarki innebærer fravær av hersking, altså lover mot hersking om nødvendig i praksis, så blir disse utsagnene enda mer absurde. Lovløse tilstander i betydningen kaos hvor alle blir offer for massens opprør og aggressivitet er det motsatte av anarki, og er iallfall ikke noe en anarkist støtter, ettersom han om han støttet det ikke ville være anarkist, per definisjon.


Det er ikke samsvar mellom teori og praksis for fredelige anarkister.


Det er alltid samsvar mellom teori og praksis, og dette varierer ikke fra person til person (og er dermed aldri subjektivt).

I teorien er alle snille med hverandre, men i praksis vil mobben regjere.


Samme som over. Dette er dessuten stråmann ettersom anarki ikke baserer seg på teori men på et (trenger jeg si objektivt?) prinsipp, om at ingen skal herske eller regjere.

I praksis er altså anarki et ustabilt system som fører til undertrykking og utøvelse av tvang. Derfor vil anarki domineres av hersking.


Derfor blir dette nødvendigvis en selvmotsigelse, men noe som også sier seg selv om man har det klart for seg hva anarki egentlig betyr.

Jeg brukte bevist det kommunistisk uttrykket "væpna revolusjon." Det burde være velkjent hva dette betyr.


Joda, men det er også vekjent at bevæpning eller revolusjon i seg selv ikke har noe med kommunisme å gjøre, så det ble litt upresist. Bruk heller uttrykket kommunistisk væpna revolusjon om det er det du mener. Kommunistisk/marxistisk væpna revolusjon har intet med anarkisme å gjøre, ettersom det innebærer at noen, en revolusjonær klasse, regjerer over andre og setter seg selv som en overordnet myndighet over andre.

Kanskje jeg burde ha sagt "demokratisk rettsstat" i stedet for "demokrati" ettersom sistnevnte kan tolkes dithen å bety et flertallsdiktatur. Uansett, poenget mitt var at det må være forhold mellom angrep og selvforsvar. Eksempel: dersom en liten unge stjeler et sukkertøy i en butikk gir dette ikke legitim rett til å skyte ungen i selvforsvar. Dette er tvang som langt overgår selvforsvar. På samme måte er "væpna revolusjon" i en demokratisk rettsstat uproporsjonal bruk av tvang.


Dette skjønte jeg ikke. Hva ligger overdrivelsen i? At man bruker kommunistmetoder og rammer uskyldige, eller at man bare rett og slett væpner seg og går til revolusjon (mot ikke-uskyldige) i et land hvor det allerede fins en demokratisk rettstat?

Angående det neste du skrev gjelder fremdeles poenget om at anarkister ikke støtter hersking.

Forøvrig har dette vært en meget givende diskusjon. Det er nettopp denne type spørsmål jeg håper å stimulere med en slik quiz.


Godt du synes det.
Arson
 
Innlegg: 100
Registrert: 14 Jan 2005, 19:09

Forrige

Gå til Liberalistisk ideologi

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron