Side 1 av 1

Barnebidrag

InnleggSkrevet: 07 Nov 2006, 20:03
KNW
Å ikke betale barnebidrag i dagens samfunn oppfattes som meget umoralskt. Jeg er forsåvidt enig i at det er forkastelig; men er det en statlig oppgave å tvinge folk til å gjøre det?

Dersom man ikke har plikt til å ofre seg for noen andre mennesker, er den logiske konsekvens at man ikke har plikt til å gi opp mye tid, krefter og penger på å oppdra et barn. Men dersom man har satt barn på en kvinne så har man vel en plikt til å bidra, siden man var medansvarlig og konsekvensen er en betydelig byrde på kvinnens vegne.

Man kunne jo innvende at kvinnen jo kunne ta abort, men dette er jo et ganske betydelig (og i et liberalistisk samfunn, relativt dyrt) inngrep i kvinnen. Men dersom mannen ikke får vite om det før det er for sent? Om mannen godtar barnet, men ombestemmer seg?

På den annen side så er det avdekket så mange urettferdige avgjørelser angående barnebidrag at man kan lure på om staten i det hele tatt burde drive på med det.. Og hvordan man kan begrunne prinsipielt at noen burde betale x kroner/mnd. istedenfor x+500kr. aner jeg ikke.

Et annet problem er samvær. Har en far rett til samvær med barnet sitt? Burde staten true med lovens bokstav mot dem som ikke lar barna være sammen med faren? Dersom han ikke betaler barnebidrag er vel svaret nei, men dersom man mener han burde så er det ganske annerledes.

Alt i alt er jeg ikke helt sikker. Jeg ville sette pris på å få høre noen forskjellige synspunkter.

Re: Barnebidrag

InnleggSkrevet: 07 Nov 2006, 22:18
Vegard Martinsen
KNW skrev:Å ikke betale barnebidrag i dagens samfunn oppfattes som meget umoralskt. Jeg er forsåvidt enig i at det er forkastelig; men er det en statlig oppgave å tvinge folk til å gjøre det?


Ja.

Dersom man ikke har plikt til å ofre seg for noen andre mennesker, er den logiske konsekvens at man ikke har plikt til å gi opp mye tid, krefter og penger på å oppdra et barn. .


Forldrene har ved å sette barnet til verden forpliktet seg til å oppdra barnet, fø det, gi det opplæring, etc.

Dette - at foreldrene skal fø barnet - er som en vanlig kontrakt, og statens oppgave er å opprettholde kontrakter.


Har en far rett til samvær med barnet sitt? Burde staten true med lovens bokstav mot dem som ikke lar barna være sammen med faren?


Ja på begge spørsmål.

InnleggSkrevet: 12 Nov 2006, 00:40
KNW
Dette - at foreldrene skal fø barnet - er som en vanlig kontrakt, og statens oppgave er å opprettholde kontrakter.

Det må være en meget vid definisjon av "kontrakt".
En kontrakt må vanligvis være skrevet ned og begge parter må ha vært enig på forhånd.

Ja på begge spørsmål.

Under alle omstendigheter?

InnleggSkrevet: 12 Nov 2006, 04:15
Tor Fredrik
KNW skrev:Under alle omstendigheter?
Ikke hvis faren er barnemisshandler.

InnleggSkrevet: 12 Nov 2006, 09:27
Vegard Martinsen
KNW skrev:
Dette - at foreldrene skal fø barnet - er som en vanlig kontrakt, og statens oppgave er å opprettholde kontrakter.

Det må være en meget vid definisjon av "kontrakt".
En kontrakt må vanligvis være skrevet ned og begge parter må ha vært enig på forhånd.


Vel, en muntlig kontrakt er like bindende som en som er skriftlig. Den er bare vanskeligere (umulig?) å håndheve hvis uenighet oppstår.

Mht svangerskap så er kontrakten ikke skrevet med blekk på papir, men det er opplagt hva som har skjedd og hvem som har "undertegnet". Like opplagt er det vel at det har vært enighet (om handlingen som kunne resultere i barn) når kontrakten ble inngått (unntatt ved voldtekt).

Ja på begge spørsmål.

Under alle omstendigheter?


Som Tor Fredrik nevner så kan det finnes unnntak ved krimnelle handlinger (hvis faren er voldelig kan han nektes samvær), men som hovedregel, Ja: Moren kan ikke kun på ínnfall nekte faren å treffe barnet (selv om hun ikke ønsker å etablere en familie med ham).

InnleggSkrevet: 12 Nov 2006, 21:00
KNW
Problemet mitt med dette er:
Dersom to har laget en muntlig kontrakt om at han ikke skal betale barnebidrag er det umulig å bevise eller motbevise, og jeg har vanskelig for å si skyldig til det motsatte er bevist.

InnleggSkrevet: 12 Nov 2006, 22:13
Vegard Martinsen
KNW skrev:Problemet mitt med dette er:
Dersom to har laget en muntlig kontrakt om at han ikke skal betale barnebidrag er det umulig å bevise eller motbevise, og jeg har vanskelig for å si skyldig til det motsatte er bevist.


I slike tilfeller må mannen stole på at kvinnen ikke snur (og krever at han allikevel må betale for et barn det ikke var meningen at de skulle lage).

Hvis hun snur, har han ingen mulighet til å slippe å betale. At barnet finnes trumfer den muntlige kontrakten om at det ikke skulle bli barn av det.

Ja, slike situasjoner er meget problematiske. Den eneste løsningen er at man bruker sikker prevansjon, eller at man kun har sex med kvinner man stoler 100% på.

InnleggSkrevet: 13 Nov 2006, 09:29
Kapitalix
Vegard Martinsen skrev:Den eneste løsningen er at man bruker sikker prevansjon, eller at man kun har sex med kvinner man stoler 100% på.


Altså er prevansjon eneste reelle alternativ :lol:

InnleggSkrevet: 13 Nov 2006, 10:18
Vegard Martinsen
Kapitalix skrev:
Vegard Martinsen skrev:Den eneste løsningen er at man bruker sikker prevansjon, eller at man kun har sex med kvinner man stoler 100% på.


Altså er prevansjon eneste reelle alternativ :lol:


Det eneste sikre ja, (og man bør også bruke backup!).

InnleggSkrevet: 14 Nov 2006, 14:06
simon
Som W. ville sagt det, avholdenhet inntil ekteskapet er en god og fornuftig opsjon. Det ER faktisk en hel del ulemper forbundet med løssluppen sex, og det er rasjonelt å ta disse med i betraktning.
I dagens mediabilde virker det som en antikk og utdatert ide å ikke ha sex alltid, men slik er det ikke.

InnleggSkrevet: 16 Nov 2006, 13:49
KNW
Som W. ville sagt det, avholdenhet inntil ekteskapet er en god og fornuftig opsjon. Det ER faktisk en hel del ulemper forbundet med løssluppen sex, og det er rasjonelt å ta disse med i betraktning.
I dagens mediabilde virker det som en antikk og utdatert ide å ikke ha sex alltid, men slik er det ikke.

Det er jeg enig i.

Hvis hun snur, har han ingen mulighet til å slippe å betale. At barnet finnes trumfer den muntlige kontrakten om at det ikke skulle bli barn av det.

Men da er det omvendt bevisbyrde...
Og dessuten, hvem definerer hva "barnebidrags-kontrakten" går ut på?

InnleggSkrevet: 16 Nov 2006, 14:21
Vegard Martinsen
KNW skrev:
Hvis hun snur, har han ingen mulighet til å slippe å betale. At barnet finnes trumfer den muntlige kontrakten om at det ikke skulle bli barn av det.

Men da er det omvendt bevisbyrde...


Hvordan? Er man faren (og det kan avgjøres med DNA-testing) må man betale.

Og dessuten, hvem definerer hva "barnebidrags-kontrakten" går ut på?


Fagfolk og jurister utarbeider standarder for barnebidrag (beløp), samværstid, etc., på en måte som er helt tilsvarende det som finnes på en rekke andre områder i samfunnet.

Re: Barnebidrag

InnleggSkrevet: 07 Nov 2011, 01:25
Cragfarm
Jeg er enig med Diana Hsieh. Menn bør ha rett til å fraskrive seg ansvaret for barnet innen rimelig tid før det blir født, så kan kvinnen få ta avgjørelsen om å sette barnet til verden eller ikke. Ved å fraskrive seg ansvaret mister han selvfølgelig også alle rettigheter til samvær o.l.