Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Diskusjon om liberalistisk ideologi, slik som klassisk liberalisme og libertarianisme.

Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Innlegg kjetilfp 01 Feb 2012, 14:06

Jeg kom over denne artikkelen i går: http://universitas.no/kultur/451/kapitalismens-keiserinne

I denne passasjen er det to påstander her jeg lurer på om er sanne:

Randiansk forum brøt ut av FSO i 1996 fordi de følte sistnevnte inntok en dogmatisk og ukritisk holdning. Konflikten (som har en parallell i USA) går ut på hvorvidt objektivismen er komplett eller om det bør være rom for diskusjon og utvikling av filosofien.

Lederen av FSO innrømmer at det er en fare at de kan bli for sneversynte:

– Men hvis man har en for åpen holdning dukker det opp mye rar tenkning som ikke har noe med objektivismen å gjøre. Det blir feil, hevder Martinsen.

Gramstad og Randiansk forum mener derimot at man må være åpen for kritikk av Rand. Selv er han blant annet svært uenig i Rands syn om at kvinnen er underordnet mannen.

– Problemet er at Ayn Rand og hennes arvtagere kun godtok de bøkene Rand selv skrev eller godkjente som del av objektivismen. The Ayn Rand Institute i USA, som viderefører arven etter henne, nekter derfor at man skal kunne kalle annen tenkning som befinner seg innenfor den samme tradisjonen for objektivisme. Jeg mener resultatet av en slik politikk er at tenkningen blir firkantet og uten takhøyde: Da sier man jo at objektivismen er perfekt som den er, mener Gramstad.


Mente virkelig Ayn Rand at kvinnen er underordnet mannen? Hvor har Gramstad dette fra?

Vil aldri bøker skrevet om objektivismen av andre enn Ayn Rand bli anerkjent av The Ayn Rand Institute?
kjetilfp
 
Innlegg: 53
Registrert: 13 Sep 2011, 08:16

Re: Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Innlegg Vegard Martinsen 01 Feb 2012, 15:35

kjetilfp skrev:Jeg kom over denne artikkelen i går: http://universitas.no/kultur/451/kapitalismens-keiserinne

I denne passasjen er det to påstander her jeg lurer på om er sanne:

Vil aldri bøker skrevet om objektivismen av andre enn Ayn Rand bli anerkjent av The Ayn Rand Institute?


Poenget er at Objektivismen er det filosofiske system Ayn Rand skapte og definerte, og at verker som hun selv ikke skrev eller godkjente da ikke kan være en del av Objektivismen. Men det finnes selvsagt viktige og gode bøker skrevet av andre enn Rand, men disse er da ikke en del av Objektivismen.

Her er et mer utførlig svar, hentet fra FSOs FAQ: http://objektivisme.no/faq.html

Spørsmål: Ayn Rand hevdet at Objektivismen er et lukket system. Betyr dette at Ayn Rand oppdaget alt som er verd å oppdage innen filosofi, og at det ikke er mer å oppdage?

Svar: Nei. At Objektivismen er lukket betyr kun at Ayn Rand satte navnet Objektivismen på sitt filosofiske system, dvs. at Objektivismen er et egennavn på hennes filosofiske system. Det er mye igjen å oppdage, og Objektivister vil hevde at all sann filosofi er i overensstemmelse med Objektivismen.

Ayn Rand skrev i 1961 i For the New Intellectual at «the name I have chosen for my philosophy is Objectivism». I en artikkel i 1980 skriver hun at hun er opptatt av å beskytte navnet Objektivismen, og at «anyone using that name for some philosophical hodegepodge of his own, without my knowledge or consent, is guilty of the fraudulent presumption of trying to ...pass his thinking off as mine...[...] If you agree with some tenets of Objectivism, but disagree with others, do not call yourself an Objectivist...» (The Objectivist Forum, Februar 1980). Objektivismen er altså navnet på det filosofiske system som Ayn Rand skapte, og dette filosofiske systemet er fremstilt i de verker hun skrev og publiserte. Det ble også skrevet noen artikler og bøker av andre, men med hennes godkjennelse, og disse er også en del av den Objektivistiske litteraturen.

Den Objektivistiske litteraturen består således av følgende bøker: Anthem (1946), We the Living (1959), The Fountainhead (1943), Atlas Shrugged (1957), Night of January 16th (1968), Who is Ayn Rand? (1961), The Ominous Parallels (1982), og Introduction to Objectivist Epistemology (1979). Nyutgaven av Introduction to Objectivist Epistemology fra 1990 inneholder et nytt appendiks som Ayn Rand ikke har godkjent, og dette er da ikke en del av den Objektivistiske litteraturen. Dessuten er følgende essaysamlinger med: For the New Intellectual: The Philosophy of Ayn Rand (1961), The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism (1964), Capitalism: The Unknown Ideal (1966), The Romantic Manifesto: A Philosophy of Litterature (1969), og Philosophy: Who Needs It? (1982). Ayn Rands artikler i samlingene The Voice of Reason (1988), The Ayn Rand Column (revidert utgave 1998), Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution (1999) og Why Businessmen Need Philosophy (1999) er også en del av den Objektivistiske litteraturen.

I tillegg er alle artiklene i tidsskriftene The Objectivist Newsletter (1962-1965), The Objectivst (1966-1971) og The Ayn Rand Letter (1971-1976) med. Artiklene som ble publisert i The Objectivist Forum frem til Ayn Rands død er også med. Noe materiale, fortsatt kun tilgjengelig som pamfletter, er også med i den Objektivistiske litteraturen: foredragene "The Moral Factor" (1976) og "Cultural Update" (1978), og intervjuet med Ayn Rand publisert i Playboy i 1964.

Objektivismen er altså det filosofiske innhold i alle de nevnte bøker og artikler. Dette betyr at Objektivismen ikke er alt som er presentert i disse verkene; Ayn Rand skrev iblant også om andre emner enn filosofi, og dette materialet er da ikke en del av Objektivismen.

Denne detaljerte listen er en komplett liste over den Objektivistiske litteraturen, og den er i fullt samsvar med Leonard Peikoffs utsagn om at ««Objectivism» is the name of Ayn Rand's philosophy as presented in the material she herself wrote or endorsed» (Peikoff snakker her om materiale som ble publisert i Ayn Rands levetid). Etter Ayn Rands død har andre Objektivister skrevet bøker, og flere av Ayn Rands etterlatte skrifter er blitt publisert. Disse verkene er dermed ikke en del av den Objektivistiske litteraturen. Dette betyr at Leonard Peikoffs «Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand» ikke er en del av den Objektivistiske litteraturen. Dette sier Peikoff selv i bokens forord: Ayn Rand «is not responsible for any misstatements of her views [this book] may contain, nor can the book be properly described as «official Objectivist doctrine»». Således er heller ikke materiale Ayn Rand skrev, men ikke publiserte, en del av den Objektivistiske litteraturen. Dette betyr at Ayn Rands tidlige litterære arbeider, hennes brev, hennes filosofiske journaler og hennes marginalia ikke er en del av den Objektivistiske litteraturen.

Siden Objektivismen er navnet Ayn Rand ga sin filosofi, betyr dette at Objektivismen er et lukket system. Kun Ayn Rand selv kunne tilføye elementer til Objektivismen, og med Ayn Rands død opphørte denne muligheten. Dette betyr selvsagt ikke at Objektivismen inneholder all sann filosofi; men Objektivister vil hevde at all sann filosofi er i overensstemmelse med Objektivismen. Nye oppdagelser innen filosofi, vil, forutsatt at de er sanne, være i samsvar med Objektivismen, men de vil ikke være en del av Objektivismen.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Innlegg kjetilfp 02 Feb 2012, 08:38

Takk for utførlig svar av det ene spørsmålet.

Den andre påstanden var om Ayn Rand hevdet at kvinnen var underordnet mannen. For meg er det ganske innlysende at hun ikke mente dette i og med at det bryter fullstendig med prinsippene i objektivismen. Det jeg lurer på er hvor Gramstad har fått dette fra.
kjetilfp
 
Innlegg: 53
Registrert: 13 Sep 2011, 08:16

Re: Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Innlegg Rounin 02 Feb 2012, 09:52

Rand hadde idéer om kjønnsroller som kan tolkes i den retning. For eksempel uttalte hun at hun ikke ville ha stemt på en kvinnelig presidentkandidat, fordi det ville være forferdelig for en kvinne å skulle være øverste kommandør. Videre mislikte hun homoseksualitet, tilsynelatende også på bakgrunn av de samme idéer om menns og kvinners kjønnsidentitet. Mer generelt ga hun uttrykk for kontroversielle personlige meninger på mange områder.

Å sidestille disse uttalelsene med Objektivisme som sådan kan dog være problematisk. Rand hadde utvilsomt personlige preferanser og intuisjoner som alle andre, men ikke alle disse dannet nødvendigvis en integrert del av hennes filosofi.

↑ Jammen er det ikke Rands bursdag i dag.
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Innlegg Vegard Martinsen 02 Feb 2012, 10:52

Rand mente at i et kjærlighetsforhold skulle kvinnen se opp til mannen. En kvinne burde alltid ha en mann å se opp til. Hun mente at dette ikke kunne være forenlig med (for en kvinne) å være den med størst autoritet i enhver sammenheng slik presidenten i USA har.

Å tolke dette til å si at kvinnen er underordnet mannen er merkelig.

Videre mislikte hun homoseksualitet,


Det som er korrekt er at hun en gang som svar på et spørsmål uttalte seg negativt om homofili, men andre ganger hun snakket om dette var hun ikke negativ. Hun hadde homofile som venner og i sin omgangskrets uten at hun noen gang å viste noen negative holdninger om dette.

Å sidestille disse uttalelsene med Objektivisme som sådan kan dog være problematisk. Rand hadde utvilsomt personlige preferanser og intuisjoner som alle andre, men ikke alle disse dannet nødvendigvis en integrert del av hennes filosofi.


Ja, disse tingene er ikke uttrykk for hennes filosofiske synspunkter. Og jeg vet ikke om noen Objektivister som er enig med henne på disse punktene.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Innlegg kjetilfp 20 Feb 2012, 09:08

Jeg kommer over dette klippet av Christopher Hitchens i går: http://www.youtube.com/watch?v=4wYR6e9Z6es&feature=results_main&playnext=1&list=PL672798767CF26D62

Her går det tydelig frem at Hitchens ikke var så begeistret for Ayn Rand sine bøker og hennes essays om "selfishness".

Han kaller Atlas Shrugged og The Fountainhead "Transcendentally awful". Skikkelig dårlig litteratur altså.
Om egoisime sier han: "I don't think there is any need to have essays advocating more selfishness among human beings. [...] Some things do not require further reinforcments."

Hva ville dere ha svart til slike påstander?

Finnes det noen klipp hvor Hitch diskuterer med objektivister? Eller kanskje finnes det noen lengre klipp hvor han begrunner litt mer sine meninger om objektivismen?
kjetilfp
 
Innlegg: 53
Registrert: 13 Sep 2011, 08:16

Re: Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Innlegg Vegard Martinsen 20 Feb 2012, 09:59

kjetilfp skrev:Jeg kommer over dette klippet av Christopher Hitchens i går: http://www.youtube.com/watch?v=4wYR6e9Z6es&feature=results_main&playnext=1&list=PL672798767CF26D62

Her går det tydelig frem at Hitchens ikke var så begeistret for Ayn Rand sine bøker og hennes essays om "selfishness".

Han kaller Atlas Shrugged og The Fountainhead "Transcendentally awful". Skikkelig dårlig litteratur altså.
Om egoisime sier han: "I don't think there is any need to have essays advocating more selfishness among human beings. [...] Some things do not require further reinforcments."

Hva ville dere ha svart til slike påstander?


At han ikke har den minste peiling på hva egoisme betyr, og at han forventer seg at skjønnlitteratur skal passe inn i et mønster som ARs romaner (heldigvis) ikke passer inn i.

Finnes det noen klipp hvor Hitch diskuterer med objektivister? Eller kanskje finnes det noen lengre klipp hvor han begrunner litt mer sine meninger om objektivismen?Jeg vei ikke om noen slike.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Påstander om Ayn Rand og objektivismen

Innlegg carl 20 Feb 2012, 12:41

Hitchens får dessuten gjennomgå ganske greit selv i denne artikkelen som omhandler hvordan de påstått rasjonelle "ny-ateistene" ikke evner å komme opp med noe annet enn en mystikkbasert erstatning for religioners moral: http://www.theobjectivestandard.com/iss ... heists.asp
In short, according to Hitchens, this “innate conscience” enables us to just know what is right and wrong—and altruism is right.
carl
 
Innlegg: 109
Registrert: 02 Des 2010, 16:02


Gå til Liberalistisk ideologi

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron