Minstelønn

Diskusjon om liberalistisk ideologi, slik som klassisk liberalisme og libertarianisme.

Minstelønn

Innlegg streetsmart 04 Mar 2013, 00:37

Hei, jeg ser et argument mange liberalister bruker om minstelønn som jeg lurer på er riktig. Jeg ser mange andre argumenter som er gode, men stemmer dette argumentet?

La oss si at en sjef har 10 arbeidere i bedriften sin. Arbeiderne hans får 50 kr i timen. Så kommer det en ny regel som heter minstelønn og arbeiderne hans er nødt til å få 100 kr i timen. Før måtte han betale 500 kr i timen for arbeiderne sine, mens nå betaler han 1000 kr i timen.

1. Minstelønnen her gjør at det blir vanskeliger å holde bedriften i gang. Han må sannsynligvis sparke noen av arbeiderne sine og de som arbeider må jobbe dobbelt så hardt som før.

Dette er et utfall av minstelønnen.

2. Det andre er hva sosialistene håper skjer: At sjefen senker sin egen lønn men fortsetter å ha de samme arbeiderne som kreves for å gjøre arbeidet.

Er ikke dette et utfall som like ofte oppstår som eksempelet ovenfor?

Jeg tror her på begge argumentene for det finnes mange sjefer som tar sykt mye av pengene selv mens de betaler arbeiderne sine elendig lønn. Så for disse arbeiderne er kanskje ikke minstelønnen et problem?

Dette blir kanskje mer en tankepost enn ett spørsmålspost for jeg tror jeg har konkludert med noe som høres logisk og som jeg mener å ha lest før. Bare at jeg ikke har forstått helt sammenhengen.

Er det slik at minstelønnen ødelegger for de små bedriftene hvor det ikke er det store overskuddet? En bedrift hvor sjefen ikke har så mye betalt og trenger arbeiderne sine til en litt dårligere lønn? Er det slik at storbedriftene som tjener mye penger og sjefen har god lønn ikke har noen problemer med minstelønnregler og kan plukke litt i fra egne lommer uten at de merker det? Bidrar minstelønnen til monopol for store bedrifter og setter kjepper i hjul for småbedrifter?
streetsmart
 
Innlegg: 167
Registrert: 20 Feb 2011, 20:52
Bosted: Trondheim

Re: Minstelønn

Innlegg -Henrik- 04 Mar 2013, 05:26

For det første er det slik at lønnen normalt vil settes gjennom tilbud og etterspørsel. Siden ufaglært arbeidskraft finnes i bøtter og spann, er det naturlig at denne vil være billigere enn høykompetent arbeidskraft. Høy tilgang på lavkompetent arbeidskraft sørger for at det er enkelt å etablere seg i bransjer hvor man kan benytte seg av denne arbeidskraften. Det gjør at konkurransen i disse bransjene er høy, og det presser prisene nedover og avkastningen av å operere i dem nedover. Det blir med andre ord lite igjen til eieren. Et eksempel på slike bransjer er f.eks. gatekjøkkenbransjen. Mange innvandrere med lav kompetanse har ingen muligheter for å komme inn i det norske arbeidsmarkedet (pga for høye tarifflønninger og andre barrierer som staten sørger for gjennom arbeidslivslovgivningen). De mest ressurssterke innvandrerne, uten kompetanse og mulighet i det norske arbeidsmarkedet, velger derfor ofte å starte gatekjøkken.

For det andre er det slik at hvis det eksisterer bransjer hvor man kan bruke ufaglært arbeidskraft og avkastningen er høy, så vil mange forsøke å etablere seg her. Dette vil, som vist ovenfor, drive avkastningen ned som resultat av konkurranse. På den positive siden, vil den økte aktiviteten gjøre at bedriftene etterspør mer ufaglært arbeidskraft, slik at flere lavkompetente får muligheten til å arbeide.

Hvis man heiser minstelønnen, så vil avkastningen av å være i bransjen rammes betraktelig. Det vil derfor ikke være interssant å etablere seg i bransjen, og dermed vil ikke bedrifter etablere seg for å ansette ufaglærte. I tillegg vil det føre til at det legges press på innovasjon som gjør arbeidskraften mindre nødvendig, f.eks. gjennom å erstatte mennesker med maskiner. I forsøk på å opprettholde bedre marginer og velte kostnaden over på kunden, kan bransjen øke prisene, men dette vil gjøre at etterspørselen etter det som produseres går ned. Effekten er igjen mindre etterspørsel etter lavkompetent arbeidskraft.

Nettoresultatet av minstelønnsordninger er altså at de uten kompetanse får færre muligheter til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Husk at en slik jobb for en ufaglært person kan være et viktig springbrett videre. Minstelønn fratar dem altså denne muligheten, og rammer de den er ment å hjelpe.

Det nytter altså ikke å se på én bedrift isolert, og se hva eieren i denne bedriften foretar seg når minstelønn fastsettes. Man må se på hva minstelønnen gjør på bransje- og makronivå.
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: Minstelønn

Innlegg -Henrik- 04 Mar 2013, 05:46

streetsmart skrev:Er det slik at minstelønnen ødelegger for de små bedriftene hvor det ikke er det store overskuddet? En bedrift hvor sjefen ikke har så mye betalt og trenger arbeiderne sine til en litt dårligere lønn? Er det slik at storbedriftene som tjener mye penger og sjefen har god lønn ikke har noen problemer med minstelønnregler og kan plukke litt i fra egne lommer uten at de merker det? Bidrar minstelønnen til monopol for store bedrifter og setter kjepper i hjul for småbedrifter?


Generelt kan man si at alle reguleringer av det frie markedet reduserer muligheten for bedriftsetablering, innovasjon og verdiskapning og således favoriserer de store bedriftene som har råd og kompetanse til å etterkomme reguleringene. Det er også normalt at store bedrifter benytter lobbyister for å få politikerne til å regulere markedene de operer i. Dette for å holde andre ute og dermed kunne heve høyere profitt. Husk at de store bedriftene ikke ønsker å konkurrere og å innovere i sin bransje, de vil leve i status quo og heve gode marginer så lenge som mulig. Fri markedsøkonomi fratar dem denne muligheten.
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: Minstelønn

Innlegg streetsmart 04 Mar 2013, 08:38

-Henrik- skrev:Det er også normalt at store bedrifter benytter lobbyister for å få politikerne til å regulere markedene de operer i. Dette for å holde andre ute og dermed kunne heve høyere profitt. Husk at de store bedriftene ikke ønsker å konkurrere og å innovere i sin bransje, de vil leve i status quo og heve gode marginer så lenge som mulig. Fri markedsøkonomi fratar dem denne muligheten.


Jeg er usikker på hvordan lobbyister fungerer. Som jeg har forstått det, er dette folk som påvirker politikerne. Her tenker jeg fagforbund som er med å bidrar, men på hvilke andre måter drives det lobbyvirksomhet? Hvilke yrker er dette typisk på i Norge?
streetsmart
 
Innlegg: 167
Registrert: 20 Feb 2011, 20:52
Bosted: Trondheim

Re: Minstelønn

Innlegg jonny 04 Mar 2013, 21:10

streetsmart skrev:Jeg er usikker på hvordan lobbyister fungerer. Som jeg har forstått det, er dette folk som påvirker politikerne. Her tenker jeg fagforbund som er med å bidrar, men på hvilke andre måter drives det lobbyvirksomhet? Hvilke yrker er dette typisk på i Norge?

Det første jeg tenker på er taxinæringen, helt utrolig hvordan de har klart å opprettholde løyver og reguleringer..
jonny
 
Innlegg: 50
Registrert: 12 Okt 2011, 08:49

Re: Minstelønn

Innlegg -Henrik- 05 Mar 2013, 04:19

Først vil jeg bare utdype noe jeg ikke har tatt høyde for i utledningen ovenfor. Hvis du bruker disse argumentene mot en sosialist, så vil du kanskje møte på påstander om at noen store kjeder går med store overskudd, og at de ansatte fortsatt tjener dårlig. Da er det viktig å se hva som er resultatet av arbeidskraften til den enkelte. Si en hamburgerkjede betaler folk som flipper burgerne relativt lite, men går med store overskudd. Dette vil noen kalle umoralsk. De vil si: "Bedriften går med store overskudd, men de som lager hamburgerne får nesten ingenting! Dette er rovdyrkapitalisme!". Her må vi huske på at resultatet av burgerflippernes arbeidsinnsats er en burger, ikke overskuddet. Overskuddet er et resultat av den totale verdiskapningen: Valg av beliggenhet, fasiliteter, rasjonell logistikk, god markedsføring, god komponering av menyen, strategi, sømmelig kapitalutstyr og så videre. Selskapet vil ikke betale mer enn nødvendig for arbeidskraften, og siden det er enkelt å flippe burgere, så vil prisen på denne arbeidskraften være lav.

I en slik organisasjon, vil det ofte være gode karriéremuligheter for de som står på, slik at burgerflippingen bør ses på som et startpunkt, ikke endelig destinasjon. Hvis man innfører minstelønn, så vil selskapet forsøke å erstatte burgerflipperne med maskiner som er billigere i drift. Dessuten vil man ved å regulere minstelønn på bakgrunn av denne typen (sjeldne) selskaper, samtidig pålegge alle andre enklere gatekjøkken (uten de samme forutsetningene for å drive i lik skala) de samme pliktene, og dette vil føre oss tilbake til problemene jeg skisserte ovenfor. Det kan kanskje til og med argumenteres for at store selskaper som driver såpass lønnsomt kan ha en interesse av å få innført minstelønn i sin bransje, fordi det gjør det vanskeligere å konkurrere ettersom kostnadsnivået stiger, og de store selskapene har stordriftsfordeler andre ikke har, slik at de kan møte denne merkostnaden.

streetsmart skrev:
-Henrik- skrev:Det er også normalt at store bedrifter benytter lobbyister for å få politikerne til å regulere markedene de operer i. Dette for å holde andre ute og dermed kunne heve høyere profitt. Husk at de store bedriftene ikke ønsker å konkurrere og å innovere i sin bransje, de vil leve i status quo og heve gode marginer så lenge som mulig. Fri markedsøkonomi fratar dem denne muligheten.


Jeg er usikker på hvordan lobbyister fungerer. Som jeg har forstått det, er dette folk som påvirker politikerne. Her tenker jeg fagforbund som er med å bidrar, men på hvilke andre måter drives det lobbyvirksomhet? Hvilke yrker er dette typisk på i Norge?


Jeg er ingen ekspert på lobbyisme, verken i inn- eller utland, men her er noen av mine inntrykk.

Lobbyisme foregår i mange former. En lobbyist er gjerne en representant for en særinteresse(gruppe), og lobbyisten har ofte et godt nettverk innenfor beslutningsorganene i staten. I USA pekes det ofte på at selskaper leier inn lobbyister og støtter politikere både blant Republikanerne og Demokratene med valgkampmidler. Når seieren for den ene parten er i boks, så kommer lobbyisten for å innkassere politisk godvilje. Politikeren vet at han må gjengjelde tjenesten for at det skal komme valgkampstøtte i neste periode. Videre gis reguleringer politikeren skal gjennomføre gjerne en positiv spinn i media (gjennom presseagenter), f.eks. at reguleringene vil sikre arbeidsplasser, rettferdig fordeling av lønn, trygghet i produksjonen (f.eks. ved regulering av næringsmiddelproduksjon) og så videre.

I Norge er mitt inntrykk at lobbyismen skjer mer organisatorisk (dette skjer definitivt også i USA). Det vil si gjennom fagforeninger, miljøorganisasjoner og liknende, slik du nevner. Du kan f.eks. se hvordan særinteresser reagerer når lovforslag sendes ut på høring. Da det var snakk om lemping av revisjonsplikten for små aksjeselskaper (er nå gjennomført), så var blant annet revisorene sterkt imot dette. Det er fordi revisjonsplikten påla alle aksjeselskaper å gjennomføre revisjon, og dette ga store inntekter til revisorene. Regnskapsførerne mente dog at revisjonsplikt var unødvendig, da regnskapsføreren er godt egnet til å føre regnskapene i tråd med regelverket allerede. En annen sak var da heismontorene mistet monopolet sitt til å montere på heiser, og når heismontører fra Europa kom til Norge for å utføre arbeidet. I slike situasjoner skrives det artikler om sosial dumping, og man maner politikerne til å regulere. Vi kan også tenke på Lysebakkensaken, der bekjente av statsråden hadde tilgang til å be om midler direkte av departementet, og at disse midlene ble delt ut, uten at det foregikk i tråd med regelverket. I etterdønningene viste det seg at også flere andre politikere hadde gjort liknende "feiltrinn".

Videre er trenden i Norge at tidligere prominente statsråder/stortingspolitikere/nøkkelmedarbeidere går bort fra en jobb i det offentlige og over i konsulentbransjen. Jeg impliserer ikke at de tidligere politikerne gjør noe ulovlig, men selskapene som leier disse personene får ofte tilgang til nyttig informasjon om hvor og hvordan man best mulig kan påvirke politikerne, hvem politikere man bør rette seg til og kontakt mellom bedrift og aktuelle politikere blir muligens initiert av konsulenten. Konsulenten forteller kanskje også tidligere kollegaer i det offentlige at et eller annet han jobber med på vegne av en kunde bør godkjennes. Folk som sitter i det offentlige vet også at det eksisterer lukerative jobbmuligheter etter den politiske karriéren, bare de klør de rette menneskene på ryggen, og det kan gi mange uheldige konsekvenser når de behandler saker.

Med det omfattende offentlige eierskapet i norske bedrifter, vil vi ha en situasjon der noen selskaper har fordeler andre bare kan drømme om. For eksempel har disse selskapene ofte implisitte statlige garantier, får derfor langt billigere finansiering og har muligheter andre ikke har. SAS er et nylig eksempel på hvor ille offentlig eierskap kan gå. DNB har også store fordeler i forhold til mange andre, mindre banker.

For noen år siden gikk det en serie på NRK som het Bak lukkede dører (beskrivelse av hver episode). Her kunne man se litt av hvordan lobbyisme i Norge foregår i praksis, i alle fall det man var villig til å vise på TV. :)
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: Minstelønn

Innlegg streetsmart 05 Mar 2013, 21:59

Takk for et utdypende og godt svar ;)
streetsmart
 
Innlegg: 167
Registrert: 20 Feb 2011, 20:52
Bosted: Trondheim

Re: Minstelønn

Innlegg -Henrik- 06 Mar 2013, 05:18

streetsmart skrev:Takk for et utdypende og godt svar ;)


Bare hyggelig. :)
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: Minstelønn

Innlegg Ultima_Thule 09 Feb 2015, 13:34

Minimum-Wage Laws Are a Triumph of Emotion over Logic

It’s very frustrating to write about the minimum wage. How often can you make the elementary observation, after all, that you’ll get more unemployment if you try to make businesses pay some workers more than they’re worth?

But it’s my mission to promote economic liberty, so I’ve written on why government-mandated wages can create unemployment by making it unprofitable to hire people with low work skills and/or poor work histories. And I’ve attacked Republicans for going along with these job-killing policies, and also pointed out the racist impact of such intervention.

Bilde

Heck, just about everything sensible that needs to be said about the topic is contained in this short video narrated by Orphe Divougny

But I guess I’m the Sisyphus of the free-market movement because once again I’m going to try to talk some sense into those who think emotion can trump real-world economics.

Let’s start by citing some new reasearch.

States are allowed to increase minimum wages above the federal level. This creates interesting opportunities to measure what happens to employment when the national minimum wage is increased, since the change presumably doesn’t impact states that already are at or above that level.

Two economists from the University of California at San Diego took advantage of this natural experiment and examined employment changes in states that were “bound” and “unbound” by the law.

…we find that minimum wage increases significantly reduced the employment of low-skilled workers. By the second year following the $7.25 minimum’s implementation, we estimate that targeted workers’ employment rates had fallen by 6 percentage points (8%) more in ‘bound’ states than in ‘unbound’ states. …Over the late 2000s the average effective minimum wage rate rose by nearly 30% across the United States. Our best estimate is that these minimum wage increases reduced the employment of working-age adults by 0.7 percentage points. This accounts for 14% of the employment rate’s total decline over this time period and amounts to 1.4 million workers. A disproportionate 45% of the affected workers were young adults (aged 15 to 24).


Gee, what a surprise. Fewer jobs.

But the mandated hike in wages didn’t just reduce employment.

There were also negative effects on income.

We find that binding minimum wage increases reduced low-skilled individuals’ average monthly incomes. Targeted workers’ average incomes fell by an average of $100 over the first year and by an additional $50 over the following two years. …We provide direct evidence that such losses translate into meaningful reductions in upward economic mobility. Two years following the minimum wage increases we study, low-skilled workers had become significantly less likely to transition into higher-wage employment in bound states than in unbound states.


This evidence on income is particularly important because some statists make a rather utilitarian argument that it’s okay for some people to lose jobs because others will benefit.

Jared Bernstein is Exhibit A, as you can see in this debate we had for CNBC.

[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=Pg3huH4HKd4[/YouTube]

But let’s not just focus on numbers. There are painful human costs when low-skilled workers are priced out of the labor market.

Here are some excerpts from a column in the Wall Street Journal about a real-world example of people losing their jobs.

It’s well-established in the economic literature, if not in the minds of proponents of these laws, that the result will be job losses. Yet this empirical reality fails to capture the emotional reality of the employees who are let go, or of the business owners who had no choice but to let them go. …Michigan’s minimum wage rose in September to $8.15 an hour from $7.40 (the minimum wage for tipped employees rose 17%, to $3.10 an hour). The wage will rise to $9.25 by January 2018.


Now let’s look at the impact on a non-profit restaurant that helped disadvantaged people.

The staff at Tastes of Life was made up of recovering addicts, recently incarcerated individuals and others who would have a hard time landing a job elsewhere. Mr. Mosley explained that on-the-job offenses for which an employee would have been “gone that day” in a traditional work setting were instead used as training opportunities at Tastes of Life. …Mr. Mosley’s financial goal was to break even and use any excess funds to subsidize Life Challenge participants. After more than two years of operation on Beck Road, 2½ miles from the center of town, Tastes of Life had a steady flow of loyal customers, but rising food costs presented a challenge. …Mr. Mosley and Ms. Tucker had planned to print new menus with higher prices to cover the food costs, but the September wage hike complicated those plans, in particular because the increase covered both tipped and non-tipped employees. …“If we had a $10 menu item, it would have to be $14,” Mr. Mosley said. The restaurant’s customer base of seniors on a fixed income and Hillsdale locals made this option a nonstarter. The restaurant also had to find roughly 250 new customers a month, unrealistic in a small town of about 8,300.


So the inevitable happened.

The increased minimum wage, he told me, was “the straw that broke that camel’s back,” forcing him to close his doors and lay off his 12-person staff. …with the higher wage costs, the arrangement was no longer feasible, and Tastes of Life closed on Sept. 28. …Four former employees have been able to leverage their restaurant experience to find new employment, but Mr. Mosley told me that eight are still out of work. …the loss of Tastes of Life cuts deep, because the benefit for Life Challenge participants was both valuable and is not easily attained elsewhere. These unintended consequences of a minimum wage hike aren’t unique to small towns in south-central Michigan. Tragically, they repeat themselves in locales small and large each time legislators heed the populist call to “raise the wage.”


Understanding “unintended consequences” is a key characteristic of a good economist.

Indeed, Bastiat’s wise words about the “seen” and “unseen” help to explain why Krugman makes so many mistakes.

Bilde

But that’s a topic for another column (actually, a whole series of columns).

Today, the goal is simply to understand that it is pointlessly destructive to make low-skilled labor less affordable.

P.S. Given all the evidence that minimum-wage laws destroy jobs, why do some people persist in supporting such a destructive policy? In this post, I provide six possible reasons.

P.P.S. No wonder I get so frustrated on this topic.

P.P.P.S On the lighter side, here are some good cartoon on the minimum wage from Steve Breen, Lisa Benson and Henry Payne.

https://danieljmitchell.wordpress.com/2 ... ver-logic/ (med hyperlenker)
Ultima_Thule
 
Innlegg: 168
Registrert: 16 Jan 2010, 09:15


Gå til Liberalistisk ideologi

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron