Anarkokapitalisme

Diskusjon om andre ideologier, slik som sosialdemokrati, sosialisme og konservatisme.

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Vegard Martinsen 15 Jul 2010, 08:23

Skatteflyktning skrev: ...Staten kan kun ungaa aa initiere tvang om den IKKE forbeholder seg monopol for visse varer og tjenester, eller rettigheter som er forskjellig fra det et privat individ har.


Å sikre frihet er noe helt annet enn å tilby vanlige "varer og tjenster". Å sikre frihet er en forutsetning for eiendomsrett, som igjen er forutsetning for at det skal finnes varer og tjenester som man kan tilby for salg/bytte.

Det finns derfor ikke noe marked for rettigheter (eller håndhevelse av dem), rettigheter er en forutsetning for markedet. Man har ikke noe fritt marked før rettighetene er sikret.

Siden dere oensker aa ha monopol paa militaere tjenester


"Mlitære tjenester"? Er dette noe som privatpersoner bør kunnne bestille på samme måte som de bestiller pizza eller installering av kabel-TV?

og forby leiesoldater (med militaere vaapen),


Hvor har vi sagt dette? Ja, vi vil ikke ha fremmede hærer i landet (noe som også er helt unødvendig siden landet er fritt), men vi kan ikke nekte NN å være leisoldat i en hær i utlandet.

maa dere per definisjon initiere vold (eller trusler derav) mot de som oensker aa tilby disse varene/tjenestene i konkuranse med staten.Tenk igjennom hvilke andre varer/tjenester DLF vil at staten skal ta seg av (politi, domstoler, patentkontoret, etc) og si oss om dere vil tillate private konkurenter aa operere med samme regler og utstyr (vaapen) som Staten?


Det kan finnes private vaktselskaper, private domstoler, private beskyttelsesfirmaer, private patentkontorer, private etterforskere, osv. Og som jeg har sagt 10000000 ganger tidligere: staten griper bare inn dersom det er mistanke om initering av tvang. Ellers ikke. (Staten tillater ikke privat eie av krigsvåpen siden de ikke kan brukes uten at rettigheter krenkes.)

Det virker som om Skatteflykting ikke er i stand til å fortså det som er uthevet over og som jeg har sagt mange ganger tidlgere. Merkelig.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg hytteteppe 15 Jul 2010, 08:40

Vegard Martinsen skrev:
hytteteppe skrev: ... "Man kan ikke gjøre X uten å krenke rettigheter, derfor har private ingen rett til å gjøre X."
Har staten rett til å gjøre slike ting, altså ting som ikke kan gjøres uten å krenke rettigheter?


Privates bruk av krigsvåpen i et fritt land skjer evt. mot innbyggerne i det frie landet, og disse har rettigheter.

Statens bruk av krigsvåpen skjer mot et annet land, et ufritt land som har gått til angrep mot det frie landet, og innbyggerne i det ufrie landet har ikke rettigheter.

(Vi har skrevet om dette i en rekke andre tråder: innbyggerne i et land har rettigheter først når landet har et lovverk som er basert på rettighetsteorien, har en stat som respekterer rettigheter og som effektivt tar seg av de som krenker rettigheter.)


Et land hvor staten krenker rettigheter, er ufritt.
I et ufritt land har innbyggerne ikke rettigheter.
Dersom innbyggerne ikke har rettigheter, kan deres rettigheter ikke bli krenket.
Altså: Dersom staten krenker rettigheter, krenker staten ikke rettigheter.
Dette er en selvmotsigelse.
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg hytteteppe 15 Jul 2010, 08:52

Vegard Martinsen skrev:
Skatteflyktning skrev: Siden dere oensker aa ha monopol paa militaere tjenester


"Mlitære tjenester"? Er dette noe som privatpersoner bør kunnne bestille på samme måte som de bestiller pizza eller installering av kabel-TV?

Er det virkelig bestillingsmåten (telefon, postordre, e-mail etc.) som avgjør hvorvidt konkurrerende beskyttelsesfirmaer skal tillates?

og forby leiesoldater (med militaere vaapen),


Hvor har vi sagt dette? Ja, vi vil ikke ha fremmede hærer i landet (noe som også er helt unødvendig siden landet er fritt), men vi kan ikke nekte NN å være leisoldat i en hær i utlandet.

Dersom en privatperson eier en gigantisk eiendom, kan det tenkes at en privat hær er nødvendig for å beskytte eiendommen mot inntrengere. I slike tilfeller trenger man militære våpen for å beskytte seg mot staten. Men det er et fritt land, sier du. Men staten kan bli kuppet av fascister i morgen, og da har disse kommandoen over de statlige militære styrkene, og vi må kunne beskytte oss.
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg QIQrrr 15 Jul 2010, 09:01

hytteteppe skrev:Et land hvor staten krenker rettigheter, er ufritt.
I et ufritt land har innbyggerne ikke rettigheter.
Dersom innbyggerne ikke har rettigheter, kan deres rettigheter ikke bli krenket.
Altså: Dersom staten krenker rettigheter, krenker staten ikke rettigheter.
Dette er en selvmotsigelse.

Selvmotsigelsen er utelukkende et produkt av din egen kreative tolkning av det andre skriver, i tillegg til noe som minner mistenkelig om en ikke ubetydelig dose vrangvillige debatteknikk.

Er det virkelig bestillingsmåten (telefon, postordre, e-mail etc.) som avgjør hvorvidt konkurrerende beskyttelsesfirmaer skal tillates?

Gjør du deg mindre mottakelig med vilje eller er det en karakterbrist?

Dersom en privatperson eier en gigantisk eiendom, kan det tenkes...

Finn på noe annet.
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Vegard Martinsen 15 Jul 2010, 09:13

hytteteppe skrev: ...Dersom en privatperson eier en gigantisk eiendom, kan det tenkes at en privat hær er nødvendig for å beskytte eiendommen mot inntrengere. I slike tilfeller trenger man militære våpen for å beskytte seg mot staten.


Dette er ikke en eiendom, det er et land, og dette landet kan da opprette sin egen hær.

Men staten kan bli kuppet av fascister i morgen, og da har disse kommandoen over de statlige militære styrkene, og vi må kunne beskytte oss.


Slike kupp er ikke mulige uten at de har støtte av befolknigen. På kort tid å gå fra et fritt laissez-faire sammfun til et fascistisk diktatur er umulig.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Vegard Martinsen 15 Jul 2010, 09:16

hytteteppe skrev:
Vegard Martinsen skrev:
Skatteflyktning skrev: Siden dere oensker aa ha monopol paa militaere tjenester


"Mlitære tjenester"? Er dette noe som privatpersoner bør kunnne bestille på samme måte som de bestiller pizza eller installering av kabel-TV?

Er det virkelig bestillingsmåten (telefon, postordre, e-mail etc.) som avgjør hvorvidt konkurrerende beskyttelsesfirmaer skal tillates?
...


Nei, det er bruken.

Skal man kunne ringe (?) til Privathæren AS og si: "Jeg har en plagsom nabo. Jeg vil gjerne ha hans hus tilintetgjort, og ham og alle hans familemdlemmer drept. Hva skal dere ha for dette?"

Hva annet kan en privat hær gjøre?
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Skatteflyktning 15 Jul 2010, 09:28

Vegard Martinsen skrev:
Skatteflyktning skrev: ...Staten kan kun ungaa aa initiere tvang om den IKKE forbeholder seg monopol for visse varer og tjenester, eller rettigheter som er forskjellig fra det et privat individ har.


Å sikre frihet er noe helt annet enn å tilby vanlige "varer og tjenster". Å sikre frihet er en forutsetning for eiendomsrett, som igjen er forutsetning for at det skal finnes varer og tjenester som man kan tilby for salg/bytte.

Det finns derfor ikke noe marked for rettigheter (eller håndhevelse av dem), rettigheter er en forutsetning for markedet. Man har ikke noe fritt marked før rettighetene er sikret.Du kunne like gjerne ha sagt at aa leve "er en forutsetning for at det skal finnes varer og tjenester som man kan tilby for salg/bytte. " og derfor maa helsetjenester, matforsyning, etc vaere stats-styrt.

Du har rett i at rettigheter ikke er "a trade-able goods" paa samme maate som ditt liv ikke er ett tradeable goods. Men baade beskyttelsen av ditt liv (helse-tjenester) og av dine rettigheter ( sikkerhets-tjenester) er og boer vaere tilgjengelig paa ett fritt marked.


Vegard Martinsen skrev:
Siden dere oensker aa ha monopol paa militaere tjenester


"Mlitære tjenester"? Er dette noe som privatpersoner bør kunnne bestille på samme måte som de bestiller pizza eller installering av kabel-TV?


Ja (hvis dette er slik det frie markedet i militaere tjenester utvikler seg, dog tviler jeg paa at dette blir den stoerste del av markedet. Antagelig blir det mer av en forsikringspolise)


Vegard Martinsen skrev:
og forby leiesoldater (med militaere vaapen),


Hvor har vi sagt dette?


Vegard Martinsen skrev:
Som vi har sagt tidligere: man kan ikke benytte miltære våpen uten å krenke rettigheter, og derfor har private ingen rett til å eie slike.
Vegard Martinsen skrev:Ja, vi vil ikke ha fremmede hærer i landet (noe som også er helt unødvendig siden landet er fritt), men vi kan ikke nekte NN å være leisoldat i en hær i utlandet.


Jeg er ogsaa klar over at Norges lover ikke gjelder i utlandet. (Daarlig argument)

Du vil nekte NN å være leisoldat i en hær i Norge, at han kan jobbe som leiesoldat hvor Norges lover ikke gjelder er irrelevant for en diskusjon om Norges lover.


Vegard Martinsen skrev:
maa dere per definisjon initiere vold (eller trusler derav) mot de som oensker aa tilby disse varene/tjenestene i konkuranse med staten.Tenk igjennom hvilke andre varer/tjenester DLF vil at staten skal ta seg av (politi, domstoler, patentkontoret, etc) og si oss om dere vil tillate private konkurenter aa operere med samme regler og utstyr (vaapen) som Staten?


Det kan finnes private vaktselskaper, private domstoler, private beskyttelsesfirmaer, private patentkontorer, private etterforskere, osv.


Vil reglene for disse private aktoerer vaere de samme som for statens tjenester? Eller hvil staten forbeholde seg visse fordeler?

Naar det gjelder militaere tjenester er det klart at dere vil ha en stor fordel ved aa forby de private aktoerene aa ha militaere vaapen.


Vegard Martinsen skrev:Og som jeg har sagt 10000000 ganger tidligere: staten griper bare inn dersom det er mistanke om initering av tvang. Ellers ikke. (Staten tillater ikke privat eie av krigsvåpen siden de ikke kan brukes uten at rettigheter krenkes.)

Det virker som om Skatteflykting ikke er i stand til å fortså det som er uthevet over og som jeg har sagt mange ganger tidlgere. Merkelig.


Vegard anser at naar et individ eier ett "militaert" vaapen (AG3) blir andres rettigheter krenket, men hvis staten eier det samme vaapen blir ingens rettigheter krentket. Merkeligere.

Der er da vitterlig ingen tvang paa gang naar jeg har en ladd AG3 hengende paa veggen. Tvangen her initieres av Staten naar den kommer for aa straffe meg for aa ha AG3'n hengende paa veggen.

Jeg anser at rettigheter kan bli krenket naar du bruker ett vaapen, men ikke av vaapenets eksistens.

(Vaapen som ikke kan brukes paa en "targeted" maate som WMD kan ikke brukes uten aa krenke andres rettigheter og boer derfor forbys baade for private og for staten).
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Amund Farberg 15 Jul 2010, 10:48

Det er tydelig at Skatteflyktning ikke forstår hva krig er for noe. En krig utkjempes mellom to stater, hvorav en er aggressor. Aggressor er alltid det mindre frie landet.

Det er ikke oppgavene til et fritt land å beskytte rettighetene til innbyggerne i det aggressorstaten. At aggressorstaten er mindre fri i første omgang skyldes ikke minst de valg innbyggerne i denne staten har gjort over lang tid. Når et slikt land velger å gå til krig mot et fritt land, så må innbyggerne bære konsekvensene av dette, og dette gjelder selv om det frie landet skulle finne på å forsvare seg med kraftige stridsvåpen, herunder MØV. All skyld for sivile tap ligger på aggressor.

Krig er helt annerledes enn hvordan et fritt land som beskytter rettighetene til egne innbyggere innenfor egne grenser må løse oppgaven. Her må man benytte kirurgisk presisjon i bekjempelsen av aggresjon, og være ytterst forsiktige i hvordan man fører seg for å ikke krenke uskyldige, fredelige mennesker i utøvelsen av justis. Man kan ikke gå løs på en terrorcelle i en boligblokk på Manglerud med stridsvogn, men dette er hensyn en artillerist som beskyter en fiendtlig, fremmed makt ikke trenger å bry seg om!

Kort sagt: militære styrker er til forsvar mot fremmede makter, og benyttes i en krigssituasjon, og kriger utkjempes kun mellom stater. Militære styrker har intet å gjøre på private hender innad i et land hvor staten beskytter individets rettigheter.
That government is best which governs least.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Skatteflyktning 15 Jul 2010, 11:11

Amund Farberg skrev:Det er tydelig at Skatteflyktning ikke forstår hva krig er for noe. En krig utkjempes mellom to stater, hvorav en er aggressor.


Krig: Doubletalk for massmurder commited by the state.
Saa USA er ikke i krig med Al-Queda? (Ettersom det er en privat organisasjon og ikke en stat)

Amund Farberg skrev:Aggressor er alltid det mindre frie landet.


Historisk sett uriktig, medmindre du anser USA som ett av verdens minst frie land. (Eller du bruker order Agressor feil)

Amund Farberg skrev:Det er ikke oppgavene til et fritt land å beskytte rettighetene til innbyggerne i det aggressorstaten.


Stemmer, men det foelger ikke derav at de er "fritt vilt". Ikke beskytte er ikke det samme som aa vaere fri til aa overgripe seg.

Amund Farberg skrev:At aggressorstaten er mindre fri i første omgang skyldes ikke minst de valg innbyggerne i denne staten har gjort over lang tid.

Kollektivistisk tenkning.

Amund Farberg skrev:Når et slikt land velger å gå til krig mot et fritt land, så må innbyggerne bære konsekvensene av dette, og dette gjelder selv om det frie landet skulle finne på å forsvare seg med kraftige stridsvåpen, herunder MØV. All skyld for sivile tap ligger på aggressor.

Hvorfor skal noen som er motstander av sine herskere bli ansett som "fritt vilt" pga at disse herskerne har gaatt til krig mot ett annet (fritt) land?

Amund Farberg skrev:Krig er helt annerledes enn hvordan et fritt land som beskytter rettighetene til egne innbyggere innenfor egne grenser må løse oppgaven. Her må man benytte kirurgisk presisjon i bekjempelsen av aggresjon, og være ytterst forsiktige i hvordan man fører seg for å ikke krenke uskyldige, fredelige mennesker i utøvelsen av justis. Man kan ikke gå løs på en terrorcelle i en boligblokk på Manglerud med stridsvogn, men dette er hensyn en artillerist som beskyter en fiendtlig, fremmed makt ikke trenger å bry seg om!


Hvorfor ikke?


Amund Farberg skrev:Kort sagt: militære styrker er til forsvar mot fremmede makter, og benyttes i en krigssituasjon, og kriger utkjempes kun mellom stater. Militære styrker har intet å gjøre på private hender innad i et land hvor staten beskytter individets rettigheter.


Militaere styrker blir ogsaa brukt mot egne innbyggere svaert ofte. Konseptuelt er der ingen forskjell mellom voldsbruk utfoert av militaere eller politiet, der er kun en forskjell paa uniform.

En stat som utoever vold (eller trusler derav) for aa nekte besittelse av visse typer privat eiendom kan ikke sies aa fullt ut beskytte individets rettigheter og er derved ikke noe fritt land.
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg QIQrrr 15 Jul 2010, 12:43

Skatteflyktning skrev:USA er ikke i krig med Al-Queda?

USA har aldri erklært krig mot Al-Qaeda. George Bush snakket mye om "The War on Terror," mens Obama har valgt å omtale innsatsen mot Taliban, Al-Qaeda og andre militante gærninger som "Overseas Contingency Operation." Når det gjelder krigserklæringer så har Iran stukket seg ut som en naturlig fremtidig kandidat. Resten av det "Skatteflyktning" skriver minner mest om et hvinende krittstykke som skjærer avgårde over en tørr tavle, og disse krusedullene taler i realiteten for seg selv: Anarkister er generelt sett elendige tenkere med mange rare forestillinger om mangt og mye.
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Amund Farberg 15 Jul 2010, 14:22

Skatteflyktning skrev:
Amund Farberg skrev:Det er tydelig at Skatteflyktning ikke forstår hva krig er for noe. En krig utkjempes mellom to stater, hvorav en er aggressor.


Krig: Doubletalk for massmurder commited by the state.
Saa USA er ikke i krig med Al-Queda? (Ettersom det er en privat organisasjon og ikke en stat)

Når USA skulle slå til mot Al-Qaida så invaderte de ...ZING! Afghanistan. Med andre ord, krigen er mellom to stater, hvorav én var aggressor.

Skatteflyktning skrev:
Amund Farberg skrev:Aggressor er alltid det mindre frie landet.


Historisk sett uriktig, medmindre du anser USA som ett av verdens minst frie land. (Eller du bruker order Agressor feil)

Eksempler!

Skatteflyktning skrev:
Amund Farberg skrev:Det er ikke oppgavene til et fritt land å beskytte rettighetene til innbyggerne i det aggressorstaten.


Stemmer, men det foelger ikke derav at de er "fritt vilt". Ikke beskytte er ikke det samme som aa vaere fri til aa overgripe seg.

Det er ganske utrolig at du slutter noe sånt ut av det jeg skrev. For ordens skyld: jeg snakket om sivile tap i forsvarskrig (der et fritt land beskytter seg mot aggresjon fra et ufritt land og hvor innbyggere i det ufrie landet blir drept). At du ikke ser forskjell på overgrep og forsvar mot overgrep får du ta på egen kappe.

Skatteflyktning skrev:
Amund Farberg skrev:At aggressorstaten er mindre fri i første omgang skyldes ikke minst de valg innbyggerne i denne staten har gjort over lang tid.

Kollektivistisk tenkning.

Det er kollektivistisk å bedrive forsvarskrig mot aggressor? Presumptivt mener du da at forsvarskrig skal foregå etter mønster av en kriminaletterforskning, der små politistyrker etter nitidig granskning settes inn mot akkurat den-og-den stats- og militærlederen i aggressorstaten, og ingen andre, for å sette håndjern på dem og slepe dem avgårde til en sivilrettslig domstol? Og at alt dette såklart skal foregå mens etterforskerne er under intens ild i en krigssone.

Eller mener du at det for en individualist, å påpeke at kollektivister har gått kollektivt sammen om å danne en kollektiv stat som kollektivt begår krigsaggresjon mot et fritt land, det er kollektivistisk?

Isåfall helt utrolig.

Skatteflyktning skrev:
Amund Farberg skrev:Når et slikt land velger å gå til krig mot et fritt land, så må innbyggerne bære konsekvensene av dette, og dette gjelder selv om det frie landet skulle finne på å forsvare seg med kraftige stridsvåpen, herunder MØV. All skyld for sivile tap ligger på aggressor.

Hvorfor skal noen som er motstander av sine herskere bli ansett som "fritt vilt" pga at disse herskerne har gaatt til krig mot ett annet (fritt) land?

Det er dessverre slik at de dårlige valg et ufritt regime gjør, de påvirker hele befolkningen, også på tvers av hva enkelte elementer i befolkningen skulle ønske. DLF er et lite element i dagens Norge, men vi må pent finne oss i de diverse overgrep mot våre individuelle rettigheter staten begår mot oss, samt ta til takke med 1) landsforvisning, eller 2) demokratiske valg, som virkemidler for å bedre vår situasjon. Tilsvarende gjelder innbyggere i et land som går til krig; de som har meninger på tvers av regimet, de må bære vekten av de valg regimet gjør. Og regimet må bære skylden. At dette på noen måte skulle være kollektivistisk tankegang viser hvor langt unna innertier anarkokapitalisters oppfatning av virkeligheten ligger.

Skatteflyktning skrev:
Amund Farberg skrev:Krig er helt annerledes enn hvordan et fritt land som beskytter rettighetene til egne innbyggere innenfor egne grenser må løse oppgaven. Her må man benytte kirurgisk presisjon i bekjempelsen av aggresjon, og være ytterst forsiktige i hvordan man fører seg for å ikke krenke uskyldige, fredelige mennesker i utøvelsen av justis. Man kan ikke gå løs på en terrorcelle i en boligblokk på Manglerud med stridsvogn, men dette er hensyn en artillerist som beskyter en fiendtlig, fremmed makt ikke trenger å bry seg om!


Hvorfor ikke?

Aha! Så du mener altså faktisk at forsvarskrig skal foregå etter mønster av en kriminaletterforskning. Som sagt: helt utrolig.

Skatteflyktning skrev:
Amund Farberg skrev:Kort sagt: militære styrker er til forsvar mot fremmede makter, og benyttes i en krigssituasjon, og kriger utkjempes kun mellom stater. Militære styrker har intet å gjøre på private hender innad i et land hvor staten beskytter individets rettigheter.


Militaere styrker blir ogsaa brukt mot egne innbyggere svaert ofte. Konseptuelt er der ingen forskjell mellom voldsbruk utfoert av militaere eller politiet, der er kun en forskjell paa uniform.

En stat som utoever vold (eller trusler derav) for aa nekte besittelse av visse typer privat eiendom kan ikke sies aa fullt ut beskytte individets rettigheter og er derved ikke noe fritt land.

Ja. Men slike ting skjer ikke i frie land. Slike ting vil ikke skje i et DLF-regime.
That government is best which governs least.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Skatteflyktning 15 Jul 2010, 16:39

QIQrrr skrev:
Skatteflyktning skrev:Saa USA er ikke i krig med Al-Queda?

USA har aldri erklært krig mot Al-Qaeda. George Bush snakket mye om "The War on Terror," mens Obama har valgt å omtale innsatsen mot Taliban, Al-Qaeda og andre militante gærninger som "Overseas Contingency Operation." Når det gjelder krigserklæringer så har Iran stukket seg ut som en naturlig fremtidig kandidat.


Ifoelge deg er alstaa USA i Krig med Nord-Korea og ikke Al-Queda, fordi der er en krigerklaering i det ene tilfellet og ikke i det andre?

FYI: Krig er ikke avhenging av noen earklaring man kan godt krige uten aa si ett eneste ord.


QIQrrr skrev:Resten av det "Skatteflyktning" skriver minner mest om et hvinende krittstykke som skjærer avgårde over en tørr tavle, og disse krusedullene taler i realiteten for seg selv: Anarkister er generelt sett elendige tenkere med mange rare forestillinger om mangt og mye.
[/quote]

Tja, rare forestillinger vil nok de fleste anse at Objektivistene ogsaa har. Dog jeg avskriver de ikke fordi de er rare, men gjennomgaar argumentene og sjekker fakta og logikken.

Hvis vi anarkister er saa elendige "temkere" burde du ikke ha noe problem i aa "sette oss fast" om du gjorde det samme. (innroemmer dog at der fins daarlige tenkere blandt anarkister som blandt folk flest).
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Skatteflyktning 15 Jul 2010, 17:29

Amund Farberg skrev:Når USA skulle slå til mot Al-Qaida så invaderte de ...ZING! Afghanistan. Med andre ord, krigen er mellom to stater, hvorav én var aggressor.


Ja, men hvem var agressoren??

Amund Farberg skrev:
Skatteflyktning skrev:Historisk sett uriktig, medmindre du anser USA som ett av verdens minst frie land. (Eller du bruker order Agressor feil)

Eksempler!


Hawaii, Cuba, Filipinene, Panama (2X), Texas, California, Haiti, ...

Amund Farberg skrev:
Skatteflyktning skrev:
Amund Farberg skrev:Det er ikke oppgavene til et fritt land å beskytte rettighetene til innbyggerne i det aggressorstaten.


Stemmer, men det foelger ikke derav at de er "fritt vilt". Ikke beskytte er ikke det samme som aa vaere fri til aa overgripe seg.

Det er ganske utrolig at du slutter noe sånt ut av det jeg skrev. For ordens skyld: jeg snakket om sivile tap i forsvarskrig (der et fritt land beskytter seg mot aggresjon fra et ufritt land og hvor innbyggere i det ufrie landet blir drept). At du ikke ser forskjell på overgrep og forsvar mot overgrep får du ta på egen kappe.


Du anser ikke sivile som aa ha noen rettigheter, men fritt vilt. Det er dette som er utrolig.

Amund Farberg skrev:Det er kollektivistisk å bedrive forsvarskrig mot aggressor? Presumptivt mener du da at forsvarskrig skal foregå etter mønster av en kriminaletterforskning, der små politistyrker etter nitidig granskning settes inn mot akkurat den-og-den stats- og militærlederen i aggressorstaten, og ingen andre, for å sette håndjern på dem og slepe dem avgårde til en sivilrettslig domstol? Og at alt dette såklart skal foregå mens etterforskerne er under intens ild i en krigssone.


Nei, jeg er ikke av den oppfattning at du trenger aa ringe politiet og domstolene naar du blir angrepet helt privat heller saa den holder ikke.

E
Amund Farberg skrev:ller mener du at det for en individualist, å påpeke at kollektivister har gått kollektivt sammen om å danne en kollektiv stat som kollektivt begår krigsaggresjon mot et fritt land, det er kollektivistisk?

Isåfall helt utrolig.


Nei, det kollektive er helt greit saa lenge det er frivillig. Ettersom militaere tjenester ikke vil vaere frivillige, men en tvunget kollektiv loesning paatvunget mindretallet av flertallet, er det ikke greit.

Amund Farberg skrev:Det er dessverre slik at de dårlige valg et ufritt regime gjør, de påvirker hele befolkningen, også på tvers av hva enkelte elementer i befolkningen skulle ønske. DLF er et lite element i dagens Norge, men vi må pent finne oss i de diverse overgrep mot våre individuelle rettigheter staten begår mot oss, samt ta til takke med 1) landsforvisning, eller 2) demokratiske valg, som virkemidler for å bedre vår situasjon.


Hvorfor maa du "finne deg i det"?

Amund Farberg skrev:Tilsvarende gjelder innbyggere i et land som går til krig; de som har meninger på tvers av regimet, de må bære vekten av de valg regimet gjør. Og regimet må bære skylden. At dette på noen måte skulle være kollektivistisk tankegang viser hvor langt unna innertier anarkokapitalisters oppfatning av virkeligheten ligger.


Naar noen tar bestemmelser "paa vegne" av alle (selv de som er imot disse bestemmelser) er det utvilsomt en kolletivistisk grunnsyn aa anse dette som legitimt.

Amund Farberg skrev:Krig er helt annerledes enn hvordan et fritt land som beskytter rettighetene til egne innbyggere innenfor egne grenser må løse oppgaven. Her må man benytte kirurgisk presisjon i bekjempelsen av aggresjon, og være ytterst forsiktige i hvordan man fører seg for å ikke krenke uskyldige, fredelige mennesker i utøvelsen av justis. Man kan ikke gå løs på en terrorcelle i en boligblokk på Manglerud med stridsvogn, men dette er hensyn en artillerist som beskyter en fiendtlig, fremmed makt ikke trenger å bry seg om!


Saa naar der er en tropp med Russiske soldater, istedenfor en terrorcelle, i en boligblokk på Manglerud saa er det greit aa fyre ivei med stridsvognen? Tross alt du snakker mye om forsvarskrig saa man maa jo anntaa at vi befinner oss paa vaart territorie.
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg QIQrrr 15 Jul 2010, 21:13

Skatteflyktning skrev:...

...
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: Anarkokapitalisme

Innlegg Vegard Martinsen 16 Jul 2010, 05:07

Skatteflyktning skrev:
PAMENTAS skrev:Idag så regulerer staten samfunnet/markedet på vegne av særinteresser, men hva vil hindre disse særinteressene i å selv stå for "reguleringene"(bruk av straff/vold/trusler ol. for å påvirke hvordan andre folk handler i gitte situasjoner) i et anarki?


Vel, idag regulerer staten samfunnet/markedet foerst aa fremst paa vegne av EN særinteresse, nemlig seg selv. (dvs den herskende klasse (de som "jobber" i staten). Ved anarki fins ikke denne hersker-klassen lengre, saa da er det problemet loest.

Kanskje du tenker paa hva vil hindre enkelt-personer eller firmaer i aa initiere vold mot andre for aa oppnaa sine maal?

Loven eller mer presist "natural law".

PAMENTAS skrev:Hvem skal/bør herske i et anarki, og på hvilket grunnlag?


INGEN og INTET. Du hersker over deg selv og ingen andre, og du har FULL raaderett over deg selv og din eiendom (i motsetning til dagens situasjon hvor du best kan beskrives som en slave av dagens herskerklasse ie Staten)


Ingen her er tilhenger av eller forsvarer dagens situasjon.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

ForrigeNeste

Gå til Andre ideologier

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron