Side 3 av 14

InnleggSkrevet: 03 Sep 2006, 07:24
Vegard Martinsen
Arild Holta skrev: ..Bibelen er klar på at det ikke finnes tilgivelse for de som utnytter nåden (les: benådning). ...


Jeg trodde at Bibelen var stappfull av selvmotsigelser og at den derved ikke er klar på noe som helst punkt.

InnleggSkrevet: 04 Sep 2006, 09:15
simon
Nokså klar på akkurat dette punktet.

Den katolske kirkes salg av tilgivelse (avlatshandel), var nok det enkeltpunktet som veide tyngst i å sette i gang reformasjonen.

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 06 Jun 2010, 16:20
gyggetummi
Hva med domstoler i et liberalistisk samfunn? Skal en nazist kunne benytte nazistiske domstoler, og komme unna med drap av jøder?

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 06 Jun 2010, 16:59
Fettsnerk
Alle lever under den samme loven, som sier at initiering av tvang er forbudt. Loven bør være objektiv og så klar som mulig. Drap vil man aldri slippe unna med.

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 06 Jun 2010, 17:50
gyggetummi
Og hvem opprettholder denne loven uten en stat?

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 06 Jun 2010, 17:58
Fettsnerk
Det er mulig jeg misforsto spørmålet. Du mener hvordan et liberalistisk samfunn hvor det ikke finnes en stat skal forholde seg? Da blir saken en annen.

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 06:38
Vegard Martinsen
gyggetummi skrev:Og hvem opprettholder denne loven uten en stat?I et liberalistisk samfunn er det en stat.

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 09:11
gyggetummi
Mente selvfølgelig anarkistisk samfunn.

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 19:08
Skatteflyktning
gyggetummi skrev:Og hvem opprettholder denne loven uten en stat?


Individet, selvfoelgelig! Burde vaere innlysende.

Re:

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 19:15
Skatteflyktning
Vegard Martinsen skrev:
Den kaotiske tilstand med vold etc. er derimot et uunngåelig resultat av anarkisme, siden i et anarki kan enhver gruppe - ethvert "beskyttelseselskap" - bevæpne seg selv og begå organsiert vold i stor skala.


Vegard,

Det er ikke riktig at Anarki foerer til Borgerkrig, hvilket baade Island or Irland helt klart demonstrerer. Paa den andre side foerer det heller ikke til at ingen kriminelle handlinger utfoeres.

Dere er nesten like redde for Anarki som dagens partier er redde for det DLF staar for (og paa lik linje er ikke villig til aa tenke igjennom saken)

Re:

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 19:19
Skatteflyktning
L Y skrev:
Det var ikke slik de fleste konflikter ble løst.


ok. Kilder?Jesse Byock "Viking Age Iceland" gir en ganske bra oversikt av hvordan konflikter ble loest paa Island.

Du kan ogsaa lese lovene fra Island i "Graagas", selv om det nok ikke er 100% ettersom den ble nedskrevet i ettertid og det er ikke klart hvilke lover som stammer fra hvilken tid. Der er ogsaa 2 forskjellige versjoner av boken. Originalt var loven ikke nedskrevet men ble utropt av lovtalmannen ved det aarlige tinget. (Grei ordning for aa ungaa for mange lover og regler, du kan ikke ha mer en 1 person er istand til aa huske)

Der er intet galt i Holmgang som maate aa loese konflikter dersom det er maaten begge parter foretrekker :D

Re:

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 19:24
Skatteflyktning
Onarki skrev:Jeg henviser til det historiske faktum at der hvor det ikke har vært en stat har bøller tatt overhånd.
.


Tja det er jo slik alle Statene har blitt til, betyr det at du boer stoette boellene?

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 19:31
Skatteflyktning
gyggetummi skrev:Hva med domstoler i et liberalistisk samfunn? Skal en nazist kunne benytte nazistiske domstoler, og komme unna med drap av jøder?


Interresant spoersmaal ettersom joedene, sigoynere, etc ble drept paa en demokratisk og fullt ut lovlig maate. Hvis man aksepterer demokratiet som overordnet (flertallsdiktatur) og klart uttrykk for individets vilje vil dermed konklusjon vaere at de begikk selvmord.

Som annen kuriositet kan man nevne at baade Norges hoyesterett og USA (Nuremberg) vedkjente seg at der fins en overordnet "Natural law" som staar over alle demokratiske lover (inkludert grunnloven).

Re: Anarkokapitalisme

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 21:00
gyggetummi
Skatteflyktning skrev:
gyggetummi skrev:Og hvem opprettholder denne loven uten en stat?


Individet, selvfoelgelig! Burde vaere innlysende.


Men individenen i samfunnet er ikke enige!

Re: Re:

InnleggSkrevet: 07 Jun 2010, 21:26
gyggetummi
Skatteflyktning skrev:Dere er nesten like redde for Anarki som dagens partier er redde for det DLF staar for


Ja, men vi har rasjonell grunn til det.

Jeg tviler på at du selv ville ønske å leve i dette Island-paradiset ditt dersom du fikk muligheten.

(og paa lik linje er ikke villig til aa tenke igjennom saken)


Jeg har faktisk en fortid som SV-velger, så det er ikke viljen til å tenke nytt det står på. Men hvis du skal overbevise meg til å bli anarkokapitalist, må du faktisk overbevise meg om at objektive rettigheter vil bli beskyttet i et slikt samfunn. Det holder ikke å vise at et liberalistisk samfunn innebærer 0,5% tvang. Dersom dette er det frieste samfunnet det er mulig å oppnå, er det irrasjonelt å forkaste det fordi det ikke lever opp til standardene som kun eksisterer i en fantasiverden.