Sosialisme

Diskusjon om andre ideologier, slik som sosialdemokrati, sosialisme og konservatisme.

Re: Sosialisme

Innlegg Vegard Martinsen 30 Des 2012, 21:10

La meg korrigere et par av de tingene som Onar sier over.

Vårt program inneholder følgende:

3.1 Hva er kriminalitet?
La oss presisere at vi med kriminalitet ikke mener ethvert budd på dagens lover, med kriminalitet menes krenkelser av individers rettigheter. Med kriminalitet menes altså slike ting som tyveri, innbrudd, ran, overfall, drap, voldtekt, hærverk, svindel, piratkopiering, etc. Krenkelse av individers rettigheter kan kun skje ved initiering av tvang, og initiering av tvang overfor et annet menneske er det mest umoralske man kan foreta seg overfor vedkommende. Vårt syn er at lovverket kun skal bestå av lover som presiserer hva initiering av tvang er i bestemte sammenhenger, og hvilke straffer som lovbryteren i så fall skal idømmes.

Dette innebærer at slike ting som smugling og hjemmebrenning ikke er kriminelt, heller ikke er det kriminelt å ha en lavere kvinneandel i et bedriftsstyre enn loven sier, eller å jobbe mer enn det som er bestemt i arbeidsmiljøloven.


Og hvorvidt Hitler var en kriminell: selvsagt var han det, Tyskland i den perioden det er snakk om var ikke en rettsstat.

Er personer i en rettsstat som er sosialister og arbeider innenfor gjeldende lovver kriminelle? Nei, det er de ikke.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Sosialisme

Innlegg Onarki 30 Des 2012, 21:20

thomasff skrev:- Subjektive opplevelser er vel ikke viktig for objektivisiter?


Vel, subjektive opplevelser er ikke viktig for hvordan loven bør være.

Folk har fortsatt et valg. Det finnes ingen trussel om fengsel om du betaler skatt.


Det blir som å si at det ikke finnes noen trussel om å bli skutt dersom du betaler ransmannen pengene han krever. Selvfølgelig er trusselen om fengsel der hele tiden. Det står i loven: du havner i fengsel dersom du ikke betaler skatt.

Trusselen om fengsel kommer første gang du ikke gjør dette.


Så en voldtekt er frivillig så lenge kvinnen ikke stritter i mot?

Du kan flytte til et land som ikke har en skattepolitikk, eller en bedre skattepolitikk.


Der kom "du kan jo bare flytte"-argumentet. Trussel om landsforvisning er også en trussel.

Du er vel strengt tatt ikke en minoritet heller, men en del av folket?


Vel, i følge det sosialistiske flertallet er jeg tydeligvis ikke en del av folket fordi de snakker jo hele tiden om "folket" når de egentlig mener flertallet. Vel, minoriteter er folk de også, selv om vi ikke anerkjennes som det.

Eller er det bare DLF-ere som blir undertrykket?


Nei, alle fredelige minoriteter som tvinges av flertallet til å gjøre ting mot sin vilje er undertrykket.

- En overgriper er en som gjør ting den han overgriper seg mot ikke bifaller. I så fall, hvis jeg betaler skatt med glede, og helst ikke vil at du skal avskaffe velferdsstaten, blir vel du således en overgriper av meg, og således en kriminell?


Vel, en voldtektsmann bifaller ikke at et voldtektsoffer gjør motstand og forsvarer seg selv. Synes du det er en god definisjon av overgriper når selvforsvar må defineres som overgrep og en overgriper defineres som et offer?

Har du empiri på dette, eller er frarøvelse av jødiske butikker (tyveri, krenkelse av eiendomsrett), ikke et lovbrudd?


Krenkelse av eiendomsrett er ikke nødvendigvis et lovbrudd. I Norge krenker sosialister eiendomsretten hele tiden, og de gjør det helt lovlig.

Jeg antar du svarer at dette var lov i det landet som han da regjerte, men da kan man vel heller ikke klage på at iranske oppsittere blir skutt i hue heller, eller at Al-Qaida går til angrep på et annet land?


Jeg tror du misforstår. Det at noe ikke er lovbrudd betyr ikke at DLF synes dette er ok.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Sosialisme

Innlegg Onarki 30 Des 2012, 21:35

Vegard Martinsen skrev:La meg korrigere et par av de tingene som Onar sier over.

Vårt program inneholder følgende:

3.1 Hva er kriminalitet?
La oss presisere at vi med kriminalitet ikke mener ethvert budd på dagens lover, med kriminalitet menes krenkelser av individers rettigheter. Med kriminalitet menes altså slike ting som tyveri, innbrudd, ran, overfall, drap, voldtekt, hærverk, svindel, piratkopiering, etc. Krenkelse av individers rettigheter kan kun skje ved initiering av tvang, og initiering av tvang overfor et annet menneske er det mest umoralske man kan foreta seg overfor vedkommende. Vårt syn er at lovverket kun skal bestå av lover som presiserer hva initiering av tvang er i bestemte sammenhenger, og hvilke straffer som lovbryteren i så fall skal idømmes.

Dette innebærer at slike ting som smugling og hjemmebrenning ikke er kriminelt, heller ikke er det kriminelt å ha en lavere kvinneandel i et bedriftsstyre enn loven sier, eller å jobbe mer enn det som er bestemt i arbeidsmiljøloven.


Og hvorvidt Hitler var en kriminell: selvsagt var han det, Tyskland i den perioden det er snakk om var ikke en rettsstat.

Er personer i en rettsstat som er sosialister og arbeider innenfor gjeldende lovver kriminelle? Nei, det er de ikke.


Dette var faktisk en (positiv) overraskelse for meg, og jeg er glad for at jeg har misforstått DLF på dette området. Dette ligger tett opp til min egen definisjon av kriminalitet (og som også er basisen for at jeg omtaler sosialister som stemmer på rettighetskrenkende partier som kriminelle). Det eneste punktet vi ser ut til å være uenige om da er om hvorvidt Norge er en rettsstat eller ikke. Etter min mening er den ikke det så lenge måten lover lages på ikke er under rettsstatlig kontroll, dvs. det mangler alle elementene som en aktor må gjennom for å få kastet noen i fengsel. Aktor har bevisbyrde, og tiltalte skal betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Saken skal føres for en domstol der hvor tiltalte får like mye taletid og mulighet til å presentere beviser som aktoratet. Lover er stående systematiske ordre om å kaste folk i fengsel og derfor bør selvfølgelig også lover føres for retten med minst like strengekrav som enkeltbrudd på lover krever. Dette skjer overhode ikke. I dag er det slik at lover ikke føres for høyesterett. Flertallet (aktoratet) har ikke bevisbyrde og mindretallet (tiltalte) antas ikke å være uskyldig inntil det motsatte er bevist. I praksis er taletiden proporsjonal med oppslutningen. I praksis betyr det at de minste minoritetene er fullstendig rettsløse i Norge, nesten fullstendig frarøvet muligheten til å forsvare seg når en lov skal vedtas. (Det eneste unntaket er høringsuttalelser)

Kort sagt, Norge er ikke en rettsstat.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Sosialisme

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 01:05

Det blir som å si at det ikke finnes noen trussel om å bli skutt dersom du betaler ransmannen pengene han krever. Selvfølgelig er trusselen om fengsel der hele tiden. Det står i loven: du havner i fengsel dersom du ikke betaler skatt.

- Er det skatteloven du refererer til. Loven er ganske stor. Det er ingen automatikk i at du havner i fengsel om du ikke betaler skatt. Det er ikke i tråd med observasjon av virkeligheten.

Trusselen om fengsel kommer første gang du ikke gjør dette.


Så en voldtekt er frivillig så lenge kvinnen ikke stritter i mot?

- Du kan godt prøve å vri og vende på argumentet. Dette handlet selvsagt om skatt. Unnlater du å betale skatt, med vilje, over tid, kan du straffes med fengsel. Jeg tror for øvrig at en voldtekt aldri er frivillig, i og med at en kvinne alltid vil stritte i mot, med mindre du med vilje skjenker henne overstadig full. I så fall har du forgrepet deg på henne lenge før det.

Du kan flytte til et land som ikke har en skattepolitikk, eller en bedre skattepolitikk.


Der kom "du kan jo bare flytte"-argumentet. Trussel om landsforvisning er også en trussel.

- Hvis du opplever dette som en trussel, tror jeg du har et problem. Det er et valg.

Du er vel strengt tatt ikke en minoritet heller, men en del av folket?


Vel, i følge det sosialistiske flertallet er jeg tydeligvis ikke en del av folket fordi de snakker jo hele tiden om "folket" når de egentlig mener flertallet. Vel, minoriteter er folk de også, selv om vi ikke anerkjennes som det.

- Og alle 'folket' er kriminelle. De er folk de også, selv om de ikke anerkjennes som det av deg. Hvor har du empirisk dekning for denne påstanden?

Eller er det bare DLF-ere som blir undertrykket?


Nei, alle fredelige minoriteter som tvinges av flertallet til å gjøre ting mot sin vilje er undertrykket.

- Eksemplifiser dette, eller er det bare skattetyranneriet du har å skilte med? Det er mange som betaler skatt med vilje.

- En overgriper er en som gjør ting den han overgriper seg mot ikke bifaller. I så fall, hvis jeg betaler skatt med glede, og helst ikke vil at du skal avskaffe velferdsstaten, blir vel du således en overgriper av meg, og således en kriminell?


Vel, en voldtektsmann bifaller ikke at et voldtektsoffer gjør motstand og forsvarer seg selv. Synes du det er en god definisjon av overgriper når selvforsvar må defineres som overgrep og en overgriper defineres som et offer?

- Jeg kan ikke se at dette var en argumentasjon på min påstand, som du åpnet for. Hvis jeg bifaller skatt, og ikke vil at du avskaffer velferdsstaten, og du gjør det, overgriper du da ikke meg, var spørsmålet? Hvis nei, hvorfor ikke?

Har du empiri på dette, eller er frarøvelse av jødiske butikker (tyveri, krenkelse av eiendomsrett), ikke et lovbrudd?


Krenkelse av eiendomsrett er ikke nødvendigvis et lovbrudd. I Norge krenker sosialister eiendomsretten hele tiden, og de gjør det helt lovlig.

- Det var vel heller ikke noe svar på saken om at Hitler ikke begikk lovbrudd. Krenkelse av eiendomsrett i en DLF-stat blir vel uansett et lovbrudd, selv om eiendomsretten her er litt 'vag'.

Jeg antar du svarer at dette var lov i det landet som han da regjerte, men da kan man vel heller ikke klage på at iranske oppsittere blir skutt i hue heller, eller at Al-Qaida går til angrep på et annet land?


Jeg tror du misforstår. Det at noe ikke er lovbrudd betyr ikke at DLF synes dette er ok.[/quote]

- Ok. Enda godt.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Sosialisme

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 01:11

Takk Martinsen, for oppklarende redegjørelse, og godt at dere anser Hitler som en kriminell.


Dette var faktisk en (positiv) overraskelse for meg, og jeg er glad for at jeg har misforstått DLF på dette området. Dette ligger tett opp til min egen definisjon av kriminalitet (og som også er basisen for at jeg omtaler sosialister som stemmer på rettighetskrenkende partier som kriminelle). Det eneste punktet vi ser ut til å være uenige om da er om hvorvidt Norge er en rettsstat eller ikke. Etter min mening er den ikke det så lenge måten lover lages på ikke er under rettsstatlig kontroll, dvs. det mangler alle elementene som en aktor må gjennom for å få kastet noen i fengsel. Aktor har bevisbyrde, og tiltalte skal betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Saken skal føres for en domstol der hvor tiltalte får like mye taletid og mulighet til å presentere beviser som aktoratet. Lover er stående systematiske ordre om å kaste folk i fengsel og derfor bør selvfølgelig også lover føres for retten med minst like strengekrav som enkeltbrudd på lover krever. Dette skjer overhode ikke. I dag er det slik at lover ikke føres for høyesterett. Flertallet (aktoratet) har ikke bevisbyrde og mindretallet (tiltalte) antas ikke å være uskyldig inntil det motsatte er bevist. I praksis er taletiden proporsjonal med oppslutningen. I praksis betyr det at de minste minoritetene er fullstendig rettsløse i Norge, nesten fullstendig frarøvet muligheten til å forsvare seg når en lov skal vedtas. (Det eneste unntaket er høringsuttalelser)

Kort sagt, Norge er ikke en rettsstat.[/quote]

- Det var en svært byråkratisk fremstilling av lovene i Norge, men muligens rett i prinsippet. Du forutsetter at alle de minste minoritetene alltid er misfornøyd med lover og er fullstendig rettsløse. De tre siste setningene virker i alle fall veldig søkte.

Også DLF vil ha lover. Hvordan skal disse lages - siden alle lover pr din definisjon er ordre om å kaste folk i fengsel? Skal den føres frem til en høyesterett bestående av de samme personer som skal fordele pengene i finansdepartementet eller lignende? Hvem skal utnevne disse dommerne?

Så du mener at en lov har en bedre sjanse til å være en rettmessig lov om den føres for høyesterett enn om den vurderes av alle stortingspolitikerne? Da antar jeg at du forutsetter at høyesterettsdommerne ikke er kriminelle sosialister som sikrer en fair rettergang for loven?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Sosialisme

Innlegg Onarki 31 Des 2012, 01:55

thomasff skrev:- Det var en svært byråkratisk fremstilling av lovene i Norge, men muligens rett i prinsippet.


Nå beskrev jeg ikke hvordan lovene i Norge ER, men hvordan de burde være og hvilke mangler det er i loven i dag for at Norge skal kunne kalle seg en rettsstat.

Du forutsetter at alle de minste minoritetene alltid er misfornøyd med lover og er fullstendig rettsløse. De tre siste setningene virker i alle fall veldig søkte.


Det er en meget god antakelse som begrenser statens makt å anta at en ny lov er rettighetskrenkende inntil det motsatte er bevist. Husk at en lov er en stående instruks om hvem som skal kastes i fengsel. Tror du ikke det er rimelig at de som er rammet av en slik instruks vil protestere på å bli kastet i fengsel?

Også DLF vil ha lover. Hvordan skal disse lages - siden alle lover pr din definisjon er ordre om å kaste folk i fengsel? Skal den føres frem til en høyesterett bestående av de samme personer som skal fordele pengene i finansdepartementet eller lignende? Hvem skal utnevne disse dommerne?


Et grunnleggende prinsipp i en rettsstat er maktfordelingsprinsippet. Derfor sier det seg selv at høyesterett ikke kan eller skal være de samme personene som jobber i finansdepartementet. Den eksakte måten dommere bør utnevnes på er åpen for debatt, men det som er sikkert er at det bør skje i henhold til maktfordelingsprinsippet, dvs. at det ikke skal være mulig for et flertall å innsette dommere som vil sabotere grunnloven og bruke den til å bistå i overgrep mot mindretallet.


Så du mener at en lov har en bedre sjanse til å være en rettmessig lov om den føres for høyesterett enn om den vurderes av alle stortingspolitikerne?


Ja! Årsaken er nemlig at høyesterett har helt klare instrukser på hva som skal vurderes og hvilke kriterier som ligger til grunn. I grunnloven skal det stå klart og tydelig hvilke ukrenkelige rettigheter alle individer har, og høyesteretts oppgave er 1) å anta at lovforslaget krenker noens rettigheter, 2) vurdere om stortingsflertallets lovforslag oppfyller bevisbyrden om at lovforslaget er legitimt og nødvendig. Dersom et lovforslag utelukkende skal være opp til et stortinget trengs absolutt INGEN andre begrunnelser for lovforslaget enn at det har flertall. Flertallet trenger ikke å argumentere noenting som helst. De står ikke ansvarlige overfor noen.

Da antar jeg at du forutsetter at høyesterettsdommerne ikke er kriminelle sosialister som sikrer en fair rettergang for loven?


Vel, teknisk sett kan de være så sosialistiske de bare vil så lenge de ikke lar sin personlige overbevisning kan gå ut over deres objektivitet og evne til å utføre arbeidet sitt på en korrekt måte.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Sosialisme

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 02:26

Onarki skrev:
thomasff skrev:- Det var en svært byråkratisk fremstilling av lovene i Norge, men muligens rett i prinsippet.


Nå beskrev jeg ikke hvordan lovene i Norge ER, men hvordan de burde være og hvilke mangler det er i loven i dag for at Norge skal kunne kalle seg en rettsstat.

Det var vel nettopp det du gjorde. Begge deler altså. Finnes det eksempler på rettsstater i verden etter denne definisjonen?

Du forutsetter at alle de minste minoritetene alltid er misfornøyd med lover og er fullstendig rettsløse. De tre siste setningene virker i alle fall veldig søkte.


Det er en meget god antakelse som begrenser statens makt å anta at en ny lov er rettighetskrenkende inntil det motsatte er bevist. Husk at en lov er en stående instruks om hvem som skal kastes i fengsel. Tror du ikke det er rimelig at de som er rammet av en slik instruks vil protestere på å bli kastet i fengsel?

- Trodde ikke DLF forfektet antakelser? Ikke alle lover er en stående instruks om hvem som skal kastes i fengsel. Det er faktafeil og ikke en korrekt virkelighetsoppfattelse.

Også DLF vil ha lover. Hvordan skal disse lages - siden alle lover pr din definisjon er ordre om å kaste folk i fengsel? Skal den føres frem til en høyesterett bestående av de samme personer som skal fordele pengene i finansdepartementet eller lignende? Hvem skal utnevne disse dommerne?


- Du svarte ikke på hvordan DLF vil lage sine lover. Jeg skal selvsagt ikke tvinge deg til å svare på dette.

Så du mener at en lov har en bedre sjanse til å være en rettmessig lov om den føres for høyesterett enn om den vurderes av alle stortingspolitikerne?


I grunnloven skal det stå klart og tydelig hvilke ukrenkelige rettigheter alle individer har, og høyesteretts oppgave er 1) å anta at lovforslaget krenker noens rettigheter, 2) vurdere om stortingsflertallets lovforslag oppfyller bevisbyrden om at lovforslaget er legitimt og nødvendig. Dersom et lovforslag utelukkende skal være opp til et stortinget trengs absolutt INGEN andre begrunnelser for lovforslaget enn at det har flertall. Flertallet trenger ikke å argumentere noenting som helst. De står ikke ansvarlige overfor noen.

- Her skriver du om DLFs nye grunnlov,og ikke dagens grunnlov? Litt vanskelig å skjønne hvilken du mente.

- Er alle dagens lover rettighetskrenkende? Hele straffeloven for eksempel?

Da antar jeg at du forutsetter at høyesterettsdommerne ikke er kriminelle sosialister som sikrer en fair rettergang for loven?


Vel, teknisk sett kan de være så sosialistiske de bare vil så lenge de ikke lar sin personlige overbevisning kan gå ut over deres objektivitet og evne til å utføre arbeidet sitt på en korrekt måte.


- Men er ikke alle sosialister kriminelle? Da kan de vel ikke utføre arbeidet sitt på en korrekt måte. I alle fall ikke over tid? Er en sosialist med kriminelt tankesett skikket til å være en høyesterettsdommer?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Sosialisme

Innlegg Onarki 31 Des 2012, 07:42

thomasff skrev:- Men er ikke alle sosialister kriminelle? Da kan de vel ikke utføre arbeidet sitt på en korrekt måte. I alle fall ikke over tid? Er en sosialist med kriminelt tankesett skikket til å være en høyesterettsdommer?


Det er selvfølgelig et helt gyldig poeng. Utviklingen i USA viser hvordan sosialister på slutten av 1800-tallet begynte å gå in i jus-faget og hvordan de gradvis påvirket juridisk praksis i sosialistisk retning. Det viktigste eksempelet på dette er hvordan sivilrett ble endret bort fra sin opprinnelige funksjon som ren erstatning til å bli et instrument for sosial utjevning mellom de rike og de fattige. Loven og praksisen ble endret på en slik måte at det ble mye lettere for vanlige folk å saksøke selskaper for de mest absurde ting. Du har helt sikkert hørt om hun dama som sølte varm kaffe på seg og fikk en erstatning på flere millioner dollar fra McDonalds? I Norge ler vi av dette og kaller det "amerikanske tilstander." De aller færreste vet at dette faktisk er resultatet av sosialistisk påvirkning. Selvfølgelig, sluttresultatet av disse idiotiske lovene er at amerikanske selskap nå er hyperparanoide og drakoniske. Når du kjøper et amerikansk produkt (feks. Windows eller Apple) går du med på avtaler der hvor du i praksis aksepterer at de eier arbeidet ditt og at de aldri noensinne kan saksøkes på grunn av feil. I USA har det også blitt vanlig at for å få jobb må arbeidere signere kontrakter hvor de frasier seg retten til å gå til sivilt søksmål mot et selskap. Resultatet har altså i sum vært å svekke rettssikkerheten til vanlige mennesker og å gjøre det dyrt og byråkratisk å drive firmaer.

Dette er selvfølgelig bare et eksempel, men det illustrerer risikoen med å slippe til sosialister i viktige posisjoner i rettsvesenet. Det kan tyde på at en rettsstat av hensyn til rikets sikkerhet ikke bør slippe til sosialister i viktige posisjoner i rettsvesenet.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Sosialisme

Innlegg Vegard Martinsen 31 Des 2012, 08:52

thomasff skrev: ...Også DLF vil ha lover. Hvordan skal disse lages - siden alle lover pr din definisjon er ordre om å kaste folk i fengsel? Skal den føres frem til en høyesterett bestående av de samme personer som skal fordele pengene i finansdepartementet eller lignende? Hvem skal utnevne disse dommerne? ...Vårt program inneholder følgende:

1. Konstitusjonelle forhold
Statens eneste legitime oppgave er å beskytte individers rettigheter. Grunnlaget for statsmaktens legitimitet hviler på dette ene prinsippet.

1.1 Konstitusjonen
Konstitusjonen utgjør det originære opphavet til statsmakten. At retten er originær betyr at den ikke utleder sin rett fra en overordnet kilde. Konstitusjonen er statens høyeste rettsgrunnlag, og danner grunnlag for de øvrige rettsreglene som regulerer forholdet mellom staten og borgerne. Rettsreglene utleder sin gyldighet fra konstitusjonen. DLFs mål er en konstitusjon hvis primære funksjon og legitimitet er tuftet på prinsippet om individers rettigheter. Dette betyr at Grunnloven skal sette klare grenser for statens makt, for dermed å hindre den i å krenke borgernes rettigheter. Den lovgivende forsamling skal ikke kunne gi lover som er i strid med individers rettigheter. Skulle dette likevel skje, er det Høyesteretts oppgave å kjenne slike lover ugyldige. Prinsippet om individers rettigheter må derfor være klart definert i Grunnloven.

1.2 Statsform og maktfordeling
DLF ønsker at Norge skal være en grunnlovfestet republikk etter amerikansk modell. Dagens monarki avskaffes, og en republikansk styreform innføres.

Dette innebærer også at parlamentarismen avskaffes, og at det opprinnelige maktfordelingsprinsipp i Grunnloven av 1814 gjeninnføres.

DLF ønsker at Stortinget skal ha den lovgivende og bevilgende myndighet, at presidenten skal ha den utøvende myndighet, og at den dømmende myndighet, domstolene, skal være uavhengige både av president og Storting. Denne maktfordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet er den beste garanti for å hindre at staten begår overgrep mot borgerne. DLF er altså motstander av Johan Sverdrups ønske om å samle «all makt i denne sal».

Maktfordelingsmodellen innebærer at dommere i Høyesterett skal utnevnes av presidenten. For å sikre domstolenes uavhengighet må disse godkjennes av Stortinget. Dommere i lavere rettsinstanser skal utnevnes av et kollegium administrert av Høyesterett.

Domstolene skal bl.a. sikre at lover ikke anvendes i strid med Grunnloven, samt at presidenten og offentlig forvaltning ikke gir pålegg uten hjemmel i lov.

Den lovgivende forsamling, og republikkens president, skal velges av folket. Presidenten utnevner selv sin regjering. Siden presidenten er direkte valgt av folket, skal ikke nasjonalforsamlingen kunne avsette presidenten slik den kan i et parlamentarisk system; presidenten må være dømt i Riksrett for å kunne avsettes.

DLF er tilhenger av folkestyre med desentralisert politisk makt og avgjørelse i folkevalgte organer, men er motstander av demokrati forstått som ubegrenset flertallsstyre. Slikt demokrati er det samme som flertallsdiktatur. Individers rettigheter er grunnlaget for et fritt samfunn, og skal ikke være gjenstand for valg eller folkeavstemninger.

Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Sosialisme

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 10:31

Onarki skrev:
thomasff skrev:- Men er ikke alle sosialister kriminelle? Da kan de vel ikke utføre arbeidet sitt på en korrekt måte. I alle fall ikke over tid? Er en sosialist med kriminelt tankesett skikket til å være en høyesterettsdommer?


Det er selvfølgelig et helt gyldig poeng. Utviklingen i USA viser hvordan sosialister på slutten av 1800-tallet begynte å gå in i jus-faget og hvordan de gradvis påvirket juridisk praksis i sosialistisk retning. Det viktigste eksempelet på dette er hvordan sivilrett ble endret bort fra sin opprinnelige funksjon som ren erstatning til å bli et instrument for sosial utjevning mellom de rike og de fattige. Loven og praksisen ble endret på en slik måte at det ble mye lettere for vanlige folk å saksøke selskaper for de mest absurde ting.

- Så dette er sosialistenes skyld. Du kan definere alle disse menneskene som har vært med i denne utviklingen som sosialister? Men bør ikke dette også være lov i DLF-staten? Bør ikke jeg kunne saksøke McDonalds for å 3.gradsforbrenne halve beina mine, og således miste muligheten til å jobbe for en tid?

- Så også at noen av mine noteringer ble værende inne i i sitatklammen, at du av og til beskrev gamle lover og også nye, at antakelser ikke var iht DLFs tankesett.
- Du skriver at alle lover er rettighetskrenkende? Så du påstår at hele straffeloven er rettighetskrenkende?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Sosialisme

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 10:40

Vårt program inneholder følgende:
[i]
1. Konstitusjonelle forhold
Statens eneste legitime oppgave er å beskytte individers rettigheter. Grunnlaget for statsmaktens legitimitet hviler på dette ene prinsippet.

- Hva er individers rettigheter. Greit å vite! :)

1.1 Konstitusjonen
- Dette er jo greit. Vi får da kanskje en lov på 22 sider i steder for mangfoldige.

1.2 Statsform og maktfordeling
DLF ønsker at Stortinget skal ha den lovgivende og bevilgende myndighet, at presidenten skal ha den utøvende myndighet, og at den dømmende myndighet, domstolene, skal være uavhengige både av president og Storting. Denne maktfordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet er den beste garanti for å hindre at staten begår overgrep mot borgerne.

Maktfordelingsmodellen innebærer at dommere i Høyesterett skal utnevnes av presidenten. For å sikre domstolenes uavhengighet må disse godkjennes av Stortinget. Dommere i lavere rettsinstanser skal utnevnes av et kollegium administrert av Høyesterett.

- Slik er det ikke i dag?
(Kommisjonen forutsetter at det ikke er noe ønske i vårt samfunn om at høyesterettsdommere skal ha en partipolitisk profil eller at partipolitiske overveielser skal være en del av vurderingene i Høyesterett).

Den lovgivende forsamling, og republikkens president, skal velges av folket. Presidenten utnevner selv sin regjering. Siden presidenten er direkte valgt av folket, skal ikke nasjonalforsamlingen kunne avsette presidenten slik den kan i et parlamentarisk system; presidenten må være dømt i Riksrett for å kunne avsettes.

- I dag er statsministeren valgt av folket. Forskjellen er altså at en president som viser seg komplett udugelig kan fortsette. Er det fire år som i USA før nytt valg? Her er det vel også fare for at ikke alle vil ha samme president, men det antar jeg da er greit for DLF?

- For øvrig, siden alle andre partier i Norge er frihetskrenkende, vil de da forbys om DLF kommer til makten?

Individers rettigheter er grunnlaget for et fritt samfunn, og skal ikke være gjenstand for valg eller folkeavstemninger.
- Så individers rettigheter blir definert av DLF? Jeg antar det da finnes en modell for hva disse er?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Sosialisme

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 10:59

Onarki: Siden du mener at alle sosialister er kriminelle, eller de som stemmer på sosialistiske partier. Hva med de som stemmer blankt? De slipper denne påpakningen?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Sosialisme

Innlegg Vegard Martinsen 31 Des 2012, 12:02

thomasff skrev: ...- Så individers rettigheter blir definert av DLF? Jeg antar det da finnes en modell for hva disse er?


Nei, de ble skapt av John Locke og presisert av senere tenkere i tradsjonen fra ham.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Sosialisme

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 12:52

- I dag er statsministeren valgt av folket. Forskjellen er altså at en president som viser seg komplett udugelig kan fortsette. Er det fire år som i USA før nytt valg? Her er det vel også fare for at ikke alle vil ha samme president, men det antar jeg da er greit for DLF?

- For øvrig, siden alle andre partier i Norge er frihetskrenkende, vil de da forbys om DLF kommer til makten?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Sosialisme

Innlegg Panther 31 Des 2012, 15:51

Link til mer informasjon om individers rettigheter: http://aynrandlexicon.com/lexicon/individual_rights.html
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

ForrigeNeste

Gå til Andre ideologier

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron