- Likhet fører til lykke

Diskusjon om andre ideologier, slik som sosialdemokrati, sosialisme og konservatisme.

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Vegard Martinsen 18 Apr 2011, 11:11

Flammekaster skrev:
Vegard Martinsen skrev:Slik ting kommer av at irrasjonelle ideer i kulteren; den som baserer seg på irrasjonele ideer fungerer dårlig i virkeligheten, og en stadig større andel vil da fungere så dårlig at de hopper av.Land som Sør-Korea, Japan og Hong-Kong (med høy selvmordsrate) har altså en langt mer irrasjonell kultur enn mange fattige Sør-Amerikanske og Afrikanske land (med lav selvmordsrate)?


På visse punkter, Ja.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Nikuls 18 Apr 2011, 17:00

Vegard Martinsen skrev:
Nikuls skrev: ...Kvifor hev me då langt fleire psysiske lidingar og sjølvmord i dag enn på attanhundradtalet, i ei tid folk var mykje fattigare enn i dag?


Slik ting kommer av at irrasjonelle ideer i kulteren; den som baserer seg på irrasjonele ideer fungerer dårlig i virkeligheten, og en stadig større andel vil da fungere så dårlig at de hopper av.


Vel, eg synest forklåringi di er noko enkel og ideologisk lada. Sjølvmordsrata hev ikke berre gjengi upp i kapitalistiske, vestlege land med kulturar som liknar på kvarandre, men ho er òg høg i austasiatiske land, som ein annan nemnte, og ho var ogso høg i dei kommunistiske landi i Aust-Europa fyrr Jarnteppet fall. Koss kan sjølvmordsratane vera høge i so vidt ulike land? Hev kan hende moderniteten, sjølve det moderne samfunnet med uppløysing av ætte- og familieband og tradisjonell moral og samfunnsstruktur vel so mykje å segja som den økonomiske skipnaden i eit land?
Nikuls
 
Innlegg: 71
Registrert: 16 Apr 2011, 20:24

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Nikuls 18 Apr 2011, 18:54

Nikuls skrev:
Vegard Martinsen skrev:
Nikuls skrev: ...Kvifor hev me då langt fleire psysiske lidingar og sjølvmord i dag enn på attanhundradtalet, i ei tid folk var mykje fattigare enn i dag?


Slik ting kommer av at irrasjonelle ideer i kulteren; den som baserer seg på irrasjonele ideer fungerer dårlig i virkeligheten, og en stadig større andel vil da fungere så dårlig at de hopper av.


Vel, eg synest forklåringi di er noko enkel og ideologisk lada. Sjølvmordsrata hev ikke berre gjengi upp i kapitalistiske, vestlege land med kulturar som liknar på kvarandre, men ho er òg høg i austasiatiske land, som ein annan nemnte, og ho var ogso høg i dei kommunistiske landi i Aust-Europa fyrr Jarnteppet fall. Koss kan sjølvmordsratane vera høge i so vidt ulike land? Hev kan hende moderniteten, sjølve det moderne samfunnet med uppløysing av ætte- og familieband og tradisjonell moral og samfunnsstruktur vel so mykje å segja som den økonomiske skipnaden i eit land?

Forklåringi er òg veik av di det er vandt å sjå ein samanheng millom kor "rasjonelt" eit samfunn og kor høg sjølvmordsraten er. I Noreg hev ein fengi fleire sjølvmord samstundes som samfunnet hev vorti mindre religiøst meir liberalt. Stader som Sudamerika og Afrika er derimot prega av folkeleg og religiøs yvertru og ein kultur som er mindre rasjonell enn den europeiske (vil eg segja).
Nikuls
 
Innlegg: 71
Registrert: 16 Apr 2011, 20:24

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Vegard Martinsen 18 Apr 2011, 19:17

Nikuls skrev:
Vegard Martinsen skrev:
Nikuls skrev: ...Kvifor hev me då langt fleire psysiske lidingar og sjølvmord i dag enn på attanhundradtalet, i ei tid folk var mykje fattigare enn i dag?


Slik ting kommer av at irrasjonelle ideer i kulteren; den som baserer seg på irrasjonele ideer fungerer dårlig i virkeligheten, og en stadig større andel vil da fungere så dårlig at de hopper av.


Vel, eg synest forklåringi di er noko enkel og ideologisk lada. Sjølvmordsrata hev ikke berre gjengi upp i kapitalistiske, vestlege land med kulturar som liknar på kvarandre, men ho er òg høg i austasiatiske land, som ein annan nemnte, og ho var ogso høg i dei kommunistiske landi i Aust-Europa fyrr Jarnteppet fall. Koss kan sjølvmordsratane vera høge i so vidt ulike land? Hev kan hende moderniteten, sjølve det moderne samfunnet med uppløysing av ætte- og familieband og tradisjonell moral og samfunnsstruktur vel so mykje å segja som den økonomiske skipnaden i eit land?


Vi omtaler dette på et høyt abstraksjnsnivå, og da er det store likheter mellom de kulturene som nevnes. Irrasjonelle ideer (kollektivisme, selvoppofrelse, religion, frihetsfrykt, ansvarsløhet, relativisme, etc.). har vært på fremvekst i Vesten i lang tid (siden Kant*) og spesielt siden WW2, og dette fører til at alle typer problemer øker, også psykiske problmer, noe som er utgangspunktet for selvmord.


Kan anbefale disse to artiklene om Kant:

http://filosofi.no/immanuel-kant/

http://vegmar.wordpress.com/2010/11/15/ ... nflydelse/
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Nikuls 19 Apr 2011, 09:21

Det vantar mykje på argumentasjonen din, Vegard!

- Hev 'kollektivisme, selvoppofrelse, religion' vori på frammarsj i Europa sidan siste verdskrigen? Dei fleste vil vel segje at det er rakt motsett! Kollektivistiske ideologiar som kommunisme, nasjonalsosialisme og facisme hev tapt kampen dei kjempa og det er breid semja um det liberale demokratiet med ein meir eller mindre regulert marknadsøkonomi som ein høveleg og greid måte å innretta samfunnet på. No er vel ikkje marknadsøkonomien me hev i Europa heilt etter mynsteret til Ayn Rand og DLF, men ser ein på framvoksteren i europeisk soga sidan Kant livde, då må ein segja at kollektivismen hev vori på tilbakegang. Like eins med religion, dei fleste europearar hev ikkje lenger eit tilhøve til ei kyrkja anna at dei gjeng i gravleggjingar og brudlaup ein og annan gong og kan hende ved høgtider. 'Selvoppofrelsen' hev òg det minka på: det ser ein på alle dei som skiljer seg og ein populærkultur som set egoet i høgsætet.

- Kva er dei 'store likhetene' du nemner millom Aust-Asia, Vesten og det kommunistiske Aust-Europa?
Um dei rådande ideane i et samfunn er årsaki til at psykiske lidingar og sjølvmord er utbreidde, so lyt du vel argumentera for koss desse samfunni er like!

- Kan ein dokumentera samanhengen millom framvoksteren av visse idear og aukingi i psysiske lidingar og sjølvmord? Hev nokon gjort det?
Nikuls
 
Innlegg: 71
Registrert: 16 Apr 2011, 20:24

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Vegard Martinsen 19 Apr 2011, 11:11

Nikuls skrev:Det vantar mykje på argumentasjonen din, Vegard! ...


La meg da henvise til mine bøker Filosofi; en innføring, Frihet, likhet, brorskap, og Fornuft, egoisme og kapitalisme, mine ca 2000 nyhetskommentarer og en rekke artkler i LIBERAL.

Der har jeg i til dels stor grad gått inn på akkurat de spørsmålene som er oppe her. Dog, jeg forventer selvsagt ikke at alle skal ha gått igjennom dette før man begynner å poste her, men i mitt forrige innlegg postet jeg linker til to artikler som tar opp det aktuelle tema, riktignok på et grunnleggende filosofisk plan.

Poneget er at dersom man ikke er rasjonell så har man liten eller ingen virkelighetskontakt, og da vil man naturlig nok fungere dårlig. Dette gir opphav til alle mulige negative tanker og ideer, og i sin ytterste konsekvens fører dette til at man får et ønske om å forlate virkeligheten.

Hev 'kollektivisme, selvoppofrelse, religion' vori på frammarsj i Europa sidan siste verdskrigen?


ja

Dei fleste vil vel segje at det er rakt motsett!


Ja, men de tar feil.

Dette gir seg mest åpenbart utslag i politikken, og se på offentlig andel av BNP i perioden etter WW2 og frem til i dag.


Kollektivistiske ideologiar som kommunisme, nasjonalsosialisme og facisme hev tapt kampen dei kjempa og det er breid semja um det liberale demokratiet med ein meir eller mindre regulert marknadsøkonomi som ein høveleg og greid måte å innretta samfunnet på.


Det er ikke for spøk man sier at landene Øst-Europa er mer regulert/mindre frie under EU enn de var under Sovjet.

No er vel ikkje marknadsøkonomien me hev i Europa heilt etter mynsteret til Ayn Rand og DLF, men ser ein på framvoksteren i europeisk soga sidan Kant livde, då må ein segja at kollektivismen hev vori på tilbakegang.


Nei. De åpenbare og eksplisitte ideolgiene som nevnes er døde, men se på utviklingen: sammenlign f.eks. Høyre i dag med Høyre på 50-tallet.

Like eins med religion, dei fleste europearar hev ikkje lenger eit tilhøve til ei kyrkja anna at dei gjeng i gravleggjingar og brudlaup ein og annan gong og kan hende ved høgtider.


Dette er feil. For USA, se William Martin: With God on Our Side (man kan få et inntrykk av å lese kommentarer på www.amazon,com - i USA er religionen kraftig styrket siden 50-tallet fren til Carter var religion irrelevant for politikk, men i dag ... , og Europa henger ikke langt etter i den samme utviklingen.

F.eks. se på den stadig økende populartiten av navn som Markus, Johannes og til og med Lukas

http://www.ssb.no/navn/


Selvoppofrelsen' hev òg det minka på: det ser ein på alle dei som skiljer seg og ein populærkultur som set egoet i høgsætet.


Dette er også feil. Folk flest betaler sin skatt med glede og de finner seg i et stadig økende skattenivå - og ser ned på egoister. Hvem i den allmenne debatt er det som forsvarer egosime? (Bortsett fra DLF som derfor ikke slipper til noe sted, ikke engang i Geir Helljesens valghåndbok foran valget i 2009 (da vi stilte i tre fylker)?)


(Har her forsøkt å hente poenger fra fler ulike områder. Hovedargumentet finnes dog i artiklene om Kant som jeg linket til i forrige inlegg.)
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg QIQrrr 19 Apr 2011, 11:27

Følgende sitat rant meg i hu:

    "It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society" - Jiddu Krishnamurti
Børge Svanstrøm Amundsen

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted" - Franz Kafka
Brukerens avatar
QIQrrr
 
Innlegg: 4439
Registrert: 20 Mai 2004, 23:33

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Nikuls 19 Apr 2011, 14:30

Ordskiftet er på ville vegar når deltakarane svarer på setningar og ikkje spursmål, einskilde ord i staden for innvendingar, held fram med å føra påstandar uten å grunngjeva deim, og ikkje svarar på dei innvendingane som allereie hev komi. So ver vennleg og svar meg på dette, og um du meiner du hev skrivi um det tidlegare ein annan stad, so sitér derifrå!

- Religionen segjer ikkje noko um sjølvmordsraten i eit land. Dei 'avkristna' landi Noreg, Island og Danmark hev um lag like mange sjølvmord som dei mykje meir religiøse Sambandsstatane, Sverige hev nokre fleire sjølvmord enn alle desse, og Finnland er på topp i Norden, sjølv um landet ikkje er meir kristent enn dei skandinaviske. På botnen finn me ein lang rad muslimske og katolske land der religion er mykje viktigare enn i Nordvest-Europa. Og namneskikk fortel ikke alltid um den religiøse stoda i eit land! Det er ein brest i tankeleidingi di: du ser ut til å tru at å gjeva eit barn eit kristent namn tyder at foreldri er religiøse. Eg skilte òg millom Europa og Sambandsstatane, men dét hev du ikkje teki umsyn til.

Kjelda for sjølvmordsratane.

- Gjev meg ei kjelda på at økonomien i Aust-Europa er meir regulert i dag enn det han var i kommunisttidi. Utsegn som 'Det er ikke for spøk man sier at landene Øst-Europa er mer regulert/mindre frie under EU enn de var under Sovjet' høyrer ikkje heime i et ålvorleg ordskifte utan at ein fører prov for ho.

- Hovudargumentet ditt er at psykiske lidingar og sjølvmord skriv seg frå irrasjonelle idear. Er dette ein heimesnikra teori, eller hev du stytte frå fagfolk?

- Eg skumlas den siste artikkelen du lenka til, og såg dette:

'Kant har følgende eksempel: hvis man føler seg ulykkelig fordi ens liv er ødelagt og man så ønsker å begå selvmord – man skal allikevel ikke gjøre det. Siden regelen om dette ikke kan gjøres universell, er selvmord alltid galt (FMM, s.50), og dette gjelder uansett hvor håpløst ens liv er.'

Vel, um dei låke ideane til Kant er rota til alt som er vondt i verdi (for å nytta ein klisjé), som eg fekk hug til å tru av det du skreiv, so skynar eg ikkje samanhengen millom irrasjonelle idear og sjølvmord, um Kant ikkje tykkte um folk som tok livet av seg.
Nikuls
 
Innlegg: 71
Registrert: 16 Apr 2011, 20:24

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Vegard Martinsen 19 Apr 2011, 18:30

Begrunnelsen er: irrasjonelle ideer innebærer at man ikke har kontakt med virkeligheten. Den som er irrasjonell vil derved fungere dårligere i virkeligheten og mislykkes ofte siden han ikke har et reellt grunnlag for de valgene han gjør. Dette fører til alle typer problemer, og dersom mange i et samfunn er irrasjonelle vil en økende andel fungere så dårlig at sannsynligheten for at flere begår selvmord øker.

Innholdet i dette forsøkte jeg å styrke ved å henvise til en rekke fakta (og jeg påstod ikke at Øst-Europa i dag er mer regulert enn under kommunismen, jeg nevnte dette for å illustrere at den som tror at EU er en kapitalistisk institusjon eller har stor grad av markedsøkonomi og at utviklingen går i frihetlige retning tar feil).

Jeg kunne også nevnt at dersom man går noen tiår tilbake så hadde vi flere store liberalistiske institusjoner i Norge: Libertas, Morgebladet (som var konservativt, men åpne for liberalistiske ideer), Farmand, og Billedbladet Nå. Alle disse er borte. Videre var FrP frem til ca 1990 liberalistisk; det er det ikke i dag. I den etablerte kulturen står individualistiske og frihetlge ideer nå svakere enn noen gang. Tilsavrende i resten av Europa/USA. Dette er stikk i strid med det Nikuls hevdet.

Om dette er en hjemmesnekret teori? Vel, den - om at grunnleggende filosofiske ideer styrer historien fordi individer flest et konforme i den kulturen de lever i - er fremstilt i bøker som John Randalls The Making of the Modern Mind, Richard Rubinsteins Aristotele`s Children, William Manchesters A World Lit Only by Fire, Victor Hansons Carnage and Culture, Peter Gays The Enlightenment, Charles Van Dorens A History of Knowledge, Ayn Rands For the New Intellectual og Leonard Peikoffs The Ominous Parallells. Om dette betyr at den er hjemmesnekret kan jeg ikke svare på.

Men nå skrev jo Nikuls følgende:

- Hovudargumentet ditt er at psykiske lidingar og sjølvmord skriv seg frå irrasjonelle idear. Er dette ein heimesnikra teori, eller hev du stytte frå fagfolk?


Svaret på dette gitt i første avsnitt. Man trenger ikke spørre fagfolk for å finne ut om om dette svaret er korrekt. Hvorfor skulle det ikke være korrekt? Hvorfor skulle manglende virkelighetskontakt føre til at man lykkes i sine valg?
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Nikuls 20 Apr 2011, 12:40

Det er forvitneleg, det du skriv um, men kvifor skal ein tru på det? Det er filosofisk spekulasjon du held på med, ikkje meir. Du hev sett fram ein teori, at aukingi i psykiske lidingar og sjølvmord heng saman med ein kultur som vert meir irrasjonell, men provføringi er anekdotisk heller enn vitskapleg.
Nikuls
 
Innlegg: 71
Registrert: 16 Apr 2011, 20:24

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg RTE 20 Apr 2011, 16:48

Nikuls skrev:Det er forvitneleg, det du skriv um, men kvifor skal ein tru på det? Det er filosofisk spekulasjon du held på med, ikkje meir. Du hev sett fram ein teori, at aukingi i psykiske lidingar og sjølvmord heng saman med ein kultur som vert meir irrasjonell, men provføringi er anekdotisk heller enn vitskapleg.


Fornuften er menneskets viktigste redskap for å overleve og bli lykkelig. Det burde være ganske innlysende at mangel på fornuftig tenkning også vil føre til selvmord og alle mulige andre negative ting. Det er umulig å bli lykkelig med mindre man bruker sin fornuft til å handle i sin langsiktige egeninteresse. Hvis Per vil bli lykkelig må han bruke fornuften og tenke langsiktig så han kan realisere drømmene sine. Om han ikke bruker fornuften og heller feks. ber til gud om at livet skal bedre seg, så kommer han i realiteten ingen vei og vil selvfølgelig også bli ulykkelig siden han bruker tiden på å be til en fantasifigur istedet for å realisere drømmene sine på ekte.
Når Per finner ut at det ikke er noen som hører bønnene hans, tar han i værste fall livet av seg. Fornuftige mennesker tar ikke livet av seg. De realiserer drømmene sine her på jorden mens de lever. Denne teorien er så sikker at den ikke burde trenge noen godkjenning av fagfolk. Kan du gi noen eksempler på at mangel på fornuft fører til lykke og fornuft fører til et ulykkelg liv? Hvis man ikke bruker fornuften så er det bare flaks som kan føre deg noen sted. Og man kan selvfølgelig ikke leve av at ting bare kommer av seg selv. Man må handle. Og handlingene er et resultat av tenkning. Og om tekningen er fornuftig så vil selvfølgelig handlingen også være fornuftig.
RTE
 
Innlegg: 99
Registrert: 14 Mar 2011, 19:15
Bosted: Bergen

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Nikuls 20 Apr 2011, 17:38

Trur du folk er låke i hugen berre av 'mangel på fornuftig tenkning'? Kva er grunnen til denne 'fornuftige tenkningen' vantar? Er det dei vinstrevridde djevlane skuldi skriv seg frå? Dei som skamfer ungdomen og er folkesåli til meins, og som trengjer seg inn på alle umkverme i samfunnet? Kva havde du sagt um ein som stod deg nær fekk psykiske vanskar og ynskte hjelp frå deg? Um ein nærskyldt gut av deg vart misbrukt eller ei veninna valdteki? 'Nei, bare ta deg sammen, hvis du er nedfor og vil ta livet av deg, da er det jammen meg bare å bruke fornuften, så forsvinner alle problemer som dugg for solen!' Eg dreg han kanskje litt langt no med desse dømi, men vonar eg når fram til deg...
Nikuls
 
Innlegg: 71
Registrert: 16 Apr 2011, 20:24

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg RTE 20 Apr 2011, 18:25

Nikuls skrev:Trur du folk er låke i hugen berre av 'mangel på fornuftig tenkning'? Kva er grunnen til denne 'fornuftige tenkningen' vantar?Folk velger selv om dem vil ignorere virkeligheten eller ikke. Hva som er grunnen til at folk ikke bruker fornuften fullt ut er nok i stor grad frykt og latskap. Det er ikke mangen som tørr å utfordre vellferdsstaten. De fleste ønsker å passe inn i flokken. Folk får gjennom hele livet sjangsen til å utfordre sin tro og sitt politiske syn. Men velger å ignorere virkeligheten. Litt pga. latskap men mest pga. de er redd for å finne ut sannheten. De vil ikke gi slipp på sine gamle verdier selv om disse er irrasjonelle og skadelige. De vil ikke bli utstøtt av flokken. Tror du at en som har gått i kirken hele livet mest sannsynlig ville prøve å utfordre sin tro? Og hvis han så fant ut at religionen var feil, tror du han ville gitt slipp på religionen? Samme spørsmål kan stilles om en som har vert sosialdemokrat hele livet. Han har sine verdier og vil mest sansynligvis ikke gi slipp på disse verdiene. Verdiene er det som former vår identitet. Derfor er det veldig hardt å gi slipp på "det gamle og trygge". Men det er nødvendig for å leve livet best mulig. Usunne verdier er skadelig for din identitet. Folk er feige og vil heller vere en del av mobberne enn å bli mobbet. Men det er også irrasjonelt å ta seg veldig nær av denne mobbingen. Derfor er det beste å leve sitt liv fullt ut uansett hva folk mener om det. Hvis man ikke er tro mot seg selv, så blir man bare et verktøy for andre. Og slik blir man ikke lykkelig. Anbefaler deg å lese "The Fountainhead" eller se filmen med samme tittel. Som sagt folk joiner heller mobben en å bli mobbet pga. frykt. Folk er veldig generaliserende.


Nikuls skrev:Kva havde du sagt um ein som stod deg nær fekk psykiske vanskar og ynskte hjelp frå deg? Um ein nærskyldt gut av deg vart misbrukt eller ei veninna valdteki? 'Nei, bare ta deg sammen, hvis du er nedfor og vil ta livet av deg, da er det jammen meg bare å bruke fornuften, så forsvinner alle problemer som dugg for solen!' Eg dreg han kanskje litt langt no med desse dømi, men vonar eg når fram til deg...


Det er ikke irrasjonellt å være lei seg. Faktisk er det mest fornuftige man kan gjøre er å få ut smerten og få trøst. Det er ikke fornuftig å holde smerten inne og ignorere den. Det er også fornuftig å trøste dem man er glad i når dem sliter. Fordi det er i din egeninteresse å ta vare på dem. Dem er dine høyeste verdier. En rasjonell person går til familie og venner for å få trøst. Ikke til gud. For gud svarer ikke. Men man kan ikke drukne seg i sorgen heller. En rasjonell egoist vil altid gjøre det beste ut av hver situasjon uansett hvor ille det er.
RTE
 
Innlegg: 99
Registrert: 14 Mar 2011, 19:15
Bosted: Bergen

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Vegard Martinsen 21 Apr 2011, 07:15

Nikuls skrev:Det er forvitneleg, det du skriv um, men kvifor skal ein tru på det? Det er filosofisk spekulasjon du held på med, ikkje meir.


Nei, det er ikke spekulasjon, det er indusert fra observasjon av virkeligheten i samsvar med logikkens lover - og dette er den eneste kilde til kunnskap.

Du hev sett fram ein teori, at aukingi i psykiske lidingar og sjølvmord heng saman med ein kultur som vert meir irrasjonell, men provføringi er anekdotisk heller enn vitskapleg.


Antaglig forustetter Nikuls (som så mange andre i dag i samsvar med dominerende tenkere som Hume og Popper) at bevis kun er deduksjon og at induksjon kun er gjetninger, men dette er feil.

Poenget mitt er, som jeg har gitt i flere innlegg, følgende:

Begrunnelsen er: irrasjonelle ideer innebærer at man ikke har kontakt med virkeligheten. Den som er irrasjonell vil derved fungere dårligere i virkeligheten og mislykkes ofte siden han ikke har et reellt grunnlag for de valgene han gjør. Dette fører til alle typer problemer, og dersom mange i et samfunn er irrasjonelle vil en økende andel fungere så dårlig at sannsynligheten for at flere begår selvmord øker.Man bør vel kunne forvente andre innvendinger enn at "kanskje dette er feil", som er essensen i det Nikuls skriver.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: - Likhet fører til lykke

Innlegg Vegard Martinsen 21 Apr 2011, 07:20

Nikuls skrev:Kva havde du sagt um ein som stod deg nær fekk psykiske vanskar og ynskte hjelp frå deg? Um ein nærskyldt gut av deg vart misbrukt eller ei veninna valdteki? 'Nei, bare ta deg sammen, hvis du er nedfor og vil ta livet av deg, da er det jammen meg bare å bruke fornuften, så forsvinner alle problemer som dugg for solen!' Eg dreg han kanskje litt langt no med desse dømi, men vonar eg når fram til deg...


Man kan selvsagt bli ulykkelig uten at man har gjort det minste galt, man kan feks helt uforskyldt bli rammet av sykdom eller ulykker eller kriminalitet eller krig, og i visse tilfeller kan slikt være ødeleggende for den som rammes. Men i de sviliserte land i Vesten er slikt sjeldent forekommende; de aller fleste problemer som folk rammes av i Vesten er resultat av gale valg de har gjort
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

ForrigeNeste

Gå til Andre ideologier

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron