Kulturrelativisme

Diskusjon om andre ideologier, slik som sosialdemokrati, sosialisme og konservatisme.

Kulturrelativisme

Innlegg Petter Sandstad 10 Apr 2005, 15:29

Jeg tenkte å skrive en kort tekst om kulturrelativisme.

Hele teorien kom som et svar på noe annet; etnosentrisme, som er noe kulturrelativistene selv fant på.
Etnosentrisme er når man subjektivistisk "dømmer" kulturer, som vil si at man sier: "min kultur er best fordi den er min".
Kulturrelativismen tar derfor å avviser dømming av kulturer. På det beste vil dette si at kulturer er uviktig; på det verste vil det si at kunnskap er umulig.

Man står mao. mellom en tro at bevisstheten bestemmer hva som eksisterer, eller at man ikke kan vite noe.
Dvs. med unntak av vestlig kultur, som selvsagt er ond, så man kan altså vite at vestlig kultur er galt (kanskje gjennom en åpenbaring), men ingenting annet.
For et alternativ de gir oss. Man gjør mao. det samme her som man gjør politisk med venstre-høyre aksen.
Petter Sandstad DLF
Petter Sandstad
 
Innlegg: 514
Registrert: 19 Jan 2004, 19:58
Bosted: Oslo

kulturrelativisme

Innlegg Tor 11 Apr 2005, 15:41

Er det sånn å forstå at DLF tar avstand fra disipliner som antropologi og sosiologi da? Hvordan stiller dere dere til andre humanistiske og sosialvitenskapelige fag?

Tor
Tor
 
Innlegg: 4
Registrert: 11 Apr 2005, 15:36

Re: kulturrelativisme

Innlegg Vegard Martinsen 11 Apr 2005, 16:09

Tor skrev:Er det sånn å forstå at DLF tar avstand fra disipliner som antropologi og sosiologi da


Dette er deskriptive fag som vi selvsagt ikke tar avstand fra.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: kulturrelativisme

Innlegg Petter Sandstad 11 Apr 2005, 16:15

Tor skrev:Er det sånn å forstå at DLF tar avstand fra disipliner som antropologi og sosiologi da? Hvordan stiller dere dere til andre humanistiske og sosialvitenskapelige fag?

Tor


Hverken antropologi eller sosiologi er i stand til å forklare oss noe som helst, pga en gal bruk av metoder, hvor statistikk og observasjon er dominerende, og induksjon er fraværende.
Fagene kan bli gyldige, men er det per i dag ikke, noe som delvis kan tillegges i at fagene er nye.

Derimot fag som filosofi, psykologi, historie, lov og økonomi kan fortelle oss svært mye.

Alle disse fagene krever verdier; noe antropologi og sosiologi avviser, og derfor problemene i antropologi og sosiologi.
Petter Sandstad DLF
Petter Sandstad
 
Innlegg: 514
Registrert: 19 Jan 2004, 19:58
Bosted: Oslo

Re: kulturrelativisme

Innlegg Per Anton Rønning 11 Apr 2005, 19:42

Vegard Martinsen skrev:Dette er deskriptive fag som vi selvsagt ikke tar avstand fra.


Personlig anser jeg ikke sosialantropologi og sosioslogi som genunint vitenskapelig baserte fag. Ut fra de undersøkelser jeg har gjort baserer ikke førstnevnte seg på noe metodeapparat å snakke om, i motsetning til f.eks. psykologi. Jeg pleier å beskrive sosialantropologi slik:
"Man reiser ut på feltstrudium med sin notatblokk, man noterer noen anekdotisk baserte historier, så vender man hjem og forteller disse anektdotene.". Jeg presenterte dette for en som kjenner miljøet, og vedkommende mente dette var midt i blinken.
Vil man bli upop på sosialantropologisk institutt skal man bare stille spørsmålstegn ved fraværet av kvantitative metoder.
Vi har jo også professor Thomas Hylland Eriksen som fremtredende representant for dette instituttet, av flere kalt "Rimi-professor Hylland Eriksen". Hans viktigste bidrag i den senere tid er boken "Øyeblikkets Tyranni" der han forteller om hvor vanskelig det er å få i gang noe forskning fordi det er så mange "distraksjoner" rundt en. Dvs: Dette handler egentlig om hvor vanskelig det er å få i gang noe forskning når man mangler både selvdisiplin og adekvat forskningsmetode. Så da kompenserer man heller med å være mediafigur og spre anekdoter og morsomme, lettvinte spissformuleringer i media. En anekdotisk tilnærming og en systematisk vitenskapelig tilnærming er to helt forskjellige ting, men det nytter det ikke å si til noen på det instituttet.

Hva angår sosiologi så må vel dette være et forsøk på å synse noe om
"gruppepsykologi". Men nå finnes det ingen "felles bevissthet", det finnes kun individuell bevissthet. Men faget tiltrekker seg allikevel folk som dyrker kollektivismen, sosiologi må være midt i blinken for kollektivister. Frihetstilhengere kaster sjelden bort sin tid på fag som dette.

Personlig mener jeg at den vitenskapeligheten som ligger til grunn for disse to fagene er temmelig tynn.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Roar 12 Apr 2005, 16:25

PAR:

Personlig anser jeg ikke sosialantropologi og sosioslogi som genunint vitenskapelig baserte fag. Ut fra de undersøkelser jeg har gjort baserer ikke førstnevnte seg på noe metodeapparat å snakke om, i motsetning til f.eks. psykologi. Jeg pleier å beskrive sosialantropologi slik:
"Man reiser ut på feltstrudium med sin notatblokk, man noterer noen anekdotisk baserte historier, så vender man hjem og forteller disse anektdotene.". Jeg presenterte dette for en som kjenner miljøet, og vedkommende mente dette var midt i blinken.
Vil man bli upop på sosialantropologisk institutt skal man bare stille spørsmålstegn ved fraværet av kvantitative metoder.


Jeg er enig i at sosial-antropologi ikke er en vitenskap, hvorvidt psykologi og andre samfunnsfag er vitenskaper kan diskuteres. Problemet er riktignok hva mener du egentlig antropologer skal kvantifisere?.

Formålet med antropologi er å forøke forståelsen av kulturer og kulturelle prosesser. Dette mener jeg gjøres best ved helt andre former for analyse, dvs. for det første må du forstå den gitte kulturens språk, dette for å kunne begripe hvordan mennesker i denne kulturen ved abstraksjon danner begrepshierarkier, symbolabstraksjoner og metaforer. Videre ideer, oppfatninger og normative forestillinger. Dette gjøres best ved å studere narrative kontekster, lesing av relevante romanfortellinger, reiseskildringer, folkeeventyr, samt førstehåndsvurdering av kulturelle konflikter osv. Altså er det ikke sikkert at disse anekdotene er så verdiløse allikevel.

Å bruke kvantitative metoder for å forstå kultur, fortoner seg for meg som like meningsfullt som å bruke kvantitative metoder for å forstå og analysere litteratur. Det finnes sikkert mye en kan telle og kvantifisere som f.eks. bruk av egennavn, kommaer, punktumer, preposisjoner, verb og substantiver, men neppe interessant for økt forståelse for romankunsten.

Men jeg er også skeptisk til sosial antropologi slik den praktiseres av mange antropologer omkring på instituttene, da særlig deres hang til irrasjonelle filosofiske forestillinger og deres sinnsyke overfortolkninger osv.
MVH

Roar

"The defining features of friendship that are found in friendships to one's neighbours would seem to be derived from features of friendship towards oneself". Aristoteles EN: 9-4-30
Roar
 
Innlegg: 378
Registrert: 01 Okt 2003, 20:35

Innlegg Per Anton Rønning 12 Apr 2005, 17:07

Roar skrev:Jeg er enig i at sosial-antropologi ikke er en vitenskap, hvorvidt psykologi og andre samfunnsfag er vitenskaper kan diskuteres. Problemet er riktignok hva mener du egentlig antropologer skal kvantifisere?.

Både innen psykologisk og pedagogisk forskning er det vanlig å utarbeide spørreskjemaer for å kartlegge de problemstillingnene man vil undersøke.
Datamaterialet blir så underkastet ulike statistiske klassifikasjoner, analyser og tester, og resultatene av dette legges deretter til grunn for de konklusjonene som presenteres.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Vegard Martinsen 12 Apr 2005, 17:21

PAR:
Personlig anser jeg ikke sosialantropologi og sosioslogi som genunint vitenskapelig baserte fag.


Jeg er ikke i tvil om at disse fagene i dag er meget mangelfulle.

Ethvert fag har en filosofisk basis, og siden disse fagene i dag har er sterkt irrasjnonell basis, så blir også de konklusjoner de kommer frem til, av liten verdi. Men dersom disse fagene blir basert på rasjonelle filosfiske ideer, så vil e være myttige fag.

Det som er problemet med disse fagene i dag er altså deres irrasjonelle grunnlag, ikke fagene som sådan.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Roar 12 Apr 2005, 18:09

Vegard:

Det som er problemet med disse fagene i dag er altså deres irrasjonelle grunnlag, ikke fagene som sådan.


Enig.


PAR:

Både innen psykologisk og pedagogisk forskning er det vanlig å utarbeide spørreskjemaer for å kartlegge de problemstillingnene man vil undersøke.
Datamaterialet blir så underkastet ulike statistiske klassifikasjoner, analyser og tester, og resultatene av dette legges deretter til grunn for de konklusjonene som presenteres.


Ja og det gjøres også i stor grad innen sosiologi og tildels innen antropologi (som supplement). Men problemet er at statistikk kan kun forklare mengden av forekomsten av et bestemt fenomen. Den forklarer ikke hvorfor et bestemt fenomen forekommer og hvordan mennesker forstår det og tenker omkring det?

'F.eks. Japan ligger på statistisk på verdens selvmordstopp, hvilket skyldes bestemte æreskodekser. Men hvordan tenker japanere omkring disse æreskodeksene? Hvorfor er disse normativt mer gjeldende i Japan, enn i Norge? Hva tenker nordmenn til forskjell om ære? Ser du hvordan den statistiske metode kommer til kort?'

Videre dersom en gjør et filologisk studium, hvilket også kan betraktes som et studium av kulturelle prosesser, har en kanskje ikke tilgang til statistisk materiale (i den grad dette kan benyttes som et supplement), en må rett og slett vurdere de historiske litterære kilder som er tilgjengelige.

'F.eks. dyden kudos (ære) var mer sentral i Homers heltediktning, enn i den senere antikke epoke, dette sammenlignet Aristoteles, Platon og Stoikernes verker. Hvorfor har det seg sånn egentlig?'

Ser du hvorfor det er fordelaktig å bruke ulikt metodevalg i henhold til hva du skal forsøke og forklare?
MVH

Roar

"The defining features of friendship that are found in friendships to one's neighbours would seem to be derived from features of friendship towards oneself". Aristoteles EN: 9-4-30
Roar
 
Innlegg: 378
Registrert: 01 Okt 2003, 20:35

Innlegg Per Anton Rønning 12 Apr 2005, 18:37

Roar skrev:'F.eks. Japan ligger på statistisk på verdens selvmordstopp, hvilket skyldes bestemte æreskodekser. Men hvordan tenker japanere omkring disse æreskodeksene? Hvorfor er disse normativt mer gjeldende i Japan, enn i Norge? Hva tenker nordmenn til forskjell om ære? Ser du hvordan den statistiske metode kommer til kort?'

Det er vel ikke statistisk metode som kommer til kort. Det må heller være datainnsamlingen, dvs, man får ikke tatt grepet om disse æreskodeeksene, analysert dem og relatert dem til selvmordshyppigheten.
Jeg regner ikke med at kodeksene er enkle, men jeg er nokså sikker på at de lar seg systematisere tilstrekkelig slik at det er mulig å få fram utsagnskraftige resultater.

Bortsett fra dette så insisterer jeg ikke på at enhver problemstilling må kunne kvantifiseres. Det jeg peker på (og som jeg også har fått en bekreftelse på) er at sosialntropolger ved UiO legger svært liten vekt på
kvantitativ metode, selv der denne med fordel kunne vært brukt.
Den som insisterer på mer metodebruk i dette miljøet vil rett og slett ikke stå først når det gjelder å gjøre karriere.

Videre dersom en gjør et filologisk studium, hvilket også kan betraktes som et studium av kulturelle prosesser, har en kanskje ikke tilgang til statistisk materiale (i den grad dette kan benyttes som et supplement), en må rett og slett vurdere de historiske litterære kilder som er tilgjengelige.

'F.eks. dyden kudos (ære) var mer sentral i Homers heltediktning, enn i den senere antikke epoke, dette sammenlignet Aristoteles, Platon og Stoikernes verker. Hvorfor har det seg sånn egentlig?'

Ja, jeg har ikke hevdet at dette er enkelt og opplagt. Jeg har kun hevdet at vegringen her på bjerget er tilnærmet total.
Derfor gjør man ikke noen særlige forsøk selv når man burde kunne vente resultater.
Når det gjelder Homers diktning har vi selvsagt problemet at vi ikke kan interviue noen lenger, så da er man henvist til kildemateriale.
Ser du hvorfor det er fordelaktig å bruke ulikt metodevalg i henhold til hva du skal forsøke og forklare?

Ja, jeg er enig i dette. Som sagt, jeg peker primært på metodevegringen på Blindern. Om de ikke har snudd i det aller siste da.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Per Anton Rønning 12 Apr 2005, 18:39

Vegard Martinsen skrev:Det som er problemet med disse fagene i dag er altså deres irrasjonelle grunnlag, ikke fagene som sådan.

Ja, og med en mer rasjonell tilnærming ville man nok også i større grad benyttet kvantitativ metode der problemstillingen passer for dette.
Men som vi også har diskutert, (Roar) ikke alle problemstillinger er like enkle å kvantifisere.
Forøvrig synes jeg professor Hylland Eriksen fremstår som en lettvekter, og er med på å undertreke den oppfatningen jeg har dannet meg av dette instituttets faglige nivå.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg Roar 13 Apr 2005, 14:06

PAR:

Ja, og med en mer rasjonell tilnærming ville man nok også i større grad benyttet kvantitativ metode der problemstillingen passer for dette.
Men som vi også har diskutert, (Roar) ikke alle problemstillinger er like enkle å kvantifisere.


Mulig vi snakket litt forbi hverandre, mitt inntrykk av det du opprinnelig skrev var at kvalitative metoder ikke hadde noe særlig for seg. Men det syntes som du nå mener at du syntes at norske antropologer i større grad kan være tjent med også å benytte kvantitative metoder. Nå kjenner jeg riktignok høyt utdannede antropologer (dr. gradsnivå) som arbeider med forskning og benytter både kvalitative og kvantitative metoder, gjerne i kombinasjon altså deltagende observasjon, intervjuer og spørreundersøkelser. Riktignok er det også verdt å påpeke at antropologer ofte studerer mikrofenomener og danner kvalitative beskrivelser av disse mikrosamfunnene, sosiologi studerer i større grad makrofenomener og bruker derfor også kvantitative analyser i større grad.

For studenter som har berørt problemer knyttet til metodebruk er det også en kjennsgjerning at det kan være svært besværlig å gi en kvalitativ beskrivelse i et kvantitativt materiale. Selv tror ikke at en statististikk eller en matematisk modell kan f.eks. erstatte de verdifulle innsikter og den ekstrakunnskap omkring et bestemt sosialt fenomen en får av å lese en god roman.

Mitt ståsted imidlertid er at både kvantitave og kvalitative undersøkelser kan ha mye for seg. Problemet er imidlertid hvilken grunnfilosofi som benyttes som tolkningsgrunnlag for innsamlingen av data. Vi vet at statististisk data kan tolkes like håpløst irrasjonelt som kvalitative data, så nettopp derfor er det overordnede filosofi som er selve problemet, ikke nødvendigvis metodene.

Tilslutt syntes jeg flere av disse HF og SV fagene skulle slutte å etterstrebe å være vitenskaper, f.eks. Teatervitenskap hva er nå det?
MVH

Roar

"The defining features of friendship that are found in friendships to one's neighbours would seem to be derived from features of friendship towards oneself". Aristoteles EN: 9-4-30
Roar
 
Innlegg: 378
Registrert: 01 Okt 2003, 20:35

Innlegg Per Anton Rønning 13 Apr 2005, 20:32

Roar skrev:Mulig vi snakket litt forbi hverandre, mitt inntrykk av det du opprinnelig skrev var at kvalitative metoder ikke hadde noe særlig for seg. Men det syntes som du nå mener at du syntes at norske antropologer i større grad kan være tjent med også å benytte kvantitative metoder.

Jeg refererer til en metodevegring som jeg har forstått har gjort seg gjeldende i miljøet på Blindern. Dette har jeg fått å vite gjennom førstehånds kommentarer.
Dette betyr ikke at kvalitative metoder ikke kan brukes, jeg mener det blir for tynt hvis det BARE er slike man skal basere seg på.
Nå kjenner jeg riktignok høyt utdannede antropologer (dr. gradsnivå) som arbeider med forskning og benytter både kvalitative og kvantitative metoder, gjerne i kombinasjon altså deltagende observasjon, intervjuer og spørreundersøkelser.

Dette er i så fall et fremskritt i forhold til det jeg har fått å vite før.
Tidligere var tendensen at om man var ansatt på instituttet og var tilhenger av slik metode som du beskriver her, og ga uttrykk for det, var ikke det særlig populært, det var ingen "career-buster".
Det kan virke som om disse som her nevnes har tatt i bruk samme innfallsvinkel som jeg vet man bruker innen psykologisk og pedagogisk forskning. Og da er iallfall jeg straks på bølgelengde.

Mitt ståsted imidlertid er at både kvantitave og kvalitative undersøkelser kan ha mye for seg. Problemet er imidlertid hvilken grunnfilosofi som benyttes som tolkningsgrunnlag for innsamlingen av data. Vi vet at statististisk data kan tolkes like håpløst irrasjonelt som kvalitative data, så nettopp derfor er det overordnede filosofi som er selve problemet, ikke nødvendigvis metodene.

Med min erfaring fra statistisk analyse er det vel mer et spørsmål om hvordan materialet er strukturert, og hvordan testene er formulert.
Det er aldri snakk om å bekrefte en hypotese, det er snakk om å forkaste null-hypoteser på et gitt signifikansnivå. Om de lar seg forkaste.
Hypoteseprøving med gitte signifikansnivåer er absolutt rasjonelt.

Tilslutt syntes jeg flere av disse HF og SV fagene skulle slutte å etterstrebe å være vitenskaper, f.eks. Teatervitenskap hva er nå det?

Det er vel ingenting, vil jeg tro. Hva med medievitenskap? Noe populære greier som lettvektere kan si de har tatt et universitetsstudium i.

Det er sørgelig at alle disse lettvekterfagene tiltrekker seg en slik strøm av studenter. Disse fagene burde knapt hatt status som høyskolefag. I mens er realfagene skadelidende, for da må man legge hodet i bløt fra tid til annen, og det er ikke så pop. Det er mye kulere å gå på Blindern og kose seg med lettvintheter.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg jurist32 14 Apr 2005, 01:14

Ang. kommentaren om Hylland Eriksen: Jeg kunne ikke vært mer enig. Denne mannen har skrevet en bok om tidens tyrrani(eller noe sånt), hvor han bl.a. går sterkt til angrep på mobiltelefoner. Allikevel har han innrømmet at han ikke en gang behersker sms-funksjonen på sin telefon.

Et annet eksempel fra enoen år tilbake: HE gikk sterkt ut i media og kritiserte TV3-programmet "Robinsoneksp.". HE ble etterhvert sterkt presset av journalisten i et intervju i VG(?) og måtte til slutt innrømme at han ikke hadde sett programmet. Han hadde imidlertid lest VGs anmeldelse av programmet og mente at dett måtte væte tilstrekkelig til å gå så hardt ut som han gjorde.

Slik snakker en ekte vitenskapsmann..

Mvh,
Jurist32
jurist32
 
Innlegg: 111
Registrert: 12 Mar 2004, 00:26

Innlegg Tor 14 Apr 2005, 16:41

Jeg rotet bare litt rundt på nettet og havnet på sidene deres. Men nå forstår jeg mer av hvem dere er. Hadde en titt på Wikipedia om Rand og Objektivisme.

Jeg ser at noen hevder at visse grupperinger på universitet/høyskoler blir fornærmet om de ikke blir kalt ”vitenskapelige”. Jeg tror det er en feiltolkning. De fleste ser tre hovedgrupper av kunnskapssøkende fag. Vitenskap, sosial vitenskap og humanistiske fag. Selv om s.v. og humanistiske fag enkelte ganger flyter over i hverandre er det sjelden noen diskusjon at de har et helt annet formål og metodeverk enn rent vitenskapelige fag som fysikk og kjemi. Så at noen antropolog vil bli fornærmet av å ikke bli kalt en vitenskapsmann finner jeg underlig.

Så også at Peikoff fritt sitert sa noe sånt som (ifølge wikipedia) at objektivisme er et lukket system. Det virker da på meg som en bekreftelse av ”kulturrelativisme”. Objektivisme må forståes på sine egne premisser ikke andres.
Tor
 
Innlegg: 4
Registrert: 11 Apr 2005, 15:36

Neste

Gå til Andre ideologier

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron