Kulturrelativisme

Diskusjon om andre ideologier, slik som sosialdemokrati, sosialisme og konservatisme.

Wikipedia

Innlegg Vegard Martinsen 15 Apr 2005, 07:25

Tor:
Hadde en titt på Wikipedia om Rand og Objektivisme.


Wikipedia er helt upålitelig, og man må ikke stole på noe av det som står der.

Artiklene der er slik at hvemsomhelst kan gå inn og forandre på dem.

Den grunnleggende ideen bak Wikipedia er forestillingem om en slags kollektiv bevissthet: hvis alle tenker sammen og samarbeider, så vil sannheten komme frem som et resultat av dette. Denne forestillingen er feil; sannhet er et tenkende individs erkjennelse av virkeligheten, og sannhet kan kun oppnås gjenom rasjonalitet.

Det som artiklene i Wikipedia forteller er det som den siste som redigerte artikkelen mener. Om han er en tulling eller en som kan sine saker er umulig å se fra artikkelen, men siden tullingene har fritt spilelrom, vil de seriøse antagelig holde seg unna.

Jeg kenner til personer som er omtalt i Wikipedia, og det meste som står om dem er feil.

Det finnes seriøse leksika på Internett, bruk heller disse, og sky Wikipedia.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Objektivismen som et lukket system

Innlegg Vegard Martinsen 15 Apr 2005, 07:31

Tor:
Så også at Peikoff fritt sitert sa noe sånt som (ifølge wikipedia) at objektivisme er et lukket system.


Objektivismen er navnet Ayn Rand ga til sitt filosofiske system. Siden Rand er død, så er dette systemet lukket. Objektivismen er et lukket system, slik også Kants filosofi er et lukket system, slik også Platons filosofi er et lukket system, osv.

At Objektivismen er lukket betyr ikke at Objektivister mener at all sann filosofi er oppdaget med Rand, det betyr bare at sanne filosofiske prinsipper som oppdages av andre enn Ayn Rand ikke er en del av Objektivismen.

Objektivister vil dog hevde at all sann filosofi er i samsvar med Objektivismen.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Tor 21 Apr 2005, 22:22

Hei Vegar.

Ja jeg skjønner at du vil være imot en ide som Wikipedia (Hvorfor gidder forresten objectivist institutter å bidra på artikklene da? Se på artikkelhistorien så ser du at de er inne og skriver de og).

Hvis du går inn under artikkelen om "Ayn Rand": http://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand

finner du to fotnoter, nummer 6 og 7, med korresponderende artikler av David Kelley og Leonard Peikoff. Jeg antar at du deler syn med Peikoff, men allikevel er det jo dette han hevder. Moralsk - umoralsk, rasjonelt - irrasjonelt. Han mener at kun objektevismen forfektet på HANS måte står for det moralske, det rasjonelle og derav det "gode". Således utleder han at når mennesket er inneforstått med den sanne obejktivistiske filosofi er de istand til å erkjenne seg virkligheten og rasjonelt foreta de riktige valgene.

Inneforstått er da muligheten og som han selv skriver at de som ikke vet om, feiltolker eller ikke vedkjenner seg den objetivistiske filosofi ser verden på en "gal" måte og derav handler "irrasjonelt, ondt etc.".

Altså må vi som står utenfor objetivismens sirkel bringes inn i den for å forstå den og deretter utlede vår verdensannskuelse fra dennes axiomer. Så derfor er det vel riktig å konkludere at det er minst to forskjellige (sannsynligvis mange flere) måter å anskue verden på: objektivistisk og uobjektivistisk. Altså må begge syn tolkes relativt til sine prinsipper for å forståes. Ja du vil hevde at objektivismen er rasjonell/moralsk og den andre irrasjonell/ond, men okke som er det kulturrelativistisk. Derfor må du forstå den andres syn for å kunne påpeke forskjellene i oppfatning.
Tor
 
Innlegg: 4
Registrert: 11 Apr 2005, 15:36

Innlegg Olwë 22 Apr 2005, 17:03

Synes Wikipedia er en grei kilde til informasjon jeg, så lenge man har innser at noen artikler kan være litt subjektive (gjelder forsåvidt det meste av informasjon en finner på nettet). Er f.eks meget greit hvis en skal finne ekstra informasjon om fag som fysikk o.l., har ofte gode linker videre også.

Tomas
"There are no evil thoughts; except one: the refusal to think" - Atlas Shrugged
Olwë
 
Innlegg: 47
Registrert: 25 Mai 2004, 18:41
Bosted: Trøndelag

Wikipedia

Innlegg Vegard Martinsen 23 Apr 2005, 06:57

Sitater fra Tor
Hei Vegar.


Vegard

Ja jeg skjønner at du vil være imot en ide som Wikipedia (Hvorfor gidder forresten objectivist institutter å bidra på artikklene da? Se på artikkelhistorien så ser du at de er inne og skriver de og).


Det er visst noen som skriver der og som kalles seg noe sånt, men det er ikke The Ayn Rand Institute, og andre Objektivistiske institutter finnes ikke. ARI har selvsagt ikke bidratt til Wikipedia. Det som Tor nevner her illustrerer nettopp det essensielle ved Wikipedia: man kan ikke ta noe som står der for god fisk.

Hvis du går inn under artikkelen om "Ayn Rand": http://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand
finner du to fotnoter, nummer 6 og 7, med korresponderende artikler av David Kelley og Leonard Peikoff. Jeg antar at du deler syn med Peikoff, men allikevel er det jo dette han hevder. Moralsk - umoralsk, rasjonelt - irrasjonelt. Han mener at kun objektevismen forfektet på HANS måte


Peikoffs fremstilling er i samsvar med Objektivismen, mens Kelleys fremstilling er i strid med Objektivismen. Den som vil sette seg inn i grunnlaget for denne striden bør lese Peikoffs "Fact and value",( http://www.peikoff.com/essays/fact_value.htm ) og implikasjonen av uenigheten er det nøye redegjort for i et stort antall artikler av den tidligere entusiastiske Kelley-tilhengeren Diana Hsieh, og disse artiklene kan man finne her: http://www.dianahsieh.com/misc/toc.html

...står for det moralske, det rasjonelle og derav det "gode". Således utleder han at når mennesket er inneforstått med den sanne obejktivistiske filosofi er de istand til å erkjenne seg virkligheten og rasjonelt foreta de riktige valgene.

Inneforstått er da muligheten og som han selv skriver at de som ikke vet om, feiltolker eller ikke vedkjenner seg den objetivistiske filosofi ser verden på en "gal" måte og derav handler "irrasjonelt, ondt etc.".

Altså må vi som står utenfor objetivismens sirkel bringes inn i den for å forstå den og deretter utlede vår verdensannskuelse fra dennes axiomer.


Objektivismen er ikke utledet fra aksiomer, den er utledet fra virkeligheten.

Så derfor er det vel riktig å konkludere at det er minst to forskjellige (sannsynligvis mange flere) måter å anskue verden på: objektivistisk og uobjektivistisk.


Det er mange ulike måter å anskue virkeligheten på, og Objektivismen står for den aristoteliske måte: observasjon og logisk, rasjonell analyse av det man har observert. Objektivister vil hevde at sansene gir pålitelig informasjon og at fornuften er eneste vei til abstrakt kunnskap. Vi vil hevde at de som er uenige i dette, de som påstår at det finnes andre gyldige veier til erkjennelse enn observasjon og fornuft, tar feil.

Objektivismen hevder videre at man bør være rasjonell egoist, og at man ikke har noen rett til å initiere tvang mot andre mennesker. Dersom man er enig i de hovedpoengene jeg har nevnt her, og aksepterer fornuften som eneste vei til kunnskap, så blir man enig i hele Objektivismen.

Altså må begge syn tolkes relativt til sine prinsipper for å forståes. Ja du vil hevde at objektivismen er rasjonell/moralsk og den andre irrasjonell/ond,


Ikke nødvendigvis ond.

men okke som er det kulturrelativistisk.


Nei, hovedpoenget med Objektivismen er rasjonalitet - det å basere seg kun på observasjon og det man logisk kan utlede fra det man observerer. Vi mener at dette er menneskets eneste vei til kunnskap, og at dette gjelder alle mennesker og er uavhengig av tid og rom. Dette synet er derfor ikke på noen måte relativistisk.

Derfor må du forstå den andres syn for å kunne påpeke forskjellene i oppfatning


Ja, man bør kjenne andre måte å "tenke" på, dette letter jo kommunikasjonen med dem.

Men du begynte med å hylle Wikipedia. Kan du ikke kommentere de innvendingene jeg kom med i mitt forrige innlegg og ovenfor?
Sist endret av Vegard Martinsen den 23 Apr 2005, 07:04, endret 1 gang
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Wikipedia

Innlegg Vegard Martinsen 23 Apr 2005, 07:02

Olwë skrev:Synes Wikipedia er en grei kilde til informasjon jeg, så lenge man har innser at noen artikler kan være litt subjektive (gjelder forsåvidt det meste av informasjon en finner på nettet). Er f.eks meget greit hvis en skal finne ekstra informasjon om fag som fysikk o.l., har ofte gode linker videre også.


Wikipedia har vel større ambisjoner enn å være en lenkesamling.

Men til følgende:

... noen artikler kan være litt subjektive (gjelder forsåvidt det meste av informasjon en finner på nettet)


Ens navn er ens varemerke: Blir man kjent for å være pålitelig, vil folk stole på det man sier. Når noe er skrevet anonymt, så har leseren ikke det varemerket, det kvalitetsstempel, på informasjonen som et pålitlig navn gir. Og alt som står i Wikipedia er anonymt skrevet.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Wikipedia

Innlegg Olwë 24 Apr 2005, 11:02

Vegard Martinsen skrev:Ens navn er ens varemerke: Blir man kjent for å være pålitelig, vil folk stole på det man sier. Når noe er skrevet anonymt, så har leseren ikke det varemerket, det kvalitetsstempel, på informasjonen som et pålitlig navn gir. Og alt som står i Wikipedia er anonymt skrevet.


Ja, det er et godt poeng.

MVH Tomas
"There are no evil thoughts; except one: the refusal to think" - Atlas Shrugged
Olwë
 
Innlegg: 47
Registrert: 25 Mai 2004, 18:41
Bosted: Trøndelag

Innlegg Tor 24 Apr 2005, 20:00

Hei Vegard med d. Sorry.

Wikipedia har den diskusjonen du forsøker å dra igang i en artikkel om seg selv - uten å konkludere (Den går forresten ikke an å forandre og vil etterhvert bli peer reviewed - noe som visstnok er poenget med artiklene når de blir gode nok) Den har også et tilhørende diskusjonsforum der folk tar ditt synspunkt og imot. Så å gjenta hele diskusjon har forsåvidt ikke noe poeng spør du meg: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia. Så kan folk lese sjøl om de har interesse.

Ja jeg leser at Peikoff sier han har den ene rette lære og alt må være i samsvar med Ayn Rand og at intet kan forandres når hun er borte. Han drar frem eksempler på dette med f.eks Aristoteles, Kant osv.

Som motsvar kan en jo si at Niels Bohr skapte kvantefysikken og hadde rasenede diskusjoner med Einstein om hvorfor relativitetsteorien tok feil. Selv om Bohr er død, har teorien hans forandret og utviklet seg og forsøker nå å parre relativitetsteorien med seg, ikke hva Bohr syntes å være ute etter da han først startet. Ayn Rand er død. Du hevder at all objektivisme må være 100% ifølge henne, og at andre som ikke er enige ikke er objektivister. Du får mene det du vil, men på meg så hadde det kanskje vært bedre å kalle seg "Randist". Men har man rett så har man rett.

Jada, jeg skjønner hvor det skurrer med kulturrelativismen. Dere har ikke noe problem med å innrømme at verden tolkes forskjellig fra forskjellige synspunkter. Det er bare den delen om å rangere og "dømme" andre synspunkter dere vil ha bort ikke sant? Det hadde da vært enklere å sagt det fra begynnelsen. "Siden vi har den eneste riktige måten å se verden på, har alle andre mer eller mindre feil. Vi bestrider ikke at de ser på verden annerledes, men forebeholder oss retten til å dømme deres syn etter våre kriterier."

Dette er bare min personlige synsing og du er helt sikkert uenig. Men det virker som om det er veldig lite plass til individets og dets frie tanker. Alt skal "samsvare" med høyeste hold - Rand, Peikoff som er tilnærmet ufeilbarlig og alle som sier imot har feil. Litt underlig for et parti som feirer det rasjonelle og uavhengige individ. - jepp jeg ser Peikoff legger ned reglene i artikkelen du refrerer til på dette området også - take it or leave it.

Jeg lar deg få siste ord med ditt neste svar, hvis du har lyst til å svare da. Tror ikke jeg vil nærme meg ditt standpunkt eller du mitt. Men jeg skal ta en titt innom å lese det.
Tor
 
Innlegg: 4
Registrert: 11 Apr 2005, 15:36

Objektivismen som lukket system

Innlegg Vegard Martinsen 25 Apr 2005, 07:58

Wikipedia har den diskusjonen du forsøker å dra igang i en artikkel om seg selv - uten å konkludere (Den går forresten ikke an å forandre og vil etterhvert bli peer reviewed - noe som visstnok er poenget med artiklene når de blir gode nok)


Wikipedia gjør altså et unntak fra sitt eget hovedprinsipp i artikkelen om seg selv. Interessant.

Ja jeg leser at Peikoff sier han har den ene rette lære og alt må være i samsvar med Ayn Rand og at intet kan forandres når hun er borte. Han drar frem eksempler på dette med for eksempel Aristoteles, Kant osv.

Som motsvar kan en jo si at Niels Bohr skapte kvantefysikken og hadde rasenede diskusjoner med Einstein om hvorfor relativitetsteorien tok feil. Selv om Bohr er død, har teorien hans forandret og utviklet seg og forsøker nå å parre relativitetsteorien med seg, ikke hva Bohr syntes å være ute etter da han først startet.


Greit nok, men da er det jo ikke BOHRs teori lenger, er det vel?

Denne parallellen er heller ikke helt relevant, fordi Objektivismen er et integrert system, det er ikke en samling løse antagelser og postulater uten en fullstendig indre sammenheng.

Ayn Rand er død. Du [VM] hevder at all objektivisme må være 100% ifølge henne, og at andre som ikke er enige ikke er objektivister. Du får mene det du vil, men på meg så hadde det kanskje vært bedre å kalle seg "Randist".


I filosofihistorien finner vi begreper som aristoteliker, platoniker, kantainer, nietzcheaner, etc. Dette betegner personer som i stor grad slutter seg til hovedpunktene i filosofiene til hhv. Aristoteles, Platon, Kant og Nietzsche.

En som i stor grad slutter seg til Rands filosofi skulle da betegnes som randianer. Og slike finnes! Men hva med en som er enig i hele Ayn Rands system, hva er galt i å kalle ham for Objektivist, når Rand eksplisitt ga navnet Objektivismen til sitt filosofiske system? (Legg merke til at Objektivismen skrives med stor forbokstav, noe som er vanlig med egennavn.)

Det Tor vil er at de som er helt enige i Rands filosofi skal kalles randianere, men de som bare er delvis enige, de skal kalles objektivister. Dette virker bakvendt på meg.

Men det virker som om mange ikke forstår hva det betyr at Objektivismen er et lukket system.

At Objektivismen er lukket betyr kun at Ayn Rand satte navnet Objektivismen på sitt filosofiske system, dvs. at Objektivismen er et egennavn på hennes filosofiske system. Det betyr ikke at Objektivismen er all sann filosofi, det betyr ikke at all sann filosofi er oppdaget og inneholdt i Objektivismen. Det betyr kun som sagt at Objektivismen er navnet på Ayn Rands filosofiske system.

Siden Objektivismen er navnet Ayn Rand ga sin filosofi, betyr dette at Objektivismen er et lukket system. Kun Ayn Rand selv kunne tilføye elementer til Objektivismen, og med Ayn Rands død opphørte denne muligheten. Dette betyr selvsagt ikke at Objektivismen inneholder all sann filosofi; men Objektivister vil hevde at all sann filosofi er i overensstemmelse med Objektivismen. Nye oppdagelser innen filosofi, vil, forutsatt at de er sanne, være i samsvar med Objektivismen, men de vil ikke være en del av Objektivismen.

Hva hvis det oppdages feil i Objektivismen? Da vil vi si det samme som Aristoteles sa om Platon: ”Platon er meg kjær, men sannheten er meg kjærere”. Vi vil da velge sannheten fremfor Objektivismen.


Jada, jeg skjønner hvor det skurrer med kulturrelativismen. Dere har ikke noe problem med å innrømme at verden tolkes forskjellig fra forskjellige synspunkter. Det er bare den delen om å rangere og "dømme" andre synspunkter dere vil ha bort ikke sant? Det hadde da vært enklere å sagt det fra begynnelsen. "Siden vi har den eneste riktige måten å se verden på, har alle andre mer eller mindre feil. Vi bestrider ikke at de ser på verden annerledes, men forebeholder oss retten til å dømme deres syn etter våre kriterier."


Vi har jo sagt dette fra begynnelsen.

Dette er bare min personlige synsing og du er helt sikkert uenig. Men det virker som om det er veldig lite plass til individets og dets frie tanker.


Overhodet ikke. Tvert imot. Kun på en rasjonell basis kan man ha frihet. Men frihet betyr ikke at man har rett til å seile under falsk flagg, det er ikke i samsvar med frihet at man kan selge Solo under navnet Coca Cola, eller en egen hjemmesnekret filosofi under navnet Objektivismen.

Hvorfor synes så mange at dette er rart? Man selger jo ikke Solo og kaller det Coca Cola, man selger ikke Mac og kaller den PC, men leser ikke Høyres standpunkter i RVs program, men kjøper ikke Bibelen og finner inne i den teksten til Mein Kampf. Likeledes: Objektivismen er navnet på det filosofiske system som er presentert i de verker Ayn Rand skrev og de verker av andre som hun godkjente (og som ble publisert av henne), Objektivismen er ikke 70 % Rand, 20 % Kant og 10 % Jesus.

Alt skal "samsvare" med høyeste hold - Rand, Peikoff som er tilnærmet ufeilbarlig og alle som sier imot har feil. Litt underlig for et parti som feirer det rasjonelle og uavhengige individ.


Nei, overhodet ikke. Hverken Peikoff eller Rand er ufeilbarlige. Og vi er interesserte i å høre fra alle som finner feil i Objektivismen (og det er vel upassende å sammenligne de som finner feil i Objektivismen med de som henvender seg til matematisk institutt etter å funnet en tredeling av vinkelen?).

Man kanskje kan hovedpunktet i det ovenstående oppsummeres i følgende spørsmål: Er det riktig å kalle seg Objektivist når men er uenig i Objektivismen? Og hvorfor vil noen kalle seg Objektivist når de er uenige i Objektivismen?
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg Per Anton Rønning 25 Apr 2005, 08:45

Tor skrev:Som motsvar kan en jo si at Niels Bohr skapte kvantefysikken og hadde rasenede diskusjoner med Einstein om hvorfor relativitetsteorien tok feil. Selv om Bohr er død, har teorien hans forandret og utviklet seg og forsøker nå å parre relativitetsteorien med seg, ikke hva Bohr syntes å være ute etter da han først startet. Ayn Rand er død. Du hevder at all objektivisme må være 100% ifølge henne, og at andre som ikke er enige ikke er objektivister. Du får mene det du vil, men på meg så hadde det kanskje vært bedre å kalle seg "Randist". Men har man rett så har man rett.

Dette blir begrepssamrøre. En fysisk teori kan ikke sammenligens med en filosofi. Ayn Rands filosofi er et system som går inn for en bestemt tilnærming til virkeligheten. Der finnes kun en virkelighet, når man observerer denne må man indusere et sett premisser, og derretter foreta en fornuftsmessig bearbeiding av denne, dvs, man bruker logikk som metode for å trekke konklusjoner.
Objektivismen er ikke en lukket virkelighetsbeskrivelse, dvs., den beskriver ikke en fasstømret virkelighet en gang for alle. Objektivismen er en integrert metode for å forstå virkeligheten som den er, og her legges ingen føringer på hvordan virkeligheten "burde være".
Hvorfor halter sammeligningen med Bohr? Jo, fordi det Bohr holdt på med var et forsøk på studium av virkeligheten, og når vi skal tilnærme oss felter innen naturvitenskapen er vi nødt til å ta utgangspunkt i et sett av hypoteser. Jo bedre disse hypotesene samsvarer med virkeligheten, jo bedre er hypotesene, og jo større muligheter har man for å utvikle en sammenhengende teori. Man kan ikke sammenligne en filosofi som er bygget opp som en ingtegrert måte å forstå virkeligheten på, med et fysisk forskningsprosjekt der man prøver å forstå virkeligheten (eller biter av den) avgrenset til et bestemt fenomen, her: kvantefysikk.
Objektivismens tilnærming til virkelighetsforståelse vil under alle omstendigheter være en utmerket rettesnor, uansett hva man ønsker å forske på. Objektivismen er ingen fasttømret og endelig virkelighetsbeskrivelse, den innebærer en integrert metode som man kan ta i bruk for å forstå enhver virkelighet.
Derfor blir det feil å hevde at om noen fysikere prøver å integrere kvantefysikk og relaitivitetsteori (altså: Man prøver å viderebearbeide disse to teoriene for å se om man kan komme fram til en mer komplett virkelighetsbeskrivelse) så er dette det samme som å si at Objektivismen som filosofi, og integrert metode for å forstå den virkeligheten man står overfor, også må kunne utvikles.

Hvis dette skal bli et gyldig argument, synes jeg at Tor må ta seg bryet med å ta en gjennomgang av Objektivismens metafysikk, epistemologi og etikk og vise hvor den svikter når det gjelder å forstå virkeligheten, dvs: en hvilken som helst del av virkeligheten.
Dersom han kan gjøre dette på overbevisende måte tror jeg vi alle er lutter øre, og vil studere dette. Men om så skulle skje, er det ikke lenger Ayn Rands filosofi vi snakker om, det blir Tors filosofi. Man kan ikke godt kreditere en avdød person for tanker som tenkes av en nålevende person.
Men det virker som om det er veldig lite plass til individets og dets frie tanker. Alt skal "samsvare" med høyeste hold - Rand, Peikoff som er tilnærmet ufeilbarlig og alle som sier imot har feil. Litt underlig for et parti som feirer det rasjonelle og uavhengige individ. - jepp jeg ser Peikoff legger ned reglene i artikkelen du refrerer til på dette området også - take it or leave it.

Vi må prøve å skille snørr og barter her. På hvilken måte mener du Rand/Peikoff hindrer deg i å forstå virkeligheten på en konsistent måte? Har du opplevd at du, ved å benytte deg av deres resonnementer har kommet skjevt ut og bommet totalt i konkrete saker hva angår det å forstå og forholde deg til virkeligheten på en produktiv, og for deg fordelaktig måte?
"Individets frie tanker" sier du, hva slags hinder mener du at du nå støter på, som gjør at du ikke får tenke som du vil? Her hadde eksempler vært bra.

MVH
PAR
I've always found that the speed of the boss is the speed of the team.
Lee Iacocca
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg simon 25 Apr 2005, 12:05

Vegard skrev: men leser ikke Høyres standpunkter i RVs program,


Men vi leser desverre endel av RVs standpunkter i Høyres prgram, og spesielt i deres praktiske politikk :cry:

Ikke så mye, ikke så synlig, men i prinsipielt viktige saker og urovekkende for oss som er istand til å tyde tegnene.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Innlegg Vegard Martinsen 01 Nov 2005, 14:50

Fra kilden selv (Wales) om Wikipedia, hvis pålitelighet ble diskutert ovenfor.

Utdrag fra IT-avisens artikkel "Wikipedia er søppel. Kraftsalve fra grunnlegger" Av Tore Neset, publisert onsdag 19. okt 2005

Jimmy Wales er en av grunnleggerne av nettleksikonet Wikipedia. Nå går han kraftig ut mot det brukerdrevne oppslagsverket.

Wikipedia er ikke bedre en sine dårligste artikler, hevder grunnleggeren Jimmy Wales.

I Wikipedia er det brukerne som legger inn artiklene, enten det gjelder Henrik Ibsen, Jens Stoltenberg eller Bill Gates.

Lite imponert
Brukerne kan også gå inn og redigere artikler som andre har skrevet, om de er uenig i innholdet eller påpeker feil. Rent tøv, hærverk og «humor» blir imidlertid fjernet raskt.

Wikipedia-grunnlegggeren Jimmy Wales mener likevel at dette ikke er nok. Han er lite imponert over det brukerne legger inn, og spør seg hva som er vitsen med et leksikon der noe er bra.

- Usammenhengende graut
Han slutter seg langt på vei til en av bidragsyterne til Wikipedia, Nicolas Carr. Carr gjorde to tilfeldige søk - biografiene til henholdsvis Bill Gates og skuespillerinnen Jane Fonda, karakteriserer han slik:

- Dette er søppel, en usammenhengende graut av tvilsomme liksom-fakta som til sammen blir mye mindre en summen av delene.

Kan føre til fagfolk-vegring
Wales mener i likhet med Carr at det er umulig for et troverdig nettleksikon å bare ha en liten prosentandel kvalitet. Et leksikon må bedømmes ut fra sine dårligste artikler, hevder han.

Wales frykter at den dårlige kvaliteten gjør at folk som vet hva de snakker om vegrer seg for å bidra.

http://www.itavisen.no/showArticle.php? ... Id=1307407
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg SiC 30 Mar 2006, 22:14

"He that will not reason is a bigot, He that cannot reason is a fool, He that dares not reason is a slave." - William Drummond
SiC
 
Innlegg: 19
Registrert: 18 Nov 2004, 19:10

The Religious Left

Innlegg Panther 09 Des 2010, 21:39

http://www.capitalismmagazine.com/politics/6180-the-religious-left.html

2 December 2010 Michael Hurd

Liberal socialists believe in diversity for the sake of diversity.

For years, members of the liberal socialist left have claimed that anyone who disagrees with them—including secular advocates of capitalism, individual rights and limited government—will deliver us into the hands of a religious dictatorship.

Enter Barack Obama and the most liberal socialist administration in the history of the United States. We’re already aware that Obama appeases and excuses the Iranian government. The Iranian government, who murders gay people and denigrates women in the name of Islam, is the mother of all religiously fundamentalist dictatorships. Why would an American liberal excuse or attempt to “make peace” with Iranian mullahs when he would never give a member of the American religious right the time of day? I’m no friend of the religious right. But the hypocrisy is breathtaking.


Rights apply to individuals, not groups. Nazi Germany was evil and criminal not because it was racist (although racism is irrational), but because the individual rights to life and property of millions were violated. It would have been just as illegal, and just as evil, if the motive were anything else but racism. It’s ironic. Advocates of “hate crimes” are the very people who are tolerating or excusing hateful crimes when done in the name of Sharia law, because Sharia law protects (in the liberals’ eyes) the rights and sensibilities of the “oppressed” Muslims in America. If you’re a white redneck who kills a gay man, you’re prosecuted more heavily than an ordinary killer because it’s a legally classified “hate crime.” Yet if you’re a Muslim brute who attacks his wife, or any other woman in violence, you’re acquitted in the name of the diversity of Sharia Law. How does this benefit anyone except for the criminally violent and insane?


The lesson here, and elsewhere, is: Ideas have consequences. We’re supposed to ignore ideology in favor of practicality. We do so at our peril, especially when the ideas of our authorities and experts are so painfully and profoundly wrong.
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

Re: Kulturrelativisme

Innlegg Panther 23 Mar 2011, 12:44

http://www.capitalismmagazine.com/war-peace/islamic-jihad/6343-the-symbiosis-between-islam-and-multiculturalism.html

The Symbiosis Between Islam and Multiculturalism
23 March 2011 Edward Cline

Without the “conditioning” of men’s minds to uncritically accept multiculturalism in the broader culture – in schools, in business, in art, in language, in advertising – Islam, for one, would never have had a chance to become the formidable enemy it has become.

We begin with a brief description of the origins of multiculturalism by Lewis Loffin, in his article, “The Nazi Roots of Multiculturalism,” about the deleterious effects of multiculturalism. He wrote:

The origin of multiculturalism (a secular/leftist belief system) lies with two Nazis, Martin Heidegger and Paul de Man. National Socialism is also another leftist belief system. Their philosophy became the basis of Deconstructionism, an irrational belief system that rejects facts for feelings. The French philosopher Jacques Derrida (1930 - 2004) introduced the term, but he was influenced by Heidegger.


Mark Steyn, an irrepressible critic and opponent of Islam and champion of the West, noted during a panel discussion:

“You can’t be ‘multicultural’ in Saudi Arabia.”

He might have added: nor in Iran, Syria, Egypt, Libya, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Somalia, the Sudan, Morocco, Algeria, Gaza, the West Bank, and Turkey.

What did he mean? He meant that Islam is a head-to-toe political/theological totalitarian ideology that commands universal submission and uniformity in all that it surveys, from one’s diet and personal relationships to one’s political views.

Slowly the peril is sinking into the heads of policymakers and some politicians. German Chancellor Angela Merkel broke ranks last year and declared that multiculturalism was a failure. France’s Nicolas Sarkozy and Britain’s David Cameron soon after said, “Me, too.”


Muslims are not the only collectivists who have been “liberated” from the responsibilities of individualism and the non-negotiable demands of reason. But they are the most dangerous in terms of their being passive or active vessels of a totalitarian ideology that will destroy by exploiting the corruption instigated by multiculturalists, or by continuing naked violence whose cause the multiculturalists do not wish to examine, because that would be “judgmental.”
Ken-G. Johansen.
Brukerens avatar
Panther
 
Innlegg: 885
Registrert: 06 Aug 2005, 17:12
Bosted: Lørenskog

ForrigeNeste

Gå til Andre ideologier

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest