Ytringsfrihet

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Vegard Martinsen 31 Aug 2010, 07:04

hytteteppe skrev:
Vegard Martinsen skrev:
hytteteppe skrev:Hvordan defineres "ytring"? Nærmere bestemt, hvordan er følgende ikke en ytring (enten det er sant eller ikke): "Det er min mening at Skavlan er i Sverige som hemmelig agent for norsk militær etterretning".


Et utsagn blir ikke en mening bare fordi man innleder det med "det er min mening at".

Utsagnet over gir seg ut for å være en faktaopplysning, og om dette er sant eller ikke kan verifiseres.

Ja. Utsagnet har nøyaktig én av to mulige sannhetsverdier, vi vet bare ikke hvilken.


Nettopp. Og derfor har den ingen av disse verdiene - inntil man har undersøkt omstendighetene.

"Det er min mening at Skavlan ikke bør være på TV" er en meningsytring.

Vel, hvis vi følger Objektivismen er det vel ingen "er-bør-dikotomi", slik at hvorvidt Skavlan bør være på TV er vel sant eller usant ettersom hvorvidt nærmere undersøkelser viser at det fremmer menneskets liv som menneske å ha Skavlan på TV eller ikke?


Ser ikke helt poenget her.

Hvorvidt man vet sannhetsverdien til et utsagn forhindrer ikke at det har en veldefinert sannhetsverdi.


Jo, faktisk.

Objektivismen definerer fundamentalt sett "sannhet" som "recognition of reality", som ikke er helt det samme som "correspondence with reality", selv om det ligner.

Hvorvidt man supplerer en begrunnelse er også irrelevant. Det er mange situasjoner hvor det ikke er formålstjenlig å fremsette en begrunnelse for samtlige utsagn man kommer med. Men hvordan berører dette egentlig ytringsfrihet?


Jeg har definert ytringsfrihet som "retten til å gi uttrykk for sine meninger, uansett hvor krenkende de måtte være. Denne retten innebærer ikke noen rett til å avsløre forretningshemmeligheter, militære hemmeligheter, eller personlige opplysninger om andres privatliv" (sitert etter hukommelsen).

Dette ble sagt i en tid hvor enkelte hevdet at man ikke hadde rett til å krenke noen, f.eks. i form av blasfemi. Jeg tok også med de andre punktene for å sikre at militæret har rett til å holde visse ting hemmelig, og at man ikke under ytringsfrihetens beskyttelse kan "oute" personer som vil holde visse ting om seg selv (f.eks. seksuell legning) hemmelige.

Det er noe overraskende at dette tolkes dithen at man ikke har rett til å si noe som er sant.

Men jeg burde kanskje, for å unngå misforståelser, ha inkludert følgende: dersom noe er sant, og ikke er omfattet av forbeholdene over, så har man rett til å opplyse om det ved å ytre seg.

Meningsløst: et utsagn uten kontakt med virkeligheten ("Kåre Willoch er utsendt fra planeten Mars)".


Dette er vel ikke meningsløst? Kåre Willoch er en person, planeten Mars eksisterer, og "utsendt fra" gir så absolutt mening, ihvertfall når det som kommer etter er et geografisk sted. Det er antakelig ikke sant, men det er da en annen sak.


Det er absolutt intet bevismateriale som tyder på at Mars sender ut noe som tar menneskelig skikkelse.

Eksempler på meningsløse (men likevel grammatisk velformede) utsagn er kanskje "Kåre Willoch er utsendt fra bekymringer", "Kåre Willoch hvisker takknemlige murstein" etc.


Dette er eksempler på kategoriforvekslinger, og illustrerer vel ingen ting som er interessant i vår kontekst.

, det konvensjonelle skillet mellom "meninger" og "fakta" gir ikke mening.

Vel, "Norge bør ut av NATO" er en mening. "Totninger bør utryddes, eller i hvert fall ikke jobbe i NRK" er en mening.


Du fortsetter å oppgi eksempler på "meninger" som i hovedsak skiller seg fra "fakta" ved at de inneholder ordet "bør". Dette er, som jeg nevnte over, et konvensjonelt skille jeg trodde man ikke aksepterte innenfor Objektivismen.


OK. "Skavlan er en udugelig progamleder".

Jeg forsøkte å påpeke at å sette "min mening er at" foran en faktaopplysning ikke endrer den fra en faktaopplysning til en mening. Poenget er at man ikke har noen rett til å hevde at noe er fakta når det ikke er det.

Man har ingen rett til å si at "Skavland undeslo penger" hvis han ikke gjorde det.

Da har man heller ingen rett til å si at "Det er min mening at Skavlan underslo penger".

(Har endret eksemplet fra spionasje, fordi man har ingen rett til å opplyse om militære hemmeligheter.)

Men det er i enkelte tilfeller en lang vei fra "er" til "bør". Det er som sagt ingen begrensninger på faktaopplsyninger man kan ytre (med de unntak jeg har nevnt).

Jeg mener absoultt ikke at man ikke kan opplyse om fakta, men ytringsfrihetsdebatten handler primært om meninger, ikke faktaopplysninger. Ingen vil vel hevde at man ikke kan opplyse om fakta. Man har rett til å ytre seg om fakta, men det er alstå frihten til å ytre meninger som er kontroversiell, derfor har jeg (kanskje i for stor grad) fokusert på dette.

Vel, noen ganger skal man ... være forsiktig med å overvurdere sine meddebattanter. Det er utrolig hva folk kan finne på å si i fullt alvor.


Sant nok!

Spørsmålet over var verken ondsinnet eller humoristisk ment, men retorisk - jeg prøver å finne ut hvordan man egentlig definerer "ytring" på en måte som utelukker alle utsagn som inneholder fakta hvis offentliggjøring kan være skadelig for staten/politikerne etc.

Og det å ramse opp eksempler er ikke en definisjon.


Sant nok.

La meg prøve igjen: "Ytringsfrhet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, og opplyse om fakta, uansett hvor krenkende de måtte være, uten at staten legger begrensninger på dette, samtidig som staten effektivt hindrer privatpersoner som ønsker å hindre ytringen*. Ytringsfrihet innebærer ingen rett til ustraffet å fremsette løgner, eller til å avsløre forretningshemmeligheter, militære hemmeligheter, personlige opplysninger om andres privatliv, etc.".


*Hvis lovverket innebærer ytringsfrihet, men staten ikke klarer å hindre bøller fra å legge begrensinger på hva man trygt kan ytre, så har man ikke ytringsfrihet.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Onarki 31 Aug 2010, 08:11

Vegard, jeg vil bare flisespikke på ett ord i din definisjon, nemlig ordet "krenke." (på engelsk "violate") Å krenke noen er noe man gjør når man gjør inngrep i deres liv (jfr å krenke rettigheter). Jeg tror ordet "støte" (insult) er mye bedre. Ytringsfrihet gir rett til å komme med støtende ytringer.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Vegard Martinsen 31 Aug 2010, 10:39

Onarki skrev:Vegard, jeg vil bare flisespikke på ett ord i din definisjon, nemlig ordet "krenke." (på engelsk "violate") Å krenke noen er noe man gjør når man gjør inngrep i deres liv (jfr å krenke rettigheter). Jeg tror ordet "støte" (insult) er mye bedre. Ytringsfrihet gir rett til å komme med støtende ytringer.


Vel, enkelte av de som ønsket innskrenkninger av ytringsfriheten hevdet at de hadde en rett til ikke å bli krenket, og da mente de at de ble krenket av andres utsagn.

Og det vi snakker om er jo ytringer, ikke (volds)handlinger.

"Støte" er nok egentlig bedre, men "krenke" er det ord som ble brukt i debatten om dette.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ytringsfrihet

Innlegg hytteteppe 31 Aug 2010, 12:38

"Ytringsfrhet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, og opplyse om fakta, uansett hvor krenkende de måtte være, uten at staten legger begrensninger på dette, samtidig som staten effektivt hindrer privatpersoner som ønsker å hindre ytringen*. Ytringsfrihet innebærer ingen rett til ustraffet å fremsette løgner, eller til å avsløre forretningshemmeligheter, militære hemmeligheter, personlige opplysninger om andres privatliv, etc.".


En definisjon som ikke var så blatant selvmotsigende, ville vært fint.

Hvis staten ikke legger begrensninger, innebærer dette selvsagt at man har rett til å lyve (?!) eller avsløre hemmeligheter. Hvis ikke er det jo en begrensning.

At man skal straffes for å lyve, kan ikke være alvorlig ment.
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Vegard Martinsen 31 Aug 2010, 13:27

hytteteppe skrev:
"Ytringsfrhet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, og opplyse om fakta, uansett hvor krenkende de måtte være, uten at staten legger begrensninger på dette, samtidig som staten effektivt hindrer privatpersoner som ønsker å hindre ytringen*. Ytringsfrihet innebærer ingen rett til ustraffet å fremsette løgner, eller til å avsløre forretningshemmeligheter, militære hemmeligheter, personlige opplysninger om andres privatliv, etc.".


En definisjon som ikke var så blatant selvmotsigende, ville vært fint.


Ser ikke noen selvmotsigelse.
...

At man skal straffes for å lyve, kan ikke være alvorlig ment.


Det menes ikke at man nødvendigvis skal straffes dersom man lyver, men at man kan straffes for å lyve:

Hvis NN sier f.eks. at Skavland har underslått penger og dette ikke er sant så kan Skavlan trekke NN for retten og få ham straffet.

(Enkelte har hevdet at ytringsfrihet innebærer retten til å fremsette slike løgner; det gjør den ikke.)


EDIT: Siden hytteteppe så åpenbart har misforstått hva jeg mente med "ustraffet" så sjekket jeg Bokmålsordboka. At noe ikke kan skje ustraffet betyr at man må ta evt. konsekvenser av det man har gjort. Disse konsekvensene kan variere fra ingenting til moralsk fordømmelse til å bli dømt i en domstol. Bokmålordboka bruker eksempelet "man kan ikke ustraffet røyke 40 sigaretter om dagen".

Jeg mente selvsagt ikke at alle som sier noe som er usant skal kastes i fengsel, og er overrasket over at noen har tolket meg slik.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ytringsfrihet

Innlegg hytteteppe 31 Aug 2010, 22:52

Vegard Martinsen skrev:
hytteteppe skrev:
"Ytringsfrhet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, og opplyse om fakta, uansett hvor krenkende de måtte være, uten at staten legger begrensninger på dette, samtidig som staten effektivt hindrer privatpersoner som ønsker å hindre ytringen*. Ytringsfrihet innebærer ingen rett til ustraffet å fremsette løgner, eller til å avsløre forretningshemmeligheter, militære hemmeligheter, personlige opplysninger om andres privatliv, etc.".


En definisjon som ikke var så blatant selvmotsigende, ville vært fint.


Ser ikke noen selvmotsigelse.

Først sier du ingen begrensninger på å ytre meninger eller opplyse om fakta.
Deretter hevder du at dette ikke innebærer rett til å ytre visse meninger (løgner) eller opplyse om visse fakta (hemmeligheter). Men dette er som jeg allerede påpekte en begrensning.

Du kan ikke først si "ingen begrensninger" og så hevde at dette impliserer begrensninger, uten å være skyldig i en selvmotsigelse.

For å ta et parallelt eksempel:
La oss anta at jeg definerer "reddik" som en "rød grønnsak", og så påstår:
"Dette innebærer ikke at rødbeter er reddiker".
Jo, det innebærer nettopp det, enten jeg liker det eller ikke.
Liker jeg det ikke, kan jeg endre definisjonen til en hvis logiske konsekvenser jeg liker bedre. Da må jeg være forberedt på at den nye definisjonen kan vise seg å ha andre konsekvenser jeg heller ikke liker. Sånn er livet. :?

...

Siden hytteteppe så åpenbart har misforstått hva jeg mente med "ustraffet" så sjekket jeg Bokmålsordboka. At noe ikke kan skje ustraffet betyr at man må ta evt. konsekvenser av det man har gjort. Disse konsekvensene kan variere fra ingenting til moralsk fordømmelse til å bli dømt i en domstol. Bokmålordboka bruker eksempelet "man kan ikke ustraffet røyke 40 sigaretter om dagen".


Konsekvensene kan variere fra.. ingenting til diverse andre ting.
"Ytringsfrihet innebærer ikke retten til ustraffet å fornærme Islam" kan altså bety en av mange ting, deriblant

1. Det har ingen konsekvenser for deg å fornærme Islam,
2. Du blir moralsk fordømt,
3. Du blir dømt i en domstol.

??
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Vegard Martinsen 01 Sep 2010, 06:42

hytteteppe skrev: ...Først sier du ingen begrensninger på å ytre meninger eller opplyse om fakta.
Deretter hevder du at dette ikke innebærer rett til å ytre visse meninger (løgner) eller opplyse om visse fakta (hemmeligheter). Men dette er som jeg allerede påpekte en begrensning.


Man kan godt uttale løgner, men dette kan ha konsevenser (man kan bli straffet).

Man har ingen rett til å opplyse om militære hemmeligheter eler forretningshemmeligheteer.

Disse prinsippene innebærer ingen begrensning av ytringsfriheten.

Ytringsfrihet innebærer ikke at man kan uttale hva man måtte ønske uten noen form for begrensninger.

De som tror noe slikt er i samme kategori som de som sier at det er en begrensing av deres frihet at de må godta at 2 + 2 = 4, eller at det er en begrensing av deres frihet at de ikke kan stjele eller ta seg inn på andres eiendom, dvs. det er ren subjektivisme.

Du kan ikke først si "ingen begrensninger" og så hevde at dette impliserer begrensninger, uten å være skyldig i en selvmotsigelse.


Jo. Ytrinsgfriheten skal beskytte en rett til å si sine meninger (og jeg bør vel her ta med opplyse om fakta), men man har ingen rett til å opplyse om militære hemmligheter og andres privatliv.

Slike opplysningeer er i utgansgpunktet begrensede (de er tilgjenglige for noen få utvalgte), og beskyttes i utgansgpunktet av (muligens implisitte) konktrakter. Men hvis en utenforstående overhører slike hemmeligheter så har han ingen rett til å publisere dem på Wikileaks eller andre steder.

Man må forstå begrepers kontekst og hva de er ment å beskrive; man kan ikke bare si at ytringsfrihet er retten til å fortell alt, uansett.

Ytringsfrihet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, og til å fortelle om faktaopplysninger; den innebærer ingen rett til å fortelle løgner (man kan straffes for løgner, men ikke for sannheter), og heller ikke til å fortelle militære hemmeligheter og om andres privatliv (man kan dog fortelle om sitt eget ..).


For å ta et parallelt eksempel:
La oss anta at jeg definerer "reddik" som en "rød grønnsak", og så påstår:
"Dette innebærer ikke at rødbeter er reddiker".
Jo, det innebærer nettopp det, enten jeg liker det eller ikke.
Liker jeg det ikke, kan jeg endre definisjonen til en hvis logiske konsekvenser jeg liker bedre. Da må jeg være forberedt på at den nye definisjonen kan vise seg å ha andre konsekvenser jeg heller ikke liker. Sånn er livet. :?


Jeg ser ingen verdi i dette eksempelet. Men det er vanligvis ikke et godt tegn at man må skifte innhold i kjente begreper for å kunne komme med sitt poeng.

...

..."Ytringsfrihet innebærer ikke retten til ustraffet å fornærme Islam" kan altså bety en av mange ting, deriblant

1. Det har ingen konsekvenser for deg å fornærme Islam,
2. Du blir moralsk fordømt,
3. Du blir dømt i en domstol.

??


Jeg har spesifisert hva man under ytringsfriheten ikke kan si noe om (militære hemmligheter, opplysninger om andre menneskers privatliv, etc.)

Man kan ikke utvide denne listen etter eget forgodtbefinnende. Å kunne kritisere alle ideologier er en rett man har under ytringsfriheten. Er kritikk av islam formelt eller reellt sett forbudt har man ikke ytringsfrihet.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Onarki 02 Sep 2010, 00:37

Vegard Martinsen skrev:
Onarki skrev:Vegard, jeg vil bare flisespikke på ett ord i din definisjon, nemlig ordet "krenke." (på engelsk "violate") Å krenke noen er noe man gjør når man gjør inngrep i deres liv (jfr å krenke rettigheter). Jeg tror ordet "støte" (insult) er mye bedre. Ytringsfrihet gir rett til å komme med støtende ytringer.


Vel, enkelte av de som ønsket innskrenkninger av ytringsfriheten hevdet at de hadde en rett til ikke å bli krenket, og da mente de at de ble krenket av andres utsagn.


I slike situasjoner finner jeg det meget nyttig å kunne si at de ikke er blitt krenket bare fordi de føler at en ytring er støtende.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Vegard Martinsen 02 Sep 2010, 06:33

Onarki skrev:
Vegard Martinsen skrev:
Onarki skrev:Vegard, jeg vil bare flisespikke på ett ord i din definisjon, nemlig ordet "krenke." (på engelsk "violate") Å krenke noen er noe man gjør når man gjør inngrep i deres liv (jfr å krenke rettigheter). Jeg tror ordet "støte" (insult) er mye bedre. Ytringsfrihet gir rett til å komme med støtende ytringer.


Vel, enkelte av de som ønsket innskrenkninger av ytringsfriheten hevdet at de hadde en rett til ikke å bli krenket, og da mente de at de ble krenket av andres utsagn.


I slike situasjoner finner jeg det meget nyttig å kunne si at de ikke er blitt krenket bare fordi de føler at en ytring er støtende.Jeg har stor sympati for dette, men jeg tror nok at å endre språpkbruken ikke vil virke oppklarende.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Flammekaster 16 Sep 2010, 03:09

Vegard Martinsen skrev: "Ytringsfrhet er retten til å gi uttrykk for sine meninger, og opplyse om fakta, uansett hvor krenkende de måtte være, uten at staten legger begrensninger på dette, samtidig som staten effektivt hindrer privatpersoner som ønsker å hindre ytringen*. Ytringsfrihet innebærer ingen rett til ustraffet å fremsette løgner, eller til å avsløre forretningshemmeligheter, militære hemmeligheter, personlige opplysninger om andres privatliv, etc.".


*Hvis lovverket innebærer ytringsfrihet, men staten ikke klarer å hindre bøller fra å legge begrensinger på hva man trygt kan ytre, så har man ikke ytringsfrihet.


Så lenge denne definisjonen på ytringsfrihet så eksplisitt ikke favner om "løgner", synes jeg den virker litt farlig. Nesten alle kontroversielle ytringer inneholder "faktaopplysninger" som svært mange mennesker mener er usanne, og mange mennesker mener er sanne. Selv om alle mennesker i hele verden var "rasjonelle" objektivister, ville det i kontroversielle spørsmål være strid om sannhetsgehalten i enkelte "faktaopplysninger". At disse tilfellene ikke skal være dekket av ytringsfriheten, virker for meg helt absurd.
Flammekaster
 
Innlegg: 402
Registrert: 29 Jul 2010, 06:06

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Vegard Martinsen 17 Sep 2010, 09:39

Flammekaster skrev:...Så lenge denne definisjonen på ytringsfrihet så eksplisitt ikke favner om "løgner", synes jeg den virker litt farlig. Nesten alle kontroversielle ytringer inneholder "faktaopplysninger" som svært mange mennesker mener er usanne, og mange mennesker mener er sanne. Selv om alle mennesker i hele verden var "rasjonelle" objektivister, ville det i kontroversielle spørsmål være strid om sannhetsgehalten i enkelte "faktaopplysninger". At disse tilfellene ikke skal være dekket av ytringsfriheten, virker for meg helt absurd.


Man har all rett til å fremsette løgner, men hvis noen taper på det (hvis man f.eks. sier om NN at han har underslått penger, og så får han ikke en jobb han har søkt pga dette) så kan den som fremsatte løgnen straffes og bli dømt til å betale erstatning.

Hvis det derimot er sant at NN har underslått penger så kan dette ikke straffes.

Nesten alle kontroversielle ytringer inneholder "faktaopplysninger" som svært mange mennesker mener er usanne, og mange mennesker mener er sanne.


Sant nok.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ytringsfrihet

Innlegg hytteteppe 17 Sep 2010, 10:57

Vegard Martinsen skrev:Man har all rett til å fremsette løgner, men hvis noen taper på det (hvis man f.eks. sier om NN at han har underslått penger, og så får han ikke en jobb han har søkt pga dette) så kan den som fremsatte løgnen straffes og bli dømt til å betale erstatning.

Hvis det derimot er sant at NN har underslått penger så kan dette ikke straffes.


Hvordan går man frem for å bevise hinsides enhver tvil at personen som fremsatte den usanne påstanden faktisk visste at den var usann?
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Vegard Martinsen 18 Sep 2010, 06:25

hytteteppe skrev:
Vegard Martinsen skrev:Man har all rett til å fremsette løgner, men hvis noen taper på det (hvis man f.eks. sier om NN at han har underslått penger, og så får han ikke en jobb han har søkt pga dette) så kan den som fremsatte løgnen straffes og bli dømt til å betale erstatning.

Hvis det derimot er sant at NN har underslått penger så kan dette ikke straffes.


Hvordan går man frem for å bevise hinsides enhver tvil at personen som fremsatte den usanne påstanden faktisk visste at den var usann?


Ved å undersøke alle tilgjengelige relevante fakta.

Dette skjer i en rettssak, og der gjelder som alltid ellers at all tvil må komme tiltalte til gode.

(Men standarden her er ikke "hinsides enhver tvil", standarden er "hinsides enhver rimelig tvil".)
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ytringsfrihet

Innlegg hytteteppe 18 Sep 2010, 08:41

Jeg ser ikke for meg hva slags type bevis som kan brukes dersom tiltalte hevder å ha oppriktig trodd at påstanden var sann. Muligens telepati, men problemet (i tillegg til det enda mer opplagte) er vel at selv om aktor skulle ha telepatiske evner og dermed kunne vite hvilke tanker som var i hodet på den tiltalte, så vil det være vanskelig å fremlegge dette som bevismateriale på en måte som kan bidra til å fjerne tvil hos andre.
Brukerens avatar
hytteteppe
 
Innlegg: 368
Registrert: 26 Jan 2009, 17:00

Re: Ytringsfrihet

Innlegg Vegard Martinsen 18 Sep 2010, 10:24

hytteteppe skrev:Jeg ser ikke for meg hva slags type bevis som kan brukes dersom tiltalte hevder å ha oppriktig trodd at påstanden var sann. Muligens telepati, men problemet (i tillegg til det enda mer opplagte) er vel at selv om aktor skulle ha telepatiske evner og dermed kunne vite hvilke tanker som var i hodet på den tiltalte, så vil det være vanskelig å fremlegge dette som bevismateriale på en måte som kan bidra til å fjerne tvil hos andre.


Hvis NN skriver et sted at han på et senere tidspunkt skal sverte en person ved å lyve om ham, så kan dette skriftlige materiale bli fremlagt som bevis. Eller NN kan på ett tidspunkt si (og bli hørt av vitner) det som er sant om en person, og så kan han på et senere tidspunkt si noe annet som sverter personen. Slike saker kan være vanskelige å bevise, ja, men dette forandrer ikke på prinsippet.

Og i anarkiet vil det nok finnes private rettsinstanser som vil godta telepatiske vitnemål.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

ForrigeNeste

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron