Abort

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

Re: Abort

Innlegg Rounin 21 Mai 2009, 17:43

Vegard Martinsen skrev:Dette er ikke eksempler, dette er i beste fall en liste over artikler/bøker hvor slike eksempler finnes.

Martinsen har heller ingen rett til å få utlevert enkeltsitater fra bøkene som passer hans kriterier for hva som er korrekt virkelighetsforståelse. Jeg har intet behov for å ta Vegard Martinsens begrepsapparat til hjelp for å observere virkeligheten, og har heller intet ønske om å bidra til den gren av filosofien Martinsen spesialiserer seg i. Disse avsporingene fra diskusjonen med forespørsler som har lite eller ingenting med temaet å gjøre viser rimelig klart at Martinsen ikke er villig til å undersøke gyldigheten av de begrepene han tydeligvis tar for å være absolutte sannheter.

Spørsmålet om når et foster blir et menneske er helt analogt med diskusjonen om aldersgrenser som vi har hatt tidligere på dette forumet: Man anser, basert på observasjoner av en mengde individer over tid, at de fleste mennesker når et visst stadium av modenhet rundt fylte 18 år, og setter derfor en arbitrær grense for hvornår en person skal anses som myndig ved denne alderen. Samtidig er det knappest denne grensen som er kilden til den nå myndige personens rettigheter; rettighetene utgår fra fra egenskaper ved individet selv!

Martinsen hevder derimot at et foster blir menneske ved fødselen, fordi det utgår fra et filosofisk prinsipp som etter hans sigende har røtter i Aristoteles. Min påstand er at dette er et dårlig prinsipp, da det tillegger et vesen egenskaper på grunnlag av en ekstern hendelse, heller enn på grunnlag av observasjoner av vesenets faktiske egenskaper. Dersom Aristoteles og Martinsen hevder det motsatte, forkaster jeg deres prinsipper, da jeg ikke kan se at de stemmer overens med virkeligheten slik den faktisk er. Virkeligheten kommer først, og prinsipper kan ikke settes høyere dersom de motsier denne.

Vegard Martinsen skrev:Jeg mener forstatt at det Rounin sier i det som er gjengitt rett over er fullstendig innholdsløst; det han sier at de prinsipper man kan komme frem til med kikkert eller mikroskop eller cyklotron er de man kan komme frem til med kikkert eller mikroskop eller cyklotron. Det jeg gjerne vil vite er hvilke filosofiske prinsipper det er snakk om, ikke at det er snakk prinsipper som kun er tilgjengelige via kikkert eller cyclotron.

Det står klinkende klart for meg at det er dette Martinsen spør om, men jeg er faktisk ikke Martinsens personlige leksikon. Jeg har allerede vist at det finnes observasjoner som ikke kan gjøres med de blotte sansene, og hvordan det dermed må kunne formuleres filosofiske prinsipper som avhenger av assisterte observasjoner. Jeg har ikke til hensikt å vise hvilke hvilke prinsipper som eventuelt har blitt formulert på grunnlag av slike observasjoner i dag, og har heller ikke behov for å gjøre det for å bevise mitt poeng.

Vegard Martinsen skrev:Kanskje det vil hjelpe hvis jeg gir et eksempel på hvordan observasjoner gjort via teknologi har implikasjoner for filosofi:

Innen moderne fysikk er det ved hjelp av avansert teknolgisk utstyr bevist at partikler ikke har identitet før de er observert, dvs. at mennesker ved observasjon gir partikler identitet; det er vist at elektroner kan bevege seg fra A til B uten at de tilbakelegger noen vei mellom A og B; det er vist at radioaktive stoffer sender ut stråling spotant, dvs. at dette skjer uten at det er noen årsak. Det er mao. bevist at identitetsloven/årsaksloven ikke gjelder.

Siden alt vi kan observere med sansene er satt sammen av mikropartikler, og det over viser at på mikronivå gjelder ikke identitetsloven/årsaksloven, så kan heller ikke identitetsloven/årsaksloven gjelde på makronivå. Moderne fysikk har altså ved hjelp av avansert teknologi bevist at det aristoteliske utgangspunkt (at det omkring oss eksisterer en virkelighet som er lovmessig, forutsigbar og uavhengig av oss) er feil.


Dette er et eksempel på at observasjoner gjort ved hjelp av teknologi har implikasjoner for filosofi, og det var slike eksempler jeg gjerne ville ha fra Rounin og h3st, men som de åpenbart ikke var i stand til å gi.

Eksemplet er dog feil, og begrunnelsen for dette vil jeg komme tilbake til.

Jeg noterer meg at Martinsen heller ikke er i stand til å gi noen tilfredsstillende besvarelse på de spørsmålene som har blitt stilt ham. Dette spesifikke resonnementet må Martinsen gjerne utdype videre, men det må i så fall stå for hans egen regning, da dette tekstutdraget er valgt ut av ham selv. Det blir dermed å regne som en digresjon.
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Abort

Innlegg Vegard Martinsen 22 Mai 2009, 08:07

Rounin skrev:
Vegard Martinsen skrev:Dette er ikke eksempler, dette er i beste fall en liste over artikler/bøker hvor slike eksempler finnes.
Martinsen har heller ingen rett til å få utlevert enkeltsitater fra bøkene som passer hans kriterier for hva som er korrekt virkelighetsforståelse. Jeg har intet behov for å ta Vegard Martinsens begrepsapparat til hjelp for å observere virkeligheten,


Rounin har påstått at man kan oppnå filosofiske innsikter ved hjelp av teknologi. Jeg deler ikke dette synet og ba Rounin gi noen eksempler. Det han svarer på dette er det som står over. Det får vi bare ta til etterettning.

Jeg er litt overrasket over at Rounin ikke kan gjengi et eneste filosofisk prinsipp fra noen av de bøkene han oppgir og som han sikkert har lest. Det får vi bare ta til etterettning.

Men la meg forsøke:

Peter Singer: "Taking Life: The Embryo and the Fetus", fra "Practical Ethics" (beror på observasjoner av blant annet in vitro-fertilisering, fostre på tidlige stadier og medisinske inngrep utført på fostre)


Det som er Singers poeng her har antagelig (jeg har ikke lest boken og baserer meg kun på Rounins korte kommentar) å gjøre med etiske problemstilnger mht å påføre fostre smerte. Men dette er noe som man ikke trenger teknologi for å analysere, det man trenger teknologi for å finne ut er når fostre kan føle smerte - dette er viktig nok, men det er ikke et filosofisk spørsmål.

Rounin sier at det er visse spørsmål jeg ikke har besvart, og det kan nok være riktig: Hvis jeg får et spørsmål av typen "Hvordan bør man holde seg i skjul for politiet etter å ha ranet en bank?" så svarer jeg ikke på spørsmålet, men sier bare "Du bør la vær å rane banken".

Rounin har også rett i at mennesket kan fungere i en rekke forskjellige omgivelser/miljøer, men livmoren er ikke en slik omgivelse - det som har livmoren som omgivelse er et foster.

Spørsmålet om når et foster blir et menneske er helt analogt med diskusjonen om aldersgrenser som vi har hatt tidligere på dette forumet: Man anser, basert på observasjoner av en mengde individer over tid, at de fleste mennesker når et visst stadium av modenhet rundt fylte 18 år, og setter derfor en arbitrær grense for hvornår en person skal anses som myndig ved denne alderen. Samtidig er det knappest denne grensen som er kilden til den nå myndige personens rettigheter; rettighetene utgår fra fra egenskaper ved individet selv!


Mht myndighetsalder er det ingen naturgitt grense, det er det derimot mht når et foster blir menneske: fødselen.

Jeg har ikke til hensikt å vise hvilke hvilke prinsipper som eventuelt har blitt formulert på grunnlag av slike observasjoner i dag, og har heller ikke behov for å gjøre det for å bevise mitt poeng.


Enkelte vil kanskje tro at det er fordi Rounin ikke er i stand til å gi noen slike eksempler at han ikke vil, men Rounin kan sikkert leve med at noen tror dette.

Vegard Martinsen skrev:Kanskje det vil hjelpe hvis jeg gir et eksempel på hvordan observasjoner gjort via teknologi har implikasjoner for filosofi:

Innen moderne fysikk er det ved hjelp av avansert teknolgisk utstyr bevist at partikler ikke har identitet før de er observert, dvs. at mennesker ved observasjon gir partikler identitet; det er vist at elektroner kan bevege seg fra A til B uten at de tilbakelegger noen vei mellom A og B; det er vist at radioaktive stoffer sender ut stråling spotant, dvs. at dette skjer uten at det er noen årsak. Det er mao. bevist at identitetsloven/årsaksloven ikke gjelder.

Siden alt vi kan observere med sansene er satt sammen av mikropartikler, og det over viser at på mikronivå gjelder ikke identitetsloven/årsaksloven, så kan heller ikke identitetsloven/årsaksloven gjelde på makronivå. Moderne fysikk har altså ved hjelp av avansert teknologi bevist at det aristoteliske utgangspunkt (at det omkring oss eksisterer en virkelighet som er lovmessig, forutsigbar og uavhengig av oss) er feil.


Dette er et eksempel på at observasjoner gjort ved hjelp av teknologi har implikasjoner for filosofi, og det var slike eksempler jeg gjerne ville ha fra Rounin og h3st, men som de åpenbart ikke var i stand til å gi.

Eksemplet er dog feil, og begrunnelsen for dette vil jeg komme tilbake til.


.... Dette spesifikke resonnementet må Martinsen gjerne utdype videre, men det må i så fall stå for hans egen regning, da dette tekstutdraget er valgt ut av ham selv.


Dette er det eneste eksempel jeg kan komme på som Rounin kunne brukt for å gi en viss plausibilitet til sitt standpunkt. Det er som Rounin sier valgt av meg, men dette er fordi Rounin ikke har gitt noen eksempler som jeg har kunnet kommentere.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Abort

Innlegg nico 22 Mai 2009, 16:41

Rounin skrev:nico må bare spekulere så mye han vil i hvordan mor vil oppleve det


Se for deg en jente som ønsker å avbryte et svangerskap selv om hun har termin om kort tid. Det er en sjanse for at fosteret kan overleve fra dette tidspunktet, men mor orker ikke tanken på å gi bort barnet sitt, og ønsker heller
ikke å bli mor.

Hvis fosteret ikke har rettigheter tar mor abort (hun avliver fosteret, hun tar det ikke bare ut), og fortsetter livet sitt. Dersom fosteret har rettigheter må hun føde det (eller ta den ut ved keisersnitt). Hun har da to alternativer:

Alternativ A: Jenta blir mor, dette oppsummerte Vegard kort og godt:

Det jeg synes er mest ille ved abortmotstanderne er at de, hvis de kommer over en fortvilet gravid kvinne som ønsker abort, vil tvinge henne til å sette barnet til verden og tvinge henne til i en periode på innpå 20 år å ta seg av og oppdra et barn hun egentlig ikke vil ha. Dette vil ha negative konsekvsner både for moren og barnet. Dessuten mener de at det å foreta en abort er like ille som å slå ihjel f.eks. en gutt på åtte år. Og så vil de sette den gravide og den legen som har utført aborten i fengsel for drap.


Alternativ B: Jenta ønsker ikke å bli mor, og må nå gi fra seg barnet sitt.

Dette krenker mors rettigheter fordi hun blir tvunget til å velge mellom alternativ A og B. Hun er i sin fulle rett til å velge INGEN av dem gjennom abort (fosteravlivning).

Rounin skrev:men det er ingen som har foreslått tvangsadopsjon utenom nico selv.


Nei, det er mine ord. Jeg har argumentert for at alternativ B ligger nært opp til en tvangsadopsjon fordi mor blir tvunget til å føde barnet (eller på annen måte ta det levende ut). Du åpner for å gi fosteret rettigheter, og konsekvensene av at et foster har rettigheter er at mor må velge mellom alternativ A og B.
You can't put an "I wish" over an "It is"

- Leonard Peikoff
nico
 
Innlegg: 528
Registrert: 20 Apr 2007, 00:14
Bosted: Oslo

Re: Abort

Innlegg Vegard Martinsen 06 Jun 2009, 14:43

"For Years Anti-Abortionists Tried to Stop Doctor Tiller. Finally a Bullet Did," Ed Pilkington, The Guardian, June 1

http://www.guardian.co.uk/world/2009/ju ... -abortions

The building is a medical centre in Wichita, Kansas, one of only three in America that serve women seeking abortions in late stages of pregnancy. But it doesn't look like that. It looks like a fortress, or a high-security prison. Inside, it is designed to help patients. Outside, it is custom-built to thwart an ever present threat.
But its hi-tech security measures were not enough to save George Tiller….

A man, identified after his arrest as Scott Roeder, 51, allegedly walked up to Tiller as he stood alongside three or four others and aimed a gun at his head. He shot once. Worshippers described the sound as like a balloon popping….

A fellow congregant, who asked not to be named in order to protect his wife who worked with Tiller at the abortion clinic, said…those who attacked Tiller over the years had misunderstood his work. "He saw many women who had tried so hard for children, but then suffered the agony of having foetuses with terrible deformities. The picture the anti-abortionists show is always of a perfect beautiful baby, but that's not what he was dealing with. He did what he did out of love."…

[P]ractising medicine for Tiller had many of the features of combat. His clinic was bombed in June 1986. In 1991 anti-abortionists descended on Wichita from all over the country to picket it. During the course of that summer, some 2,700 protesters were arrested and federal troops were sent in to keep the mob under control….

On top of all that, there were almost incessant prosecutions….

In March, he gave a tiny insight into how he coped with such extraordinary pressure. He told the jury at his trial that: "Quit is not something I like to do."…

Then he recounted to the jury one particular conversation that he said had given him great succour. "My daughters came into my study. I was reading. And they said: 'Daddy, if not now, when? If not you, who? Who is going to stand up for women with unexpected and badly damaged babies?' I had the support of my family, and we were able to proceed ahead."
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Abort

Innlegg Skatteflyktning 09 Jun 2009, 17:32

nico skrev:
Se for deg en jente som ønsker å avbryte et svangerskap selv om hun har termin om kort tid. Det er en sjanse for at fosteret kan overleve fra dette tidspunktet, men mor orker ikke tanken på å gi bort barnet sitt, og ønsker heller
ikke å bli mor.

Hvis fosteret ikke har rettigheter tar mor abort (hun avliver fosteret, hun tar det ikke bare ut), og fortsetter livet sitt. Dersom fosteret har rettigheter må hun føde det (eller ta den ut ved keisersnitt). Hun har da to alternativer:

Alternativ A: Jenta blir mor, dette oppsummerte Vegard kort og godt:

Det jeg synes er mest ille ved abortmotstanderne er at de, hvis de kommer over en fortvilet gravid kvinne som ønsker abort, vil tvinge henne til å sette barnet til verden og tvinge henne til i en periode på innpå 20 år å ta seg av og oppdra et barn hun egentlig ikke vil ha. Dette vil ha negative konsekvsner både for moren og barnet. Dessuten mener de at det å foreta en abort er like ille som å slå ihjel f.eks. en gutt på åtte år. Og så vil de sette den gravide og den legen som har utført aborten i fengsel for drap.


Alternativ B: Jenta ønsker ikke å bli mor, og må nå gi fra seg barnet sitt.


Vel, vel uansett om man anser at fosteret blir ett menneske fra foerst oyeblikk inneboerer ikke dette at abort ikke kan utfoeres.

Remember the Holy Trinity: Life, Liberty and Property.

Life: Mennesker har ikke rett til aa ta livet til andre (Fosteret)
Liberty: Gjoer hva du vil mens du ikke skader andre's rettigheter til "The Holy Trinity"
Property: Du bestemmer over din eiendom (inkludert din egen kropp)

Dog har ingen krav paa a leve "paa andres kostnad"

Tiden foer Fosteret er levedyktig: Moren har rett til aa fjerne fosteret fra sin Kropp naar hun maatte oenske og hvordan hun matte oenske fordi hun eier sin kropp og det faktum at fosteret ikke kan overleve uten denne "life-suppert" gir IKKE fosteret noen rettigheter over morens kropp

Etter Fosteret er levedyktig (foer naturlig foedsel): Moren har fortsatt rett til aa fjerne fosteret om hun oensker det, men ettersom fosteret er levedyktig maa det, om mulig, tas ut i live DERSOM der er noen som er villige til aa paata seg ekstrakostnadene naar operasjonen finner sted. (Dog der er intet som paalegger mor eller andre aa gjoere sitt beste for aa finne noen som paatar seg kostnadene. Dette maa vaere frivillig)

Etter foedselen: Barnet har fortsatt intet rettigheter til mors (eller fars) eiendom. Hverken Far eller Mor er slaver til barnet, heller ikke eier de barnet paa noe vis. Forholdet er frivillig fra foreldrene hold, OG fra barnets side (next point). Dette innebaerer at de kan gaa fra barnet om det oensker det (eller barnet kan gaa fraa foreldrene om det oensker det). F.eks. den gamle praksis med aa sette ut barn krenker ikke noens rettigheter. Det faktum at barnet ikke kan overleve uten foreldrenes hjelp innebaerer ikke at foreldrene er barnets slave (dog er dette dagens praksis). Dog, hvis de gaar fra barnet har de ingen "rettigheter" over det, dvs andre kan ta det inn om det oensker det.

Voksen: 18-aarsgrensa er helt arbitraer (I vikingtida var det 12 aar). Man kan bedre ansee at man blir "Voksen" naar man blir uavhengig og tar haand om seg selv (eller er istand til det). Som oftest markeres dette med at man flytter ut fra foreldrene! Dog hvis man MAA ha en aldersgrense er jeg for aa gaa "Back to the Future" : 12 Aar (Da begynner man aa bli istand til aa overleve paa egen haand.)

Mot slutten: Naa er situasjonen snudd 180 grader. Det er foreldrene som "trenger" hjelp. Dog heller ikke naa har de noe krav rettigheter over sine barn (eller andre i samfunnet). Barna er ikke foreldrene's eiendom eller slaver. Hvis foreldrene ikke overlever uten hjelp, har ikke spart opp egne midler og ingen frivillig vil hjelpe dem har de ingen rett til andres eiendom eller frihet/liv. (Dette er hellr ikke overens med dagens lover). Foer i tiden gikk mange eldre ut i marka om vinteren for aa gjoere det slutt, hvilket jeg anser som en hederlig utvei. Jeg vil selv foretrekke det fremfor aa vaere en byrde for andre (Forhaapentligvis vil jeg ha den indre styrke naar tiden kommer).

Dog, alt vi diskuterer her er noe teoretisk ettersom der er "goodwill" mellom foreldre og barn, slekta, og til og med mellom fremmede som gjoer at de uoenskede (men lovlige) utfall ikke vil skje veldig ofte i ett fritt samfunn.
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Abort

Innlegg Vegard Martinsen 10 Jun 2009, 11:42

Life: Mennesker har ikke rett til aa ta livet til andre (Fosteret)


Det er feil å si at man ikke har rett til å ta liv. Vi tar livet av dyr hele tiden.

Man har også rett til å henrette dømte drapsmenn.

Man har ikke rett til å initiere tvang mot uskyldige mennesker (detteinkludeer å drepe dem, selvsagt), men forsteret er ikke et menneske, fosteret er noe som kan bli et menneske dersom den gravide velger å fullføre svangerskapet.

Barnet har fortsatt intet rettigheter til mors (eller fars) eiendom. Hverken Far eller Mor er slaver til barnet, heller ikke eier de barnet paa noe vis. Forholdet er frivillig fra foreldrene hold,


Barnet har rett til å bli forsørget og oppdratt av sine foreldre inntil det kan klare seg selv.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Abort

Innlegg Skatteflyktning 10 Jun 2009, 12:45

Vegard Martinsen skrev:
Man har ikke rett til å initiere tvang mot uskyldige mennesker (detteinkludeer å drepe dem, selvsagt), men forsteret er ikke et menneske, fosteret er noe som kan bli et menneske dersom den gravide velger å fullføre svangerskapet.


Mitt poeng er at uavhengig av om du annser fosteret som menneske (hvilket mange gjoer) vil abort vaere lovlig om man baserer seg i "Life, Liberty and Property"

Vegard Martinsen skrev:
Barnet har fortsatt intet rettigheter til mors (eller fars) eiendom. Hverken Far eller Mor er slaver til barnet, heller ikke eier de barnet paa noe vis. Forholdet er frivillig fra foreldrene hold,


Barnet har rett til å bli forsørget og oppdratt av sine foreldre inntil det kan klare seg selv.


Dermed er barnets foreldre dens slave, dvs staten vil bruke vold mot foreldrene om disse ikke oensker aa "forsørget og oppdra"! Hvilket kan i visse tilfeller vare ut livet til foreldrene hvis barnet er funksjonhemmed f.eks.

Dette er samme argumentet som fremmes om "retten" til de som ikke "klarer" seg selv til aa bli forsørget av samfunnet (Socialmottagere, trygdede, de syke til aa mota behandling (uavhengig av kostnad), de eldre til pensjon, musikere i symfoniorkestret til en bra betalt jobb, etc etc)
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Abort

Innlegg Vegard Martinsen 10 Jun 2009, 13:31

Dermed er barnets foreldre dens slave, dvs staten vil bruke vold mot foreldrene om disse ikke oensker aa "forsørget og oppdra"


Feil å bruke "slave" her - det er ikke slaveri å måtte oppfylle en frivillig inngått kontrakt.

Et barn er av natur slik at det ikke kan ta vare på seg selv, og ved å sette barnet til verden tar foreldrene frivillig på seg oppgaven det er å fø det og oppdra det. Dette siste er å sammenligne med en kontrakt. Og en av statens legitime oppgaver er å håndheve kontrakter.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Abort

Innlegg Skatteflyktning 10 Jun 2009, 15:17

Vegard Martinsen skrev:
Dermed er barnets foreldre dens slave, dvs staten vil bruke vold mot foreldrene om disse ikke oensker aa "forsørget og oppdra"


Feil å bruke "slave" her - det er ikke slaveri å måtte oppfylle en frivillig inngått kontrakt.


Jeg hoerer ekko av den kollektivistiske "sosial kontrakt" : http://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract :D

I og med at KUN mor har ett ord mht til saken (fullfoere svangerskapet) vil dermed far IKKE vaere bundet av kontrakten?
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Abort

Innlegg Vegard Martinsen 11 Jun 2009, 07:48

Skatteflyktning skrev:
Vegard Martinsen skrev:
Dermed er barnets foreldre dens slave, dvs staten vil bruke vold mot foreldrene om disse ikke oensker aa "forsørget og oppdra"


Feil å bruke "slave" her - det er ikke slaveri å måtte oppfylle en frivillig inngått kontrakt.


Jeg hoerer ekko av den kollektivistiske "sosial kontrakt" : http://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract :D


Ingen "sosial kontrakt", men en frivillig påtatt forpliktelse mellom de to involverte til å ta seg av det hjelpesløse menneske som de med vitende og vilje har brakt inn i verden.

I og med at KUN mor har ett ord mht til saken (fullfoere svangerskapet) vil dermed far IKKE vaere bundet av kontrakten?


Den gravide alene har full rett til å bestemme hvorvidt svangerskapet skal fullføres eller ikke, men velger kvinnen å føde barnet er faren forpliktet til å være med å fø og oppdra barnet.

Hvis mannen ikke ønsker å være med på å ta seg av et barn så vet han hva man må gjøre ni måneder før fødselen.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Abort

Innlegg Skatteflyktning 11 Jun 2009, 15:20

Vegard Martinsen skrev:
Hvis mannen ikke ønsker å være med på å ta seg av et barn så vet han hva man må gjøre ni måneder før fødselen.What? No fun? :shock:

Begynner aa mistenke Vegard for aa vaere dobbelt-agent utsendt av Vatikanet.
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re: Abort

Innlegg Vegard Martinsen 12 Jun 2009, 07:28

Skatteflyktning skrev:
Vegard Martinsen skrev:
Hvis mannen ikke ønsker å være med på å ta seg av et barn så vet han hva man må gjøre ni måneder før fødselen.


What? No fun? :shock:

Begynner aa mistenke Vegard for aa vaere dobbelt-agent utsendt av Vatikanet.


I så fall er jeg ikke betalt for det.

Men jeg har tenkt mye på problemstillingen og kommet frem til det jeg har sagt over. Litt på spissen: hvis mannen lar seg lure så har kvinnen all makt. Skal man avverge å komme i en slik situasjon (å måtte betale for og ta seg av et barn han egentlig ikke ønsker) må han være svært varsom mht hvem han har sex med.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Abort

Innlegg Fettsnerk 07 Sep 2009, 11:58

Jeg forsøkte å søke blant gamle tråder, men fant ikke noen som passa bedre enn denne.

Mitt spørsmål er som følger: Bør kvinner som vet de er gravide ha lov til å for eksempel røyke eller drikke alkohol?

Jeg er usikker, men heller i retning av at slikt bør være forbudt. Riktignok skader man ingen andre mennesker (hvis man forutsetter at et foster er en del av moras kropp) der og da, men det vil medføre en risiko for skader som er så stor at ikke kan aksepteres.

Kjøyr debatt!
Fettsnerk
 
Innlegg: 98
Registrert: 13 Feb 2007, 14:54
Bosted: Trondheim

Re: Abort

Innlegg Vegard Martinsen 07 Sep 2009, 12:04

Fettsnerk skrev:Jeg forsøkte å søke blant gamle tråder, men fant ikke noen som passa bedre enn denne.

Mitt spørsmål er som følger: Bør kvinner som vet de er gravide ha lov til å for eksempel røyke eller drikke alkohol?

Jeg er usikker, men heller i retning av at slikt bør være forbudt. Riktignok skader man ingen andre mennesker (hvis man forutsetter at et foster er en del av moras kropp) der og da, men det vil medføre en risiko for skader som er så stor at ikke kan aksepteres.

Kjøyr debatt!


Jeg er ikke sikker, men jeg heller foreløpig til det syn at moren kan bli erstatningsansvarlig dersom det viser seg at barnet får sykdommer som skyldes morens bruk av nikotin/alkohol under svangerskapet.

Vanskelig problemstilling, men jeg ser ingen andre løsninger.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Abort

Innlegg Skatteflyktning 07 Sep 2009, 20:25

Ja, ingen legale forbehold.

Dog det er utrolig dumt gjort
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

ForrigeNeste

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron