Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg dassrull 24 Des 2009, 04:59

OK, lykke til.

Problemet med "argumentet" ditt er at du forutsetter at statens forskjellige grener faktisk står i motsetning til hverandre. Selv om de kan være uenige om detaljer, har de en tendens til å enes om at de alle bør ha mer makt, mer penger, og mer makt over andre.

Du sier at mer maktfordeling kan redde minarkiet. Hva er så da din innvending mot anarkiet, som innebærer full maktfordeling?
dassrull
 
Innlegg: 550
Registrert: 07 Okt 2009, 13:55

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg Vegard Martinsen 24 Des 2009, 07:29

dassrull skrev:1. Alt kan være en illusjon.


Ja, men hva så? Vi opplever mye som ikek er illusjoner.

2. Ideer kan forandre seg. For eksempel er jeg tilhenger av frihet i dag, mens jeg før var sosialist.


Ja - fordi mennesket har fri vlje.

3. Ingen er 100% ærlige eller 100% uærlige.


Er uenig. Er do enig i at få et 100% ærlige.

Og nei, ærlighetsgraden kan neppe forandres "plutselig", men den kan forandre seg gradvis over tid.


Enig.

4. Det er ingen forskjell på mikro og makro. Det blir som å skille mellom mikro- og makroevolusjon. Du kan ikke bestemme nøyaktig fart og posisjon til et makrolegeme heller, men fordi usikkerheten er ekstremt liten sammenlighet med størrelsen på legemet, sier man at usikkerheten kun gjelder på mikronivå. Dette er feil.


Jo. Å si at det som gjelder på mikro også gjelder på makro er å begå "the fallacy of composition", en av de vanlige formelle logiske feilene.


6. Dette vil skje automatisk, du trenger staten for å få private beskyttelsesfirmaer til å følge samme prosedyrer like mye som du trenger staten for å få private togfirmaer til å forstå at det er hensiktsmessig å kjøre på samme skinner. Det vil kanskje "fungere som en stat", men "stat" er likevel et feil begrep, fordi staten er et voldsmonopol med særrettigheter. Jeg ser ingen grunn til å snakke om noen "stat" når man egentlig har å gjøre med et system hvor alle har like rettigheter.


Nei. Staten har ingen sær-rettgheter, annet enn at individene delegerer retten til "retributive justce" til den for at prosedyrer og strarfferammer skal være kjente på forhånd, etc.

[/quote[]7. Det staten har rett til, har enkeltindivider rett til, fordi staten består av enkeltindivider. Hvis staten har rett til å holde mistenkte fanget, har jeg rett til det.[/quote]

I utgangspunktet ja, men i et anarki (slik vi har definert det, mer nedenfor) vil beskyttelsesfirmaene overta fangen så raskt det kan. (Du kan holde på fangen slik at han ikke kan rømme inntil beskyttelsesfiramet kan overta ham). Hvis du holder på fangen utover dette vil du bli tiltalt for kidnapping.


Men den type anarki vi snakker om er spesielt. Det forutsetter at alle beskyttelsesfirmaene opprettholder samme rettighetsteori, og at de samarabeider dersom det skulle oppstå en konflikt mellom personer som abonnerere på tjenstene fra ulike firmaer.

Få teoretikere anser dette som anarki (og etter mitt syn er dette sammenfallende med å ha en stat). Det anarkister flest forsvarer er et system hvor ulike beskyttelsesfirmaer opprettholder ulike rettighetsteorier. Se f.eks. David Friedman, som sier følgende i sin klassiker The Machinery of Freedom:

"...If anarcho-capitalist institutions appeared in this country tomorrow, herion would be legal in New York and illegal in most other places ...".

Hans poeng er at det vil være ulike syn på hva som er lovlig og hva some er ulovlig blant folk flest, og at beskyttelsesfirmaene da vil ha ulike meninger/opprettholde ulike rettighetsteorier. Man kan da tenke seg hva som blir resultatet: noen beskyttelsesfirmaer vil opprettholde kvinners rett til selvbestemt abort, noen vil betrakte abort som drap og stille kvinnner og leger som har utført abort for retten. Slikt anarki vil medføre borgerkrig.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg Vegard Martinsen 24 Des 2009, 07:32

dassrull skrev: ...Problemet med "argumentet" ditt er at du forutsetter at statens forskjellige grener faktisk står i motsetning til hverandre. Selv om de kan være uenige om detaljer, har de en tendens til å enes om at de alle bør ha mer makt, mer penger, og mer makt over andre.

Du sier at mer maktfordeling kan redde minarkiet. Hva er så da din innvending mot anarkiet, som innebærer full maktfordeling?


Kun med en stat kan man ha forutsigbare prosedyrer, noe som er svært viktig fordi det handler om å sette folk i fengseel. Da må man på forhånd vite nøayktig hva som er starffbart, hvilke prosedyrer som skal følges i etterforskningen, hva som skal skje i en rettssak, og hva stafferammene er.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg dassrull 24 Des 2009, 08:54

Vegard Martinsen skrev:1. Ja, men hva så? Vi opplever mye som ikek er illusjoner.

2. Ja - fordi mennesket har fri vlje.

3. Er uenig. Er do enig i at få et 100% ærlige.

4. Jo. Å si at det som gjelder på mikro også gjelder på makro er å begå "the fallacy of composition", en av de vanlige formelle logiske feilene.

5. Nei. Staten har ingen sær-rettgheter, annet enn at individene delegerer retten til "retributive justce" til den for at prosedyrer og strarfferammer skal være kjente på forhånd, etc.

6. noen beskyttelsesfirmaer vil opprettholde kvinners rett til selvbestemt abort, noen vil betrakte abort som drap og stille kvinnner og leger som har utført abort for retten. Slikt anarki vil medføre borgerkrig.


1. Opplevelsen kan være en illusjon.

2. At det står i Bibelen, gjør det ikke sant. Mye er bestemt av arv og miljø.

3. Hvis du tror det finnes mennesker som er 100% ærlige, skal du få lov til å tro det. Jeg tror imidlertid disse menneskene har dødd ut for lenge siden, fordi løgner og uærlighet er uunnværlige forsvarsmekanismer.

4. Heisenberg gjelder også på makronivå, men usikkerheten er svært liten sammenlignet med objektenes størrelse. Det blir som å snakke om runde vs kantete objekter. På mikronivå er alle objekter kantete, men vi sier at sirkelen er rund fordi kantene er så små sammenlignet med den geometriske figuren at de kan ignoreres på makronivå.

5. Dette er kun greit dersom alle individene er enige. Ellers har vi å gjøre med et flertallsdiktatur.

6. Hvorfor vil en slik uenighet føre til borgerkrig? Hvordan løses uenigheter i privatlivet ditt forøvrig? Jeg har både kristne og muslimske venner, men vi starter ikke krig fordi vi er uenige om verken abort eller andre ting.
dassrull
 
Innlegg: 550
Registrert: 07 Okt 2009, 13:55

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg Onarki 24 Des 2009, 13:48

dassrull skrev:OK, lykke til.

Problemet med "argumentet" ditt er at du forutsetter at statens forskjellige grener faktisk står i motsetning til hverandre. Selv om de kan være uenige om detaljer, har de en tendens til å enes om at de alle bør ha mer makt, mer penger, og mer makt over andre.


Du svarte aldri på løsningen min, nemlig bevisbyrde for nye lover. Dette gjør det mye, mye vanskeligere å få vedtatt nye lover. Hvorfor mener du at dette ikke vil fungere?

Du sier at mer maktfordeling kan redde minarkiet. Hva er så da din innvending mot anarkiet, som innebærer full maktfordeling?


Anarki innebærer ikke full maktfordeling. Det innebærer muligheten til at noen kan samle seg opp gigantisk voldsmakt på bekostning av alle andre. Husk at i et anarkismen skal islamister, mafia og alle andre som vil det fritt kunne drive kjøp og opprustning av atomvåpen. Skjønner du ærlig talt ikke at dette ikke har noe med maktfordeling å gjøre!?
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg dassrull 24 Des 2009, 16:07

Onarki skrev:1. Du svarte aldri på løsningen min, nemlig bevisbyrde for nye lover. Dette gjør det mye, mye vanskeligere å få vedtatt nye lover. Hvorfor mener du at dette ikke vil fungere?

2. Anarki innebærer ikke full maktfordeling. Det innebærer muligheten til at noen kan samle seg opp gigantisk voldsmakt på bekostning av alle andre. Husk at i et anarkismen skal islamister, mafia og alle andre som vil det fritt kunne drive kjøp og opprustning av atomvåpen. Skjønner du ærlig talt ikke at dette ikke har noe med maktfordeling å gjøre!?


1. Hvis staten vil vedta en ny lov, vil den gjøre det.

2. Alle har like mye/lite rett til å oppruste atomvåpen.
dassrull
 
Innlegg: 550
Registrert: 07 Okt 2009, 13:55

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg Onarki 24 Des 2009, 16:34

dassrull skrev:1. Hvis staten vil vedta en ny lov, vil den gjøre det.


Ikke uten å begå statskupp. Husk at med bevisbyrde skal rutinemessig alle lover godkjennes av høyesterett via en offentlig rettssak og høyesterett består av mange uavhengige dommere. Hva tror du skjer dersom plutselig stortinget velger å vedta en lov og ikke bry seg om høyesterett? Hva tror du skjer dersom høyesterett sitter med makten til å beordre politi og militær til å arrestere regjering/storting ved et slikt grunnlovsbrudd? Tror du stortinget og regjeringen bare kommer til å drite i dette? Hva er begrunnelsen din for det i såfall?

2. Alle har like mye/lite rett til å oppruste atomvåpen.


Så du ser overhodet ingen praktiske problemer med at Bin Laden, Al Capone, Stalin, Lenin, Mao, Hitler, Hamas etc. skaffer seg atomvåpen? Akkurat for øyeblikket fremstiller du ikke akkurat din evne til å tenke i et særlig gunstig lys, for å si det forsiktig.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg Vegard Martinsen 25 Des 2009, 08:27

dassrull skrev:
1. Opplevelsen kan være en illusjon.


Noen opplevelser er illusjoner. Ikke alle.

2. At det står i Bibelen, gjør det ikke sant.


Sannsynligvis er det usant.

Mye er bestemt av arv og miljø.


Ja, noe av personligheten er bestemt av arv og miljø, men siden mennesket har fri vilje er ens karakter bestemt av en selv, dvs. av egne valg.

3. Hvis du tror det finnes mennesker som er 100% ærlige, skal du få lov til å tro det. Jeg tror imidlertid disse menneskene har dødd ut for lenge siden, fordi løgner og uærlighet er uunnværlige forsvarsmekanismer.


Løgn og uærlighet er skadelig. De som er ærlige lever sunnere og lenger. (De vil f.eks ikke lure seg selv til å tro at usunn mat er sunn.)

Det viktigse aspekt ved ærlighet er ærlighet i forhold til seg selv, dvs. å akseptere alle relevante fakta og å ta dem til etteeretning.

4. Heisenberg gjelder også på makronivå, men usikkerheten er svært liten sammenlignet med objektenes størrelse. Det blir som å snakke om runde vs kantete objekter. På mikronivå er alle objekter kantete, men vi sier at sirkelen er rund fordi kantene er så små sammenlignet med den geometriske figuren at de kan ignoreres på makronivå.


Er helt uenig. Det vi forholder oss til er det vi kan sanse, og (eksempslvis er en fabrikkny biljardkule er en perfekt kule (selv om vi i et mikroskop kan se at overflaten er ruglete).Å si at en slik kule ikke er perfekt er å skifte kontekst. Tilsvarende om Heisenberg.

5. Dette er kun greit dersom alle individene er enige. Ellers har vi å gjøre med et flertallsdiktatur.


De omkring deg vil ikke akseptere at du opptrer som en politimannn uten at de vet at du følger vanlige prosedyrer etc. I så fall vil de betrakte deg som en kriminell og helt legitimt ta sine forholdsregler.

6. Hvorfor vil en slik uenighet føre til borgerkrig? Hvordan løses uenigheter i privatlivet ditt forøvrig?


Vi aksepterer at vi er uenige. Men ingen av oss utsetter noen av de andre for kriminalitet.

Jeg har både kristne og muslimske venner, men vi starter ikke krig fordi vi er uenige om verken abort eller andre ting.


Det forekommer at muslimer massakrerer kristne. Dette skjer i områder hvor staten er svak. Massakre forekommer altså i områder som preges av anarki. Som man kunne forvente.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg dassrull 25 Des 2009, 11:08

Onarki skrev:1. Ikke uten å begå statskupp. Husk at med bevisbyrde skal rutinemessig alle lover godkjennes av høyesterett via en offentlig rettssak og høyesterett består av mange uavhengige dommere. Hva tror du skjer dersom plutselig stortinget velger å vedta en lov og ikke bry seg om høyesterett? Hva tror du skjer dersom høyesterett sitter med makten til å beordre politi og militær til å arrestere regjering/storting ved et slikt grunnlovsbrudd? Tror du stortinget og regjeringen bare kommer til å drite i dette? Hva er begrunnelsen din for det i såfall?

2. Så du ser overhodet ingen praktiske problemer med at Bin Laden, Al Capone, Stalin, Lenin, Mao, Hitler, Hamas etc. skaffer seg atomvåpen?

3. Akkurat for øyeblikket fremstiller du ikke akkurat din evne til å tenke i et særlig gunstig lys, for å si det forsiktig.


1. Staten vil se på slike rutiner som en byrde, og forsøke å fjerne de. Til slutt vil de klare det ved hjelp av gradvis små steg. De vil ved hjelp av egenproduserte kriser klare å overbevise også folkemassene om at prosedyrene ikke holder mål. USA har ikke gått fra minarki til fascisme over natta.

2. De personene du nevner er lovbrytere, og har ingen rett til å leve som frie mennesker.

3. Ikke du heller.
dassrull
 
Innlegg: 550
Registrert: 07 Okt 2009, 13:55

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg dassrull 25 Des 2009, 11:31

Vegard Martinsen skrev:1. Noen opplevelser er illusjoner. Ikke alle.

2. Sannsynligvis er det usant.

3. Ja, noe av personligheten er bestemt av arv og miljø, men siden mennesket har fri vilje er ens karakter bestemt av en selv, dvs. av egne valg.

4. Løgn og uærlighet er skadelig. De som er ærlige lever sunnere og lenger. (De vil f.eks ikke lure seg selv til å tro at usunn mat er sunn.)

5. eksempslvis er en fabrikkny biljardkule er en perfekt kule (selv om vi i et mikroskop kan se at overflaten er ruglete).Å si at en slik kule ikke er perfekt er å skifte kontekst. Tilsvarende om Heisenberg.

6. De omkring deg vil ikke akseptere at du opptrer som en politimannn uten at de vet at du følger vanlige prosedyrer etc. I så fall vil de betrakte deg som en kriminell og helt legitimt ta sine forholdsregler.

7. Det forekommer at muslimer massakrerer kristne. Dette skjer i områder hvor staten er svak. Massakre forekommer altså i områder som preges av anarki. Som man kunne forvente.


1. Det vet man ikke, men samme faen.

2. Ja.

3. Siden viljen er betinget av en rekke faktorer, som arv og miljø, dreier det seg om en svært begrenset grad av frihet. Noen har for eksempel gener som gjør en mer disponert for kriminelle handlinger. Dette har de ikke valgt selv.

4. Kunsten er å skille mellom situasjoner hvor man bør lyve og være uærlig, og situasjoner hvor man bør snakke sant og være ærlig.

Folk flest spiser ikke usunn mat fordi de har lurt seg selv til å tro den er sunn, men fordi usunn mat er godt.

5. Nei. Perfekte kuler eksisterer ikke. Biljardkuler er bygget opp av atomer. Alle som vet hva et atom er, vet at disse ikke kan danne grunnlaget for perfekte kuler.

6. Mulig, og derfor vil jeg også foretrekke at politimenn tar seg av det. Men politimannen kan være privat.

7. Det forekommer også at staten massakrerer befolkningen. Dette skjer i områder hvor staten er sterk. Massakrer forekommer altså i områder som preges av statisme. Som man kunne forvente.

Selvfølgelig fungerer ikke anarki når man ikke respekterer eiendomsretten. Afrikanere respekterer ikke eiendomsretten, verken i anarkistiske Somalia eller statistiske Zimbabwe.
dassrull
 
Innlegg: 550
Registrert: 07 Okt 2009, 13:55

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg Onarki 25 Des 2009, 17:30

dassrull skrev:1. Staten vil se på slike rutiner som en byrde, og forsøke å fjerne de. Til slutt vil de klare det ved hjelp av gradvis små steg. De vil ved hjelp av egenproduserte kriser klare å overbevise også folkemassene om at prosedyrene ikke holder mål. USA har ikke gått fra minarki til fascisme over natta.


Jeg er enig i at dette er en fare, men grunnen til at dette lyktes i USA var fordi de som laget rettsstaten der ikke gjorde en god nok jobb. De klarte ikke å tette sikkerhetshullene godt nok og de maktet ikke å lage en institusjon som hadde som oppgave å tette slike sikkerhetshull. Men det er ikke folkemassene som må overbevises om at prosedyrene ikke holder mål. Det er høyesterett, som vokter disse prosedyrene. Prosedyrene kan ikke endres uten at det bevises i retten at det er legitimt og nødvendig.

2. De personene du nevner er lovbrytere, og har ingen rett til å leve som frie mennesker.


En gang i tiden var de ikke lovbrytere. Det finnes til en hver tid en potensiell Hitler og Stalin rundt omkring. Tenk om de får lov til å bygge seg opp et arsenal av atomvåpen mens de ennå er lovlydige, og så en dag: BANG.


Du er superkritisk til at minarki kan fungere, men fullstendig ukritisk til anarki. Jeg derimot er superkritisk både til anarki og minarki. Jeg skjønner at det er store farer uansett hvilket system man har, men at minarki er det systemet som gir best beskyttelse, og jeg adresserer alle dine bekymringer og gir løsninger på dette. Du derimot nekter å anerkjenne at det finnes noen farer eller problemer med anarki, og nekter dermed også hvordan du skal klare å forhindre at anarkiet kollapser i borgerkrig eller mafiavelde. Det er totalt virkelighetsfjernt.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg dassrull 25 Des 2009, 17:50

Onarki skrev:1. En gang i tiden var de ikke lovbrytere. Det finnes til en hver tid en potensiell Hitler og Stalin rundt omkring.

2. Du er superkritisk til at minarki kan fungere, men fullstendig ukritisk til anarki.


1. Det stemmer. Da går jeg ut fra at du er for totalforbud mot atomvåpen?

2. Jeg tror ikke anarki vil "fungere". Til slutt vil alt gå til helvete slik det alltid gjør. Historien gjentar seg. Jeg er imidlertid anarkist framfor minarkist av filosofiske årsaker. Ingen har mer rett til å utøve tvang enn andre.
dassrull
 
Innlegg: 550
Registrert: 07 Okt 2009, 13:55

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg Vegard Martinsen 26 Des 2009, 08:51

3. Siden viljen er betinget av en rekke faktorer, som arv og miljø, dreier det seg om en svært begrenset grad av frihet. Noen har for eksempel gener som gjør en mer disponert for kriminelle handlinger. Dette har de ikke valgt selv.


Helt feil. Mennesket har fri vilje og velger sine handlinger.

Folk flest spiser ikke usunn mat fordi de har lurt seg selv til å tro den er sunn, ..


I kostholdsdebatter ser man ikke sjelden at enkelte sier at f.eks. rødt kjøtt og melk er sunt. Dette for å kunne innta slikt med god samvittghet. En parallell: den overvektige TV-kjendisen dr Phil har skrevet en bok hvor han tese er at den type overvekt han selv har ikke er usunn.

...men fordi usunn mat er godt.


Hva som smaker godt er en vane (unntatt sukker, som alle liker). Hvis man blir vant til grønnsaker fra man er liten vil man synes at grønnsaker smaker godt.

5. Nei. Perfekte kuler eksisterer ikke. Biljardkuler er bygget opp av atomer. Alle som vet hva et atom er, vet at disse ikke kan danne grunnlaget for perfekte kuler.


Feilen som besgås er er at man underveis skifter kontekst. Slik som hr Rull benytter "perfekt" blir begrepet meningsløst.

6. Mulig, og derfor vil jeg også foretrekke at politimenn tar seg av det. Men politimannen kan være privat.


Nettopp. Dette illustrerer igjen mitt syn på at det ikke er noen forskjell på et system med en frivillig finansiert minimumsstat og et anarki hvor alle beskyttelsesselskper samarbeider og hvor de følger samme rettighetsteori. (Men jeg kjenner ingen anarki-teoretikere som forfekter dette. Kan hr Rull hjelpe her?)

7. Det forekommer også at staten massakrerer befolkningen. Dette skjer i områder hvor staten er sterk. Massakrer forekommer altså i områder som preges av statisme. Som man kunne forvente.


Helt ening. Men dette er i samfunn hvor befolkningen mener at staten skal ta seg av alt og har rett til å styre folk på alle mulige måter.

Selvfølgelig fungerer ikke anarki når man ikke respekterer eiendomsretten. Afrikanere respekterer ikke eiendomsretten, verken i anarkistiske Somalia eller statistiske Zimbabwe.
.

Nettopp. Uten eiendomsrett fungerer ingenting. Men man må ha den både de facto og de jure, dvs. den må være akseptert i størstedelen av befolkningen, den må være nedfelt i et lovverkk, og det må finnes et apparat som opprettholder den.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg Vegard Martinsen 26 Des 2009, 08:56

dassrull skrev: -...2. Jeg tror ikke anarki vil "fungere". Til slutt vil alt gå til helvete slik det alltid gjør. Historien gjentar seg. Jeg er imidlertid anarkist framfor minarkist av filosofiske årsaker.


Kommer an på ideene som dominerer i kulturen.

Ingen har mer rett til å utøve tvang enn andre.


Vel, man må bruke tvang inimellom (for å ta seg av forbrytere), og derfor må man ha kontroll med den: den må utøves bare overfor personer som det er reell mistanke mot, fanger bør behandles på bestemte måter (ikke tortur, rimelig gode fohold under soning), det bør være kjente prosedyrer for å fastslå at den mistenke er skyldig, det bør være kjent hvor mye straff bestemte forbrytelser medfører av straff, det bør være regler for å anke, etc.

Mao.: det bør være en frivillig finansiert minimumsstat med et kjent lovverk.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Noen som hører på FDR anarkisten Stefan Molyneux?

Innlegg dassrull 26 Des 2009, 21:49

Vegard Martinsen skrev:1. Helt feil. Mennesket har fri vilje og velger sine handlinger.

2. I kostholdsdebatter ser man ikke sjelden at enkelte sier at f.eks. rødt kjøtt og melk er sunt. Dette for å kunne innta slikt med god samvittghet.

3. Slik som hr Rull benytter "perfekt" blir begrepet meningsløst.

4. Dette illustrerer igjen mitt syn på at det ikke er noen forskjell på et system med en frivillig finansiert minimumsstat og et anarki hvor alle beskyttelsesselskper samarbeider og hvor de følger samme rettighetsteori. (Men jeg kjenner ingen anarki-teoretikere som forfekter dette. Kan hr Rull hjelpe her?)


1. Religion

2. Fordi de er hjernevaska. Jeg trodde også dette før, fordi jeg har lært det på skolen.

3. Nei, det er den korrekte bruken. En sirkel er et kantet legeme hvor antall kanter går mot uendelig.

4. Greit nok, men sentrale DLFere har tidligere sagt at de vil initiere tvang om de ikke får inn nok penger.
dassrull
 
Innlegg: 550
Registrert: 07 Okt 2009, 13:55

ForrigeNeste

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron