Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg Vegard Martinsen 23 Mai 2012, 12:35

Onsdag 16. mai publiserte Klassekampen et usedvanlig løgnaktig og ondskapsfullt angrep på Ayn Rand. Jeg skrev følgende svar og sendte det inn dagen etter. Innlegget var på 6000 tegn, og 22. mai ba de meg kutte det til 2000 tegn. Her følger innlegget i sin helhet.

=====================

Ayn Rand, Monbiot og Klassekampen

av Vegard Martinsen

Vegard Martinsen er forfatter og har bla. skrevet bøkene «Filosofi: en innføring», «Fornuft, egoisme, kapitalisme: essays om Ayn Rand», og «Frihet, likhet, brorskap: kapitalismen i teori og praksis»

At mye av det som står i avisene ikke er å stole på er en velkjent sannhet, en sannhet man dessverre får bekreftet ganske ofte. George Monbiots artikkel om Ayn Rand, presentert av Klassekampen på prominent plass 16/5, er enda et eksempel som bekrefter dette.

Det den forteller om Ayn Rand er dog så absurd at enhver burde forstå at det som fortelles ikke er sant, men siden Klassekampens lesere muligens ikke kjenner så godt til Ayn Rand og derfor ikke har en klar oppfatning av hva hun står for, tillater jeg meg å be om plass til følgende oppklaring.

«Hun kalte de fattige og svake ´avfall´ og ´parasitter´» påstår Monbiot. Hun har aldri sagt noe slikt, selvsagt. Hun var dog iblant ganske frisk i sin språkbruk overfor de som mente at de hadde rett til å leve på andres bekostning, men å sidestille disse med fattige og svake er rent oppspinn fra Monbiots side.

Egoisme er en etisk teori som sier at man bør handle slik at man selv virkelig vil tjene på det på lang sikt, og med et lykkelig liv som mål; altruisme er å gi avkall på egne verdier til fordel for andre. Monbiot beskriver dette som ufyselig, selv om egoisme var idealet i filosofiens gullalder i antikkens Hellas, og selv om altruisme forkynnes av alle religioner og er noe som alle maktmennesker spiller på. Monbiot påstår at Rand fordømte alle som ville hjelpe; dette er en vanvittig påstand som savner enhver basis i fakta. Men Rand fordømte alle som forfektet selvoppofrelse, dette fordi selvoppofrelse er en etikk som ødelegger liv.

Monbiot forteller om en scene i Rands roman «Atlas Shrugged» som omhandler gassing; det som skjer er at et tog blir sittende fast i en tunnel og passasjerene omkommer. Grunnen til at ulykken skjedde var at de som arbeidet i jernbaneselskapet var udugelige, og hun trekker en kobling mellom det å utføre en jobb som krever dyktighet og personer som ikke synes at kvalitet og dyktighet er viktige egenskaper. Hun viser med denne scenen at mangel på dyktighet og en kultur som ikke legger vekt på en slik egenskap har dødelige konsekvenser.

Rand er blitt ledestjernen for republikanerne i USA sier Monbiot, men også dette er feil. En av de som i mest positive ordelag har omtalt henne, Paul Ryan, uttalte nylig at han tok avstand fra henne: «I reject her philosophy … It’s an atheist philosophy. It reduces human interactions down to mere contracts and it is antithetical to my worldview».

Monbiot synker også så lavt at han trekker frem at hun i sin alderdom valgte å ta imot Social Security. Social Security er USAs pensjonssystem, finansiert av skattebetalerne. Å delta i dette systemet er noe alle amerikanere har krav på, og siden Rand i alle år hadde betalt sin skatt så hadde hun all rett til dette. Mener Monbiot at hun skulle betale sin skatt, men ikke motta noen av de statlige ytelser som var beskatningens begrunnelse og som skatten var med på å finansiere ?

Ja, hun var imot at slike ordninger – pensjoner, trygder – skulle være statlige og finansiert med tvang gjennom skatt, men dette var fordi slike systemer ikke er økonomisk bærekraftige og på sikt og vil bryte sammen. Også her fikk Rand rett; det amerikanske pensjonssystemet er reellt sett konkurs (slik det også er i alle andre velferdsstater).

Rand var også imot alle tvangsreguleringer av verdiskapning og produksjon, og hun var imot alle statlige velferdsordninger. Hvordan det ender opp når man begynner å regulere økonomien og når staten deler ut goder kan man se i alle sosialistiske eksperimenter: Nord-Korea, Sovjet-Unionen, Frankrike, Hellas, Detroit, California, kibbutzer, etc. – de er mislykkede alle sammen (men ikke alle har brutt sammen ennå).

Monboit omtaler sentralbanksjef Alan Greenspan som hennes «mest hengivne» tilhenger. Monbiot utelater da det faktum at Greenspan tok avstand fra Objektivismen, og at den politikk han førte som sentralbanksjef var i strid med det han sto for mens han var i Rands krets.

Finanskrisen skyldtes ikke det frie marked, som Rand var en varm tilhenger av, den skyldtes statlige pålegg til bankene om å foreta uansvarlige disposisjoner med garantier om statlige redningspakker dersom det gikk galt. I tillegg hadde man et pengesystem hvor staten kunne manipulere pengeverdi, rentenivå, skatteregler, etc. Man kunne heller ikke benytte alternative pengesystemer pga lover om «legal tender» («tvungent betalingsmiddel»). I et fritt marked ville man ikke hatt noe av dette, i et fritt marked finnes ingen statlige ordninger som innebærer subsidiering av og støtte til uansvarlig oppførsel.

I det ytre beskriver «Atlas Shrugged» velferdsstatsmodellens sammenbrudd, den går inn på de grunnleggende årsakene til at denne modellen har oppslutning og den argumenterer grundig for et rasjonelt alternativ. Denne romanen, som kom i 1957, inneholdt altså en spådom om det vi alle kan se omkring oss i dag. For bare å belyse ett konkret poeng ved dette: Alle velferdsstater har stor gjeld, dette fordi politikerne har gitt befolkningen løfter om statlige gode i bytte for stemmer. Men de statlige tilbudene må finansieres, og skatteinntektene blir raskt for små og da må det tas opp lån. Offentlig gjeld i noen land som andel av BNP: Frankrike 82 %, Tyskland 83 %, Italia 119 %, Spania 60 %, Hellas 143 %, Irland 95 %, England 76 %, Belgia 100 %, USA mer enn 100 %. Dette er ikke bærekraftig. Resultatet er at alle velferdsstater er vei mot sammenbrudd.

Ayn Rand advarte mot dette på en helhetlig og fundamental måte, og hun skapte et alternativ, et system med full individuell frihet som vil føre til en jevnt voksende velstand for alle. At Klassekampen i denne situasjonen velger å presentere Monboits innlegg viser bare at avisen ikke har forlatt sin tidligere inkarnasjon som et organ for stalinistisk løgnpropaganda.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg Vegard Martinsen 30 Mai 2012, 09:30

Klassekampen publisere i dag 30/5-12 en noe forkortet versjon av min forkortede versjon av innlegget over.

Min forkortede versjon var som følger:


Monbiots angrep på Ayn Rand
Av Vegard Martinsen

16/5 publiserte Kk G. Monbiots løgnaktige angrep på Ayn Rand. Jeg tilbakeviste påstandene i et svar sendt 17/5, men jeg ble bedt om å kutte det. Det opprinnelige tilsvaret er her: http://vegmar.wordpress.com/.

«Hun kalte de fattige og svake ´avfall´ og ´parasitter´» påstår GM, noe som er rent oppspinn. Rand brukte ofte frisk språkbruk overfor de som mener at man har rett til å leve på andres bekostning, men å sidestille disse med fattige og svake er feil.

Egoisme, en etisk teori som sier at man bør handle slik at man selv virkelig tjener på det på lang sikt, var idealet i filosofiens gullalder i antikkens Hellas. GM beskriver dette som ufyselig. Altruisme, å gi avkall på egne verdier til fordel for andre, forkynnes av alle religioner og spilles på av alle maktmennesker; Rand var sterkt imot dette, GM er antagelig for. GM påstår at Rand fordømte alle som ville hjelpe; også dette mangler enhver basis i fakta. Men Rand fordømte alle som forfektet altruisme, fordi denne etikken ødelegger liv.

GM kobler en scene i Atlas Shrugged til gassing; et tog blir sittende fast i en tunnel og passasjerene dør. Dette skjer pga udugelighet hos jernbanearbeiderne. Rand kobler her dyktighet opp mot personer som ikke legger vekt på kvalitet og dyktighet. Denne scenen viser at en kultur som ikke vektlegger dyktighet har dødelige konsekvenser.

GM kritiserer Rand fordi hun mottok Social Security, dvs. pensjon. Siden Rand hadde betalt skatt hadde hun rett til dette. GM mener åpenbart at hun skulle betale skatt, men ikke motta de ytelser som var beskatningens begrunnelse og som skattene finansierte. Rand var imot at slike ordninger skulle være statlige, dette fordi de ikke er økonomisk bærekraftige og vil bryte sammen. Rand fikk rett; pensjonssystemene i alle velferdsstater er reelt sett konkurs.

Finanskrisen skyldtes ikke det frie marked, den skyldtes statlige pålegg til bankene om å foreta uansvarlige disposisjoner med garantier om statlige redningspakker dersom det gikk galt.

Alle velferdsstater har i dag stor gjeld: politikerne har gitt løfter om statlige goder i bytte for stemmer. Disse godene må finansieres, skatteinntektene blir raskt for små og det tas opp lån. Offentlig gjeld i noen land som andel av BNP: Frankrike 82 %, Italia 119 %, Hellas 143 %, USA mer enn 100 %. Dette er ikke bærekraftig. Resultatet er at alle velferdsstater er vei mot sammenbrudd.

Atlas Shrugged beskriver velferdsstatsmodellens sammenbrudd, går inn på de fundamentale årsakene til denne modellens oppslutning, og viser et rasjonelt alternativ.

Ayn Rand advarte mot det vi i dag ser omkring oss på en helhetlig og fundamental måte. At Kk nå trykker Monboits innlegg viser bare at avisen ikke har forlatt sin tidligere inkarnasjon som et organ for primitiv stalinistisk løgnpropaganda.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07


Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg streetsmart 30 Mai 2012, 21:29

Kult at du nådde ut. Det hjelper vel å skrive og skrive :) Dere har ikke for vane fra hva jeg skjønner å få trykt innleggene som forfekter individualisme og liberalisme. Jeg har ikke lest så mye i klassekampen, men ut i fra det jeg har forstått er det en typisk SV avis. Har du noen tanker om hvorfor du når ut i klassekampen, men nesten aldri i VG og Dagbladet?
streetsmart
 
Innlegg: 167
Registrert: 20 Feb 2011, 20:52
Bosted: Trondheim

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg Vegard Martinsen 30 Mai 2012, 22:23

streetsmart skrev:Kult at du nådde ut. Det hjelper vel å skrive og skrive :) Dere har ikke for vane fra hva jeg skjønner å få trykt innleggene som forfekter individualisme og liberalisme. Jeg har ikke lest så mye i klassekampen, men ut i fra det jeg har forstått er det en typisk SV avis. Har du noen tanker om hvorfor du når ut i klassekampen, men nesten aldri i VG og Dagbladet?KK ligger nok langt til venstre for SV, og de slapp meg inn fordi jeg korrigerte noe de hadde skrevet og som var feil - det er ofte lettere å slippe til hvis man korrigerer konkrete feil.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg monkey 30 Mai 2012, 23:04

Vegard Martinsen skrev:

KK ligger nok langt til venstre for SV


:?:

Har lest KK en del ganger, den er selvfølgelig venstrevridd. Men jeg har inntrykk av at innholdet er spredd mellom Rødt, SV og AP.
monkey
 
Innlegg: 56
Registrert: 03 Nov 2011, 22:57

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg Rounin 31 Mai 2012, 17:18

Flott skrevet, i alle fall! Hear, hear!
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg superted 31 Mai 2012, 19:04

Godt skrevet, ja. Det er en tilnærmet sjokkartet opplevelse å lese slikt på trykk. Jeg måtte lese to ganger for å være sikker. Det får en nesten til å lure på om grunnen til at det ble trykket overhodet er at KK også i store trekk er enig i at velferdsstaten ikke er bærekraftig, om enn de har en ganske annen samfunnsmodell i tankene som løsning på dét problemet...
superted
 
Innlegg: 56
Registrert: 06 Apr 2011, 20:01

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg rev 01 Jun 2012, 09:34

Er egentlig ikke så overrasket over at det blir trykket i KK når det først blir trykket. Min egen erfaring er at det er langt mer konstruktivt og fruktbart å diskutere med en kommunist som følger ideologien slavisk enn en pragmatisk sosialdemokrat som mener litt det ene og litt den andre, uten noen som helst ideologisk forankring. Kommunister er ofte langt mer åpne for diskusjoner enn den typiske sosialdemokrat som bare har et surr av ulike meninger og selvmotsigelser.
rev
 
Innlegg: 103
Registrert: 14 Des 2008, 13:00

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg simon 01 Jun 2012, 09:40

Det rev sa ! Samme sak med konservative kristne, de er også langt mer åpne enn de som liker "åpen folkekirke".
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg Onarki 02 Jun 2012, 21:18

simon skrev:Det rev sa ! Samme sak med konservative kristne, de er også langt mer åpne enn de som liker "åpen folkekirke".


Enig med den vurderingen. Jeg husker at jeg traff presten Børre Knudsen (han som sammen med Ludvig Nessa skapte bruduljer i sin motstand mot abort) i Israel for noen år siden. Han leste klimaboka mi og kom til meg etterpå med glød i øynene og sa "dette er det glade budskap!" Det er meget lite sannsynlig at en midt på treet sosialdemokrat hadde vært like åpen for klimaskepsis.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg simon 02 Jun 2012, 21:51

Jeg anbefaler sterkt Geeylmuydens bok "En prest og en plage" om ham. En venn av meg kjenner ham godt, og sier at han er en av de mest intelligente og vettuge mennesker han kjenner.

http://www.dagen.no/Nyheter/Samfunn/tab ... fault.aspx
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg Onarki 02 Jun 2012, 21:57

simon skrev:Jeg anbefaler sterkt Geeylmuydens bok "En prest og en plage" om ham. En venn av meg kjenner ham godt, og sier at han er en av de mest intelligente og vettuge mennesker han kjenner.


Jeg fikk også et lignende inntrykk av han. En meget oppegående kar.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Ayn Rand i Klassekampen 16/5-12

Innlegg Vegard Martinsen 08 Jun 2012, 15:26

Monbiot baserte seg i store grad på Gary Weiss´bok Ayn Rand Nation.

Her er en omtale av den, skrevet av Sara Rolph : http://www.hblist.com/weiss.htm

Et utdrag: Ayn Rand Nation, a book by Gary Weiss

Reviewed by Sara Rolph

The author of this book gets so many things wrong about Ayn Rand that one wonders if perhaps that was his intention.

Ayn Rand "lived for politics," he says. He cites no evidence or source for this odd assertion, yet it has not a shred of truth. Rand was a philosopher and a novelist; she had no involvement in politics and little interest in it.

Weiss makes this statement as part of a rambling passage that seems aimed at painting Rand as an inauthentic Jew. Why he harps on her Jewish background is entirely unclear; Rand was a firm atheist. But Weiss seems to think it's important--and he wants us to know that she wasn't the proper sort of Jew, the downtrodden type that he claims to respect.

It's an odd line of reasoning, more revealing about Weiss than about Rand. He says of Rand, who came to America from Russia in 1926, "Her family was Jewish but spoke Russian and had little in common with the Yiddish-speaking, dirt-poor Jews who migrated to America in vast numbers. ... They were superstitious and religious. They endured cattle-like processing at Ellis Island and then crammed into tenements to work in sweat-shops and tinderbox factories..." Weiss uses this irrelevant condensed history to create a contrast with Rand, who he paints as an elitist, in keeping with his misunderstanding of her work. "Rand never worked in a sweatshop or factory, and was not endowed with empathy, so she saw factory owners and other capitalists not as ruthless exploiters, as they were viewed by their employees, but as heroes, the builders and brains of society."

Weiss is himself such a firm anti-capitalist that he cannot imagine how someone could believe in capitalism on principle. Apparently his own views are formed only by the circumstances in which he finds himself and his emotional reactions to them, so he assumes that this is the case for others.

And he has some rather primitive emotional reactions.

Riffing on Jews and capitalism, Weiss tells us "The only capitalists I ever saw were overworked storekeepers, snarling gypsy-cab drivers, and smack dealers on 135th Street. She [Rand] saw a free, unregulated market as the defining institution of a free society. To me, a free, unregulated market was Benny the Goniff selling fruit from a stall in front of a butcher shop on Kingsbridge Road, screaming "Whoaaaa! We got melons here!" in a high-pitched Yiddish accent, sneaking rotten fruit into the bag and counting out ten when a dozen were ordered."

Yes, that really is a direct quote from the book (page 14). It gets worse. Weiss continues: "Benny's spirit drifted downtown to Wall Street. In place of Benny the Goniff as my archetypical capitalist was a new cast of characters. ... Instead of red-faced Benny in his stained undershirt there was the esteemed electronic-trading advocate Bernie Madoff in his monogrammed underwear. Both blended together in my perceptions, small-time and big wheel."

That passage sheds some light on what is wrong with Weiss, but it doesn't have a thing to do with Ayn Rand.

Weiss doesn't seem to have any idea why she held the views she did. He says "Rand used the government "gun" as a metaphor for everything the state might do that she didn't like." Actually, she used the gun as a metaphor for the use of force. The government has a monopoly on the use of force, which is the fundamental reason it's a bad idea to give too much power to the government. If Weiss can't puzzle this out, he really has no business writing a book about the influence of Ayn Rand.

His misunderstanding of Rand's work is something he freely admits. He says he read both The Fountainhead and Atlas Shrugged a long time ago, isn't sure whether he finished them, and didn't understand them. Yet he wants us to take his word for what the books mean! Since he doesn't understand her ideas and doesn't seem able or willing to think in principle, he brings his own interpretation to her work and then proceeds to chop down the strawman he has created.

Although Rand wrote many essays explaining her philosophy--its emphasis on rational self-interest is formally grounded in metaphysics, epistemology, and ethics--Weiss ignores these. Instead he provides an analysis based on his own misunderstanding of her novels. He completely misrepresents her views, saying "What drove Ayn Rand into a fury was a nondescript, everyday human quality, an expression of generosity and selflessness."

In fact, Rand had no problem with generosity. What she despised was the morality of self-sacrifice. In her novels, she points out that good intentions are not enough; do-gooders often fool themselves into believing they have all the answers when what they really want is control. State control is often presented as being "for your own good," and this is the evil Ayn Rand was warning against. (And this is why her work has remained popular, and why it is so much in the public eye right now.)

Weiss can't get beyond a kindergarten view of the world. He says "In The Fountainhead, Ayn Rand teaches every alienated teenager, `It's okay to be a loner. You don't need friends. You don't have to share. It's your toy. You earned it. Keep it. Your little sister can get her own toy.'"

The Fountainhead is a novel about adults. In the adult world, it is in fact appropriate to keep what one earns. There is no giant toy basket from which jobs, food, and shelter can be dispensed. Indeed, that is, in a sense, the most basic point of Rand's work. And it seems to be the most basic thing that leftists don't understand. It's a sad fact that there are a lot of people like Weiss who apparently believe that the only thing standing between us and a world without hunger and violence is the ability to share our toys.

Weiss's goal in writing this book seems to be to discredit Rand and by extension to discredit the Tea Party. The book is a series of profiles of people who admire Ayn Rand, each of whom Weiss pigeonholes and ridicules using his wildly inaccurate assessment of Rand's work and his deeply leftist view of the world.

But neither Ayn Rand nor the Tea Party is as Weiss sees them. The Tea Party principles are small government, fiscal responsibility, adherence to the Constitution and the rule of law, and individual liberty. Rand's philosophy supports these principles, so it is not surprising that there would be a connection. Weiss either doesn't know these things, or doesn't care to admit them.

Weiss says that Rand "advanced a system of values that turned the moral values of Western civilization upside-down. ... She believed in individualism and opposed the institutions of society that benefited groups of people, which she condemned as the evil of "collectivism"."

It is sobering that Weiss seems not to understand that individualism is one of the important moral values of Western civilization.

And it is sad that Weiss does not understand what Rand meant by collectivism. His stilted description of what he imagines she opposed makes it clear that he is clueless ("institutions of society that benefit groups of people" - does he think she was an anarchist?).

Weiss is defensive because he himself firmly believes in government control. He dismisses the entire concept of laissez-faire capitalism by dishonestly calling it "no-government capitalism." Weiss thinks that the financial crisis of 2008 was caused by a "failure of deregulation and untrammeled capitalism," a laughable view. He ridicules Paul Ryan for saying that President Obama's policies could have come right out of an Ayn Rand novel; yet that assertion is self-evidently true.

Weiss ends his book by saying "We need to choose--our heritage or Ayn Rand." He holds quite an odd view of our heritage. With his childlike view of reality, he argues: "The words "capitalism," "markets," and "free enterprise" appear in none of the founding documents of America."

Unable to think in principle, unfamiliar, it seems, with the very concept of principle, it has escaped Weiss's notice that there is a clear connection between free enterprise and the right to life, liberty, and the pursuit of happiness.

Weiss lives in the greatest country in the world, a country that was founded on the principle of freedom, and he doesn't even know it.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07


Neste

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 4 gjester

cron