Rettighetenes opphav

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Marius Møllersen 28 Jul 2012, 12:26

Be.Hag.. skrev:For ordens skyld. Mener du, Marius, at en rett til andres verdiskapning er å foretrekke fremfor kun rett til egen verdiskapning?


Ja, det er mitt personlige politiske syn. Jeg mener at vi bør "tvangsspleise" på en viss standard på helsestell, en minsteinntekt for arbeidsudyktige og eldre, utdanning av barn og unge og en eller annen finansieringsordning for utdanning av voksne. Kort sagt.

Be.Hag.. skrev:Generelt har jeg det inntrykk at de som er for politiske vedtatte rettigheter, er motstandere av privat eiendomsrett


I objektivistisk forstand er vel all skattlegging et brudd på eiendomsretten, så inntrykket ditt kan stemme. Eiendomsrett i den grad den praktiseres i Norge er jeg ikke imot.
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Be.Hag.. 28 Jul 2012, 14:15

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:For ordens skyld. Mener du, Marius, at en rett til andres verdiskapning er å foretrekke fremfor kun rett til egen verdiskapning?


Ja, det er mitt personlige politiske syn. Jeg mener at vi bør "tvangsspleise" på en viss standard på helsestell, en minsteinntekt for arbeidsudyktige og eldre, utdanning av barn og unge og en eller annen finansieringsordning for utdanning av voksne. Kort sagt.


Men du kan ikke begrunne det.
Det du foreslår fører til at vi mister friheten vår, ikke bare de som produserer, de som mottar også. Ikke bare mister vi frihet, vi blir fattigere også, da produktivitet går ned, og forbruk opp. Derfor er det kø på alle statens tjenester, og svært lav standard.
Man hjelper folk ved å la de bli mer produktive, ikke gi de fler rettigheter. Man hjelper folk ved å la de beholde det de produserer, ikke ta det i fra dem.
Dessuten, det du kaller rettigheter er ikke en rett i det hele tatt, da vi ikke kan stille noe som helst krav til staten. Derfor hører man stadig om folk som måtte ta sparepengene sine, og finasiere sin egen helse i utlandet et sted.
Statens krav rettet mot oss derimot, blir drevet inn med sylskarp presisjon. Noe som betyr at det er bare staten som har rettigheter, eller særrettigheter.

Det du foreslår fører til grådighet, da det blir om å gjøre å kvalifisere seg, på en eller annen måte til fellesmidlene. Som statlig byråkrat, lobbyist, interesse/press-grupper eller som trygdemisbruker.
Hvis de som har evnen, må jobbe overtid, men få betalt etter behov, vil det bli konkurranse om å ha lavest kapasitet. Noe som gjør oss fattigere, og vi ender opp med å ikke være i stand til å hjelpe de vi først hadde intensjon om å hjelpe.

Du har sagt at noen må ha makt nok til initiere rettighetene. Ut i fra hva jeg har skrevet over, er det ingen som har makt, eller kunnskap nok til å unngå de uheldige konsekvensene av "rett til andres verdiskapning". Derfor, i følge deg, er det ingen rett :)
Be.Hag..
 
Innlegg: 27
Registrert: 20 Mai 2011, 15:16

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Marius Møllersen 28 Jul 2012, 16:12

Be.Hag.. skrev:Men du kan ikke begrunne det.


Joda.

Be.Hag.. skrev:Det du foreslår fører til at vi mister friheten vår, ikke bare de som produserer, de som mottar også.


Hvordan mister de som mottar frihet?

Be.Hag.. skrev: Ikke bare mister vi frihet, vi blir fattigere også


Fattigere fordi du antar at folk hadde vært like kunnskapsrike (i produktiv forstand) og arbeidsføre uten dette spleiselaget. Vi kan anta at du har rett: Hvis det politiske flertallet ønsker slike ordninger betyr det antakelig at det finnes andre prioriteringer enn gjennomsnittlig BNP per innbygger. Personlig betaler jeg gjerne litt for å slippe å ha fattigdom i Norge.

Be.Hag.. skrev:da produktivitet går ned, og forbruk opp.


Du mener altså at det norske samfunnet forbruker mer enn det produserer? Hvordan er det mulig?

Be.Hag.. skrev:Derfor er det kø på alle statens tjenester, og svært lav standard.


Kø indikerer at kapasiteten utnyttes til det fulle. Det er et godt tegn så lenge det ikke går ut over produktivitet andre steder, f.eks. ved at sykemeldte ikke kommer seg tilbake i jobb. "Lav standard" i forhold til hva? Poenget er jo nettopp å få et kostnadseffektivt offentlig tjenestetilbud. Luksusen får fol betale av egen lomme.

Be.Hag.. skrev:Dessuten, det du kaller rettigheter er ikke en rett i det hele tatt, da vi ikke kan stille noe som helst krav til staten.


Neivel? Har du aldri hørt om folk som saksøker staten fordi de mener de ikke har fått det de har krav på av offentlige tjenester?

Be.Hag.. skrev:Det du foreslår fører til grådighet, da det blir om å gjøre å kvalifisere seg, på en eller annen måte til fellesmidlene.


Jeg ser ingen sammenheng med grådighet. Kan du komme med et eksempel?

Be.Hag.. skrev:Hvis de som har evnen, må jobbe overtid, men få betalt etter behov, vil det bli konkurranse om å ha lavest kapasitet.


Flott stråmann nedkjempet. Gratulerer.

Be.Hag.. skrev: vi ender opp med å ikke være i stand til å hjelpe de vi først hadde intensjon om å hjelpe.


Det har jeg ikke observert. Har du et eksempel?

Be.Hag.. skrev:Ut i fra hva jeg har skrevet over, er det (...) i følge deg, er det ingen rett


Sylskarpt.
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Be.Hag.. 28 Jul 2012, 19:21

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:Men du kan ikke begrunne det.


Joda.Tydeligvis ikke.
Tidligere, på samme spørsmål skrev du;
Marius Møllersen skrev:Jeg vet ikke om jeg vil kalle det verken moralsk eller prinsipielt, men grunnlaget er den omsorgen de fleste føler som en plikt til å yte noe til at svakere mennesker skal nærme seg gjennomsnittet i levestandard og utviklingsmuligheter. Vi som kjenner det slik har makta i mange land i verden og derfor har vi også anledning til å tvinge alle andre i disse landene til å være med på spleiselaget.


Nå er ikke spørsmålet om det er riktig eller galt å hjelpe andre, men hva som er grunnlaget for å kunne tvinge andre til å gjøre det. Og eventuelt hva som er effektiv hjelp. Jeg skrev tidligere;
Be.Hag.. skrev:Man hjelper folk ved å la de bli mer produktive, ikke gi de fler rettigheter. Man hjelper folk ved å la de beholde det de produserer, ikke ta det i fra dem.


Marius Møllersen skrev:Hvordan mister de som mottar frihet?


Ved at de blir statens eiendom. Siden det er staten som "betaler" regningen, vil også staten legge seg opp i hva folk gjør. Om de bruker bilbelte, hjelm, forbud mot rus, restriksjoner mot alkehol, fett, sukker...osv.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev: Ikke bare mister vi frihet, vi blir fattigere også


Fattigere fordi du antar at folk hadde vært like kunnskapsrike (i produktiv forstand) og arbeidsføre uten dette spleiselaget. Vi kan anta at du har rett: Hvis det politiske flertallet ønsker slike ordninger betyr det antakelig at det finnes andre prioriteringer enn gjennomsnittlig BNP per innbygger. Personlig betaler jeg gjerne litt for å slippe å ha fattigdom i Norge.Nei, fattigere på grunn av lavere produktivitet
Å spise av såkornet fører til lavere produktivitet, og mindre mat i lengden. Såkornet representerer her kapital. Spleiselaget må ta pengene fra et sted, de må ta penger fra en produktiv sektor, noe som går på bekostning av kapitalakumulering. Og akkurat som med såkornet, jo mindre såkorn, jo mindre mat i fremtiden. Betyr mindre kapital, mindre evne til å produsere i fremtiden, og vi blir alle fattigere.
Hvorvidt du gjerne betaler for å slippe fattigdom i Norge, har ingenting med saken å gjøre. Kanskje jeg gjør det også. Saken her er tvang, og om folk burde ha rett til goder.
Dessuten kommer ikke fattige seg ut av fattigdom, ved at de får penger, eller sosiale goder. Man løser fattigdom ved å skape arbeidsplasser.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:da produktivitet går ned, og forbruk opp.


Du mener altså at det norske samfunnet forbruker mer enn det produserer? Hvordan er det mulig?


Jeg kan ikke se at jeg har påstått at man bruker mer enn man produserer, i så fall har jeg vært upresis. I sitatet over påstår jeg at forbruket øker, og produksjonen går ned. Noe som fører til underskudd, og kø dannelse.
Når en pris presses nedover av staten, øker etterspørselen, og produksjonen minker. Når noe gjøres gratis, får man maximum effekt av denne mekanismen. Resultatet er varemangel.

Marius Møllersen skrev:Kø indikerer at kapasiteten utnyttes til det fulle. Det er et godt tegn så lenge det ikke går ut over produktivitet andre steder, f.eks. ved at sykemeldte ikke kommer seg tilbake i jobb. "Lav standard" i forhold til hva? Poenget er jo nettopp å få et kostnadseffektivt offentlig tjenestetilbud. Luksusen får fol betale av egen lomme.Så kø er et godt tegn?! Det sier vel seg selv at sykemeldte kommer seg fortere tilbake på jobb uten kø. Hadde det ikke vært bedre med et helsesystem hvor kø ikke forekom?
I kommunistlandene, som viser denne effekten i karikatur, var det kø på alt. Men for deg var det kanskje et symptom kostnadseffektivitet og at kapasiteten ble utnyttet fullt ut?

Standarden måles i forhold til det beste. Er det ikke best med en så høy standard som mulig. Det siste innen medisin, og medisinsk tekonolgi? Har Norge det? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest om medisinske nyvinninger, bare for å avslutte med at -dette kommer til Norge om en 8 til 10 år.
Og hva angår luksus. For det første; er høy kvalitet på helse en luksus? For det andre; akkurat som med brød eksemplet, der du avgjør at alt er greit så lenge han som får beslaglagt brød har nok. Hvem avgjør det? Hva er behov? hva er nok? Hvem skal avgjøre hva som er luksus, og eventuelt nekte folk det? Du?

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:Dessuten, det du kaller rettigheter er ikke en rett i det hele tatt, da vi ikke kan stille noe som helst krav til staten.


Neivel? Har du aldri hørt om folk som saksøker staten fordi de mener de ikke har fått det de har krav på av offentlige tjenester?


Jo, hørt om det. Det er som regel tapt sak for folk.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:Det du foreslår fører til grådighet, da det blir om å gjøre å kvalifisere seg, på en eller annen måte til fellesmidlene.


Jeg ser ingen sammenheng med grådighet. Kan du komme med et eksempel?


Her;
Be.Hag.. skrev:Som statlig byråkrat, lobbyist, interesse/press-grupper eller som trygdemisbruker.

I steden for å produsere, kan man nå fri til staten om rett til fellesmidler, og penger. Eller jobbe som byråkrat, som forvalter fellesmidlene,
Prinsippet er som følgende; Gi en flokk med unger hver sin brus, og registrer drikkefrekvensen. Ta fra dem brusen, hell alt oppi en bolle, og gi dem hvert sitt sugerør. Se hva som skjer med drikkefrekvensen nå.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:Hvis de som har evnen, må jobbe overtid, men få betalt etter behov, vil det bli konkurranse om å ha lavest kapasitet.


Flott stråmann nedkjempet. Gratulerer.Takk :) Men dette prinsippet gjelder for velfredsstater også.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev: vi ender opp med å ikke være i stand til å hjelpe de vi først hadde intensjon om å hjelpe.


Det har jeg ikke observert. Har du et eksempel?Dør ikke folk i helsekø, bor ikke pensjonister på gangen. Kommer folk seg ut av sosial elendighet?

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:Ut i fra hva jeg har skrevet over, er det (...) i følge deg, er det ingen rett


Sylskarpt.Beklager, jeg er ikke den skarpeste kniven i skuffen.
Poenget mitt var at staten må overvinne de økonomiske mekanismene de setter i gang, for å oppfylle løftene om goder til folket. Noe jeg tror de ikke klarer i lengden, dermed sår jeg tvil om man kan kalle det en rett.

Når brittene skulle løse problemer med tenåringsgraviditerer, ved å gi de sosialstøtte. Var det ikke samme antall gravide neste år, og neste år der igjen. Det hadde økt. Når tenåringsjenter, som ellers bodde under sosiale dårlige kår, oppdaget at de, ved å bli gravide, kunne komme seg vekk, var det et insentiv for å bli gravid. En effekt som har blitt kalt -babys having babys.

Jeg leste en historie om en som reiste til Haiti etter jordskjelvet, som i miniatyr og hurtigspoling illustrerer poenget mitt.
Han hadde et reisefølge, og ved en matpause, stimlet det en mengde lokale mennesker rundt dem. Det var åpenbart at de håpet på å få noe mat. Følget som var velforsynt, følte presset, og de syntes det var for ille og ikke gi dem noe.
Nå husker jeg ikke sikkert hvor mange som stimmlet rundt dem, men la oss det var en 10 stykker. Etter 15 minutter med matutdeling, var det ikke 10 stykker der, men 50 stykker. Etter ytterligere 15 min, 150 stykker, 200 stykker. Rykte om mat hadde spredt seg.
Det brøt ut uroligheter og vold i forsamlingen, som følge av at det ikke var nok mat til alle.
Be.Hag..
 
Innlegg: 27
Registrert: 20 Mai 2011, 15:16

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Marius Møllersen 28 Jul 2012, 22:17

Be.Hag.. skrev:Tidligere, på samme spørsmål skrev du;


Her gjentar du begrunnelsen min. Hva er det du synes at mangler?

Be.Hag.. skrev:Nå er ikke spørsmålet om det er riktig eller galt å hjelpe andre, men hva som er grunnlaget for å kunne tvinge andre til å gjøre det.


Grunnlaget er makt.

Be.Hag.. skrev:Ved at de blir statens eiendom. Siden det er staten som "betaler" regningen, vil også staten legge seg opp i hva folk gjør. Om de bruker bilbelte, hjelm, forbud mot rus, restriksjoner mot alkehol, fett, sukker...osv.


Å kalle oss for "statens eiendom" er en tåpelig overdrivelse, all den tid vi kan flytte til en annen jurisdiksjon. Du beskriver dessuten ikke spesifikt de som mottar, som altså var det jeg spesifikt spurte om.

Be.Hag.. skrev:Nei, fattigere på grunn av lavere produktivitet


Her snakker du tydeligvis om BNP per innbygger. Dette er ikke like interessant for de fattigste i et forskjellssamfunn som det liberalistiske.

Be.Hag.. skrev:Spleiselaget må ta pengene fra et sted, de må ta penger fra en produktiv sektor, noe som går på bekostning av kapitalakumulering.


Det er ingen automatikk i at kapitalakkumuleringen må lide -det kan like gjerne gå på forbruk. Forøvrig virker det som om du antar at velferdsgoder er rene utgifter. Det er de jo ikke. Velferdsgodene gjør at vi slipper utgifter til en del forsikringer, for eksempel.

Be.Hag.. skrev:og vi blir alle fattigere.


Fattigere enn hva? Neppe fattigere enn i dag. Du kan jo se på utviklingen av kjøpekraft i Norge i statistisk tid.

Be.Hag.. skrev:Dessuten kommer ikke fattige seg ut av fattigdom, ved at de får penger, eller sosiale goder. Man løser fattigdom ved å skape arbeidsplasser.


Begge deler. Særlig for arbeidsuføre er ikke arbeidsplasser så interessant.

Be.Hag.. skrev: I sitatet over påstår jeg at forbruket øker, og produksjonen går ned. Noe som fører til underskudd


Du er fortsatt svært upresis. Med den godt voksne norske velferdstaten burde vi altså hatt et enormt akkumulert underskudd. Hvor er det skjult?

Be.Hag.. skrev:Når en pris presses nedover av staten, øker etterspørselen, og produksjonen minker. Når noe gjøres gratis, får man maximum effekt av denne mekanismen. Resultatet er varemangel.


Dette er bare en lek med begreper. Dersom f.eks. kreftbehandling var så dyrt at bare halvparten av pasientene hadde råd til det i et totalprivatisert marked kan det jo tenkes at det ikke var noen "varemangel", mens vi i stedet har kreftdød.

Dersom samme behandling gjøres gratis er det ingen automatikk i at staten ikke klarer å behandle alle pasientene. Etterspørselen etter en så spesifikk tjeneste har en øvre grense, i motsetning til total etterspørsel etter "gratis" helsestell, fordi sistnevnte er livsforlengende. At det skal være så mye bedre å dø av personlig enn av offentlig pengemangel kan jeg ikke forstå.

Be.Hag.. skrev:Så kø er et godt tegn?!


En minimal kø, ja. Tenk på kassadama. uten kø jobber hun ikke (forutsatt at hun ikke har andre oppgaver). Dette tror jeg er kjent som flaskehalser i produksjonsterminologi. Dersom du aldri når en flaskehals i en produksjonslinje har du overdimensjonert. Det er dyrt.

Be.Hag.. skrev:For det første; er høy kvalitet på helse en luksus?


Du har selv nettopp satt standarden til "det beste", så svaret er ubetinget ja. Hvem tror du hadde hatt råd til "det beste" i et helprivatisert helsevesen?

Be.Hag.. skrev:Hvem skal avgjøre hva som er luksus, og eventuelt nekte folk det?


Makta. Flertallet. Er det ikke om,trent slik det fungerer i Norge i dag?

Be.Hag.. skrev:Jo, hørt om det. Det er som regel tapt sak for folk.


Mye mulig, men det forandrer ikke på at retten er der.

Be.Hag.. skrev:I steden for å produsere, kan man nå fri til staten om rett til fellesmidler, og penger. Eller jobbe som byråkrat, som forvalter fellesmidlene,


Jeg tror du er på begrepsmessig bærtur. Jeg ser ingenting som kan kalles grådighet i dette. Noe latskap, kanskje?

Be.Hag.. skrev: Gi en flokk med unger hver sin brus, og registrer drikkefrekvensen. Ta fra dem brusen, hell alt oppi en bolle, og gi dem hvert sitt sugerør. Se hva som skjer med drikkefrekvensen nå.


Forferdelig dårlig liknelse. Jeg kjenner ingen som har et slikt syn på staten. En og annen periodisk trygdemisbruker har jeg vært borti, men dette er jo en form for svindel, og det er slett ikke bare staten som er offer for svindel.

Be.Hag.. skrev:Men dette prinsippet gjelder for velfredsstater også.


Prinsippet om å få betalt etter behov for overtidsarbeid? Hvis du har skrevet under på en slik arbeidsavtale bør du ringe en advokat, uansett om arbeidsgiver er offentlig eller privat.

Be.Hag.. skrev:Noe jeg tror de ikke klarer i lengden, dermed sår jeg tvil om man kan kalle det en rett.


Du skal få tro hva du vil, men jeg ser ingen grunn til å tvile. Staten har makt til å kreve inn skatter og kan fordele disse pengene som det politiske flertallet ønsker. Utgifter og inntekter må oppveie hverandre på sikt. Noen rettigheter kan bli fjernet, andre kan komme til. Slik har det jo fungert i mange tiår allerede.

Be.Hag.. skrev:Når tenåringsjenter, som ellers bodde under sosiale dårlige kår, oppdaget at de, ved å bli gravide, kunne komme seg vekk, var det et insentiv for å bli gravid.


Den eneste seriøse kilden jeg har lest på dette fenomenet konkluderte med følgende: Disse jentene endte opp med lavere levestandard som trygdede alenemødre enn som dagdrivende barnløse. De var antakelig for dumme til å gjøre regnestykket på forhånd selv, men lot seg heller overbevise av at folk som deg sprer denne slags eventyr. At det kan finnes andre varianter hvor det faktisk er mulig å komme bra ut på trgd betviler jeg ikke, men det er som kjent bred politisk enighet om at systemet skal motvirke dette.

Be.Hag.. skrev: i miniatyr og hurtigspoling illustrerer poenget mitt.


Det du demonstrerer er at sultne mennesker kan bli desperate.
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Be.Hag.. 29 Jul 2012, 11:08

Du har en eiendomelig måte å forstå eksempler på.

For å belyse et underliggende prinsipp kan man f.eks bruke følgende eksempel;
"Gi en mann fisk, og han har mat i en dag. Lær ham å fiske, og han har mat resten av livet"
Blir ofte møtte med;
"Men det tar for lang tid å lære å fiske, i mellomtiden har han sultet ihjel"
???? Det er som om de behandler eksemplet som en konkret hendelse, og ser for seg at det dukker opp en sulten mann. Og da konkluderer de at de må gi ham mat. Å lære ham noe tar for lang tid.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev: Gi en flokk med unger hver sin brus, og registrer drikkefrekvensen. Ta fra dem brusen, hell alt oppi en bolle, og gi dem hvert sitt sugerør. Se hva som skjer med drikkefrekvensen nå.


Forferdelig dårlig liknelse. Jeg kjenner ingen som har et slikt syn på staten. En og annen periodisk trygdemisbruker har jeg vært borti, men dette er jo en form for svindel, og det er slett ikke bare staten som er offer for svindel.


Om du kjenner noen med det synet er helt irrelevant. Dessuten beskriver ikke liknelsen min misbruk. Det er ingen henvisning til trygdemisbruk spesifikt, men til generelt hvordan folk prøver å overføre verdier til seg selv. Ungene i lignelsen har bare fått et insentiv til å suge hardere, og på den måten øke andelen brus til seg selv. Karre til seg mest mulig med andre ord. Noe som jeg vil se på som at grådigheten har økt.
Likningen belyser prinsippet om at ved privat eiendom, må man bytte for å få noe, noe som fører til handel og produksjon. Når eiendom blir kollektivisert, blir det om å gjøre å ha rett til noe. Om det er trygdemisbruk, lobbyering eller jeg tilhører den og den gruppen med særskilte rettigheter, er helt irrelevant.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:Men dette prinsippet gjelder for velfredsstater også.


Prinsippet om å få betalt etter behov for overtidsarbeid? Hvis du har skrevet under på en slik arbeidsavtale bør du ringe en advokat, uansett om arbeidsgiver er offentlig eller privat.


Nei, prinsippet om å straffe de som produserer. Jeg ser dette hvert år når skatteoppgjøret kommer; De som har fått baksmell slutter å jobbe overtid. Jeg ser av skatteoversikten min at jo mer jeg tjener, jo høyere skatt får jeg. Jeg vil da nå et punkt, hvor jeg avanserer i lønn, om det er verdt innsatsen. Det er lite hensiktsmessig å jobbe mer, men sitte igjen med mindre. Dette har også den effekt at de som produserer, det er jo tross alt de som er kilden til velferden vår, outsourcer. Noe som ikke er en ukjent problemstilling, også i Norge. California f.eks har klart det kunststykke å skatte filmindustrien sin ut av staten.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev:Når tenåringsjenter, som ellers bodde under sosiale dårlige kår, oppdaget at de, ved å bli gravide, kunne komme seg vekk, var det et insentiv for å bli gravid.


Den eneste seriøse kilden jeg har lest på dette fenomenet konkluderte med følgende: Disse jentene endte opp med lavere levestandard som trygdede alenemødre enn som dagdrivende barnløse. De var antakelig for dumme til å gjøre regnestykket på forhånd selv, men lot seg heller overbevise av at folk som deg sprer denne slags eventyr. At det kan finnes andre varianter hvor det faktisk er mulig å komme bra ut på trgd betviler jeg ikke, men det er som kjent bred politisk enighet om at systemet skal motvirke dette.


Wuut??!! Sprer løgner som dette...??!! Har ikke jeg sagt at man ikke kan løse sosiale problemer med å kaste penger etter dem. Jeg tror fremdeles at man ikke kan det, og heller ikke med disse jentene. Det er jo nettopp det som er det tragiske.
Men uansett, problemet økte på grunn av statens "geniale" løsning. Og da trenger det åpenbart ikke være til stede en mekanisme om at man blir rikere på trygd. Prinsippet jeg prøvde å belyse var hvordan man overser dynamiken i etterspørsel. I dette tilfelle at insentivene for å unngå graviditet gikk ned. Jeg ser at påstanden om at jentene spekulerte i å bli gravide var noe overdrevent. Men tror muligens at de til en viss grad gjør det for å komme unna sin egen alenemor.

Marius Møllersen skrev:
Be.Hag.. skrev: i miniatyr og hurtigspoling illustrerer poenget mitt.


Det du demonstrerer er at sultne mennesker kan bli desperate.


Igjen, det underliggende prinsippet jeg prøvde å belyse er hvordan etterspørsel påvirkes. De så for seg at de hadde mat nok til å gi til de som var der først, men overså effekten over tid.
Apropo desprasjon, brøt det ikke ut uroligheter og vold i Hellas og Frankrike, når myndighetene annonserte at de ville kutte i velferdsgodene?
Be.Hag..
 
Innlegg: 27
Registrert: 20 Mai 2011, 15:16

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Marius Møllersen 29 Jul 2012, 12:52

Be.Hag.. skrev:Om du kjenner noen med det synet er helt irrelevant.


Jeg tror ikke du forstår hva jeg mener, og muligens forstår ikke jeg hva du mener heller. Det blir ialle fall en voldsom mengde ord uten at noe blir klarere. Jeg takker for meg.
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Marius Møllersen 29 Jul 2012, 17:39

Vegard Martinsen skrev:Matematik ker ikke riktig metode her, men start gjerne en ny tråd.


Jeg har altså startet en tråd i økonomiforumet, med litt matematikk. Ingen svarer meg. Tar du deg en tur innom?
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Rounin 29 Jul 2012, 17:56

Jeg kan ikke finne denne tråden. Link?
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Marius Møllersen 29 Jul 2012, 23:22

Rounin skrev:Jeg kan ikke finne denne tråden. Link?


Finner du økonomiforumet?

Jeg prøver å koble:

http://forum.dlf.info/viewtopic.php?f=9&t=4725
Marius Møllersen
 
Innlegg: 260
Registrert: 15 Jul 2012, 07:47

Re: Rettighetenes opphav

Innlegg Rounin 30 Jul 2012, 05:51

Yup; mange takk.
Brukerens avatar
Rounin
 
Innlegg: 747
Registrert: 06 Jun 2007, 17:17

Forrige

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron