Side 5 av 5

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 15 Okt 2012, 16:20
Onarki
Trunk skrev:Støtter man ikke programmet, bør man ikke være medlem. Ingenting kontroversielt med dette.


Hvem har sagt at jeg ikke støtter programmet? Jeg støtter programmet 100%.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 15 Okt 2012, 18:45
Trunk
Sa ikke VM "Onar gikk imot programmet" et sted her i tråden?

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 15 Okt 2012, 19:08
Onarki
Trunk skrev:Sa ikke VM "Onar gikk imot programmet" et sted her i tråden?


Joda, men det er ikke riktig. Jeg har mine egne meninger på enkelte områder som jeg har gitt uttrykk for, men jeg støtter likevel programmet til DLF. VMs syn er at DLF ikke blir tatt alvorlig med mindre alle medlemmene til DLF er 100% enige på absolutt alle punkter med DLFs politikk, både som representant for partiet og som privatperson. Jeg er ikke enig i den vurderingen, for det vil jo måtte bety at DLF er det eneste partiet som skal bli tatt seriøst i Norge siden absolutt alle andre partier anerkjenner og tillater nokså stor grad av uenighet innad i partiet.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 06:20
Vegard Martinsen
Vedtektene sier følgende:

§1.4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for enhver som har et liberalt grunnsyn, aksepterer partiets ideologiske fundament og formål, vil arbeide etter de retningslinjer partiet trekker opp [uthevet her],


Ang standpunkter som Onar har og som er i strid med dette: hans syn på pressen som en del av rettsapparatet ("Onar [vil] ha kontroll på media for å utvide friheten/begrense tvangen (Sindres formulering i en tidligere post i denne tråden, ikke korrigert av Onar), hans syn om at straff ikke skal være proporsjonal (noe som programmet eksplisitt sier at den skal være), hans antydning om bruk av fysisk avstraffelse (dette siste har jeg ikke brydd meg om å finne noe sitat på).

Ang Onars profil, som er uheldig for DLF: hans optatthet av rase, hans bruk av stygge ord, hans personangrep, hans bruk av viktige ord på en annen måte enn det som er vanlig: fred, demokrati, kreasjonisme, ..., hans vektlegging av DLF som "fredspartiet" når DLF er "partiet for individuell frihet".

Videre, hans beskyldinger om at alle andre er fascister, at dagens ledelse i Ap er tyranner, etc.

VMs syn er at DLF ikke blir tatt alvorlig med mindre alle medlemmene til DLF er 100% enige på absolutt alle punkter med DLFs politikk, både som representant for partiet og som privatperson. Jeg er ikke enig i den vurderingen, for det vil jo måtte bety at DLF er det eneste partiet som skal bli tatt seriøst i Norge siden absolutt alle andre partier anerkjenner og tillater nokså stor grad av uenighet innad i partiet.


Onar er ingen hvemsomhelst, han er en meget aktiv og profilert blogger. At han på viktige punkter gir uttrykk for meninger som, og har en profil som, er i strid med det DLF står for betyr at han ikke bør være medlem.

Nei, ingen andre partier er så strikse på dette, men dette er fordi ingen andre partier legger så stor vekt på ideologi som vi gjør.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 09:37
Trunk
Vegard Martinsen skrev:Vedtektene sier følgende:

§1.4 Medlemskap

Medlemskap er åpent for enhver som har et liberalt grunnsyn, aksepterer partiets ideologiske fundament og formål, vil arbeide etter de retningslinjer partiet trekker opp [uthevet her],


Ang standpunkter som Onar har og som er i strid med dette: hans syn på pressen som en del av rettsapparatet ("Onar [vil] ha kontroll på media for å utvide friheten/begrense tvangen (Sindres formulering i en tidligere post i denne tråden, ikke korrigert av Onar), hans syn om at straff ikke skal være proporsjonal (noe som programmet eksplisitt sier at den skal være), hans antydning om bruk av fysisk avstraffelse (dette siste har jeg ikke brydd meg om å finne noe sitat på).

Ang Onars profil, som er uheldig for DLF: hans optatthet av rase, hans bruk av stygge ord, hans personangrep, hans bruk av viktige ord på en annen måte enn det som er vanlig: fred, demokrati, kreasjonisme, ..., hans vektlegging av DLF som "fredspartiet" når DLF er "partiet for individuell frihet".

Videre, hans beskyldinger om at alle andre er fascister, at dagens ledelse i Ap er tyranner, etc.

VMs syn er at DLF ikke blir tatt alvorlig med mindre alle medlemmene til DLF er 100% enige på absolutt alle punkter med DLFs politikk, både som representant for partiet og som privatperson. Jeg er ikke enig i den vurderingen, for det vil jo måtte bety at DLF er det eneste partiet som skal bli tatt seriøst i Norge siden absolutt alle andre partier anerkjenner og tillater nokså stor grad av uenighet innad i partiet.


Onar er ingen hvemsomhelst, han er en meget aktiv og profilert blogger. At han på viktige punkter gir uttrykk for meninger som, og har en profil som, er i strid med det DLF står for betyr at han ikke bør være medlem.

Nei, ingen andre partier er så strikse på dette, men dette er fordi ingen andre partier legger så stor vekt på ideologi som vi gjør.


Bruk av stygge ord? Menes da banning? En følelsesladet setning der banning er på sin plass uten banning er som en indisk middag uten krydder. Å kalle en spade for en spade er også på sin plass når man snakker om politikere og andre som godt kan kalles litt freske ting. Med det mener jeg ikke nødvendigvis fascist/tyrann.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 09:40
Vegard Martinsen
Trunk skrev: Bruk av stygge ord? Menes da banning? En følelsesladet setning der banning er på sin plass uten banning ....


Det er selvsagt ikke noe slikt jeg sikter til.

http://bit.ly/RwA7Bs

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 11:29
Onarki
Vegard Martinsen skrev:
Trunk skrev: Bruk av stygge ord? Menes da banning? En følelsesladet setning der banning er på sin plass uten banning ....


Det er selvsagt ikke noe slikt jeg sikter til.

http://bit.ly/RwA7Bs


Ja, i denne ene artikkelen brukte jeg helt bevisst et vulgært ord for å få frem at skattelistene er vulgære. Det var et bevisst språklig virkemiddel. Denne artikkelen er et eksempel på det VM mener når han sier at det er "store ideologiske forskjeller" mellom oss. En mer ærlig ting ville vært å sagt at vi er ideologisk så godt som identiske, at vi med utgangspunkt i samme ideologi kommer fram til ørsmå politiske forskjeller på enkelte områder og at jeg har en annen stil enn VM. Dette hadde vært mer korrekt og jeg tror også at folk som kjenner til oss begge hadde syntes at dette var en mer ryddig beskrivelse. Når slikt småpirk som denne ene 3 år gamle artikkelen fremheves som noe voldsomt stort og nærmest som et karaktertrekk og en uforenlig kløft spør folk gjerne seg selv hva VM mener når han sier at det er "store ideologiske forskjeller" mellom DLF og feks. Høyre eller SV. Er det akkurat samme type pirk og uvesentligheter? Fører Høyre samme politikk som DLF bare med en litt annen stil som ikke behager VM?

I andre sammenhenger sier VM at "alle partiene på stortinget fører omtrent samme politikken" og at de dermed altså er nesten identiske. Det er omtrent ingen forskjell på om SV eller Frp sitter i regjering. Resultatet er noenlunde det samme. Men alle nøytrale observatører skjønner det at forskjellene mellom SV og Frp er *mye mye* større enn en eventuell forskjell mellom VM og meg. VM bruker altså en annen standard for meg enn han bruker for stortingspartiene. Folk er ikke dumme, de plukker opp disse tingene og misliker det (som regel i stillhet, noen kommer altså til meg og spør om disse tingene) fordi det gjenspeiler en form for snik-uærlighet som kler en leder svært dårlig. Folk spør seg, hvis VM bruker vikarierende argumenter på dette området, hvilke andre områder bruker han da vikarierende argumenter? Som sagt, mitt syn er at dette er en uklok strategi som er vesentlig mer skadelig enn om jeg for 3 år siden brukte ett vulgært ord i en eneste artikkel bevisst for å illustrere vulgariteten i skattelistene som er en form for sosialpornografi.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 11:50
Vegard Martinsen
Denne artikkelen er et eksempel på det VM mener når han sier at det er "store ideologiske forskjeller" mellom oss


Det blir feil å si det slik. Se på alle de andre eksemplene jeg listet opp, og for enkelhets skyld kan jeg liste dem opp enda en gang:

hans syn på pressen som en del av rettsapparatet
hans syn om at straff ikke skal være proporsjonal
hans antydning om bruk av fysisk avstraffelse

hans opptatthet av rase
hans personangrep
hans bruk av viktige ord på en annen måte enn det som er vanlig: fred, demokrati, kreasjonisme, ...,
hans vektlegging av DLF som "fredspartiet" når DLF er "partiet for individuell frihet".

hans beskyldinger om at alle andre er fascister, at dagens ledelse i Ap er tyranner, etc.

Dette viser store ideologiske forskjeller.

VM bruker altså en annen standard for meg enn han bruker for stortingspartiene.


Selvfølgelig gjør jeg det, jeg har da såpass respekt for ham.

Hans antydning om "snik-uærlighet" skal jeg la ligge.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 13:11
Trunk
OK. Jeg håper Onarki fortsetter å promotere DLF, selv om han ikke er ønsket som medlem.

Dog så jeg ingenting galt i artikkelen VM linket til. Jeg tror heller ingen i Norge reagerer på slik språkbruk. Det er vanlig her til lands. Kanskje ikke under møter i stive herreloger/bedehuset, men ellers.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 14:02
Vegard Martinsen
Trunk skrev: ... Jeg tror heller ingen i Norge reagerer på slik språkbruk. Det er vanlig her til lands. Kanskje ikke under møter i stive herreloger/bedehuset, men ellers.


Det er heller ikke vanlig blant personer som ønsker respekt og blant politikere som ønsker oppslutning.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 16:26
Trunk
For så vidt et godt poeng fra VM.

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 16:48
Vegard Martinsen
Bør vi ikke heller bruke tiden på å argumentere mot Jesus og Kant og Marx og Keynes og deres tilhengere heller enn å strides om dette?

Onar jeg jeg er uenige om en del ting - og hva vi er ueinge om er vel avklart nå? - og vi kan jobbe på ulike areaner og ikke bruke tid mot hverandre og i steden bruke kreftene på alle som er på den andre siden?

(Jeg bruker ikke krefter på uenighetene med Onar annet enn når jeg blir spurt...)

Re: Kultursjåvinisme

InnleggSkrevet: 16 Okt 2012, 17:22
Trunk
Fullstendig enig.