Privat eie / skatt

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 29 Nov 2012, 01:20

Hei! Lurer på noe etter å ha lest DLFs stortingsprogram som ligger på nettsiden, og også prinsipprogrammet. Det er en del punkter, og svarer dere godt her, kan det hende dere får min stemme.

1. Dere skriver at 'Publikum har i alle år kunnet ferdes i utmark selv om den er privat eiet, og DLF anser at publikum derved har opparbeidet en sedvanerett til slik ferdsel' i punkt om allemennseie. Samtidig sier DLF 'Strandsonen bør ikke være gjenstand for spesielle restriksjoner på utøvelsen av eiendomsretten. DLF vil oppheve byggeforbudet i strandsonen, og oppheve allmennhetens rett til ferdsel på privat eiendom i strandsonen'

Hva skal være gjeldene om det er utmarksområde i området ned mot strandsonen? Hoveddelen av kyst, fjell, skog og mark, hei, myr og vann er jo utmarksarealer som er tilgjengelige for allmenn bruk. Eller siden dette er en nåværende statlig definisjon, vil dette bli omdefinert?

Vil jeg som har gått hver dag ved Langesundkysten (deler i privat eie), få lov til dette under DLF-styre? Altså, vinner dette punkt 4 (første), tror jeg det er, mot punkt 9?

2. DLFs grunnprinsipp er vel som jeg har skjønt at ingen rettigheter kan krenkes, altså menneskelige rettigheter. Det meste skal selges til private hender. Sett at jeg gjennom skattepenger har finansiert Statoil. Har jeg automatisk eierandel i Statoil ved salg, eller må jeg ha opparbeidet meg finanser på forhånd for å vinne anbudet? I sist fall håper jeg dere sier fra når dere ligger an til å komme i posisjon og selge, slik at jeg kan opparbeide meg mest mulig kapital.

I tillegg har jeg skjønt det slik at rike skal få skattelettelse fordi dette ansporer til produksjon. Hvis jeg som rik ligger på sofaen og kjøper pilsner og xbox-spill for pengene, mens min nabo har 19 kroner, og jobber masse for å gjøre disse til 20,- og så videre (altså omtrentlig som Stordalen/Røkke), er det da jeg som xbox-spiller som får skattelette fordi jeg har mest i formue. Dette lurer jeg på i forhold til hvordan DLF gradvis skal bygge ned skatten i staten.

3. Også utledet av grunnprinsippet. Mener DLF at eksempelvis Norwegian (privateid) krav om at mobiltelefon ombord i fly ikke kan brukes er krenkende? Jeg antar nei, siden dette er et privat selskap, og de (Bjørn Kjos) kan gjøre som han vil. Samtidig er det vel krenkende har jeg skjønt, om denne krever at du betaler en avgift for bensinbruk i hans billetter?

Om dette er feilaktig, hvordan skal man forhindre at dette skjer på privat eiendom. Det er jo ikke imot prinsippene DLF forfekter, en privat kan vel gjøre hva som helst så lenge denne ikke forvolder andre fysisk.

Hvis han har lov til dette, betyr det at Norwegian, som senere kanskje har kjøpt opp hele Buskerud kommune, innfører betaling for å komme inn i Riket Buskerud (privateid), er dette da ok, eller undertrykkende og ikke lov i en DLF-stat? Hvis dette ikke er lov, blir ikke dette da regulert fra en statlig styrt DLF-stat, og sånn sett kommer DLF i strid med egne prinsipper? Hvis det er ok, hvorfor er det feil at regjeringen i dag har skatter. Handler det rett og slett om frivilligheten? Altså at du kan velge å reise inn i Buskerud, men ikke velge å la være å betale skatt?

Hvis det handler om frivilligheten, hva hvis Kjos kjøper opp hele Norge, og innfører samme system? Det må han jo få lov til om han har penger nok? Er det en forskjell da?
Eneste muligheten da, om man ikke vil besøke Norge, blir vel å forlate landet?

4. De som i dag jobber i statlige selskaper/administrasjon, som jo er veldig mange på grunn av et tungrodd byråkrati. Har DLF en plan på hvor det skal kuttes ut først. De som mister jobben, si i 2014 eller noe, om DLF vinner det kommende valget, og høyst sannsynlig ikke får jobb umiddelbart på grunn av arbeidsledighet, når ryker NAVs støtteordning til arbeidsløse? Greit å vite om min jobb er blant disse, slik at jeg kan spare? Eller er det NAV som ryker først, og i så fall, hvordan skal de brødfø seg om de ikke får jobb annet sted. Tigge? Spørre familie?

Er det the survival of the fittest i forhold til dette, og at jeg burde ha tenkt meg om tidligere og lagt opp pengesummer i tilfelle velferdsstaten sviktet under oss, eller gikk til grunne.

5. Velferdsstaten er i ferd med å gå til grunne, ifølge posteringer her på forum. Har dere en spådom når dette skjer, slik at jeg også kan spare opp kapital? Jeg antar jeg forbruker 15.000 kroner i måneden, og altså 180.000 kroner i året. Å skaffe en jobb der jeg tjener 180.000 i året er vel enkelt, men jeg er ikke sikker på hva jeg må betale for forskjellige tjenester uten statlig styring. Hvor mye vil min skole for mitt barn koste, eller en operasjon for et brukket bein / eventuelt forsikring på dette. Jeg vil anta at det ikke vil gå inflasjon i disse tjenestene, men vil spare opp noe for å være på den sikre siden.

6. Fredelig mennesker kan reise fritt. Hva er et fredelig menneske? Undertrykkende stater kan angripes med makt, hva er i så fall en undertrykkende stat, og hvordan definere dette? Samtidig er selvforsvar ok hvis noen angriper et urettmessig offer. Gitt at DLF-Norge angriper Iran, og bomber en iransk mor sønder og sammen i et feilaktig bombeangrep. Kan deres familie forsvare seg selv, de vil kanskje anta at de er neste ut, og krige mot DLF-Norge. Og hvis Norge først angriper en undertrykkende stat, angriper de ikke da samtidig de individuelle rettighetene til mennesket i den staten. De er jo ikke skyldige i undertrykkelse, det er jo staten som undertrykker? Er konklusjonen da at denne iranske familien/befolkningen kan angripe Norge (uten hjelp fra staten kanskje, som er undertrykkende, i motsetning til staten Norge)

7. Det står at man skal hindre mennesker som er en fare for nasjonal sikkerhet å komme inn i Norge. Hvem er en fare for dette? Er en million muslimer en fare for Norge, hvis alle vil inn i DLF-Norge? Er 10.000 en fare? Hvor settes grensen? Eller er 4 millioner muslimer helt ok for DLF-Norge? Jeg skjønner ikke dette helt? Det kan jo hende at alle disse er lei undertrykkingen i Afghanistan. Om de er en fare, så antar jeg at grensene stenges, men er ikke dette å undervurdere mennesket på den andre sidens individuelle rettighet. Eller er denne (rettigheten) annerledes hvis denne (personen) ikke kommer fra Norge? Det kan jo hende at hvert og ett individ liker politikken som føres i landet (omtrentlig som Singapore etc. i dag)

8. En siste betraktning. Skatt er visstnok undertrykkende, fordi det er fysisk tvang. Jeg har ikke skjønt hva sammenhengen mellom fysisk tvang og skatt er? Kan dere hjelpe meg å forstå dette?

Beklager om alle spørsmålene var for mange.
Håper på gode svar, og ikke at det krever at jeg leser filosofi, og mange andre bøker etc, da jeg ikke ønsker dette.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Vegard Martinsen 29 Nov 2012, 07:41

I første omgang dette:

8. En siste betraktning. Skatt er visstnok undertrykkende, fordi det er fysisk tvang. Jeg har ikke skjønt hva sammenhengen mellom fysisk tvang og skatt er? Kan dere hjelpe meg å forstå dette?


Hvis du ikke betaler kommer politiet og henter deg og setter deg i fengsel. Motsetter du deg dette benyttes tvang.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 29 Nov 2012, 08:21

thomasff skrev:2. DLFs grunnprinsipp er vel som jeg har skjønt at ingen rettigheter kan krenkes, altså menneskelige rettigheter. Det meste skal selges til private hender. Sett at jeg gjennom skattepenger har finansiert Statoil. Har jeg automatisk eierandel i Statoil ved salg, eller må jeg ha opparbeidet meg finanser på forhånd for å vinne anbudet? I sist fall håper jeg dere sier fra når dere ligger an til å komme i posisjon og selge, slik at jeg kan opparbeide meg mest mulig kapital.


Det er logisk at statlig eide selskaper enten blir solgt for å finansiere skattelette eller delt ut til folk som andeler som de selv kan gjøre hva de vil med.


I tillegg har jeg skjønt det slik at rike skal få skattelettelse fordi dette ansporer til produksjon.


ALLE skal få skattelette.

Hvis jeg som rik ligger på sofaen og kjøper pilsner og xbox-spill for pengene, mens min nabo har 19 kroner, og jobber masse for å gjøre disse til 20,- og så videre (altså omtrentlig som Stordalen/Røkke),


Ehm, bare en liten korreksjon: Stordalen/Røkke ligger ABSOLUTT IKKE på sofaen og kjøper pilsner og xbox-spill for pengene. Dersom de hadde gjort dette ville de aldri blitt rike og de hadde mistet rikdommen sin temmelig fort.

er det da jeg som xbox-spiller som får skattelette fordi jeg har mest i formue. Dette lurer jeg på i forhold til hvordan DLF gradvis skal bygge ned skatten i staten.


DLF vil prioritere å avskaffe skatt i en visse rekkefølge, der hvor produktive skatter (inntektsskatt, selskapsskatt, formueskatt, utbytteskatt) blir avskaffet/senket først, og de konsumbaserte avgiftene/skattene avskaffes/senkes sist. (Det er visse unntak til dette. Der hvor man kan redusere statlig byråkrati, slik som ved tøyseavgifter som sukkeravgiften vil disse fjernes umiddelbart)

3. Også utledet av grunnprinsippet. Mener DLF at eksempelvis Norwegian (privateid) krav om at mobiltelefon ombord i fly ikke kan brukes er krenkende?


Det er ikke krenkende, men det er lite trolig at Norwegian vil kreve dette dersom det ikke er lovpålagt. Det er et tøyseforbud.

Samtidig er det vel krenkende har jeg skjønt, om denne krever at du betaler en avgift for bensinbruk i hans billetter?


Hvis du mener statlige avgifter er svaret ja, men hvis du mener at han tjener penger på bensinforbruket så er svaret selvfølgelig nei. Dette er ingen avgift siden den ikke er statlig. Kjos har rett til å kreve så mye betalt han bare ønsker for flybilettene sine og med nøyaktig hvilken begrunnelse som helst. Dog kan dette være temmelig idiotisk, men han har altså rett til å gjøre idiotiske ting han selv vil tape på.

Hvis han har lov til dette, betyr det at Norwegian, som senere kanskje har kjøpt opp hele Buskerud kommune, innfører betaling for å komme inn i Riket Buskerud (privateid), er dette da ok, eller undertrykkende og ikke lov i en DLF-stat?


Han har rett til å ta betalt for å komme inn på sin private eiendom, selv om det er helt urealistisk at han har råd til å kjøpe hele Buskerud.

Hvis det er ok, hvorfor er det feil at regjeringen i dag har skatter.


Fordi staten ikke har moralsk rett til å EIE land. Norge bør ikke være statens eiendom. Norge bør være eid av individer og staten bør være beskyttelsesorganisasjonen som beskytter privat eiendom. Mennesker bør ikke være slaver/kveg av en statlig føydalherre.

Hvis det handler om frivilligheten, hva hvis Kjos kjøper opp hele Norge, og innfører samme system?


Det er totalt urealistisk og vil ikke skje.

Det må han jo få lov til om han har penger nok? Er det en forskjell da?
Eneste muligheten da, om man ikke vil besøke Norge, blir vel å forlate landet?


Hvis man er født i Norge har man rett til å være statsborger her, og da har man også visse rettigheter i forhold til at en enkelt privat aktør kan kjøpe opp hele landet. Men som sagt: dette er totalt urealistisk og er ikke noe å tenke på.


4. De som i dag jobber i statlige selskaper/administrasjon, som jo er veldig mange på grunn av et tungrodd byråkrati. Har DLF en plan på hvor det skal kuttes ut først.


Ja, jeg vil anbefale å kikke på DLFs alternative statsbudsjett.

http://stemdlf.no/node/5053


De som mister jobben, si i 2014 eller noe, om DLF vinner det kommende valget, og høyst sannsynlig ikke får jobb umiddelbart på grunn av arbeidsledighet, når ryker NAVs støtteordning til arbeidsløse?


De som allerede er uføre vil beholde sine tilskudd. Pensjonsforpliktelser bør også overholdes. Derimot vil arbeidsledighetstrygden avskaffes temmelig raskt (innen få år). Da må folk skaffe seg private forsikringsordninger og/eller spare til egen arbeidsledighet. Det samme gjelder uføreforsikring for de som er friske.

Er det the survival of the fittest i forhold til dette, og at jeg burde ha tenkt meg om tidligere og lagt opp pengesummer i tilfelle velferdsstaten sviktet under oss, eller gikk til grunne.


Det finnes garantert mange snille mennesker som vil hjelpe de som faller utenfor, men det er absolutt lurt å spare til egen arbeidsledighet, til egne ferier, til egen pensjon, til egen uførhet osv.


5. Velferdsstaten er i ferd med å gå til grunne, ifølge posteringer her på forum. Har dere en spådom når dette skjer, slik at jeg også kan spare opp kapital?


Spådommer er svært usikre, særlig om fremtiden, men jeg ville ikke nølt med å begynne å spare.


6. Fredelig mennesker kan reise fritt. Hva er et fredelig menneske?


Et menneske som ikke bruker vold mot andre fredelige mennesker.


7. Det står at man skal hindre mennesker som er en fare for nasjonal sikkerhet å komme inn i Norge. Hvem er en fare for dette?


Terrorister.


Er en million muslimer en fare for Norge, hvis alle vil inn i DLF-Norge?


Ikke dersom det ikke finnes noen velferdsordninger å snylte på og alle som kommer hit er nødt til å brødfø seg selv på ærlig vis.

Er 10.000 en fare? Hvor settes grensen?


Det er ikke antallet som utgjør en fare, men typen mennesker som slipper inn. 1 terrorist som slippes inn kan være mye farligere enn 1 million fredelige muslimer som kommer hit for å jobbe og gjøre et ærlig dags arbeid for å skape et bedre liv for seg selv og sine familier.

8. En siste betraktning. Skatt er visstnok undertrykkende, fordi det er fysisk tvang. Jeg har ikke skjønt hva sammenhengen mellom fysisk tvang og skatt er? Kan dere hjelpe meg å forstå dette?


Hvis du ikke betaler skatt havner du til syvende og sist i fengsel. Mennesker med våpen (politi) kommer og kidnapper deg og putter deg i et bur (fengsel). Dette er fysisk tvang. Skatt i seg selv er ikke fysisk tvang men det er psykisk tvang: trussel om fysisk tvang.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 29 Nov 2012, 23:47

Det var et par ting som var uklart for meg i forrige svar, altså hvordan man kunne lese seg til at jeg mente Stordalen/Røkke spilte xbox. Leser man hele setningen, så skjønner man at det svaret belaget seg på en misforståelse av spørsmålet.

Men spørsmål 1 er ennå ikke besvart. Betyr det i alle fall at Onarki er enig med påstanden? Uansett så mener jeg punkt 1 mener at påstanden om at DLFs prinsipper ikke er selvmotsigende i beste fall en undertrykkelse av faktum.

1. Dere skriver at 'Publikum har i alle år kunnet ferdes i utmark selv om den er privat eiet, og DLF anser at publikum derved har opparbeidet en sedvanerett til slik ferdsel' i punkt om allemennseie. Samtidig sier DLF 'Strandsonen bør ikke være gjenstand for spesielle restriksjoner på utøvelsen av eiendomsretten. DLF vil oppheve byggeforbudet i strandsonen, og oppheve allmennhetens rett til ferdsel på privat eiendom i strandsonen'

Hva skal være gjeldene om det er utmarksområde i området ned mot strandsonen? Hoveddelen av kyst, fjell, skog og mark, hei, myr og vann er jo utmarksarealer som er tilgjengelige for allmenn bruk. Eller siden dette er en nåværende statlig definisjon, vil dette bli omdefinert?

Vil jeg som har gått hver dag ved Langesundkysten (deler i privat eie), få lov til dette under DLF-styre? Altså, vinner dette punkt 4 (første), tror jeg det er, mot punkt 9?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 30 Nov 2012, 01:44

thomasff skrev:Men spørsmål 1 er ennå ikke besvart. Betyr det i alle fall at Onarki er enig med påstanden? Uansett så mener jeg punkt 1 mener at påstanden om at DLFs prinsipper ikke er selvmotsigende i beste fall en undertrykkelse av faktum.


Jeg svarte ikke på spørsmål 1 fordi du spør så mange spørsmål og jeg har begrenset tid i livet mitt og jeg valgte derfor å fokusere på de viktige spørsmålene eller de som lot seg svare uten å sitte og skrive en avhandling hele kvelden. Men kort: så lenge noe er utmark har folk rett til å ferdes gjennom den, men straks utmarken omformes til brukseiendom (setter opp hus etc.) forsvinner allmenn bruksrett fordi det da ikke lenger er utmark. Dette gjelder også når utmarken er strandsone.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 30 Nov 2012, 16:40

Jeg synes 1 er et viktig spørsmål, men kjøper den.

'DLF vil oppheve byggeforbudet i strandsonen, og oppheve allmennhetens rett til ferdsel på privat eiendom i strandsonen'.

Straks utmarken omformes til brukseiendom, sier du, så er det ikke lenger bruksrett. Men om publikum fortsatt har gått der i årevis, så kan de jo det jmf punktet lenger oppe? Det er fortsatt like underlig, på tross av svaret. Men trenger ikke noe svar på dette om det ikke finnes tid til å svare.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 30 Nov 2012, 17:07

thomasff skrev:Straks utmarken omformes til brukseiendom, sier du, så er det ikke lenger bruksrett. Men om publikum fortsatt har gått der i årevis, så kan de jo det jmf punktet lenger oppe? Det er fortsatt like underlig, på tross av svaret. Men trenger ikke noe svar på dette om det ikke finnes tid til å svare.


Altså, så lenge utmark forblir utmark har publikum ferdselsrett. Straks eiendommen slutter å være utmark forsvinner også publikums ferdselsrett fordi de kun har opparbeidet seg ferdselsrett i utmark. Det burde være nokså greit å forstå dette konseptet.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 30 Nov 2012, 21:25

Det er jo lett å forstå selv om det er noe annerledes enn det som står innledningsvis. Om man skal lese det bokstavelig
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 04 Des 2012, 00:46

Går tilbake til spørsmål 2:

I tillegg har jeg skjønt det slik at rike skal få skattelettelse fordi dette ansporer til produksjon. Hvis jeg som rik ligger på sofaen og kjøper pilsner og xbox-spill for pengene, mens min nabo har 19 kroner, og jobber masse for å gjøre disse til 20,- og så videre (altså omtrentlig som Stordalen/Røkke), er det da jeg som xbox-spiller som får skattelette fordi jeg har mest i formue. Dette lurer jeg på i forhold til hvordan DLF gradvis skal bygge ned skatten i staten.

- Det blir svart at alle skal få skattelette, og at Røkke / Stordalen absolutt ikke ligger på sofaen! Hvordan dette ble lest ut fra dette, er jeg usikker på, men spørsmålet står med bakgrunn i DLFs prinsipper om at: Rike skal få skattelette fordi de produserer så ekstremt mye bra for samfunnet.

Hva hvis 1 som rik ikke produserer noe særlig, mens en streber streber seg fra 0 til Choice-hoteller i massevis. I DLF-samfunnet vil vel skattelettelsen fortsatt ramme rimelig skjevt, akkurat som i dagens Norge? Streberen blir jo fortsatt beskattet (i starten dette altså), mens rikingen som surrer rundt kan surre bort enda mer penger.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Vegard Martinsen 04 Des 2012, 07:17

thomasff skrev:Går tilbake til spørsmål 2:

I tillegg har jeg skjønt det slik at rike skal få skattelettelse fordi dette ansporer til produksjon. Hvis jeg som rik ligger på sofaen og kjøper pilsner og xbox-spill for pengene, mens min nabo har 19 kroner, og jobber masse for å gjøre disse til 20,- og så videre (altså omtrentlig som Stordalen/Røkke), er det da jeg som xbox-spiller som får skattelette fordi jeg har mest i formue. Dette lurer jeg på i forhold til hvordan DLF gradvis skal bygge ned skatten i staten.

- Det blir svart at alle skal få skattelette, og at Røkke / Stordalen absolutt ikke ligger på sofaen! Hvordan dette ble lest ut fra dette, er jeg usikker på, men spørsmålet står med bakgrunn i DLFs prinsipper om at: Rike skal få skattelette fordi de produserer så ekstremt mye bra for samfunnet.

Hva hvis 1 som rik ikke produserer noe særlig, mens en streber streber seg fra 0 til Choice-hoteller i massevis. I DLF-samfunnet vil vel skattelettelsen fortsatt ramme rimelig skjevt, akkurat som i dagens Norge? Streberen blir jo fortsatt beskattet (i starten dette altså), mens rikingen som surrer rundt kan surre bort enda mer penger.


Man kan ikke basere en politikk på detaljer av denne typen, og spesielt ikke når de er så sære som her.

DLF mener at alle skal få skattelettelser, og at det er nyttig å gi de rike skattelettelser fordi det er de som investerer og derved skaper forutsetning for videre vekst og velstandsøkning.

Men primært er det poeng at alle har rett til å beholde det de tjener.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Amund Farberg 04 Des 2012, 08:23

thomasff skrev:I DLF-samfunnet vil vel skattelettelsen fortsatt ramme rimelig skjevt

At det var? Skattelettelser rammer!?
That government is best which governs least.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Re: Privat eie / skatt

Innlegg thomasff 04 Des 2012, 17:22

Det er et ord DLF selv har brukt om andre partier. Skatt kan ramme forskjellig, da kan selvsagt lettelsene også ramme forskjellig.
Hvis jeg sier til deg at du er en tølper, og får kun 0,- i skattelettelse først, fordi slasken Rikmannsenn i Holmennkollen tilfeldigvis allerede har 1 million arvet på bok, så vil jeg anta du også vil mene at 'lettelsen' rammer deg.
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Vegard Martinsen 05 Des 2012, 07:10

thomasff skrev:Det er et ord DLF selv har brukt om andre partier. Skatt kan ramme forskjellig, da kan selvsagt lettelsene også ramme forskjellig.


Dette blir feil ordbruk, å "ramme" er å skade. Skatt rammer, reduksjon av skatt vil da være en bedring.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Amund Farberg 05 Des 2012, 10:55

thomasff skrev:Hvis jeg sier til deg at du er en tølper, og får kun 0,- i skattelettelse først, fordi slasken Rikmannsenn i Holmennkollen tilfeldigvis allerede har 1 million arvet på bok, så vil jeg anta du også vil mene at 'lettelsen' rammer deg.

Nei, jeg ville ikke tenkt sånn. At noen andre får beholde mer av egne penger, rammer ikke meg (det er snarere et stort gode; når folk får beholde egne penger stiger deres velstand, og dette "renner over" etterhvert også på meg). For øvrig presenterer du her et scenario med skattelettelser for de rike og ingenting for vanlige folk, og dette er ikke DLF-politikk.
That government is best which governs least.
Amund Farberg
 
Innlegg: 341
Registrert: 03 Jan 2005, 23:34
Bosted: Gjøvik, Oppland

Re: Privat eie / skatt

Innlegg Onarki 05 Des 2012, 12:29

thomasff skrev:Det er et ord DLF selv har brukt om andre partier. Skatt kan ramme forskjellig, da kan selvsagt lettelsene også ramme forskjellig.
Hvis jeg sier til deg at du er en tølper, og får kun 0,- i skattelettelse først, fordi slasken Rikmannsenn i Holmennkollen tilfeldigvis allerede har 1 million arvet på bok, så vil jeg anta du også vil mene at 'lettelsen' rammer deg.


Som andre her har påpekt vil du tjene på skattelettelser også til ANDRE enn deg selv. Det er altså feil å si at skattelettelser rammer. Men et kanskje viktigere poeng i denne sammenhengen er at du inntar en rolle som talsmann for millimeterjustis. Det kan virke som om du har uendelig tiltro til politikeres evner til å eliminere hver en minste urettferdighet. Det er dessverre svært langt unna virkeligheten. Alle forsøk på å implementere slik millimeterjustis resulterer i et så gigantisk byråkrati at alle rammes av det. Vinningen går opp i spinningen og vel så det. DLF erkjenner at politikk dreier seg om å skyte med hagle og derfor må man være ekstremt forsiktig med politiske vedtak og tiltak. Politikk bør være så enkel som mulig. Joda, dette fører til enkelte skjevheter men det er uunngåelig. Alternativet er et byråkratisk helvete som påfører alle store kostnader.

Og som en person som har drevet en småbedrift selv kan jeg av egen erfaring si at all form for byråkrati rammer små bedrifter mye mye hardere enn store bedrifter. Alle bedrifter, enten de er store eller små, blir pålagt et visst antall oppgaver av staten (rapportering til skatteetaten, betaling av moms etc.). De store bedriftene er så rike og har så mye omsetning at de får stordriftsfordeler i håndtering av byråkrati. En bedrift må ha regnskapsfører, revisor, rapportere moms etc. uansett om man er 5 eller 500 ansatte. Derfor blir byråkratibyrden relativt mindre på de store bedriftene. Ved å fjerne bedriftsbeskatningen (og dermed rapporteringsplikten og mye byråkrati) vil man først og fremst hjelpe de små bedriftene.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Neste

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron