subjektivitet vs objektivitet

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

subjektivitet vs objektivitet

Innlegg streetsmart 29 Des 2012, 23:40

Hei, hva er problemet med subjektivitet? Hvis jeg synes ei jente er fin og en annen synes hun er stygg vil dette være et subjektivistisk syn. Kan man objektivt si at et menneske er pent. Ja, jeg vet at kroppsform, hår, lukt og ansikt er mange objektive trekk for skjønnhet, men det finnes mange som er uenige, og noen folk kan like mennesker på 200 kg. Jeg skjønner ikke problemet med subjektivitet? Det er noe jeg ikke har skjønt med dette.

Hvis en er fargeblind ser fargen rød vil fargen se ut som en annen for han. Det kan være sant for deg, men ikke for meg vil han kunne si i dette tilfellet. Han ser ikke det samme som meg her, og rød for han vil ikke være det samme som rød for meg. Hvordan kan man si at det er en virkelighet for.

Hva med gjenferd? Noen påstår at de ser gjenferd. Jeg vet ikke om jeg tror på gjenferd eller ikke, men jeg skjønner ikke hvorfor så mange mennesker skal lyve om dette? Kan en objektivist være enig i at det finnes gjenferd hvis noen har sett et gjenferd? Den personen som så gjenferdet vil da hevde at han har denne observasjonen i fra virkeligheten. Så for han vil det være sant at han så et gjenferd. Men for meg finnes det ikke gjenferd fordi jeg ikke har sett det.

Kan ikke virkeligheten bli oppfattet forskjellig i fra person til person?

Hva er det viktigste forskjellene å vite mellom objektivitet og subjektivitet?
streetsmart
 
Innlegg: 167
Registrert: 20 Feb 2011, 20:52
Bosted: Trondheim

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg Onarki 30 Des 2012, 01:43

streetsmart skrev:Hei, hva er problemet med subjektivitet? Hvis jeg synes ei jente er fin og en annen synes hun er stygg vil dette være et subjektivistisk syn.


Vel, det er kanskje mer riktig å si at det er et personlig syn. Subjektivisme er en filosofisk teori som sier at det ikke finnes rett og galt.

Jeg skjønner ikke problemet med subjektivitet? Det er noe jeg ikke har skjønt med dette.


Dersom rett og galt er subjektivt betyr det at det ikke kan finnes noen objektive universelle rettigheter. Hvordan skal da rett og galt avgjøres? Jo, man tar en håndsopprekning. Flertallet har alltid rett.

Kan ikke virkeligheten bli oppfattet forskjellig i fra person til person?


Jo, selvfølgelig, men det finnes bare EN virkelighet.
Onarki
 
Innlegg: 2249
Registrert: 03 Apr 2005, 14:13

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg Vegard Martinsen 30 Des 2012, 07:45

Fra filosofi.no

[Metafysikk]

Objektiv/subjektiv

Er virkeligheten objektiv eller er den subjektiv? Er virkeligheten uavhengig av den som sanser, eller er den avhengig, dvs. blir den påvirket av den som sanser, f.eks. i og med selve sanse-prosessen?
Metafysisk objektivisme går ut på at virkeligheten, objektet, er absolutt, at virkeligheten er den samme for alle og at den ikke kan påvirkes av noens sanseprosess eller av noens bevissthet.
Metafysisk subjektivisme er det syn at virkeligheten (objektet) er avhengig av den som observerer (subjektet). Mange subjektivister vil også hevde at siden observatørene er forskjellige, vil også virkeligheten være forskjellig for forskjellige mennesker. Endel subjektivister vil derfor hevde at virkeligheten ikke er absolutt, men at den er flytende, plastisk, ubestemt, og at den kan forandres eller påvirkes av observatørens følelser, ønsker og innfall.

[Epistemologi]

Objektiv/subjektiv

Forskjellen mellom subjektivitet og objektivitet er meget viktig innen epistemologien.
En objektivistisk holdning innen epistemologien tar utgangspunkt i at det eksisterer en objektiv virkelighet uavhengig av noens bevissthet, og at mennesket må følge bestemte metoder for å oppnå kunnskap. Ved å benytte disse bestemte metodene, og ved å være tro mot objektet, vil den vurdering man kommer frem til være objektiv. Det å være objektiv er altså ikke nødvendigvis identisk med det å være upartisk eller nøytral.

En subjektivistisk holdning på dette området bygger på en subjektivistisk holdning innen metafysikken. Dette synet innebærer at det ikke finnes noen absolutt, objektiv virkelighet, og at det derfor heller ikke kan finnes noen objektive lover som erkjennelsen skal følge. Subjektivisme innebærer at all erkjennelse fundamentalt sett må ta utgangspunkt i det erkjennende subjekt, i dets egne følelser, holdninger og overbevisninger. En subjektivist vil således hevde at all kunnskap er avhengig av subjektet og at alt er relativt.

La oss illustrere dette ved etpar eksempler: Når en lærer skal sette karakter på sine elever, er han objektiv dersom han setter karakteren på basis av elevens kunnskaper, evne til å fremlegge stoffet, innsats i timene osv. Læreren er subjektiv dersom han ved karaktersettingen tar utgangspunkt i sine egne holdninger, f.eks. ved å gi en elev dårligere karakter enn fortjent fordi han har et politisk syn læreren ikke liker, eller fordi han kler seg på en måte læreren ikke liker. Et annet eksempel er følgende: Vi tenker oss at en journalist skal anmelde en bok. Boken er skrevet av en person som journalisten ikke liker, og journalisten er uenig i bokens idéer. Dersom journalisten slakter boken av de nevnte årsaker, er anmeldelsen subjektiv. Dersom journalisten på den annen side velger å være tro mot objektet, og i anmeldelsen gir en vurdering av hvor godt boken fremmer de idéer forfatteren har satt seg fore å fremme, er anmeldelsen objektiv.

Enkelte hevder at «siden det er subjekter som erkjenner, er all erkjennelse subjektiv». Slik som det er formulert er dette utsagnet meningsløst. Det de kanskje mener å si er at all erkjennelse er påvirket av den som erkjenner, men den nevnte formulering betyr at siden all erkjennelse er påvirket av den som erkjenner, er det umulig å ha standarder for erkjennelse i det hele tatt. Det er korrekt at all erkjennelse er personlig, men det er opp til personen selv om han vil være subjektiv eller objektiv - det er hans personlige filosofi som avgjør. Dette ser vi klart i tilfellet med bokanmelderen i eksemplet ovenfor. Han vil skrive en anmeldelse i overensstemmelse med sin personlige filosofi - er han objektivist vil han ta utgangspunkt i objektet (boken), er han subjektivist vil han ta utgangspunkt i sine egne følelser og holdninger.

Objektivister og subjektivister vil ha ulike oppfatninger av hva begrepet «sannhet» betyr. En objektivistisk holdning innebærer at «sannhet» betyr «overensstemmelse med virkeligheten»; et utsagn sies å være sant dersom det stemmer overens med - korresponderer med - det man kan observere i virkeligheten. Dette synet på sannhet kalles korrespondanseteorien, og det kom opprinnelig fra Aristoteles. Hvorvidt «Per er høyere enn Pål» er sant, må ifølge denne teorien avgjøres ved å foreta de nødvendige observasjoner. En subjektivistisk holdning til sannhet vil være annerledes. En subjektivist vil hevde at sannhet kan variere fra person til person - «det som er sant for deg behøver ikke være sant for meg». Vi kommer tilbake til denne problemstillingen i bokens annen del.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg Vegard Martinsen 30 Des 2012, 07:48

streetsmart skrev: ...Hvis en er fargeblind ser fargen rød vil fargen se ut som en annen for han. Det kan være sant for deg, men ikke for meg vil han kunne si i dette tilfellet. Han ser ikke det samme som meg her, og rød for han vil ikke være det samme som rød for meg. Hvordan kan man si at det er en virkelighet for. ...


Objektet er det samme for alle, men opplevelsen (av farven) er et resultat av et samarbeid mellom objektet og sanseapparatet til den som observerer. Dersom sanseapparatet til A er skadet så vil As opplevelse være annerledes enn Bs opplevelse (dersom Bs sanseapparat ikke er skadet).

Hva med gjenferd? Noen påstår at de ser gjenferd. Jeg vet ikke om jeg tror på gjenferd eller ikke, men jeg skjønner ikke hvorfor så mange mennesker skal lyve om dette? Kan en objektivist være enig i at det finnes gjenferd hvis noen har sett et gjenferd? Den personen som så gjenferdet vil da hevde at han har denne observasjonen i fra virkeligheten. Så for han vil det være sant at han så et gjenferd. Men for meg finnes det ikke gjenferd fordi jeg ikke har sett det


Problemet er at man kan tro at man ser et objekt når det ikke er noe objekt å se.

Ingen av de mange videnskapelige undersøkelser av slikt som er foretatt bekrefter at slike objekter (gjenferd, spøkelser, etc.) finnes.

Dessuten: "subjektiv" betyr "ikke forankret i fakta" - men A og B kan ha ulike preferanser som er forankret i fakta, og da blir det feil å bruke subjektiv om slike forskjeller. Hvis A liker jordbæris og blondiner og B liker sjokoladeis og brunetter så er forskjellene ikke subjektive, de er personlige.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg thomasff 30 Des 2012, 20:32

Dette med fargeblindhet: Hvem har feil, hvis man skal definere ut fra fakta? Det kan vel ikke være 'de fleste' for det argumentet blir vel avkastet på forumet? Det må i så fall kunne bevises empirisk?

En objektivistisk holdning innebærer at «sannhet» betyr «overensstemmelse med virkeligheten»; et utsagn sies å være sant dersom det stemmer overens med - korresponderer med - det man kan observere i virkeligheten. Og hvordan skal man være sikker på at det man observerer er akkurat det samme som andre observerer? (Før observerte man at jorda var flat - men det viste seg jo å være feil. Nå er jorda rund (oval). Som et rent komisk poeng er det jo da artig at folk fortsatt mener at atomer IKKE er verdens minste delelige enhet)

- Er det observert i virkeligheten at en full laissez-faire-samfunnsmodell fungerer, og at overgangen til denne ikke er for kostbar for menneskene?
Hvor er denne virkeligheten observert. USA var nesten en engang, men der ble det jo lagt på båten av de 'intelektuelle' Noen andre eksempler? Hvis ikke har vel man kanskje et forklaringsproblem?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg Vegard Martinsen 30 Des 2012, 21:05

thomasff skrev:Dette med fargeblindhet: Hvem har feil, hvis man skal definere ut fra fakta? Det kan vel ikke være 'de fleste' for det argumentet blir vel avkastet på forumet? Det må i så fall kunne bevises empirisk?


De som er farveblinde set ikke forskjeller andre ser. Dette viser at farveblindhet er resultat av en skade.

Men begge disse utsagnene er sanne: A: "Når jeg ser på brannbilen opplever jeg den som rød" og farveblinde B sier: "Når jeg ser på brannbilen opplever jeg den som grå".

Hvilken fave har brannbilen? Man kan måle bølgelengden på lyset som kommer fra den og sjekke en tabell.

En objektivistisk holdning innebærer at «sannhet» betyr «overensstemmelse med virkeligheten»; et utsagn sies å være sant dersom det stemmer overens med - korresponderer med - det man kan observere i virkeligheten. Og hvordan skal man være sikker på at det man observerer er akkurat det samme som andre observerer?


Ved å kontrollere og sammenligne mer og mer nøyaktig.

(Før observerte man at jorda var flat - men det viste seg jo å være feil.


Nei, man observerte ikke dette. Det var en slutning, og de var ulogisk og viste seg å være feil.

- Er det observert i virkeligheten at en full laissez-faire-samfunnsmodell fungerer, og at overgangen til denne ikke er for kostbar for menneskene?


Det er logisk utledet fra et vell av fakta.

Hvor er denne virkeligheten observert. USA var nesten en engang, men der ble det jo lagt på båten av de 'intelektuelle'


USA var nær, men gikk bort fra det. Vanlige folk følger de intellektuelle.

Noen andre eksempler?


Jo mer frihet jo mer velstand, og når friheten blir redusert så synker velstanden: Et vell av eksempler: Honk Kong, Kina, Argentina, USA, etc.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 02:16

Det var mindre frihet under Peron, men da økte velstanden?

'USA var nær, men gikk bort fra det. Vanlige folk følger de intellektuelle'.

Du skriver at vanlige folk følger de intellektuelle. Betyr det at sosialister/ikke-laissez-faire-tilhengere er intellektuelle da, siden de vanlige folk ga kapitalismen på båten? Er det ikke et problem for kapitalistene at USA gikk bort fra det, siden de var så nær, eller var amerikanerne bare dumme?

Et vell av fakta tilsier at kapitalismen fungerer. Hvilke fakta er dette? Er det de samme vell av fakta som at alle velferdsstater går til grunne, uavhengig av organisering, graden av 'byråkrati', 'sosialhjelp', kulturforskjeller og folks tankesett?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg Vegard Martinsen 31 Des 2012, 08:46

thomasff skrev:Det var mindre frihet under Peron, men da økte velstanden?


I en kort periode kan man ha betydelig øknomisk frihet, men liten personliog frihet. I denne perioden kan velstanden øke. Man den manglende personlige friheten vil føre til at også den økonomiske fri8heten forsvinner, og da forsvinner også etter hvert velstanden.


'USA var nær, men gikk bort fra det. Vanlige folk følger de intellektuelle'.


Du skriver at vanlige folk følger de intellektuelle. Betyr det at sosialister/ikke-laissez-faire-tilhengere er intellektuelle


Nei, poenget er at ikke-frihetlige ideer dominerte i akademia, og disse ideene spredte seg da til hele kulturen, og etter hvert formet de kuturen.


da, siden de vanlige folk ga kapitalismen på båten? Er det ikke et problem for kapitalistene at USA gikk bort fra det, siden de var så nær, eller var amerikanerne bare dumme?Nei, problemet er ikke dumhet, problemet er at de ideer som kunne forsvare kapitalismen ikke fantes, og defor ble kapitalismen ikke forsvart av de intellektuelle angrep som kom.


[VM påstår at] Et vell av fakta tilsier at kapitalismen fungerer. Hvilke fakta er dette?


Man kan se på de land som (i perioder) har stor frihet, og de som ikke har det (kommunistiske land, sosialistiske land, velferdsstater, som alle fikk større og større problemer), og man kan se på økonomisk teori fra Bastiat og Say til folk som Nathan Lewis og Richard Salsman.

Er det de samme vell av fakta som at alle velferdsstater går til grunne, uavhengig av organisering, graden av 'byråkrati', 'sosialhjelp', kulturforskjeller og folks tankesett?


Velferdsstaten vil føre til at "organisering, graden av 'byråkrati', 'sosialhjelp', kulturforskjeller og folks tankesett" blir det samme og overalt blir ødeleggende.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 10:23

Man kan se på de land som (i perioder) har stor frihet, og de som ikke har det (kommunistiske land, sosialistiske land, velferdsstater, som alle fikk større og større problemer), og man kan se på økonomisk teori fra Bastiat og Say til folk som Nathan Lewis og Richard Salsman.

- Så det du sier at i et land som Argentina, som du tydeligvis kjenner svært godt, hadde de betydelig økonomisk frihet, men liten personlig frihet (uten at jeg skjønner forskjellen?). Så fant man ut at man egentlig ikke var så fri like vel, så da forsvant den økonomiske friheten også. Det hørtes ut som en ganske enkel forklaring.

- Samtidig sier du at når USA nesten var et laissez-faire-land, så viste de egentlig ikke hva de drev med, siden ideene om kapitalismen ikke fantes. Samtidig blir det samme gode utviklingen brukt til å påpeke at det fungerte jo nesten den gangen? Samtidig mener du å kunne empirisk bevise at alle kommunistiske, sosialistiske og velferdsstatlige land har fått større og større problemer, og at ingen land som i perioder har stor frihet (som kanskje under Reagan, som du dro fram, de gjelden ble mye større...), har hatt samme problemer?

Samtidig er velferdsstaten et så enkelt begrep at alle politikerne vil lage akkurat de samme modellene verden over, slik at de totalt sett blir ødeleggende?

Blir dette korrekt oppsummert?

PS! Jeg har forstått at DLF ikke ønsker skatt? Men har dere en hva/hvis-tankegang om frivillige donasjoner ikke dekker utgiftene til gjenværende stat. Skal det da benyttes tvang? Hvor mye tvang er greit, i prosent?
I tillegg; er sikkerhet (eller følelsen av, neppe, for følelser teller ikke stort i kapitalismen har jeg forstått, men dog), en del av individets rettigheter under DLF-fanen? (alt dette hører kanskje under et annet bloggtema).
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg Vegard Martinsen 31 Des 2012, 12:12

thomasff skrev:Man kan se på de land som (i perioder) har stor frihet, og de som ikke har det (kommunistiske land, sosialistiske land, velferdsstater, som alle fikk større og større problemer), og man kan se på økonomisk teori fra Bastiat og Say til folk som Nathan Lewis og Richard Salsman.

- Så det du sier at i et land som Argentina, som du tydeligvis kjenner svært godt, hadde de betydelig økonomisk frihet, men liten personlig frihet (uten at jeg skjønner forskjellen?). Så fant man ut at man egentlig ikke var så fri like vel, så da forsvant den økonomiske friheten også. Det hørtes ut som en ganske enkel forklaring.

- Samtidig sier du at når USA nesten var et laissez-faire-land, så viste de egentlig ikke hva de drev med, siden ideene om kapitalismen ikke fantes. Samtidig blir det samme gode utviklingen brukt til å påpeke at det fungerte jo nesten den gangen? Samtidig mener du å kunne empirisk bevise at alle kommunistiske, sosialistiske og velferdsstatlige land har fått større og større problemer, og at ingen land som i perioder har stor frihet (som kanskje under Reagan, som du dro fram, de gjelden ble mye større...), har hatt samme problemer?

Samtidig er velferdsstaten et så enkelt begrep at alle politikerne vil lage akkurat de samme modellene verden over, slik at de totalt sett blir ødeleggende?

Blir dette korrekt oppsummert?


Kunne vært verre.

så visste de egentlig ikke hva de drev med, siden ideene om kapitalismen ikke fantes.


Nei, de hade ikke en dyp fortsåelse av hva frihet var og hva den bygget på .


hadde de betydelig økonomisk frihet, men liten personlig frihet (uten at jeg skjønner forskjellen?)


Et noenlunde fritt næringsliv (ingen priskontroller, ingen løyveordninger, ingen konsesjonsordninger, etc.) men ikke ytringsfrihet, ingen fri presse, ingen organisasjonsfrihet, ingen bevegelsesfrihet, etc.


PS! Jeg har forstått at DLF ikke ønsker skatt?.


Målet er frivillig skatt (på ca 5 %).

Men har dere en hva/hvis-tankegang om frivillige donasjoner ikke dekker utgiftene til gjenværende stat Skal det da benyttes tvang? Hvor mye tvang er greit, i prosent?


Hvis folk slutter å betale disse 5 %-ene vil det hele bryte sammen (men vi er overbevist om at dette ikke vil skje.) En reserveløsning med en mulighet for tvang vil ikke finnes og vil heller ikke fungere, dette fordi det staten tvinger igjenom er det som det er stor oppslutning om, og hvis svært få betaler disse 5% vil det ikke være oppslutning om tvangsordninger som skal inndrive disse 5 %.

I tillegg; er sikkerhet (eller følelsen av, neppe, for følelser teller ikke stort i kapitalismen har jeg forstått, men dog), en del av individets rettigheter under DLF-fanen? (alt dette hører kanskje under et annet bloggtema).??? Sikkerhet er ingen rettighet ??
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg thomasff 31 Des 2012, 12:39

Ok, forstår. Skjønner da at sikkerhet er en rettighet?
thomasff
 
Innlegg: 56
Registrert: 28 Nov 2012, 21:49

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg streetsmart 31 Des 2012, 16:14

Det var mange gode svar her. Er det slik at mange bruker ordet subjektiv i stedet for personlig mening i dag? Jeg har hørt at mange sier at 100% objektivitet ikke er mulig. Jeg mener lærerne på NTNU pratet mye om subjektivt når jeg gikk på skole der i fjor. Kanskje de her mente personlig mening. De pratet mye om at svaret ble veldig subjektivt. Fordi det ikke finnes noe fasitsvar på hvordan du kan løse denne situasjonen. (pedagogikk i forhold til lærer) Det finnes mange riktige løsninger og derfor var det veldig subjektivt.

Anngående spøkelser, liv etter døden eller overnaturlige evner. Kan det være at man mangler noen metoder for å dokumentere snåsamannen og healingfolks evner? Det er jo mange som vil påstå at de har observert virkeligheten i fra snåsamannen som har healet dem. Eller er det slik at dere nekter å være åpen for at det vi ikke kan bevise i dag ikke finnes?
streetsmart
 
Innlegg: 167
Registrert: 20 Feb 2011, 20:52
Bosted: Trondheim

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg André Risnes 31 Des 2012, 16:36

streetsmart skrev:Kan det være at man mangler noen metoder for å dokumentere snåsamannen og healingfolks evner?

Placeboeffekten og effekten av suggesjon er godt dokumentert. Har snåsamannen og healingfolk noen veldokumenterte evner som ikke kan forklares med disse effektene?
A still more glorious dawn awaits: not a sunrise, but a galaxy rise - a morning filled with four hundred billion suns.
André Risnes
 
Innlegg: 258
Registrert: 27 Mai 2006, 12:33

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg simon 31 Des 2012, 18:27

streetsmart skrev:å være åpen for at det vi ikke kan bevise i dag ikke finnes?


Alle fremskritt består i å være åpne for nye ting. Men ikke for enhver påstand, som ikke sannsynliggjøres. Hvis noen, f.eks Tesla, påstår at man kan overføre energi trådløst, kan det være verdt å tenke over. Hvis man som Tesla viser en demonstrasjon, eller beskriver en mekanisme, kan man ta det på alvor. Hvis man som noen som bare har lest om Tesla hevder at Tesla lagde dette ferdig og at CIA/Illuminati bruker det daglig for å hjernevaske folk, så har vi en _litt_ annen setting. Denne forskjellen i setting er det som avgjør om man skal bruke ordet tulling eller ei.

Hvis noen hevder at homeøpati fungerer, men ikke kan forklare hvorfor, så kan vi spørre om hvordan dette vises. Er personen frisk fra en tidligere påvist sykdom ? Er det placebo ? Virket det på dyr ? Seriøs vilje til å klarlegge og beskrive fenomenet gir tillit, uvilje gir ikke.

De fleste "alternative" skyr beskrivelse og etterprøvbarhet som pesten.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: subjektivitet vs objektivitet

Innlegg Vegard Martinsen 01 Jan 2013, 07:26

streetsmart skrev:Det var mange gode svar her. Er det slik at mange bruker ordet subjektiv i stedet for personlig mening i dag?


Ja.

Jeg har hørt at mange sier at 100% objektivitet ikke er mulig. Jeg mener lærerne på NTNU pratet mye om subjektivt når jeg gikk på skole der i fjor. Kanskje de her mente personlig mening.


Neppe: på et platonsk basis er objektivitet umulig, men på en aristotelisk basis er det mulig. Grunnen til at de sa det de sa var sannsynligvis at de er så påvirket av Platon at de ikke kjenner til den aristoteliske måten å betrakte dette på.

Fra filosofi.no:

Forskjellen mellom subjektivitet og objektivitet er meget viktig innen epistemologien.

En objektivistisk holdning innen epistemologien tar utgangspunkt i at det eksisterer en objektiv virkelighet uavhengig av noens bevissthet, og at mennesket må følge bestemte metoder for å oppnå kunnskap. Ved å benytte disse bestemte metodene, og ved å være tro mot objektet, vil den vurdering man kommer frem til være objektiv. Det å være objektiv er altså ikke nødvendigvis identisk med det å være upartisk eller nøytral.

En subjektivistisk holdning på dette området bygger på en subjektivistisk holdning innen metafysikken. Dette synet innebærer at det ikke finnes noen absolutt, objektiv virkelighet, og at det derfor heller ikke kan finnes noen objektive lover som erkjennelsen skal følge. Subjektivisme innebærer at all erkjennelse fundamentalt sett må ta utgangspunkt i det erkjennende subjekt, i dets egne følelser, holdninger og overbevisninger. En subjektivist vil således hevde at all kunnskap er avhengig av subjektet og at alt er relativt.

La oss illustrere dette ved etpar eksempler: Når en lærer skal sette karakter på sine elever, er han objektiv dersom han setter karakteren på basis av elevens kunnskaper, evne til å fremlegge stoffet, innsats i timene osv. Læreren er subjektiv dersom han ved karaktersettingen tar utgangspunkt i sine egne holdninger, f.eks. ved å gi en elev dårligere karakter enn fortjent fordi han har et politisk syn læreren ikke liker, eller fordi han kler seg på en måte læreren ikke liker. Et annet eksempel er følgende: Vi tenker oss at en journalist skal anmelde en bok. Boken er skrevet av en person som journalisten ikke liker, og journalisten er uenig i bokens idéer. Dersom journalisten slakter boken av de nevnte årsaker, er anmeldelsen subjektiv. Dersom journalisten på den annen side velger å være tro mot objektet, og i anmeldelsen gir en vurdering av hvor godt boken fremmer de idéer forfatteren har satt seg fore å fremme, er anmeldelsen objektiv.

Enkelte hevder at «siden det er subjekter som erkjenner, er all erkjennelse subjektiv». Slik som det er formulert er dette utsagnet meningsløst. Det de kanskje mener å si er at all erkjennelse er påvirket av den som erkjenner, men den nevnte formulering betyr at siden all erkjennelse er påvirket av den som erkjenner, er det umulig å ha standarder for erkjennelse i det hele tatt. Det er korrekt at all erkjennelse er personlig, men det er opp til personen selv om han vil være subjektiv eller objektiv - det er hans personlige filosofi som avgjør. Dette ser vi klart i tilfellet med bokanmelderen i eksemplet ovenfor. Han vil skrive en anmeldelse i overensstemmelse med sin personlige filosofi - er han objektivist vil han ta utgangspunkt i objektet (boken), er han subjektivist vil han ta utgangspunkt i sine egne følelser og holdninger.

Objektivister og subjektivister vil ha ulike oppfatninger av hva begrepet «sannhet» betyr. En objektivistisk holdning innebærer at «sannhet» betyr «overensstemmelse med virkeligheten»; et utsagn sies å være sant dersom det stemmer overens med - korresponderer med - det man kan observere i virkeligheten. Dette synet på sannhet kalles korrespondanseteorien, og det kom opprinnelig fra Aristoteles. Hvorvidt «Per er høyere enn Pål» er sant, må ifølge denne teorien avgjøres ved å foreta de nødvendige observasjoner. En subjektivistisk holdning til sannhet vil være annerledes. En subjektivist vil hevde at sannhet kan variere fra person til person - «det som er sant for deg behøver ikke være sant for meg». Vi kommer tilbake til denne problemstillingen i bokens annen del.Anngående spøkelser, liv etter døden eller overnaturlige evner. Kan det være at man mangler noen metoder for å dokumentere snåsamannen og healingfolks evner? Det er jo mange som vil påstå at de har observert virkeligheten i fra snåsamannen som har healet dem. Eller er det slik at dere nekter å være åpen for at det vi ikke kan bevise i dag ikke finnes?


Slike ting har vært gjenstand for omfattende videnskapelige undersøkelser i mer enn 100 år, og man har ikke funnet noe som tyder på at slike fenomener/evner finnes.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Neste

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron