Side 1 av 1

Formildende omstendigheter for straffeutmåling

InnleggSkrevet: 06 Mar 2013, 14:44
CareBear
Hvis jeg ikke tar helt feil, vil det i enkelte land/stater være formildende på straffeutmålingen at man kan dokumentere omstendigheter som tilsier at man burde bli ilagt mildere straff. Jeg antar dette er noe som DLF ønsker å videreføre? F.eks. om noen gjør en straffbar handling i søvne.

Hva da om jeg kan bevise at det er hjernefeil hos en massemorder/seriemorder, skal han bli ilagt mildere straff? Når man allerede nå, rent logisk, kan dra konklusjonen at man i utgangspunktet må ha noen feil ved hjernen for å gjennomføre slike handlinger. Hva da når jeg kan bevise dette? En kur kan være med å redusere behovet for oppfølging i fremtiden (og redusere behovet for å skjerme den kriminelle fra samfunnet), men vil bevisførelse som leder mot at personen hadde mindre eller manglende sperrer for å gjennomføre handlingene som man er tiltalt for?

Re: Formildende omstendigheter for straffeutmåling

InnleggSkrevet: 07 Mar 2013, 07:35
Vegard Martinsen
CareBear skrev:Hvis jeg ikke tar helt feil, vil det i enkelte land/stater være formildende på straffeutmålingen at man kan dokumentere omstendigheter som tilsier at man burde bli ilagt mildere straff. Jeg antar dette er noe som DLF ønsker å videreføre? F.eks. om noen gjør en straffbar handling i søvne.

Hva da om jeg kan bevise at det er hjernefeil hos en massemorder/seriemorder, skal han bli ilagt mildere straff? Når man allerede nå, rent logisk, kan dra konklusjonen at man i utgangspunktet må ha noen feil ved hjernen for å gjennomføre slike handlinger. Hva da når jeg kan bevise dette? En kur kan være med å redusere behovet for oppfølging i fremtiden (og redusere behovet for å skjerme den kriminelle fra samfunnet), men vil bevisførelse som leder mot at personen hadde mindre eller manglende sperrer for å gjennomføre handlingene som man er tiltalt for?


Vi er åpne for slikt.

Fattigdom og vond barndom skal dog ikke være noe formildende omstendighet i vanlige sammenhenger.

Men hvis du som barn er blitt terrorisert av NN, og du som voksen har forsøkt å trekke ham for retten og dette ikke har vært mulig og du da gjør noe mot NN, så kan en slik bakgrunn være formildende.