Ayn Rand i Minerva

Diskusjon om psykologi, epistemologi og metafysikk (fri vilje, begrepsdannelse, o.l.).

Ayn Rand i Minerva

Innlegg Vegard Martinsen 26 Des 2013, 08:07

Siste nummer av det konservative tidsskriftet Minerva (4/13) inneholder en artikkel om Ayn Rand, skrevet av Frederik Gierløff. med et vanlig skuffende saklighetsnivå.

Til min overraskelse er jeg sitert, og til og med uten at det oppgis hvem jeg er - min kjendisstatus er vel kanskje en god del større enn jeg selv har merket.

Fra artikkelen, s 77
….følgende sitat fra Vegard Martinsen, som til Samtiden i 2001 skrev at om det virkelig var slik "at man kan betale litt til staten, og så vil staten gi oss gode skoler, godt helsevesen, osv. - da ville ingen være motstandere av et slikt system!" Men det kunne umulig være riktig, for objektivismens forsvar for frihet stammet jo nettopp fra logikk utledet fra aksiomer, ikke forventninger om konsekvenser.Jeg har tre ting å si til dette. For det første er sitatet ufullstendig, viktige ting er utelatt. Sitatet er tatt tatt fra følgende avsnitt i min artikkel (som ligger her: http://vegardmartinsen.com/samtiden.html )

Hvis det virkelig var slik … at man kan betale litt til staten, og så vil staten gi oss gode skoler, godt helsevesen, osv. - da ville ingen være motstandere av et slikt system! Men i virkeligheten vil et slikt system føre til stadig økende skatter, mer og mer penger vil forsvinne i byråkrati og statlige prestisjeprosjekter, de som virkelig trenger hjelp vil fortsatt ofte være uten, og det vil stadig bli lagt hindringer i veien for produktiv virksomhet, og dette vil resultere i en stadig synkende velstand. Da er det de svake som vil tape mest på et slikt system.


Gierløff utelater det som er uthevet over, og som er begrunnelsen for motstanden mot tvungne statlige støtte- og overføringsrordninger.

For det annet:

objektivismens forsvar for frihet stammet jo nettopp fra logikk utledet fra aksiomer


Dette er en fundamental misforståelse av aksiomenes rolle i Objektivismen. Det er ikke slik at man utleder noe fra "existence exists" eller "A is A", slik man utleder fra aksiomer i matematikken. I Objektivismen er aksiomene der for å veilede utledninger fra det man observerer. For å si det litt enkelt så er aksiomenes oppgave følgende: De skal presisere at du skal observere og utlede fra virkeligheten – fra eksistensen; utgangpunktet er at noe eksisterer uavhengig av noens bevissthet; det primære faktum er at "existence exists". Videre, det som eksisterer påvirkes ikke av noens bevissthet eller ønsketenkning, det er det det er, alt har identitet, identitetsloven gjelder: A er A.

Enkelte vil vel kanskje tro at det er unødvendig å presisere dette, at man skal holde seg til og basere seg på fakta. Det forekommer dog svært ofte at vurderinger ikke er basert på fakta, men i stedet på egne oppfatninger. Et meget nærliggende eksempel på dette er faktisk Gierløffs artikkel. Hans kritikk av Rand tar ikke utgangspunkt i noe hun har skrevet, han tar utgangspunkt i sin egen (feilaktige) forståelse. F.eks. har Rand aldri ment noe som kan tolkes som «forakt for massene», slik Gierløff hevder, dette er kun noe Gierløff tillegger henne ut i fra sin egen misoppfatning. Hadde han lagt vekt på å sjekke fakta, hadde han tatt seg ad notam det som er poenget med «existence exists», ville han ikke begått denne bommerten.

Objektivismens etikk og politikk er basert på prinsipper, og disse er i motsetning til det Gierløff sier utledet fra forventninger om konsekvenser av handlinger.

For det tredje, Gierløff sier korrekt at jeg skrev dette i et svar til Samtiden. Han nevner ikke at dette svaret ble refusert. (Samtiden hadde publisert en artikkel om Ayn Rand av Gunnar Schrøder Kristiansen, og jeg sendte inn en artikkel med noen korreksjoner.)

De andre tingene som Gierløff utgir for å være standpunkter innen Objektivismen er i det store og hele, som punktet jeg har omtalt over, også basert på misforståelser, noe enhver som har lest et par av Rands bøker enkelt kan konstatere. Artikkelen sier således heller lite om Objektivismen, men den forteller derimot en god del om Gierløff.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Gå til Grunnleggende ideer

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron