Side 1 av 1

95% av alle næringsdrivende er lovbrytere

InnleggSkrevet: 25 Apr 2007, 15:32
QIQrrr
Jeg tok meg frihet til å spinne videre på elementer i dagens nyhetskommentar:

Skattemyndighetene gjennomførte nylig en kontroll av bedrifter i et av fylkene i Midt-Norge. Denne kontrollen avdekket at så mange som 95% hadde brutt skattereglene. Tilfellene dreier seg om ren skatteunndragelse, moms-
unndragelse, bruk av svart arbeid samt manglende bokføring av vare- og tjenestebytte med andre firmaer etc.

Er det slik at 95% av bedriftene er å anse som umoralske kjeltringer? Eller kan det tenkes at det er noe fundamentalt galt med systemet som regulerer næringsdrift?


Les mer:

http://www.dnof.no/index.php?option=com_content&task=view&id=225