Side 1 av 1

Grunderdøden

InnleggSkrevet: 06 Sep 2007, 15:23
QIQrrr
Fra før av vet vi at kun 16,6% av de aller minste bedriftene overlever de første tre driftsårene, men problemene omfatter også de større bedriftene. En artikkel i NA24 bekrefter det vi tidligere har påpekt: Gründernæringen i Norge lever - i likhet med næringslivet forøvrig - under dårlige kår. Artikkelen henviser til statistikk fra SSB som viser at 6 av 10 nyetablerte bedrifter legges ned i løpet av de tre første driftsårene, mange av disse går konkurs. Konsekvensene ved konkurser er aldri hyggelige. Ofte ser en at sosiale forhold som ekteskap og samboerskap slår sprekker, og de personlige økonomiske forpliktelsene kan sette en tilbake flere år. I tillegg går ofte hus, bil og andre eiendeler med i dragsuget, og i enkelte tilfeller idømmes det også fengselsstraff.


http://www.dnof.no/index.php?option=com_content&task=view&id=270