Side 1 av 1

Lånefest og bakrus

InnleggSkrevet: 18 Okt 2007, 05:10
QIQrrr
Når oljefondets størrelse nevnes fremsettes ofte følgende frase: ” -Vi nordmenn har X antall kroner på bok”. I dag er oljefondets størrelse på ca. 2000 milliarder (2 billioner) norske kroner. Dette er en anselig sum penger, og de fleste får sikkert en god og trygg følelse når de tenker på denne fremtidige sikkerhet. Oljefondet er omdøpt til pensjonsfondet siden disse pengene er tiltenkt fremtidige pensjoner. Det folk flest i liten grad er klar over er at fondets størrelse på langt nær er stort nok til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser. Norges fremste skatteekspert, professor Ole Gjems-Onstad kaller endog pensjonssystemet for et gedigent pyramidespill. Og apropos: Det finnes flere land i verden som har spart like mye til fremtidige pensjonsforpliktelser som Norge – dette er land uten oljeinntekter. Men dette er ikke hovedpoenget med denne kommentaren.

Vi ønsker i stedet å trekke til overflaten en annen interessant observasjon som viser at Ola og Kari Nordmanns konto, når det kommer til stykket, i realiteten er overtrukket – pensjonsfondets verdier medregnet som fratrekk for gjelden.


Lånefest og bakrus